Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Ilyashenko, Yulij Sergeevich

Total publications: 193 (126)
in MathSciNet: 167 (126)
in zbMATH: 115 (100)
in Web of Science: 69 (50)
in Scopus: 59 (57)
Cited articles: 100
Citations in Math-Net.Ru: 621
Citations in Web of Science: 872
Citations in Scopus: 947
Presentations: 47

Number of views:
This page:11392
Abstract pages:65992
Full texts:24243
References:2647
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1994)
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Birth date: 4.11.1943
E-mail: , ,
Keywords: dynamical systems, attractors, bifurcation theory, relaxation oscilations, limit cycles, Abelian integrals.

Subject:

Ordinary and partial differential equations, dynamical systems, complex analysis.

   
Main publications:
 • Finiteness theorems for limit cycles // Amer. Math. Soc. Transl., v. 94, 1991, 288 p.
 • Nonlocal Bifurcations, published by AMS, ser. Mathematical Surveys and Monographs, 1998, v. 66.

http://www.mathnet.ru/eng/person15609
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:ilyashenko.yulij-s
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/190226
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=4211

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2020
1. N. B. Goncharuk, Yu. S. Ilyashenko, “Various Equivalence Relations in Global Bifurcation Theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 310 (2020), 78–97  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2019
2. N. Goncharuk, Y. Ilyashenko, N. Solodovnikov, “Global bifurcations in generic one-parameter families with a parabolic cycle on $S^2$”, Mosc. Math. J., 19:4 (2019), 709–737  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  isi  scopus (cited: 4);  mathscinet  zmath

   2018
3. Yu. Ilyashenko, N. Solodovnikov, “Global bifurcations in generic one-parameter families with a separatrix loop on $S^2$”, Mosc. Math. J., 18:1 (2018), 93–115  mathnet (cited: 4)  crossref  isi (cited: 6)  scopus (cited: 5)
4. A. I. Aptekarev, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, M. L. Gromov, Yu. S. Ilyashenko, B. S. Kashin, V. M. Keselman, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, I. M. Krichever, N. G. Kruzhilin, S. K. Lando, Yu. I. Manin, G. A. Margulis, S. Yu. Nemirovski, S. P. Novikov, Yu. G. Reshetnyak, Ya. G. Sinai, S. P. Suetin, D. V. Treschev, D. B. Fuchs, A. G. Khovanskii, E. M. Chirka, A. S. Schwarz, A. N. Shiryaev, “Vladimir Antonovich Zorich (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 935–939  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2017
5. Poryadok i khaos v dinamicheskikh sistemakh, Sbornik statei. K 80-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Dmitriya Viktorovicha Anosova, Trudy MIAN, 297, ed. Yu. S. Ilyashenko, A. G. Sergeev, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2017 , 343 pp.  mathnet
6. A. I. Aptekarev, A. L. Afendikov, F. I. Ataullakhanov, N. K. Balabaev, V. N. Biktashev, I. V. Biktasheva, R. M. Borisyuk, N. D. Vvedenskaya, R. D. Dagkesamanskii, Yu. G. Zarkhin, Yu. S. Ilyashenko, V. D. Lakhno, V. Yu. Lunin, N. L. Lunina, E. V. Nikolaev, V. S. Posvyanskii, M. A. Roitberg, V. S. Ryaben'kii, L. B. Ryashko, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, A. A. Tokarev, A. G. Urzhumtsev, A. I. Khibnik, “To the memory of Èmmanuil Èl'evich Shnol'”, Russian Math. Surveys, 72:1 (2017), 185–198  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib
7. A. Chernavski, D. Fuchs, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, O. Karpenkov, A. Kirillov, S. Lando, S. Matveev, M. Skopenkov, V. Tikhomirov, M. Tsfasman, V. Vassiliev, “Alexei Bronislavovich Sossinsky turns 80”, Mosc. Math. J., 17:3 (2017), 555–558  mathnet  crossref  isi
8. Yu. S. Il'yashenko, Mat. Pros., 21, MCCME, Moscow, 2017, 7–26  mathnet

   2016
9. Yu. S. Ilyashenko, “Finiteness theorems for limit cycles: a digest of the revised proof”, Izv. Math., 80:1 (2016), 50–112  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus

   2015
10. P. Etingof, S. Loktev, L. Rybnikov, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, S. Lando, M. Tsfasman, V. Vassiliev, “Boris Feigin”, Mosc. Math. J., 15:2 (2015), 185–186  mathnet  crossref  mathscinet  isi
11. S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, Yu. I. Manin, N. S. Nadirashvili, D. Yu. Nogin, S. Yu. Rybakov, A. B. Sossinsky, A. I. Zykin, “M. Tsfasman, S. Vlăduţ”, Mosc. Math. J., 15:4 (2015), 607–608  mathnet  crossref  mathscinet  isi
12. Yu. S. Ilyashenko, Mat. Pros., 19, MCCME, Moscow, 2015, 70–71  mathnet
13. Yu. S. Ilyashenko, Mat. Pros., 19, MCCME, Moscow, 2015, 40–51  mathnet

   2014
14. Yu. Ilyashenko, “Complex length and persistence of limit cycles in a neighborhood of a hyperbolic polycycle”, Publ. Mat., 2014, EXTRA, 279–296  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 9)  elib  scopus

   2015
15. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, N. A. Izobov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. V. Palin, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, J. Math. Sci. (N. Y.), 210:2 (2015), 115–134  mathnet  crossref

   2014
16. V. L. Arlazarov, E. A. Dinitz, Yu. S. Ilyashenko, A. V. Karzanov, S. M. Karpenko, A. A. Kirillov, N. N. Konstantinov, M. A. Kronrod, O. P. Kuznetsov, L. B. Okun', P. A. Pevzner, A. L. Semenov, I. A. Faradzhev, B. V. Cherkasskii, A. G. Khovanskii, “Georgy Maksimovich Adelson-Velsky (obituary)”, Russian Math. Surveys, 69:4 (2014), 743–751  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2013
17. D. Anosov, L. Bartholdi, A. Bufetov, T. Ceccherini-Silberstein, A. Erschler, M. Gromov, P. de la Harpe, Yu. Ilyashenko, A. Klimenko, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, Ya. Sinai, A. Stepin, E. Zelmanov, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk”, Mosc. Math. J., 13:4 (2013), 733–734  mathnet  crossref  isi

   2012
18. Yu. S. Ilyashenko, I. S. Shilin, “Relatively unstable attractors”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 84–93  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
19. Yu. S. Ilyashenko, “Multidimensional Bony Attractors”, Funct. Anal. Appl., 46:4 (2012), 239–248  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
20. Yu. Ilyashenko, A. Negut, “Hölder properties of perturbed skew products and Fubini regained”, Nonlinearity, 25:8 (2012), 2377–2399  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 11)
21. D. V. Anosov, V. S. Afraimovich, L. A. Bunimovich, S. V. Gonchenko, V. Z. Grines, Yu. S. Ilyashenko, A. B. Katok, S. A. Kashchenko, V. V. Kozlov, L. M. Lerman, A. D. Morozov, A. I. Neishtadt, Ya. B. Pesin, A. M. Samoilenko, Ya. G. Sinai, D. V. Treschev, D. V. Turaev, A. N. Sharkovskii, A. L. Shil'nikov, “Leonid Pavlovich Shil'nikov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 573–577  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2011
22. Yu. Ilyashenko, “Thick attractors of boundary preserving diffeomorphisms”, Indag. Math. (N.S.), 22:3-4 (2011), 257–314  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  scopus (cited: 11)
23. Yu. Ilyashenko, “Weak total rigidity for polynomial vector fields of arbitrary degree”, Mosc. Math. J., 11:2 (2011), 259–263  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
24. Yu. S. Ilyashenko, D. A. Ryzhov, D. A. Filimonov, “Phase-lock effect for equations modeling resistively shunted Josephson junctions and for their perturbations”, Funct. Anal. Appl., 45:3 (2011), 192–203  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 16)
25. Yu. Ilyashenko, V. Moldavskis, “Total rigidity of generic quadratic vector fields”, Mosc. Math. J., 11:3 (2011), 521–530  mathnet (cited: 3)  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)

   2013
26. M. S. Agranovich, I. V. Astashova, L. A. Bagirov, V. V. Vlasov, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, S. I. Pokhozhaev, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, A. L. Skubachevskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev. July 2, 1935 – March 11, 2010”, Journal of Mathematical Sciences, 190:1 (2013), 1–7  mathnet  crossref  mathscinet

   2011
27. S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, V. Malyshev, S. Shlosman, Ya. Sinai, M. Tsfasman, “Robert Adolphovich Minlos”, Mosc. Math. J., 11:2 (2011), 403–404  mathnet
28. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. Yu. Goritskii, N. V. Denisova, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Olga Arsenjevna Oleinik”, J. Math. Sci. (N. Y.), 179:3 (2011), 345–346  mathnet  crossref  elib (cited: 4)

   2010
29. Yu. Ilyashenko, Jaume Llibre, “A restricted version of Hilbert's 16th problem for quadratic vector fields”, Mosc. Math. J., 10:2 (2010), 317–335  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 4)
30. Yu. Ilyashenko, D. Volk, “Cascades of $\epsilon$-invisibility”, J. Fixed Point Theory Appl., 7:1 (2010), 161–188  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 5)
31. Yu. Ilyashenko, “Thick attractors of step skew products”, Regul. Chaotic Dyn., 15:2-3 (2010), 328–334  mathnet (cited: 8)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 14)
32. Yu. Ilyashenko, A. Negut, “Invisible parts of attractors”, Nonlinearity, 23:5 (2010), 1199–1219  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 10)
33. Yu. S. Ilyashenko, A. B. Sossinsky, “The independent University of Moscow”, Eur. Math. Soc. Newsl., 2010, no. 75, 38–44  mathscinet  zmath
34. V. M. Buchstaber, L. O. Chekhov, S. Yu. Dobrokhotov, S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, S. M. Natanzon, S. P. Novikov, G. I. Olshanski, A. K. Pogrebkov, O. K. Sheinman, S. B. Shlosman, M. A. Tsfasman, “Igor Krichever”, Mosc. Math. J., 10:4 (2010), 833–834  mathnet
35. S. B. Artemov, A. A. Belavin, V. M. Buchstaber, A. I. Esterov, B. L. Feigin, V. A. Ginzburg, E. A. Gorsky, Yu. S. Ilyashenko, A. A. Kirillov, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, G. A. Margulis, Yu. A. Neretin, S. P. Novikov, S. B. Shlosman, A. B. Sossinsky, M. A. Tsfasman, A. N. Varchenko, V. A. Vassiliev, S. G. Vlăduţ, “Sabir Medgidovich Gusein-Zade”, Mosc. Math. J., 10:4 (2010), 831–832  mathnet
36. D. Anosov, V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, A. Khovanskii, S. Lando, S. Novikov, A. Sossinsky, M. Tsfasman, V. Vassiliev, “Vladimir Igorevich Arnold”, Mosc. Math. J., 10:3 (2010), 481–483  mathnet  mathscinet

   2009
37. Yu. Ilyashenko, Veigu Li, Nelokalnye bifurkatsii, Novye matematicheskie distsipliny, MTsNMO, M., 2009 , 416 pp.
38. V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, V. Kozlov, S. Natanzon, O. Sheinman, A. Sossinsky, D. Treschev, M. Tsfasman, “Armen Sergeev”, Mosc. Math. J., 9:2 (2009), 439–440  mathnet  mathscinet
39. S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, D. Kaledin, A. Kuznetsov, S. Lando, A. Sossinski, M. Tsfasman, V. Vassiliev, A. Vershik, “A tribute to Pierre Deligne”, Mosc. Math. J., 9:1 (2009), 1–2  mathnet  mathscinet  isi (cited: 18)
40. A. M. Abramov, V. I. Arnol'd, A. V. Bolsinov, A. N. Varchenko, L. Galgani, B. I. Zhilinskii, Yu. S. Il'yashenko, V. V. Kozlov, A. I. Neishtadt, V. I. Piterbarg, A. G. Khovanskii, V. V. Yashchenko, “Nikolai Nikolaevich Nekhoroshev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:3 (2009), 561–566  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib
41. V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, A. Kirillov, I. Krichever, S. Natanzon, S. Novikov, A. Sergeev, A. Sossinsky, M. Tsfasman, “Oleg Sheinman”, Mosc. Math. J., 9:3 (2009), 723–724  mathnet

   2008
42. Yu. S. Ilyashenko, V. A. Kleptsyn, P. Saltykov, “Openness of the set of boundary preserving maps of an annulus with intermingled attracting basins”, J. Fixed Point Theory Appl., 3:2 (2008), 449–463  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 22)  elib (cited: 14)  scopus (cited: 25)
43. Yu. Ilyashenko, “Some open problems in real and complex dynamical systems”, Nonlinearity, 21:7 (2008), T101–T107  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  scopus (cited: 14)
44. Yu. Ilyashenko, S. Yakovenko, Lectures on analytic differential equations, Graduate Studies in Mathematics, 86, American Mathematical Society, Providence, RI, 2008 , xiv+625 pp.  mathscinet  zmath
45. Yu. S. Ilyashenko, “Diffeomorphisms with Intermingled Attracting Basins”, Funct. Anal. Appl., 42:4 (2008), 298–307  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 8)
46. I. V. Arzhantsev, S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, A. L. Onishchik, A. B. Sossinsky, D. A. Timashev, M. A. Tsfasman, “Ernest Borisovich Vinberg”, Mosc. Math. J., 8:4 (2008), 617–620  mathnet  mathscinet
47. S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, G. A. Kabatiansky, S. K. Lando, A. G. Sergeev, O. K. Sheinman, O. V. Schwarzman, M. A. Tsfasman, È. B. Vinberg, “Sergey Natanzon”, Mosc. Math. J., 8:4 (2008), 843–844  mathnet  isi
48. Yu. S. Ilyashenko, Mat. Pros., 12, MCCME, Moscow, 2008, 13–22  mathnet

   2007
49. Yu. Ilyashenko, “Realization of irreducible monodromy by Fuchsian systems and reduction to the Birkhoff standard form (by Andrey Bolibrukh)”, Differential equations and quantum groups, IRMA Lect. Math. Theor. Phys., 9, Eur. Math. Soc., Zürich, 2007, 1–8  mathscinet  zmath
50. Yu. Ilyashenko, “Variation of argument and Bernstein index for holomorphic functions on Riemann surfaces”, Math. Res. Lett., 14:3 (2007), 433–442  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
51. Yu. S. Ilyashenko, “Total Rigidity of Polynomial Foliations on the Complex Projective Plane”, Proc. Steklov Inst. Math., 259 (2007), 60–72  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus (cited: 1)
52. A. A. Glutsyuk, Yu. S. Ilyashenko, “Restricted version of the infinitesimal Hilbert 16th problem”, Mosc. Math. J., 7:2 (2007), 281–325  mathnet (cited: 4)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)
53. S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, M. E. Kazarian, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, V. M. Zakalyukin, “Vladimir Igorevich Arnold”, Mosc. Math. J., 7:3 (2007), 571  mathnet  mathscinet
54. V. I. Arnol'd, F. M. Borodich, O. A. Gelfond, Yu. S. Ilyashenko, B. Ya. Kazarnovskii, V. A. Kirichenko, A. B. Sossinski, V. A. Timorin, M. A. Tsfasman, S. Yu. Yakovenko, “Askold Georgievich Khovanskii”, Mosc. Math. J., 7:2 (2007), 169–171  mathnet  mathscinet
55. A. N. Varchenko, V. A. Vassiliev, S. M. Gusein-Zade, A. A. Davydov, V. M. Zakalyukin, Yu. S. Ilyashenko, M. E. Kazarian, A. G. Kushnirenko, S. K. Lando, A. G. Khovanskii, “Vladimir Igorevich Arnold in the Eyes of His Students: On the occasion of his 70th birthday”, Proc. Steklov Inst. Math., 259 (2007), 1–5  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
56. A. V. Chernavskii, Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, S. V. Matveev, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, “Alexei B. Sossinsky”, Mosc. Math. J., 7:4 (2007), 763–764  mathnet
57. A. A. Beilinson, R. V. Bezrukavnikov, M. V. Finkel'berg, Yu. S. Ilyashenko, A. Kh. Shen', M. A. Tsfasman, D. Kaledin, “Victor Ginzburg”, Mosc. Math. J., 7:4 (2007), 579  mathnet  isi
58. B. L. Feigin, Yu. S. Ilyashenko, A. B. Sossinski, Yu. Tschinkel, M. A. Tsfasman, S. G. Vlăduţ, “Yuri I. Manin”, Mosc. Math. J., 7:1 (2007), 163  mathnet
59. I. V. Astashova, L. A. Bagirov, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, G. V. Grishina, N. V. Denisova, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. M. Millionshchikov, V. A. Nikishkin, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, V. S. Samovol, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, A. F. Filippov, T. S. Khachlaev, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev on the 70th anniversary of his birth”, J. Math. Sci. (N. Y.), 143:4 (2007), 3183–3197  mathnet  crossref  mathscinet

   2006
60. A. A. Glutsyuk, Yu. S. Ilyashenko, “Ogranichennaya infinitezimalnaya 16-ya problema Gilberta”, Dokl. RAN, 407:2 (2006), 154–159  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)
61. Yu. S. Il'yashenko, “The qualitative theory of differential equations in the plane”, Mathematical events of the twentieth century, Springer, Berlin, 2006, 101–132  crossref  mathscinet  zmath
62. Yu. S. Ilyashenko, “Persistence Theorems and Simultaneous Uniformization”, Proc. Steklov Inst. Math., 254 (2006), 184–200  mathnet  crossref  mathscinet  elib (cited: 2)  scopus (cited: 1)
63. V. I. Arnol'd, V. M. Buchstaber, Yu. S. Ilyashenko, M. E. Kazarian, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, S. P. Novikov, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, “Victor A. Vassiliev”, Mosc. Math. J., 6:1 (2006), 1–3  mathnet  mathscinet
64. V. I. Arnol'd, L. R. Volevich, A. A. Gonchar, S. S. Demidov, M. I. Zelikin, Yu. S. Ilyashenko, G. G. Magaril-Il'yaev, A. V. Mikhalev, S. P. Novikov, I. V. Yaschenko, “Vladimir Mikhailovich Tikhomirov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 189–192  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
65. Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, R. A. Minlos, G. I. Olshanskii, I. M. Shchepochkina, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, A. M. Vershik, “Alexandre A. Kirillov”, Mosc. Math. J., 6:3 (2006), 409  mathnet
66. Nelineinye analiticheskie differentsialnye uravneniya, Sbornik statei, Trudy MIAN, 254, ed. Yu. S. Ilyashenko, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2006 , 271 pp.  mathnet

   2005
67. Yu. Ilyashenko, “Minimal attractors”, EQUADIFF 2003, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2005, 421–428  crossref  mathscinet  zmath
68. Yu. Ilyashenko, “Persistence theorems for holomorphic foliations and Kupka-Smale property for polynomial automorphisms of $\mathbb C^2$”, EQUADIFF 2003, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2005, 346–353  crossref  mathscinet  zmath
69. G. T. Buzzard, S. L. Hruska, Yu. Ilyashenko, “Kupka-Smale theorem for polynomial automorphisms of $\mathbb C^2$ and persistence of heteroclinic intersections”, Invent. Math., 161:1 (2005), 45–89  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 8)  elib (cited: 8)  scopus (cited: 10)
70. A. S. Gorodetski, Yu. S. Ilyashenko, V. A. Kleptsyn, M. B. Nalsky, “Nonremovable Zero Lyapunov Exponents”, Funct. Anal. Appl., 39:1 (2005), 21–30  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 34)  elib (cited: 15)  scopus (cited: 26)
71. Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, Yu. I. Manin, N. S. Nadirashvili, S. Shlosman, A. B. Sossinski, S. G. Vlăduţ, “Mikhail A. Tsfasman”, Mosc. Math. J., 5:4 (2005), 745–746  mathnet  mathscinet
72. Yu. S. Ilyashenko, K. M. Khanin, S. Shlosman, M. A. Tsfasman, “Yakov G. Sinai”, Mosc. Math. J., 5:3 (2005), 497–498  mathnet  mathscinet
73. V. I. Arnol'd, A. S. Demidov, Yu. S. Ilyashenko, G. G. Magaril-Il'yaev, E. F. Mishchenko, K. Yu. Osipenko, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, V. A. Uspenskii, M. N. Vyalyi, I. V. Yaschenko, M. I. Zelikin, “Vladimir M. Tikhomirov”, Mosc. Math. J., 5:1 (2005), 295  mathnet  mathscinet
74. R. Harris-Warrick, K.-H. Hoffmann, Ph. J. Holmes, Yu. S. Ilyashenko, A. I. Khibnik, M. A. Tsfasman, A. Vladimirsky, W. Weckesser, “John Guckenheimer”, Mosc. Math. J., 5:3 (2005), 739–741  mathnet  mathscinet
75. V. G. Drinfeld, A. A. Grigor'yan, Yu. S. Ilyashenko, D. Jakobson, C. E. Kenig, S. B. Kuksin, P. C. Sarnak, M. A. Tsfasman, S. G. Vlăduţ, “Nikolai Nadirashvili”, Mosc. Math. J., 5:4 (2005), 969–970  mathnet  zmath
76. I. V. Astashova, L. A. Bagirov, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, G. V. Grishina, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, O. B. Lupanov, I. V. Matrosov, V. M. Millionshchikov, V. A. Nikishkin, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, V. S. Samovol, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, A. F. Filippov, T. S. Khachlaev, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, A. A. Shkalikov, “Vladimir Aleksandrovich Kondrat'ev”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2005, no. 5, 77–79  mathnet  mathscinet

   2004
77. Yu. Ilyashenko, “Selected topics in differential equations with real and complex time”, Normal forms, bifurcations and finiteness problems in differential equations, NATO Sci. Ser. II Math. Phys. Chem., 137, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2004, 317–354  mathscinet
78. Yu. S. Ilyashenko, A. A. Shcherbakov, “Remarks on the paper: “Covering manifolds for analytic families of leaves of foliations by analytic curves” [Topol. Methods Nonlinear Anal. 11 (1998), no. 2, 361–373] by Ilyashenko”, Topol. Methods Nonlinear Anal., 23:2 (2004), 377–381  mathscinet
79. J. Hubbard, Yu. Ilyashenko, “A proof of Kolmogorov's theorem”, Partial differential equations and applications, Discrete Contin. Dyn. Syst., 10:1-2 (2004), 367–385  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)
80. Yu. S. Ilyashenko, “Three gems in the theory of linear differential equations (in the work of A. A. Bolibrukh)”, Russian Math. Surveys, 59:6 (2004), 1079–1091  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
81. M. I. Brin, B. Hasselblat, Yu. S. Ilyashenko, A. G. Kushnirenko, Ya. B. Pesin, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, “Anatole Katok”, Mosc. Math. J., 4:4 (2004), 977–979  mathnet  mathscinet
82. B. L. Feigin, Yu. S. Ilyashenko, Yu. I. Manin, S. B. Shlosman, M. A. Tsfasman, “Serge G. Vlăduţ”, Mosc. Math. J., 4:2 (2004), 531–532  mathnet  mathscinet  zmath
83. J.-P. Bourguignon, M. Broué, F. Digne, G. Henniart, Yu. S. Ilyashenko, B. Keller, Y. Kosmann-Schwarzbach, M. Rosso, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, “Pierre Cartier”, Mosc. Math. J., 4:1 (2004), 3–4  mathnet  mathscinet
84. A. V. Chernavskii, V. P. Leksin, M. Butuzov, I. V. Vyugin, R. R. Gontsov, V. A. Poberezhnyi, Yu. S. Ilyashenko, A. G. Sergeev, S. P. Konovalov, “Reminiscences about Andrei Andreevich Bolibrukh”, Russian Math. Surveys, 59:6 (2004), 1213–1224  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   2003
85. Yu. S. Il'yashenko, “Centennial history of Hilbert's 16th problem”, Fundamental mathematics today, Nezavis. Mosk. Univ., Moscow, 2003, 135–213  mathscinet
86. Yu. S. Ilyashenko, V. S. Moldavskii, “Morse–Smale circle diffeomorphisms and moduli of elliptic curves”, Mosc. Math. J., 3:2 (2003), 531–540  mathnet (cited: 4)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)
87. Yu. S. Il'yashenko, “Instead of a preface”, Fundamental mathematics today, Nezavis. Mosk. Univ., Moscow, 2003, 4–9  mathscinet
88. V. M. Buchstaber, Yu. S. Ilyashenko, I. M. Krichever, O. K. Sheinman, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, “Sergey Petrovich Novikov”, Mosc. Math. J., 3:4 (2003), 1206–1208  mathnet  mathscinet
89. Yu. S. Ilyashenko, I. M. Krichever, S. P. Novikov, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, “Victor Buchstaber”, Mosc. Math. J., 3:1 (2003), 257  mathnet  mathscinet
90. B. L. Feigin, Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, “Alexander Belavin”, Mosc. Math. J., 3:1 (2003), 255–256  mathnet  mathscinet
91. D. V. Anosov, V. I. Arnol'd, V. M. Buchstaber, V. A. Golubeva, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, L. D. Kudryavtsev, V. P. Leksin, O. B. Lupanov, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. M. Postnikov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, L. D. Faddeev, A. V. Chernavskii, “Andrei Andreevich Bolibrukh (obituary)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1185–1189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
92. S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, A. G. Khovanskii, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, “Vladimir Igorevich Arnold”, Mosc. Math. J., 3:2 (2003), 261  mathnet

   2002
93. Yu. Ilyashenko, M. Saprykina, “Embedding theorems for local families and oscillatory slow-fast systems”, Progress in nonlinear science (Nizhny Novgorod, 2001), Vol. 1, RAS, Inst. Appl. Phys., Nizhniĭ Novgorod, 2002, 389–410  mathscinet
94. F. Dumortier, Y. Ilyashenko, C. Rousseau, “Normal forms near a saddle-node and applications to finite cyclicity of graphics”, Ergodic Theory Dynam. Systems, 22:3 (2002), 783–818  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 7)
95. Yu. Ilyashenko, “Centennial history of Hilbert's 16th problem”, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.), 39:3 (2002), 301–354 (electronic)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 243)  scopus (cited: 261)
96. V. A. Ginzburg, Yu. S. Ilyashenko, M. A. Tsfasman, S. G. Vlăduţ, “Yuri Ivanovich Manin”, Mosc. Math. J., 2:2 (2002), 201  mathnet (cited: 1)

   2001
97. Yu. S. Ilyashenko, A. Panov, “Some upper estimates of the number of limit cycles of planar vector fields with applications to Liénard equations”, Mosc. Math. J., 1:4 (2001), 583–599  mathnet (cited: 14)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)
98. J. Guckenheimer, Yu. S. Ilyashenko, “The duck and the devil: canards on the staircase”, Mosc. Math. J., 1:1 (2001), 27–47  mathnet (cited: 19)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 19)
99. Yu. S. Ilyashenko, V. B. Shehtman, M. A. Tsfasman, “Sergei N. Artemov”, Mosc. Math. J., 1:4 (2001), 643  mathnet  mathscinet
100. Yu. S. Ilyashenko, V. A. Malyshev, S. B. Shlosman, Ya. G. Sinai, M. A. Tsfasman, “Robert A. Minlos”, Mosc. Math. J., 1:3 (2001), 305–306  mathnet  mathscinet

   2000
101. Yu. Ilyashenko, “Hilbert-type numbers for Abel equations, growth and zeros of holomorphic functions”, Nonlinearity, 13:4 (2000), 1337–1342  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 41)  scopus (cited: 40)
102. A. S. Gorodetski, Yu. S. Ilyashenko, “Certain Properties of Skew Products over a Horseshoe and a Solenoid”, Proc. Steklov Inst. Math., 231 (2000), 90–112  mathnet  mathscinet  zmath

   1999
103. M. A. Blinchevskaya, Yu. S. Ilyashenko, “Estimate for the entropy dimension of the maximal attractor for $k$-contracting systems in an infinite-dimensional space”, Russ. J. Math. Phys., 6:1 (1999), 20–26  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)
104. Yu. S. Ilyashenko, V. Yu. Kaloshin, “Bifurcation of planar and spatial polycycles: Arnold's program and its development”, The Arnoldfest (Toronto, ON, 1997), Fields Inst. Commun., 24, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1999, 241–271  mathscinet  zmath
105. Yu. Ilyashenko, Veigu Li, Nelokalnye bifurkatsii, Novye matematicheskie distsipliny, MTsNMO, M., 1999 , 415 pp.  mathscinet
106. V. I. Arnold, V. S. Afrajmovich, Yu. S. Il'yashenko, L. P. Shil'nikov, Bifurcation theory and catastrophe theory, Springer-Verlag, Berlin, 1999 , viii+271 pp.  mathscinet  zmath
107. Yu. Ilyashenko, Weigu Li, Nonlocal bifurcations, Mathematical Surveys and Monographs, 66, American Mathematical Society, Providence, RI, 1999 , xiv+286 pp.  mathscinet  zmath
108. A. S. Gorodetski, Yu. S. Ilyashenko, “Certain New Robust Properties of Invariant Sets and Attractors of Dynamical Systems”, Funct. Anal. Appl., 33:2 (1999), 95–105  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 28)  scopus (cited: 27)
109. M. Gerver, A. Ibragimov, Yu. Ilyashenko, V. Kondratiev, “Evgenii Mikhailovich Landis [1921–1997]”, Appl. Anal., 71:1-4 (1999), 9–23  crossref  mathscinet  zmath  scopus
110. V. I. Arnol'd, R. M. Boricyuk, I. M. Gel'fand, Yu. S. Ilyashenko, V. Yu. Lunin, E. V. Nikolaev, Yu. B. Radvogin, M. A. Roitberg, Ya. G. Sinai, A. I. Khibnik, “Emmanuil El'evich Shnol' (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 54:3 (1999), 677–683  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
111. Yu. S. Ilyashenko, Mat. Pros., 3, MCCME, Moscow, 1999, 33  mathnet

   1998
112. Yu. S. Ilyashenko, A. B. Sossinsky, “Foreword: mathematics at the Independent University of Moscow”, Topics in quantum groups and finite-type invariants, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 185, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1998, ix–xiv  mathscinet  zmath
113. M. I. Vishik, M. L. Gerver, A. I. Ibragimov, Yu. S. Ilyashenko, A. S. Kalashnikov, V. A. Kondrat'ev, A. A. Kosmodem'yanskii, A. D. Myshkis, O. A. Oleinik, E. G. Sitnikova, “Evgenii Mikhailovich Landis (obituary)”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1335–1341  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1997
114. Yu. Ilyashenko, “Embedding theorems for local maps, slow-fast systems and bifurcation from Morse-Smale to Smale-Williams”, Topics in singularity theory, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 180, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997, 127–139  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)

   1996
115. Yu. S. Ilyashenko, A. S. Pyartli, “Rational differential equations with a nonfree monodromy group at infinity”, Proc. Steklov Inst. Math., 213 (1996), 50–67  mathnet  mathscinet  zmath
116. Yu. S. Ilyashenko, “The nonlinear Riemann–Hilbert problem”, Proc. Steklov Inst. Math., 213 (1996), 6–29  mathnet  mathscinet  zmath

   1997
117. D. V. Anosov, S. Kh. Aranson, V. I. Arnold, I. U. Bronshtein, V. Z. Grines, Yu. S. Il'yashenko, Ordinary differential equations and smooth dynamical systems, Springer-Verlag, Berlin, 1997 , vi+233 pp.  mathscinet  zmath

   1996
118. Yu. S. Ilyashenko, “Preface”, Proc. Steklov Inst. Math., 213 (1996), 1–5  mathnet  zmath
119. Yu. S. Ilyashenko, A. A. Shcherbakov, “On skew cylinders and simultaneous uniformization”, Proc. Steklov Inst. Math., 213 (1996), 104–114  mathnet  mathscinet  zmath

   1997
120. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, V. A. Vassiliev, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, M. L. Gromov, S. M. Gusein-Zade, V. M. Zakalyukin, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, Yu. I. Manin, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. B. Sevryuk, Ya. G. Sinai, A. N. Tyurin, L. D. Faddeev, B. A. Khesin, A. G. Khovanskii, “Vladimir Igorevich Arnol'd (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:5 (1997), 1117–1139  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
121. Differentsialnye uravneniya s veschestvennym i kompleksnym vremenem, Sbornik statei, Trudy MIAN, 213, ed. Yu. S. Ilyashenko, E. F. Mischenko, Nauka, M., 1997 , 240 pp.  mathnet  zmath

   1996
122. Yu. Ilyashenko, “Limit cycles and nonlinear Stokes phenomena”, The Stokes phenomenon and Hilbert's 16th problem (Groningen, 1995), World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1996, 7–23  mathscinet  zmath
123. A. Gorodetski, Yu. Ilyashenko, “Minimal and strange attractors”, Nonlinear dynamics, bifurcations and chaotic behavior, Internat. J. Bifur. Chaos Appl. Sci. Engrg., 6:6 (1996), 1177–1183  crossref  mathscinet  isi (cited: 24)  scopus (cited: 28)
124. Yu. Il'yashenko, S. Yakovenko, “Counting real zeros of analytic functions satisfying linear ordinary differential equations”, J. Differential Equations, 126:1 (1996), 87–105  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 38)  scopus (cited: 40)

   1995
125. Yu. Il'yashenko, S. Yakovenko, “Double exponential estimate for the number of zeros of complete abelian integrals and rational envelopes of linear ordinary differential equations with an irreducible monodromy group”, Invent. Math., 121:3 (1995), 613–650  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 25)  scopus (cited: 27)
126. Yu. Il'yashenko, S. Yakovenko, “Finite cyclicity of elementary polycycles in generic families”, Concerning the Hilbert 16th problem, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 165, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1995, 21–95  mathscinet  zmath
127. Yu. Il'yashenko, S. Yakovenko, “Concerning the Hilbert sixteenth problem”, Concerning the Hilbert 16th problem, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 165, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1995, 1–19  mathscinet  zmath
128. Yu. Ilyashenko, A. Kotova, “Smale's horseshoe. Mathematical footwear that left an imprint”, Quantum, 5:5 (1995), 13–18  mathscinet

   1994
129. Yu. S. Ilyashenko, A. S. Pyartli, “The monodromy group at infinity of a generic polynomial vector field on the complex projective plane”, Russian J. Math. Phys., 2:3 (1994), 275–315  mathscinet  zmath
130. A. M. Arkhipov, Yu. S. Il'yashenko, “Jump of energy from low harmonics to high ones in the multidimensional Kuramoto-Sivashinsky equation”, Selected translations, Selecta Math., 13:3 (1994), 183–196  mathscinet  zmath
131. Yu. S. Il'yashenko, “Normal forms for local families and nonlocal bifurcations”, Complex analytic methods in dynamical systems (Rio de Janeiro, 1992), Astérisque, 222, 1994, 233–258  mathscinet  zmath

   1993
132. Yu. S. Il'yashenko, “Global analysis of the phase portrait of the nonlinear parabolic evolution equation”, Mathematics and modelling, Nova Sci. Publ., Commack, NY, 1993, 1–40  mathscinet  zmath
133. Yu. S. Ilyashenko, “Local dynamics and nonlocal bifurcations”, Bifurcations and periodic orbits of vector fields (Montreal, PQ, 1992), NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C Math. Phys. Sci., 408, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1993, 279–319  mathscinet  zmath
134. Yu. Ilyashenko, S. Yakovenko, “Finite cyclicity of elementary polycycles”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 316:10 (1993), 1081–1086  mathscinet  zmath
135. Yu. S. Il'yashenko, S. Yu. Yakovenko, “Nonlinear Stokes phenomena in smooth classification problems”, Nonlinear Stokes phenomena, Adv. Soviet Math., 14, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1993, 235–287  mathscinet  zmath
136. P. M. Elizarov, Yu. S. Il'yashenko, A. A. Shcherbakov, S. M. Voronin, “Finitely generated groups of germs of one-dimensional conformal mappings, and invariants for complex singular points of analytic foliations of the complex plane”, Nonlinear Stokes phenomena, Adv. Soviet Math., 14, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1993, 57–105  mathscinet  zmath
137. Yu. S. Il'yashenko, “Nonlinear Stokes phenomena”, Nonlinear Stokes phenomena, Adv. Soviet Math., 14, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1993, 1–55  mathscinet  zmath
138. Yu. S. Il'yashenko, “Foreword”, Nonlinear Stokes phenomena, Adv. Soviet Math., 14, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1993, ix–xiv  mathscinet

   1992
139. Ju. S. Il'yashenko, “Global analysis of the phase portrait for the Kuramoto-Sivashinsky equation”, J. Dynam. Differential Equations, 4:4 (1992), 585–615  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 49)

   1991
140. Ju. S. Il'yashenko, “Nonlinear Stokes phenomena”, Dynamical systems and related topics (Nagoya, 1990), Adv. Ser. Dynam. Systems, 9, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1991, 158–165  mathscinet
141. Ju. S. Il'yashenko, “Finiteness theorems for limit cycles”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Kyoto, 1990), Vol. II, Math. Soc. Japan, Tokyo, 1991, 1259–1269  mathscinet  zmath
142. Ju. S. Il'yashenko, “The concept of minimal attractor and maximal attractors of partial differential equations of the Kuramoto-Sivashinsky type”, Chaos, 1:2 (1991), 168–173  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 11)
143. Yu. S. Il'yashenko, Finiteness theorems for limit cycles, Translations of Mathematical Monographs, 94, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1991 , x+288 pp.  crossref  mathscinet  zmath
144. Yu. S. Il'yashenko, “Finiteness theorems for limit cycles”, Algebra and analysis (Kemerovo, 1988), Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 148, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1991, 55–64  mathscinet  zmath
145. Yu. S. Ilyashenko, “Relaxation fast-linear oscillations (RFLO)”, Russian Math. Surveys, 46:2 (1991), 244–245  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
146. Yu. S. Ilyashenko, S. Yu. Yakovenko, “Finitely-smooth normal forms of local families of diffeomorphisms and vector fields”, Russian Math. Surveys, 46:1 (1991), 1–43  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 86)  scopus (cited: 90)

   1990
147. Yu. S. Il'yashenko, “Global analysis of the phase portrait of a nonlinear parabolic evolution equation”, Mathematics and modeling, Akad. Nauk SSSR Nauchn. Tsentr Biol. Issled., Pushchino, 1990, 5–32  mathscinet
148. Yu. S. Ilyashenko, A. G. Khovanskii, “Galois groups, Stokes operators and a theorem of Ramis”, Funct. Anal. Appl., 24:4 (1990), 286–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 8)
149. Yu. S. Ilyashenko, “Finiteness theorems for limit cycles”, Russian Math. Surveys, 45:2 (1990), 129–203  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 30)  scopus (cited: 17)

   1989
150. Yu. S. Il'yashenko, “Theorems on the finiteness of limit cycles”, Fiz.-Mat. Spis. B"lgar. Akad. Nauk., 31(64):4 (1989), 324–329 (1990) (Bulgarian)  mathscinet
151. V. I. Arnol'd, M. I. Vishik, Yu. S. Ilyashenko, A. S. Kalashnikov, V. A. Kondrat'ev, S. N. Kruzhkov, E. M. Landis, V. M. Millionshchikov, O. A. Oleinik, A. F. Filippov, M. A. Shubin, “Some unsolved problems in the theory of differential equations and mathematical physics”, Russian Math. Surveys, 44:4 (1989), 157–171  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 39)  scopus (cited: 41)
152. Yu. S. Il'yashenko, “Algebraically and analytically solvable local problems in the theory of ordinary differential equations”, J. Soviet Math., 47:3 (1989), 2570–2584  crossref  mathscinet  scopus (cited: 3)

   1987
153. Yu. S. Ilyashenko, A. I. Komech, N. Kh. Rozov, “Inter-College School-Seminar “Differential Equations and Their Applications””, Uspekhi Mat. Nauk, 42:5(257) (1987), 236–238  mathnet
154. B. V. Boyarsky, O. A. Oleinik, A. V. Babin, M. I. Vishik, Yu. S. Ilyashenko, V. M. Millionshchikov, D. Serr, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, V. V. Zharinov, G. M. Zaslavsky, R. Z. Sagdeev, D. A. Ysikov, A. A. Chernikov, B. A. Malomed, M. I. Tribel'sky, “Sessions of the Petrovskii Seminar on differential equations and mathematical problems of physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 42:3(255) (1987), 221–228  mathnet

   1986
155. Yu. S. Ilyashenko, “Separatrix lunes of analytic vector fields on the plane”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 1986, no. 4, 25–31, 102  mathnet (cited: 2)  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
156. Yu. S. Ilyashenko, “A steepness test for analytic functions”, Russian Math. Surveys, 41:1 (1986), 229–230  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  scopus (cited: 5)
157. V. I. Arnol'd, V. S. Afraimovich, Yu. S. Ilyashenko, L. P. Shilnikov, “Bifurcation theory”, Dynamical systems – 5, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 5, VINITI, Moscow, 1986, 5–218  mathnet  mathscinet  zmath

   1988
158. V. I. Arnol'd, Yu. S. Ilyashenko, “Ordinary differential equations”, Encyclopaedia Math. Sci., 1 (1988), 1–148  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1985
159. Yu. S. Ilyashenko, “Dulac's memoir “On limit cycles” and related problems of the local theory of differential equations”, Russian Math. Surveys, 40:6 (1985), 1–49  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus (cited: 19)
160. V. Ya. Rivkind, S. P. Novikov, V. M. Petkov, V. P. Myasnikov, M. V. Fedoryuk, V. V. Kucherenko, A. A. Davydov, A. I. Neishtadt, S. N. Kruzhkov, S. A. Molchanov, A. A. Ruzmaikin, D. D. Sokolov, Yu. M. Sukhov, A. G. Shukhov, B. R. Vainberg, V. I. Bakhtin, A. G. Vainshtein, B. Z. Shapiro, V. A. Kondrat'ev, O. A. Oleinik, M. I. Vishik, S. B. Kuksin, A. G. Korolev, Yu. S. Ilyashenko, “Sessions of the Petrovskii seminar on differential equations and mathemathical problems of physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 40:5(245) (1985), 295–307  mathnet

   1984
161. Ju. S. Il'ašenko, “The finiteness problem for limit cycles of polynomial vector fields on the plane, germs of saddle resonant vector fields and non-Hausdorff Riemann surfaces”, Topology (Leningrad, 1982), Lecture Notes in Math., 1060, Springer, Berlin, 1984, 290–305  crossref  mathscinet  isi
162. Yu. S. Ilyashenko, “Limit cycles of polynomial vector fields with nondegenerate singular points on the real plane”, Funct. Anal. Appl., 18:3 (1984), 199–209  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 26)  scopus (cited: 32)

   1983
163. Yu. S. Ilyashenko, “The dimension of attractors of $k$-contracting systems in an infinite-dimensional space”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 1983, no. 3, 52–59  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)

   1984
164. P. M. Elizarov, Yu. S. Ilyashenko, “Remarks on the orbital analytic classification of germs of vector fields”, Math. USSR-Sb., 49:1 (1984), 111–124  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 10)

   1983
165. Yu. S. Ilyashenko, A. S. Pyartli, “A polynomial vector field with singular points only of Poincaré type”, Funct. Anal. Appl., 17:4 (1983), 313–315  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
166. Yu. S. Ilyashenko, “O razmernosti attraktorov $k$-szhimayuschikh sistem v beskonechnomernom prostranstve”, Vestn. LGU. Ser. mat., mekh., 1983, no. 3, 59
167. M. I. Vishik, Yu. S. Ilyashenko, V. A. Kondrat'ev, O. A. Oleinik, “Evgenii Mikhailovich Landis (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 38:2 (1983), 201–207  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1992
168. Yu. S. Il'yashenko, “Weakly contracting systems and attractors of Galerkin approximations of Navier-Stokes equations on the two-dimensional torus”, Selecta Math. Soviet., 11:3 (1992), 203–239  mathscinet  mathscinet  zmath

   1982
169. Iu. S. Il'iashenko, A. N. Chetaev, “On the dimension of attractors for a class of dissipative systems”, J. Appl. Math. Mech., 46:3 (1982), 290–295 (1983)  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 5)
170. Yu. S. Ilyashenko, A. S. Pyartli, “Materializatsiya rezonansov i raskhodimost normalizuyuschikh ryadov dlya polinomialnykh differentsialnykh uravnenii”, Trudy seminara im. I. G. Petrovskogo, 8, 1982, 111–127  mathscinet  zmath
171. Yu. S. Ilyashenko, “Vlozheniya polozhitelnogo tipa ellipticheskikh krivykh v kompleksnye poverkhnosti”, Tr. MMO, 45, Izd-vo Mosk. un-ta, M., 1982, 37–67  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath
172. Yu. S. Ilyashenko, Osobye tochki i predelnye tsikly differentsialnykh uravnenii na veschestvennoi i kompleksnoi ploskosti, Preprint NIVTs AN SSSR, ONTI NIVTs AN SSSR, Puschino, 1982 , 38 pp.

   1981
173. Yu. S. Ilyashenko, A. S. Pyartli, “Materializatsiya rezonansov Puankare i raskhodimost normalizuyuschikh ryadov”, Trudy seminara im. I. G. Petrovskogo, 7, 1981, 3–49  mathscinet  zmath
174. Yu. S. Ilyashenko, “V teorii normalnykh form analiticheskikh differentsialnykh uravnenii pri narushenii uslovii Bryuno raskhodimost-pravilo, skhodimost-isklyuchenie”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 1981, no. 2, 10–16  mathscinet  zmath  isi

   1979
175. Yu. S. Ilyashenko, A. S. Pyartli, “Neighborhoods of zero type imbeddings of complex tori”, Trudy seminara im. I. G. Petrovskogo, 5, 1979, 85–95  mathscinet  zmath
176. Yu. S. Ilyashenko, “Divergence of series reducing an analytic differential equation to linear normal form at a singular point”, Funct. Anal. Appl., 13:3 (1979), 227–229  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 9)

   1978
177. Yu. S. Ilyashenko, “Topologiya fazovykh portretov analiticheskikh differentsialnykh uravnenii na kompleksnoi proektivnoi ploskosti”, Trudy seminara im. I. G. Petrovskogo, 4, 1978, 83–136  mathscinet  zmath
178. Yu. S. Ilyashenko, “The multiplicity of limit cycles that arise in the perturbation of a Hamiltonian equation of the class $\omega'=P_2/Q_1$ in a real and complex domain”, Trudy seminara im. I. G. Petrovskogo, 3, 1978, 49–60  mathscinet  zmath

   1977
179. Yu. S. Ilyashenko, “Zeros of special Abelian integrals in a real domain”, Funct. Anal. Appl., 11:4 (1977), 309–311  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 12)
180. Yu. S. Ilyashenko, “Remarks on the topology of singular points of analytic differential equations in the complex domain and Ladis' theorem”, Funct. Anal. Appl., 11:2 (1977), 105–113  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)

   1976
181. Ju. S. Il'jašenko, “Nondegenerate $B$-groups and simultaneous uniformization”, Some problems in modern function theory, Proc. Conf. Modern Problems of Geometric Theory of Functions (Inst. Math., Acad. Sci. USSR, Novosibirsk, 1976), Akad. Nauk SSSR Sibirsk. Otdel. Inst. Mat., Novosibirsk, 1976, 67–74 (Russian)  mathscinet
182. Yu. S. Il'yashenko, “Analytic unsolvability of the stability problem and the problem of topological classification of the singular points of analytic systems of differential equations”, Math. USSR-Sb., 28:2 (1976), 140–152  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   1973
183. Yu. S. Ilyashenko, “Nondegenerate $B$-groups”, Dokl. AN SSSR, 208 (1973), 1020–1022  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
184. Yu. S. Ilyashenko, “On the rectification and circle formation problems”, Math. USSR-Sb., 19:2 (1973), 177–189  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1972
185. Yu. S. Ilyashenko, “Algebraic nonsolvability and almost algebraic solvability of the centerfocus problem”, Funct. Anal. Appl., 6:3 (1972), 197–202  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 16)
186. Yu. S. Ilyashenko, “Fiberings into analytic curves”, Math. USSR-Sb., 17:4 (1972), 551–569  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
187. Yu. S. Ilyashenko, “Cycle breaking in fiberings on analytic curves”, Math. USSR-Sb., 16:1 (1972), 60–68  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)

   1970
188. Yu. S. Ilyashenko, “The nonalgebraic character of the manifold of differential equations with rational right-hand sides and with multiple limit cycles”, Math. USSR-Sb., 12:3 (1970), 453–457  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1969
189. Yu. S. Ilyashenko, “Many-valued analytic functions of the elements of a commutative normed ring”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 24:5 (1969), 8–11  mathscinet  zmath
190. Yu. S. Ilyashenko, “An example of eqations $\frac{dw}{dz}=\frac{P_n(z,w)}{Q_n(z,w)}$ having a countable number of limit cycles and arbitrarily large Petrovskii–Landis genus”, Math. USSR-Sb., 9:3 (1969), 365–378  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
191. Yu. S. Ilyashenko, “The origin of limit cycles under perturbation of the equation $\dfrac{dw}{dz}=-\dfrac{R_z}{R_w}$, where $R(z,w)$ is a polynomial”, Math. USSR-Sb., 7:3 (1969), 353–364  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1968
192. Yu. S. Ilyashenko, “Density of an individual solution and ergodicity of a family of solutions to the equation $d\eta/d\xi=P(\xi, \eta)/Q(\xi, \eta)$”, Math. Notes, 4:6 (1968), 934–938  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1962
193. V. A. Efremovich, Yu. S. Ilyashenko, “Regular polygons in $E^n$”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 1962, no. 5, 18–24  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Large bifurcation supports
Yu. S. Ilyashenko
Seminar "Optimal Control and Dynamical Systems"
December 10, 2021 13:00
2. Andrey Bolibrukh: from a graduate student to academician
Yulij Ilyashenko
International Conference "Analytic Theory of Differential and Difference Equations" Dedicated to the Memory of Andrey Bolibrukh
January 30, 2021 17:00   
3. Глобальная теория бифуркаций на плоскости
Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the Moscow Mathematical Society
May 12, 2020
4. Some news in the global bifurcation theory on the plane
Yu. S. Ilyashenko
International Conference "Classical Mechanics, Dynamical Systems and Mathematical Physics" on the occasion of V. V. Kozlov 70th birthday
January 22, 2020 10:45   
5. Навстречу глобальной теории бифуркаций на плоскости
Yu. S. Ilyashenko
Mathematical Workshop of the School of Applied Mathematics and Computer Science (MIPT)
November 1, 2019 18:30   
6. Moscow Independent University and Poncelet
Yu. S. Ilyashenko
Colloquium "15 years of the French-Russian Lab"
September 3, 2018 12:30
7. Заседание посвящено 80-летию Владимира Антоновича Зорича
A. V. Zorich, Yu. S. Ilyashenko, V. M. Keselman
Meetings of the Moscow Mathematical Society
March 13, 2018 18:30
8. Global bifurcations on the two sphere
Yu. Ilyashenko
International conference Contemporary mathematics devoted to 80 anniversary of V. I. Arnold
December 20, 2017 10:00   
9. Структурная устойчивость. Лекция
Yu. S. Ilyashenko
XVII Summer School "Contemporary Mathematics", 2017
July 28, 2017 11:15   
10. Les dessins des autres enfants
Yu. S. Ilyashenko

May 25, 2017 15:00   
11. Theory of global bifurcations of vector fields on the two-sphere
Yu. S. Ilyashenko
Colloquium of Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences
March 2, 2017 16:00   
12. Бифуркации векторных полей на плоскости. Занятие 2
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2016
July 25, 2016 09:30   
13. Бифуркации векторных полей на плоскости. Лекция 1
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2016
July 24, 2016 15:30   
14. Towards the global bifurcation theory on the plane
Yu. S. Ilyashenko
Mathematics, Theoretical Physics and Data Science 2016 dedicated to anniversaries of Yakov Sinai and Grigory Margulis
July 5, 2016 14:30   
15. Towards a global bifurcation theory on the plane
Yu. S. Ilyashenko
Steklov Mathematical Institute Seminar
April 21, 2016 16:00   
16. Towards the global bifurcation theory on the plane
Yu. S. Ilyashenko
Globus Seminar
February 18, 2016 15:40   
17. Заседание посвящено памяти Дмитрия Викторовича Аносова
A. M. Stepin, L. M. Lerman, V. Z. Grines, S. Yu. Pilyugin, M. I. Zelikin, V. P. Leksin, A. V. Klimenko, Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the Moscow Mathematical Society
April 7, 2015
18. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 11
Yu. S. Ilyashenko

April 25, 2014 16:45   
19. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 10
Yu. S. Ilyashenko

April 18, 2014 16:45   
20. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 9
Yu. S. Ilyashenko

April 11, 2014 16:45   
21. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 8
Yu. S. Ilyashenko

April 4, 2014 16:45   
22. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 7
Yu. S. Ilyashenko

March 28, 2014 16:45   
23. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 6
Yu. S. Ilyashenko

March 21, 2014 16:45   
24. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 5
Yu. S. Ilyashenko

March 14, 2014 16:45   
25. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 4
Yu. S. Ilyashenko

March 7, 2014 16:45   
26. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 3
Yu. S. Ilyashenko

February 28, 2014 16:45   
27. Спецкурс о теореме конечности для предельных циклов. Лекция 2
Yu. S. Ilyashenko

February 21, 2014 16:45   
28. Finiteness Theorems for Limit Cycles, lecture 1
Yu. S. Ilyashenko

February 14, 2014 16:45   
29. Works of Yu. Ilyashenko in Dynamical Systems
Yu. S. Ilyashenko
Globus Seminar
January 16, 2014 15:40   
30. Limit cycles from Poincare to nowdays
Yu. S. Ilyashenko
International conference "Analysis and Singularities" dedicated to the 75th anniversary of Vladimir Igorevich Arnold
December 21, 2012 12:00   
31. Real algebraic geometry on V. I. Arnold. Lecture 3
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2011
July 27, 2011 11:15   
32. Real algebraic geometry on V. I. Arnold. Lecture 2
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2011
July 26, 2011 11:15   
33. Real algebraic geometry on V. I. Arnold. Lecture 1
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2011
July 25, 2011 11:15   
34. Предельные циклы полиномиальных вектроных полей и слоения комплексной плоскости
Yu. S. Ilyashenko
June 22, 2011 18:00
35. KAM theory for beginners. I
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2010
July 24, 2010 15:30   
36. Seminar dedicated to the 60th anniversary of the birthday of academician A. A. Bolibrukh
D. V. Anosov, Yu. S. Ilyashenko, V. P. Leksin, R. R. Gontsov
Steklov Mathematical Institute Seminar
April 22, 2010 16:00   
37. Аттракторы динамических систем на многообразиях с краем
Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the Moscow Mathematical Society
March 2, 2010
38. Динамические системы и их аттракторы (история динамических систем в картинках). Лекция 2
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2009
July 23, 2009 15:30   
39. Динамические системы и их аттракторы (история динамических систем в картинках). Лекция 1
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2009
July 21, 2009 15:30   
40. Attractors
Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the Moscow Mathematical Society
February 26, 2008
41. Аттракторы
Yu. S. Ilyashenko
Seminar "Optimal Control and Dynamical Systems"
February 20, 2008 12:00
42. Полиномиальные слоения в комплексной области
Yu. S. Ilyashenko
Seminar "Optimal Control and Dynamical Systems"
April 26, 2006
43. Эволюционные процессы и философия общности положения. Лекция 2
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2005
July 25, 2005 11:15   
44. Эволюционные процессы и философия общности положения. Лекция 1
Yu. S. Ilyashenko
Summer School "Contemporary Mathematics", 2005
July 24, 2005 17:00   
45. Андрей Болибрух, друг и математик
Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the Moscow Mathematical Society
December 28, 2004
46. Infinitesimal Hilbert's 16th problem
Yu. S. Il'yashenko
General Mathematics Seminar of the St. Petersburg Division of Steklov Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences
April 8, 2002
47. Infinitesimal Hilbert's 16th problem
Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the St. Petersburg Mathematical Society
April 8, 2002

Books in Math-Net.Ru
 1. Order and chaos in dynamical systems, Collected papers. On the occasion of the 125th anniversary of the birth of Academician Dmitry Victorovich Anosov, Trudy Mat. Inst. Steklova, 297, ed. Yu. S. Ilyashenko, A. G. Sergeev, 2017, 343 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1639
 2. Nonlinear analytic differential equations, Collected papers, Trudy Mat. Inst. Steklova, 254, ed. Yu. S. Ilyashenko, E. F. Mishchenko, 2006, 271 с.
  http://mi.mathnet.ru/book267
 3. Differential equations with real and complex time, Collection of articles, Trudy Mat. Inst. Steklova, 213, ed. Yu. S. Ilyashenko, E. F. Mishchenko, 1997, 240 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1059

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021