RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Shokurov, Vyacheslav Vladimirovich

Total publications: 52 (45)
in MathSciNet: 42 (39)
in zbMATH: 38 (34)
in Web of Science: 20 (17)
in Scopus: 25 (25)
Cited articles: 37
Citations in Math-Net.Ru: 367
Citations in MathSciNet: 676
Citations in Web of Science: 273
Citations in Scopus: 442
Presentations: 32

Number of views:
This page:4628
Abstract pages:13215
Full texts:4817
References:904
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1986)
E-mail:
Keywords: model, divisor, variety, flip, termination, sobor, skrepa, big, colimit, nef, semiample.

Subject:

Algebraic geometry


http://www.mathnet.ru/eng/person11520
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:shokurov.vyacheslav-v|sokurov.v-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/193627
http://www.researcherid.com/rid/Q-4590-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8448009000

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2020
1. V. V. Shokurov, “Pure and Applied Mathematics Quarterly”, Pure Appl. Math. Q., 16:1 (2020), 35–124  mathnet  crossref  zmath  scopus;

   2017
2. V. V. Shokurov, “A criterion for semiampleness”, Izv. Math., 81:4 (2017), 827–887  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2013
3. V. V. Shokurov, Biratsionalnaya geometriya i chislennye invarianty algebraicheskikh mnogoobrazii, Globus, Obschematematicheskii seminar, 6, eds. M. A. Tsfasman, V. V. Prasolov, MTsNMO, M., 2013 , 31 pp.
4. V. V. Shokurov, Log adjunction: effectiveness and positivity, 2013 , 51 pp., arXiv: 1308.5160  zmath  adsnasa
5. F. A. Bogomolov, F. Kataneze, Yu. I. Manin, S. Yu. Nemirovskii, V. V. Nikulin, A. N. Parshin, V. V. Przhiyalkovskii, Yu. G. Prokhorov, M. Teikher, A. S. Tikhomirov, V. M. Kharlamov, I. A. Cheltsov, I. R. Shafarevich, V. V. Shokurov, “Viktor Stepanovich Kulikov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)”, UMN, 68:2(410) (2013), 205–207  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2011
6. Y. Chen, V. Shokurov, “Strong rational connectedness of toric varieties”, Math. Res. Lett., 18:6 (2011), 1227–1237 , arXiv: 0905.1430  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
7. V. Shokurov, S. R. Choi, “Geography of log models: theory and applications”, Cent. Eur. J. Math., 9:3 (2011), 489–534  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 12)

   2010
8. C. Birkar, V. V. Shokurov, “Mld's vs thresholds and flips”, J. Reine Angew. Math., 638 (2010), 209–234  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)

   2009
9. Yu. G. Prokhorov, V. V. Shokurov, “Towards the second main theorem on complements”, J. Algebraic Geom., 18:1 (2009), 151–199  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 49)  elib (cited: 32)  scopus (cited: 49)
10. V. V. Shokurov, “Letters of a Bi-rationalist. VII Ordered Termination”, Proc. Steklov Inst. Math., 264 (2009), 178–200  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 11)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 9)
11. V. I. Danilov, V. V. Shokurov, Algebraic curves, algebraic manifolds and schemes, Springer, 2009 (kitaiskoe izdanie)  mathscinet
12. F. A. Bogomolov, Vik. S. Kulikov, Yu. I. Manin, V. V. Nikulin, D. O. Orlov, A. N. Parshin, Yu. G. Prokhorov, A. V. Pukhlikov, M. Reid, I. R. Shafarevich, V. V. Shokurov, “Vasilii Alekseevich Iskovskikh (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:5 (2009), 939–946  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
13. V. V. Shokurov, “Svoistvo BP diviorialnogo prisoedineniya”, Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi algebraicheskoi konferentsii k 100-letiyu so dnya rozhdeniya A. G. Kurosha, Izd-vo mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU, M., 2008, 259–260

   2006
14. Birkar Caucher, V. V. Shokurov, Mld's vs thresholds and flips, 2006 , 41 pp., arXiv: math/0609539

   2005
15. V. A. Iskovskikh, V. V. Shokurov, “Birational models and flips”, Russian Math. Surveys, 60:1 (2005), 27–94  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 8)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 6)

   2004
16. V. V. Shokurov, “Letters of a Bi-rationalist V: Mld's and Termination of Log Flips”, Proc. Steklov Inst. Math., 246 (2004), 315–336  mathnet  mathscinet  zmath

   2003
17. A. A. Borisov, V. V. Shokurov, “Directional Rational Approximations with Some Applications to Algebraic Geometry”, Proc. Steklov Inst. Math., 240 (2003), 66–74  mathnet  mathscinet  zmath
18. Proc. Steklov Inst. Math., 240 (2003), 75–213  mathnet  mathscinet  zmath
19. V. A. Iskovskikh, V. V. Shokurov, “Preface”, Proc. Steklov Inst. Math., 240 (2003), 1–3  mathnet
20. Biratsionalnaya geometriya: lineinye sistemy i konechno porozhdennye algebry, Sbornik statei, Tr. MIAN, 240, ed. V. A. Iskovskikh, V. V. Shokurov, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2003 , 239 pp.  mathnet  zmath

   2002
21. Shokurov Vyacheslav V., “Letters of a bi-rationalist. IV. Geometry of log flips”, Algebraic geometry, de Gruyter, Berlin, 2002, 313–328  mathscinet  zmath

   2001
22. Yu. G. Prokhorov, V. V. Shokurov, “The first main theorem on complements: from global to local”, Izv. Math., 65:6 (2001), 1169–1196  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 6)  scopus (cited: 4)

   1996
23. V. V. Shokurov, “3-Fold log models”, J. Math. Sci., 81:3 (1996), 2667–2699  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 60)

   2000
24. Shokurov V. V., “Complements on surfaces”, Algebraic geometry, 10, J. Math. Sci. (New York), 102:2 (2000), 3876–3932  crossref  mathscinet  zmath
25. V. V. Shokurov, “On Rational Connectedness”, Math. Notes, 68:5 (2000), 652–660  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 6)

   1999
26. A. I. Kostrikin, V. S. Kulikov, Yu. I. Manin, V. V. Nikulin, A. N. Parshin, Yu. G. Prokhorov, A. V. Pukhlikov, M. Reid, A. N. Tyurin, I. R. Shafarevich, V. V. Shokurov, “Vasilii Alekseevich Iskovskikh (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 54:4 (1999), 863–868  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1998
27. Danilov V. I., Shokurov V. V., Algebraic curves, algebraic manifolds and schemes, Translated from the 1988 Russian original by D. Coray and V. N. Shokurov; Translation edited and with an introduction by I. R. Shafarevich; Reprint of the original English edition from the series Encyclopaedia of Mathematical Sciences [Algebraic geometry. I, Encyclopaedia Math. Sci., 23, Springer, Berlin, 1994], Springer-Verlag, Berlin, 1998 , vi+307 pp.  mathscinet
28. Shokurov V. V., “Algebraic curves and their Jacobians”, Algebraic geometry, III, Encyclopaedia Math. Sci., 36, Springer, Berlin, 1998, 219–270  crossref  mathscinet

   1997
29. Shokurov V. V., “Letters of a bi-rationalist. I. A projectivity criterion”, Birational algebraic geometry (1996, Baltimore, MD), Contemp. Math., 207, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997, 143–152  crossref  mathscinet  zmath

   1994
30. V. V. Shokurov, “An addendum to the paper “3-fold log flips””, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 43:3 (1994), 527–558  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  scopus (cited: 3)
31. Russian Acad. Sci. Izv. Math., 42:2 (1994), 371–425  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  scopus (cited: 5)

   1993
32. V. V. Shokurov, “Three-fold log flips”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 40:1 (1993), 95–202  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 105)  scopus (cited: 91)

   1990
33. A. S. Tikhomirov, V. V. Shokurov, “Workshop on algebraic geometry”, Uspekhi Mat. Nauk, 45:5(275) (1990), 213  mathnet

   1989
34. V. V. Shokurov, “Algebraic curves and their Jacobians”, Algebraic geometry – 3, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 36, VINITI, Moscow, 1989, 233–273  mathnet  mathscinet  zmath

   1988
35. V. V. Shokurov, “Riemann surfaces and algebraic curves”, Algebraic geometry – 1, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 23, VINITI, Moscow, 1988, 5–171  mathnet  mathscinet  zmath
36. A. S. Tikhomirov, V. V. Shokurov, “Workshop on algebraic geometry”, Uspekhi Mat. Nauk, 43:4(262) (1988), 252  mathnet

   1987
37. Shokurov V. V., “Numerical geometry of algebraic varieties”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. 1, 2 (1986, Berkeley, Calif.), Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987, 672–681  mathscinet

   1986
38. V. V. Shokurov, “The nonvanishing theorem”, Math. USSR-Izv., 26:3 (1986), 591–604  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 49)

   1985
39. V. V. Shokurov, “On the closed cone of curves of algebraic 3-folds”, Math. USSR-Izv., 24:1 (1985), 193–198  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1983
40. Shokurov V. V., “Extremal contractions of three-dimensional algebraic varieties”, The birational geometry of algebraic varieties (Russian), Yaroslav. Gos. Ped. Inst., Yaroslavl', 1983, 74–90, 102  mathscinet  zmath

   1984
41. V. V. Shokurov, “Prym varieties: theory and applications”, Math. USSR-Izv., 23:1 (1984), 83–147  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 16)

   1981
42. Shokurov V. V., “Distinguishing Prymians from Jacobians”, Invent. Math., 65:2 (1981), 209–219  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 21)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 19)
43. V. V. Shokurov, “Shimura integrals of cusp forms”, Math. USSR-Izv., 16:3 (1981), 603–646  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 8)  scopus (cited: 13)
44. V. V. Shokurov, “The study of the homology of Kuga varieties”, Math. USSR-Izv., 16:2 (1981), 399–418  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 9)

   1979
45. Bočvar D. A., Šokurov V. V., “Behavior of the likelihood functional for “tertium non datur” in certain sequences of logical matrices”, Studies in nonclassical logics and set theory (Russian), “Nauka”, Moscow, 1979, 330–344  mathscinet
46. Iskovskih V. A., Šokurov V. V., “Biregular theory of Fano 3-folds”, Algebraic geometry, Proc. Summer Meeting (Univ. Copenhagen, Copenhagen, 1978), Lecture Notes in Math., 732, Springer, Berlin, 1979, 171–182  crossref  mathscinet

   1980
47. V. V. Shokurov, “The existence of a straight line on Fano 3-folds”, Math. USSR-Izv., 15:1 (1980), 173–209  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 9)  scopus (cited: 27)
48. V. V. Shokurov, “Smoothness of the general anticanonical divisor on a Fano 3-fold”, Math. USSR-Izv., 14:2 (1980), 395–405  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 32)

   1976
49. V. V. Shokurov, “Modular symbols of arbitrary weight”, Funct. Anal. Appl., 10:1 (1976), 85–86  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)
50. V. V. Shokurov, “Holomorphic differential forms of higher degree on Kuga's modular varieties”, Math. USSR-Sb., 30:1 (1976), 119–142  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 12)

   1975
51. V. V. Shokurov, “Periods of cusp forms, and Kuga varieties”, Uspekhi Mat. Nauk, 30:3(183) (1975), 183–184  mathnet  mathscinet  zmath

   1971
52. V. V. Shokurov, “The Noether–Enriques theorem on canonical curves”, Math. USSR-Sb., 15:3 (1971), 361–403  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 8)

Presentations in Math-Net.Ru
1. Application of complements
Vyacheslav Shokurov
"Birational Geometry and Fano varieties" dedicated to V. Iskovskikh
June 24, 2019 16:00   
2. Введение в современную бирациональную алгебраическую геометрию
V. V. Shokurov

May 23, 2019 18:30   
3. Boundedness of $n$-complements
V. V. Shokurov
Iskovskikh Seminar
March 21, 2019
4. Дополнения и ограниченность
V. V. Shokurov
One-day conference dedicated to the memory of V. A. Iskovskikh
December 27, 2018 16:45   
5. Boundedness and existence of $n$-complements
V. V. Shokurov
Seminar of Department of Algebra and Department of Algebraic Geometry (Shafarevich Seminar)
August 28, 2018 15:00
6. Log canonical complements and a,\alpha-invariants
V. V. Shokurov
Seminar of Department of Algebra and Department of Algebraic Geometry (Shafarevich Seminar)
June 13, 2017 15:00
7. Проблемы рациональности в алгебраической геометрии. Лекция 16
Yu. G. Prokhorov, V. V. Shokurov, K. A. Shramov

April 19, 2017 18:00   
8. Проблемы рациональности в алгебраической геометрии. Лекция 15
Yu. G. Prokhorov, V. V. Shokurov, K. A. Shramov

April 12, 2017 18:00   
9. Проблемы рациональности в алгебраической геометрии. Лекция 14
Yu. G. Prokhorov, V. V. Shokurov, K. A. Shramov

March 29, 2017 18:00   
10. Проблемы рациональности в алгебраической геометрии. Лекция 13
Yu. G. Prokhorov, V. V. Shokurov, K. A. Shramov

March 22, 2017 18:00   
11. Проблемы рациональности в алгебраической геометрии. Лекция 12
V. V. Shokurov

March 1, 2017 18:00   
12. Проблемы рациональности в алгебраической геометрии. Лекция 11
V. V. Shokurov

February 15, 2017 18:00   
13. Модификация как индуктивный предел
V. V. Shokurov
Seminar of Department of Algebra and Department of Algebraic Geometry (Shafarevich Seminar)
May 17, 2016 15:00
14. Собор, скрепы и пр
V. V. Shokurov
Seminar of Department of Algebra and Department of Algebraic Geometry (Shafarevich Seminar)
June 23, 2015 16:00
15. One more semiampleness criterion
V. V. Shokurov
One-day conference dedicated to the memory of V. A. Iskovskikh
December 23, 2014 11:40   
16. Заседание, посвященное памяти Василия Алексеевича Исковских
L. Katzarkov, D. O. Orlov, V. V. Przyjalkowski, Yu. G. Prokhorov, V. V. Shokurov
Meetings of the Moscow Mathematical Society
December 9, 2014
17. Бирациональная геометрия и модули
V. V. Shokurov
Seminar of Department of Algebra and Department of Algebraic Geometry (Shafarevich Seminar)
September 3, 2013 15:00
18. Минимальные стандартные расслоения на коники
V. V. Shokurov
Seminar of Department of Algebra and Department of Algebraic Geometry (Shafarevich Seminar)
January 15, 2013 15:00
19. Limits of polarized models
V. V. Shokurov
International conference "KUL!FEST" dedicated to the 60th anniversary of Vik. S. Kulikov
December 7, 2012 16:00   
20. Строгая рациональная связность торических многообразий
V. V. Shokurov
Weekly seminar of Laboratory of algebraic geometry
December 2, 2011 17:00
21. Semiampleness of adjunction
Vyacheslav Shokurov
Annual memorial conference dedicated to the memory of Andrei Nikolaevich Tyurin (24.02.1940 – 27.10.2002)
October 25, 2011 16:10   
22. Модули и бирациональная геометрия
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
December 21, 2010 15:00
23. Бирациональные инварианты алгебраических многообразий
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
May 18, 2010 15:00
24. Жесткость и подвижность в бирациональной геометрии (продолжение)
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
December 29, 2009 15:00
25. Жесткость и подвижность в бирациональной геометрии
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
December 22, 2009 15:00
26. Open ceremony
D. O. Orlov, A. G. Sergeev, A. N. Parshin, M. Reid, V. V. Shokurov
International conference "Geometry of Algebraic Varieties" dedicated to the memory of Vasily Alexeevich Iskovskikh
June 29, 2009 10:00   
27. Граничное свойство дивизориального присоединения
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
May 19, 2009 15:00
28. Сильная рациональная связность на алгебраических многообразиях
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
December 16, 2008 15:00
29. Termination in the Minimal Model Program of algebraic varietes
V. V. Shokurov
Steklov Mathematical Institute Seminar
June 26, 2008 16:00   
30. Присоединения лог-дивизоров
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
September 5, 2006
31. Модели и обрыв
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
June 27, 2006
32. Минимальные дискрепанты и обрыв перестроек
V. V. Shokurov
Seminar of Algebra Department
January 24, 2006

Books in Math-Net.Ru
  1. Birational geometry: Linear systems and finitely generated algebras, Collected papers, Tr. Mat. Inst. Steklova, 240, ed. V. A. Iskovskikh, V. V. Shokurov, E. F. Mishchenko, 2003, 239 с.
    http://mi.mathnet.ru/book253

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020