RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Druzhinina, Ol'ga Valentinovna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 4
Scientific articles: 2

Number of views:
This page:378
Abstract pages:655
Full texts:229
References:35
Keywords: Российский госуд. открытый технический ун-т путей сообщения (РГОТУПС)

http://www.mathnet.ru/eng/person12239
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/658078

Publications in Math-Net.Ru
2002
1. O. V. Druzhinina, A. A. Shestakov, “Generalized direct Lyapunov method for the analysis of stability and attraction in general time systems”, Mat. Sb., 193:10 (2002),  17–48  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 193:10 (2002), 1411–1441  isi  scopus
1999
2. O. V. Druzhinina, A. A. Shestakov, “On the instability of an equilibrium state with respect to the first approximation of a stationary nonlinear equation in a Hilbert space”, Differ. Uravn., 35:6 (1999),  840  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 35:6 (1999), 846–847

2019
3. A. Yu. Aleksandrov, L. A. Antoshkina, E. V. Afinogentova, A. S. Andreev, I. G. Bashmakov, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, E. V. Desyaev, O. V. Druzhinina, D. K. Egorova, A. P. Zhabko, R. V. Zhalnin, E. A. Lizina, A. M. Kamachkin, A. A. Kosov, O. G. Kostrov, E. B. Kuznetsov, T. Ph. Mamedova, S. I. Martynov, S. M. Muryumin, V. I. Nikonov, S. I. Peregudin, E. E. Peskova, I. P. Ryazantseva, P. V. Senin, G. A. Smolkin, A. G. Smolyanov, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, V. F. Tishkin, A. Yu. Uteshev, S. E. Kholodova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, A. V. Shchennikov, E. V. Shchennikova, O. S. Yazovtseva, “In memory of Vladimir Nikolaevich Shchennikov”, Zhurnal SVMO, 21:2 (2019),  269–273  mathnet
2010
4. V. V. Amel'kin, I. V. Gaishun, E. A. Grebenikov, A. V. Gulin, O. V. Druzhinina, Yu. G. Evtushenko, N. A. Izobov, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, N. A. Severtsev, T. K. Shemjakina, V. N. Shchennikov, “Aleksandr Andreevich Shestakov (A tribute in honor of his ninetieth birthday)”, Differ. Uravn., 46:1 (2010),  9–15  mathnet  mathscinet  zmath; Differ. Equ., 46:1 (2010), 8–16
2001
5. I. A. Gerasimov, E. A. Grebenikov, O. V. Druzhinina, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, V. M. Matrosov, R. G. Mukharlyamov, V. M. Savchin, A. A. Samarskii, V. N. Tkhai, A. A. Shestakov, V. N. Shchennikov, “Valentin Vital'evich Rumyantsev (A tribute in honor of his 80th birthday)”, Differ. Uravn., 37:12 (2001),  1587–1592  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 37:12 (2001), 1665–1669

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019