RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Zibarev, Andrey Viktorovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 2
Scientific articles: 2

Number of views:
This page:27
Abstract pages:104
Professor
Doctor of chemical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person108810
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. L. V. Politanskaya, G. A. Selivanova, E. V. Panteleeva, E. V. Tretyakov, V. E. Platonov, P. V. Nikul'shin, A. S. Vinogradov, Ya. V. Zonov, V. M. Karpov, T. V. Mezhenkova, A. V. Vasilyev, A. B. Koldobskii, O. S. Shilova, S. M. Morozova, Ya. V. Burgart, E. V. Shchegolkov, V. I. Saloutin, V. B. Sokolov, A. Yu. Aksinenko, V. G. Nenajdenko, M. Yu. Moskalik, V. V. Astakhova, B. A. Shainyan, A. A. Tabolin, S. L. Ioffe, V. M. Muzalevskiy, E. S. Balenkova, A. V. Shastin, A. A. Tyutyunov, V. E. Boiko, S. M. Igumnov, A. D. Dilman, N. Yu. Adonin, V. V. Bardin, S. M. Masoud, D. V. Vorobyeva, S. N. Osipov, E. V. Nosova, G. N. Lipunova, V. N. Charushin, D. O. Prima, A. G. Makarov, A. V. Zibarev, B. A. Trofimov, L. N. Sobenina, K. V. Belyaeva, V. Ya. Sosnovskikh, D. L. Obydennov, S. A. Usachev, “Organofluorine chemistry: promising growth areas and challenges”, Usp. Khim., 88:5 (2019),  425–569  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 88:5 (2019), 425–569  isi  scopus
1985
2. A. V. Zibarev, G. G. Yakobson, “The Chemistry of Organic Compounds Containing the Thiodiimide Group”, Usp. Khim., 54:10 (1985),  1706–1737  mathnet; Russian Chem. Reviews, 54:10 (1985), 1006–1024  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020