Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Migulin, V V

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 7
Scientific articles: 2

Number of views:
This page:59
Abstract pages:788
Full texts:261

http://www.mathnet.ru/eng/person75606
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
1989
1. A. N. Vistavkin, V. K. Kaplunenko, V. P. Koshelets, K. K. Likharev, V. V. Migulin, O. A. Mukhanov, G. A. Ovsyannikov, V. K. Semenov, I. L. Serpuchenko, “EXPERIMENTAL-STUDY OF RESISTIVE ONE-QUANTUM LOGIC STRUCTURE”, Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 59:12 (1989),  26–34  mathnet
1987
2. A. N. Vistavkin, V. P. Koshelets, K. K. Likharev, V. V. Migulin, O. A. Mukhanov, G. A. Ovsyannikov, V. K. Semenov, I. L. Serpuchenko, “Experimental realization of the resistive single quantum integral logic-circuit”, Pisma v Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 13:5 (1987),  286–290  mathnet

1999
3. A. F. Andreev, K. P. Belov, Yu. V. Gulyaev, A. B. Granovskii, V. A. Magnitskii, V. P. Maslov, V. V. Migulin, Yu. A. Osip'yan, V. I. Trukhin, M. V. Chetkin, V. G. Shavrov, I. A. Yakovlev, “In memory of Georgii Sergeevich Krinchik”, UFN, 169:4 (1999),  475–476  mathnet; Phys. Usp., 42:4 (1999), 407–408  isi
1998
4. N. A. Armand, Yu. V. Gulyaev, N. D. Devyatkov, V. V. Migulin, “Vladimir Aleksandrovich Kotel'nikov (on his ninetieth birthday)”, UFN, 168:10 (1998),  1147–1148  mathnet; Phys. Usp., 41:10 (1998), 1043–1044  isi
1997
5. A. F. Andreev, A. S. Borovik-Romanov, F. V. Bunkin, A. V. Gaponov-Grekhov, Yu. V. Gulyaev, N. V. Karlov, Yu. A. Kravtsov, V. V. Migulin, M. A. Miller, V. G. Polevoi, A. M. Prokhorov, I. L. Fabelinskiĭ, E. L. Feinberg, “In memory of Sergei Mikhailovich Rytov”, UFN, 167:7 (1997),  787–788  mathnet; Phys. Usp., 40:7 (1997), 749–750  isi
1996
6. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, N. G. Basov, E. P. Velikhov, B. B. Kadomtsev, L. V. Keldysh, G. A. Mesyats, V. V. Migulin, Yu. S. Osipov, “Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his eightieth birthday)”, UFN, 166:7 (1996),  805–806  mathnet; Phys. Usp., 39:7 (1996), 755–756  isi
1981
7. S. A. Akhmanov, N. G. Basov, F. V. Bunkin, V. S. Zuev, Yu. A. Il'inskii, I. N. Matveev, V. V. Migulin, A. L. Mikaelyan, A. M. Prokhorov, V. S. Solomatin, M. F. Stel'makh, A. P. Sukhorukov, V. S. Fursov, “Eduard Sergeevich Voronin”, Kvantovaya Elektronika, 8:5 (1981),  1152  mathnet [Sov J Quantum Electron, 11:5 (1981), 694]
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021