RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Polunovskiy, Andrey Andreevich

Total publications: 5 (5)
in Web of Science: 1 (1)

Number of views:
This page:157
Abstract pages:103
Full texts:3
References:4
Scientific Employee
Birth date: 9.06.1996
E-mail:
Keywords: turbulence,chaos,method of undetermined coefficients,functional equations, the Navier-Stokes equations,power series, the universality of the Feigenbaum

Subject:

partial differential equations, nonlinear dynamics, functional equations,power series, hydrodynamics,turbulence

   
Main publications:
  1. A. A. Polunovskii, “Vremennye razlozheniya reshenii uravnenii matematicheskoi fiziki”, Differentsialnye uravneniya, 56:3 (2020), 393-402 Springer  crossref  isi  elib
  2. A. N. Pchelintsev, A. A. Polunovskii, I. Yu. Yukhanova, “Metod garmonicheskogo balansa dlya otyskaniya priblizhennykh periodicheskikh reshenii sistemy Lorentsa”, Vestnik Tambovskogo universiteta, 24:126 (2019), “187–203”  mathnet  crossref  elib

http://www.mathnet.ru/eng/person124189
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
http://orcid.org/0000-0002-6557-3649
https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Polunovskiy2

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2020
1. A. A. Polunovskii, “Vremennye razlozheniya reshenii uravnenii matematicheskoi fiziki”, Differentsialnye uravneniya, 56:3 (2020), 393-402 Springer  crossref  isi  elib

   2019
2. A. A. Polunovskii, “Issledovanie laminarno-turbulentnogo perekhoda na osnove tochnykh reshenii osesimmetrichnykh uravnenii Nave-Stoksa”, Gidravlika, 2019, no. 7, 1–13 Gidravlika
3. A. N. Pchelintsev, A. A. Polunovskii, I. Yu. Yukhanova, “Metod garmonicheskogo balansa dlya otyskaniya priblizhennykh periodicheskikh reshenii sistemy Lorentsa”, Vestnik Tambovskogo universiteta, 24:126 (2019), “187–203”  mathnet  crossref  elib

   2017
4. V. G. Petrov, A. A. Polunovskii, V. V. Sokolyanskii, “Modelirovanie intellektualnogo kapitala organizatsii na osnove markovskoi tsepi”, Kreativnaya ekonomika, 2017, no. 6 , 17 pp. CreativeEconomics  crossref
5. A. A. Polunovskii, “Vremennye razlozheniya uravneniya Khopfa”, sbornik NSKF 2017 (ssylka na sbornik: 2017.nscf.ru) (Rossiya, Pereslavl-Zalesskii, 28 noyabrya 01 dekabrya 2017 goda), IPS imeni A.K. Ailamazyana RAN, 2017, 15–20 Git

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021