RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Platonov, Vyacheslav Evdokimovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 3
Scientific articles: 3

Number of views:
This page:36
Abstract pages:49
Professor
Doctor of chemical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person108219
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. L. V. Politanskaya, G. A. Selivanova, E. V. Panteleeva, E. V. Tretyakov, V. E. Platonov, P. V. Nikul'shin, A. S. Vinogradov, Ya. V. Zonov, V. M. Karpov, T. V. Mezhenkova, A. V. Vasilyev, A. B. Koldobskii, O. S. Shilova, S. M. Morozova, Ya. V. Burgart, E. V. Shchegolkov, V. I. Saloutin, V. B. Sokolov, A. Yu. Aksinenko, V. G. Nenajdenko, M. Yu. Moskalik, V. V. Astakhova, B. A. Shainyan, A. A. Tabolin, S. L. Ioffe, V. M. Muzalevskiy, E. S. Balenkova, A. V. Shastin, A. A. Tyutyunov, V. E. Boiko, S. M. Igumnov, A. D. Dilman, N. Yu. Adonin, V. V. Bardin, S. M. Masoud, D. V. Vorobyeva, S. N. Osipov, E. V. Nosova, G. N. Lipunova, V. N. Charushin, D. O. Prima, A. G. Makarov, A. V. Zibarev, B. A. Trofimov, L. N. Sobenina, K. V. Belyaeva, V. Ya. Sosnovskikh, D. L. Obydennov, S. A. Usachev, “Organofluorine chemistry: promising growth areas and challenges”, Usp. Khim., 88:5 (2019),  425–569  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 88:5 (2019), 425–569  isi  scopus
1988
2. T. D. Petrova, V. E. Platonov, “The Reactions of Compounds with Halogenoimidoyl Groups”, Usp. Khim., 57:3 (1988),  405–433  mathnet; Russian Chem. Reviews, 57:3 (1988), 234–249  isi
1987
3. T. D. Petrova, V. E. Platonov, “Methods of Synthesis of Compounds with Halogenoimidoyl Groups”, Usp. Khim., 56:12 (1987),  1973–2000  mathnet; Russian Chem. Reviews, 56:12 (1987), 1125–1139  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019