Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Izobov, Nicolay Alekseevich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 110
Scientific articles: 79

Number of views:
This page:2559
Abstract pages:13061
Full texts:5130
References:61
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1979)
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Birth date: 23.01.1940
E-mail:
Keywords: Lyapunov exponents for perturbed linear systems; Lyapunov exponents for non-linear systems; stability with respect to the first approximation; Emden–Fowler equations; asymptotic theory of total differential equations.
   
Main publications:
  • Izobov N. A. Lineinye sistemy obyknovennykh differentsialnykh uravnenii // Itogi nauki i tekhniki, matem. analiz, 1974, 12, 71–146.
  • Izobov N. A. K teorii kharakteristicheskikh pokazatelei Lyapunova lineinykh i kvazilineinykh differentsialnykh sistem // Matem. zametki, 1980, 28(3), 459–476.
  • Konti R., Izobov N. A., Prokhorova R. A. O lineinykh sistemakh $L^pS$ s summiruemymi vozmuscheniyami // Differents. uravneniya, 1993, 29(10), 1689–1698.
  • Izobov N. A. Issledovaniya v Belarusi po teorii kharakteristicheskikh pokazatelei Lyapunova i ee prilozheniyam // Differents. uravneniya, 1993, 29(12), 2034–2055.
  • Izobov N. A., Rabtsevich V. A. O dvukh zadachakh Kiguradze dlya uravnenii Emdena–Faulera // Trudy Inst. matem. NAN Belarusi, 1999, 2, 73–91.

http://www.mathnet.ru/eng/person17732
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189554

Publications in Math-Net.Ru
2018
1. N. A. Izobov, V. V. Gorokhovik, Yu. S. Kharin, L. A. Yanovich, D. F. Bazylev, V. V. Benyash-Krivets, I. D. Suprunenko, S. V. Tikhonov, “V. I . Yanchevskii is 70”, Algebra Discrete Math., 26:1 (2018),  C–F  mathnet
2014
2. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, N. A. Izobov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. V. Palin, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 30 (2014),  5–41  mathnet; J. Math. Sci. (N. Y.), 210:2 (2015), 115–134
2006
3. N. A. Izobov, R. A. Prokhorova, “On the Lyapunov characteristic exponents and lower Perron exponents of solutions of Coppel–Conti linear differential systems”, Differ. Uravn., 42:12 (2006),  1612–1625  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 42:12 (2006), 1682–1695
4. S. E. Karpovich, L. G. Krasnevsky, N. A. Izobov, E. A. Barabanov, “On integrals of three-dimensional linear differential systems with skew-symmetric coefficient matrices”, Differ. Uravn., 42:8 (2006),  1027–1034  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 42:8 (2006), 1086–1094
5. N. A. Izobov, S. A. Mazanik, “On linear systems asymptotically equivalent under exponentially decaying perturbations”, Differ. Uravn., 42:2 (2006),  168–173  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 42:2 (2006), 182–187
2005
6. N. A. Izobov, “On the Smallness of Perturbations Preserving the Higher Exponent of a Linear Differential System”, Differ. Uravn., 41:12 (2005),  1592–1596  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 41:12 (2005), 1664–1668
7. N. A. Izobov, E. N. Krupchik, “The Construction of a Pfaff System with Arbitrary Piecewise Continuous Characteristic Power-Law Functions”, Differ. Uravn., 41:2 (2005),  177–185  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 41:2 (2005), 184–194
8. N. A. Izobov, R. A. Prokhorova, “On solutions of a differential system with an unstable Coppel–Conti linear approximation”, Differ. Uravn., 41:1 (2005),  61–72  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 41:1 (2005), 61–73
2004
9. N. A. Izobov, R. A. Prokhorova, “Asymptotic stability of a differential system with linear Coppel–Conti approximation”, Differ. Uravn., 40:12 (2004),  1608–1614  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 40:12 (2004), 1687–1693
10. N. A. Izobov, “On the Simultaneous Instability of Exponential Exponents of Linear Differential Systems”, Differ. Uravn., 40:8 (2004),  1023–1032  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 40:8 (2004), 1086–1095
2003
11. N. A. Izobov, E. N. Krupchik, “A Joint Description of the Boundary Exponent Sets of a Solution of a Linear Pfaff System: II”, Differ. Uravn., 39:4 (2003),  453–464  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 39:4 (2003), 485–496
12. N. A. Izobov, E. N. Krupchik, “A Joint Description of the Boundary Exponent Sets of a Solution of a Linear Pfaff System: I”, Differ. Uravn., 39:3 (2003),  308–319  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 39:3 (2003), 331–343
2002
13. N. A. Izobov, E. N. Krupchik, “The Construction of a Pfaff Linear System Whose Solutions Have an Arbitrary Given Boundary Lower Exponent Set”, Differ. Uravn., 38:10 (2002),  1310–1321  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 38:10 (2002), 1393–1405
14. N. A. Izobov, “Lower Bounds for the Characteristic Exponents of a Linear Differential System with Perron Perturbations”, Differ. Uravn., 38:5 (2002),  596–602  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 38:5 (2002), 626–632
2001
15. N. A. Izobov, S. N. Batan, “Lower Bounds for the Characteristic Exponents of a Linear System with Generalized Perron Perturbations”, Differ. Uravn., 37:12 (2001),  1593–1598  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 37:12 (2001), 1670–1676
16. N. A. Izobov, “Exponential Stability by the Linear Approximation”, Differ. Uravn., 37:8 (2001),  1011–1027  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 37:8 (2001), 1057–1073
17. N. A. Izobov, E. N. Krupchik, “Necessary Properties of Boundary Degree Sets of Solutions to Linear Pfaff Systems”, Differ. Uravn., 37:5 (2001),  616–627  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 37:5 (2001), 647–658
2000
18. N. A. Izobov, A. S. Platonov, “On the Measure of the Set of Solutions of a Linear Pfaff System with Coinciding Lower Characteristic Sets”, Differ. Uravn., 36:12 (2000),  1599–1606  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 36:12 (2000), 1754–1761
19. N. A. Izobov, A. V. Filiptsov, “Computation of the maximal lower Perron exponent of a linear system”, Differ. Uravn., 36:11 (2000),  1566–1567  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 36:11 (2000), 1719–1721
1999
20. N. A. Izobov, “On time sequences that realize characteristic and lower characteristic vectors of solutions”, Differ. Uravn., 35:6 (1999),  738–744  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 35:6 (1999), 739–744
21. N. A. Izobov, A. S. Platonov, “On the existence of a linear Pfaffian system with a disconnected lower characteristic set of positive measure”, Differ. Uravn., 35:1 (1999),  65–71  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 35:1 (1999), 64–70
1998
22. N. A. Izobov, A. S. Platonov, “Construction of a linear Pfaff equation with arbitrarily given characteristics and lower characteristic sets”, Differ. Uravn., 34:12 (1998),  1596–1603  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 34:12 (1998), 1600–1607
23. N. A. Izobov, S. G. Krasovskii, “On the existence of a linear singular system with an exponential characteristic set of unbounded measure”, Differ. Uravn., 34:8 (1998),  1049–1055  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 34:8 (1998), 1052–1059
24. N. A. Izobov, “On the existence of a linear Pfaffian system with a countable number of distinct characteristic sets of solutions”, Differ. Uravn., 34:6 (1998),  735–743  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 34:6 (1998), 732–740
25. N. A. Izobov, “A description of the mutual arrangement of exponents of two-dimensional linear differential systems. I”, Differ. Uravn., 34:2 (1998),  166–174  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 34:2 (1998), 170–177
1997
26. N. A. Izobov, “On the existence of linear Pfaffian systems whose set of lower characteristic vectors has a positive plane measure”, Differ. Uravn., 33:12 (1997),  1623–1630  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 33:12 (1997), 1626–1632
27. N. A. Izobov, “On a lower exponent of a two-dimensional linear system with Perron perturbations”, Differ. Uravn., 33:5 (1997),  623–631  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 33:5 (1997), 626–634
28. N. A. Izobov, A. V. Filiptsov, “On the invariance of lower Perron exponents of linear systems with respect to exponentially decreasing perturbations”, Differ. Uravn., 33:2 (1997),  177–184  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 33:2 (1997), 177–183
1996
29. N. A. Izobov, S. N. Batan, “On the instability of characteristic exponents of linear differential systems under Perron perturbations”, Differ. Uravn., 32:10 (1996),  1341–1347  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 32:10 (1996), 1337–1343
30. N. A. Izobov, “On the absence of unbounded regular solutions of the second-order Emden–Fowler equation”, Differ. Uravn., 32:3 (1996),  311–316  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 32:3 (1996), 315–320
1995
31. N. A. Izobov, A. V. Filiptsov, “On the sharpness of conditions for the coincidence of lower Perron exponents of linear differential systems”, Differ. Uravn., 31:8 (1995),  1300–1309  mathnet  mathscinet  zmath; Differ. Equ., 31:8 (1995), 1244–1252
32. N. A. Izobov, “On the asymptotic stability and absolute integrability on the semiaxis of solutions of a differential system with perturbations of higher order”, Differ. Uravn., 31:3 (1995),  417–421  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 31:3 (1995), 385–388
33. N. A. Izobov, A. V. Filiptsov, “Lower Perron exponents of linear systems with diagonal approximation and with exponentially decreasing perturbations”, Differ. Uravn., 31:2 (1995),  197–205  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 31:2 (1995), 182–188
1994
34. N. A. Izobov, “Polynomial representations of higher-order central exponents”, Differ. Uravn., 30:9 (1994),  1508–1515  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 30:9 (1994), 1395–1401
1993
35. N. A. Izobov, “Investigations in Belarus in the theory of characteristic Lyapunov exponents and its applications”, Differ. Uravn., 29:12 (1993),  2034–2055  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 29:12 (1993), 1771–1788
36. R. Conti, N. A. Izobov, R. A. Prokhorova, “On the linear systems $L^pS$ with summable perturbations”, Differ. Uravn., 29:10 (1993),  1689–1698  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 29:10 (1993), 1466–1474
1992
37. N. A. Izobov, “Estimates for characteristic Lyapunov exponents of linear systems with exponentially decreasing perturbations”, Differ. Uravn., 28:12 (1992),  2036–2048  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 28:12 (1992), 1684–1694
38. N. A. Izobov, “On the distribution of characteristic and other exponents of two-dimensional linear systems”, Differ. Uravn., 28:10 (1992),  1683–1698  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 28:10 (1992), 1366–1380
1991
39. N. A. Izobov, “On the existence of Grobman spectral sets of positive measure for linear systems”, Differ. Uravn., 27:6 (1991),  953–957  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 27:6 (1991), 666–669
40. N. A. Izobov, “Characteristic exponents of linear systems with Grobman perturbations”, Differ. Uravn., 27:3 (1991),  428–437  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 27:3 (1991), 299–306
1990
41. N. A. Izobov, O. P. Stepanovich, “Properties of the coefficient of nonregularity of linear systems”, Differ. Uravn., 26:11 (1990),  1899–1906  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 26:11 (1990), 1410–1416
42. N. A. Izobov, R. A. Prokhorova, “On the Conti problem for intersections of sets $L^pS$ of linear systems”, Differ. Uravn., 26:8 (1990),  1323–1334  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 26:8 (1990), 966–975
43. N. A. Izobov, O. P. Stepanovich, “Exponentially decreasing perturbations that preserve the characteristic exponents of a linear diagonal system”, Differ. Uravn., 26:6 (1990),  934–943  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 26:6 (1990), 667–675
44. N. A. Izobov, V. A. Rabtsevich, “Vanishing Kneser solutions of the Emden–Fowler equation”, Differ. Uravn., 26:4 (1990),  578–585  mathnet  mathscinet  zmath; Differ. Equ., 26:4 (1990), 419–424
1988
45. N. A. Izobov, “The measure of the solution set of a linear system with the largest lower exponent”, Differ. Uravn., 24:12 (1988),  2168–2170  mathnet  mathscinet  zmath
46. N. A. Izobov, E. K. Makarov, “Lyapunov irregular linear systems with a parameter multiplying the derivative”, Differ. Uravn., 24:11 (1988),  1870–1880  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 24:11 (1988), 1243–1250
47. N. A. Izobov, “The number of characteristic and lower exponents of an exponentially stable system with higher-order perturbations”, Differ. Uravn., 24:5 (1988),  784–795  mathnet  mathscinet  zmath; Differ. Equ., 24:5 (1988), 510–519
1987
48. N. A. Izobov, V. A. Rabtsevich, “The unimprovability of the I. T. Kiguradze–G. G. Kvinikadze condition for the existence of unbounded regular solutions of the Emden-Fowler equation”, Differ. Uravn., 23:11 (1987),  1872–1881  mathnet  mathscinet  zmath
49. N. A. Izobov, R. A. Prokhorova, “On a problem of R. Conti”, Differ. Uravn., 23:5 (1987),  775–791  mathnet  mathscinet
1986
50. N. A. Izobov, “Stability with respect to linear approximation. Special cases”, Differ. Uravn., 22:10 (1986),  1671–1688  mathnet  mathscinet
1985
51. N. A. Izobov, “Properties of higher-order central exponents”, Differ. Uravn., 21:11 (1985),  1867–1884  mathnet  mathscinet
52. N. A. Izobov, “Kneser solutions”, Differ. Uravn., 21:4 (1985),  581–588  mathnet  mathscinet
53. N. A. Izobov, “On functions determined by central exponents of high order”, Uspekhi Mat. Nauk, 40:4(244) (1985),  167–168  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 40:4 (1985), 189–190  isi
1984
54. N. A. Izobov, “Extendable and nonextendable solutions of a nonlinear differential equation of arbitrary order”, Mat. Zametki, 35:6 (1984),  829–839  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 35:6 (1984), 435–441  isi
55. N. A. Izobov, “Emden–Fowler equations with infinitely extendible unbounded solutions”, Mat. Zametki, 35:2 (1984),  189–199  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 35:2 (1984), 99–105  isi
1983
56. N. A. Izobov, “Refinement of bounds for highest exponents in the freezing method”, Differ. Uravn., 19:8 (1983),  1454–1456  mathnet  mathscinet  zmath
57. N. A. Izobov, E. A. Barabanov, “The form of the highest $\sigma $-exponent of a linear system”, Differ. Uravn., 19:2 (1983),  359–362  mathnet  mathscinet  zmath
1982
58. N. A. Izobov, “Sharp bounds of characteristic exponents of two-dimensional linear systems with bounded perturbations”, Differ. Uravn., 18:5 (1982),  767–772  mathnet  mathscinet
1981
59. N. A. Izobov, T. E. Zvereva, “The spectrum of characteristic exponents of a two-dimensional stationary system with perturbations-rotations”, Differ. Uravn., 17:11 (1981),  1964–1977  mathnet  mathscinet
1980
60. N. A. Izobov, “On the theory of characteristic Lyapunov exponents of linear and quasilinear differential systems”, Mat. Zametki, 28:3 (1980),  459–476  mathnet  mathscinet  zmath
1978
61. N. A. Izobov, “Lower bound for the minimal exponent of a linear system”, Differ. Uravn., 14:9 (1978),  1576–1588  mathnet  mathscinet  zmath
1977
62. N. A. Izobov, “The absence of real multipliers for an $n$-dimensional periodic system of order $4m+2$”, Differ. Uravn., 13:9 (1977),  1581–1587  mathnet  mathscinet  zmath
63. N. A. Izobov, “The minimal exponent of a two-dimensional linear differential system”, Differ. Uravn., 13:5 (1977),  848–858  mathnet  mathscinet  zmath
64. N. A. Izobov, “The transfer of the Lyapunov integral criterion to two-dimensional periodic systems of second order”, Mat. Zametki, 21:6 (1977),  817–828  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 21:6 (1977), 461–467
1976
65. N. A. Izobov, “The minimal exponent of a two-dimensional diagonal system”, Differ. Uravn., 12:11 (1976),  1954–1966  mathnet  mathscinet  zmath
1975
66. N. A. Izobov, “Half periods of the solutions of two-dimensional linear systems”, Differ. Uravn., 11:5 (1975),  782–797  mathnet  mathscinet  zmath
1974
67. N. A. Izobov, “Linear systems of ordinary differential equations”, Itogi Nauki i Tekhn. Ser. Mat. Anal., 12 (1974),  71–146  mathnet  mathscinet  zmath; J. Soviet Math., 5:1 (1976), 46–96
1973
68. N. A. Izobov, “A generalized Euler method for the integration of a linear system with variable coefficients”, Differ. Uravn., 9:6 (1973),  1001–1018  mathnet  mathscinet  zmath
1971
69. N. A. Izobov, “The canonical form of a linear two-dimensional system with variable coefficients”, Differ. Uravn., 7:12 (1971),  2136–2142  mathnet  mathscinet  zmath
70. N. A. Izobov, “Cases of sharpening and the attainability of an estimate of the highest exponent in the method of freezing”, Differ. Uravn., 7:7 (1971),  1179–1191  mathnet  mathscinet  zmath
71. N. A. Izobov, “A refinement of the estimate in the freezing method for a two-dimensional system with coincident characteristic numbers”, Differ. Uravn., 7:6 (1971),  990–996  mathnet  mathscinet  zmath
1970
72. R. È. Vinograd, N. A. Izobov, “Solution of the Ljapunov stability problem by the first approximation”, Differ. Uravn., 6:2 (1970),  230–242  mathnet  mathscinet  zmath
1969
73. B. F. Bylov, N. A. Izobov, “Necessary and sufficient conditions for the stability of the characteristic exponents of a linear system”, Differ. Uravn., 5:10 (1969),  1794–1803  mathnet  mathscinet  zmath
74. B. F. Bylov, N. A. Izobov, “Necessary and sufficient conditions for the stability of the characteristic exponents of a diagonal system”, Differ. Uravn., 5:10 (1969),  1785–1793  mathnet  mathscinet  zmath
75. N. A. Izobov, “The highest exponent of a linear system with exponential perturbations”, Differ. Uravn., 5:7 (1969),  1186–1192  mathnet  mathscinet  zmath
1968
76. N. A. Izobov, “The set of lower exponents of positive measure”, Differ. Uravn., 4:6 (1968),  1147–1149  mathnet  mathscinet  zmath
1967
77. N. A. Izobov, “Weakly irregular system”, Differ. Uravn., 3:5 (1967),  787–795  mathnet  mathscinet  zmath
1966
78. N. A. Izobov, “Stability with respect to the first approximation”, Differ. Uravn., 2:7 (1966),  898–907  mathnet  mathscinet  zmath
1965
79. N. A. Izobov, “On a set of lower indices of a linear differential system”, Differ. Uravn., 1:4 (1965),  469–477  mathnet  mathscinet  zmath

2014
80. I. V. Gaishun, A. A. Gryzlov, V. Ya. Derr, N. A. Izobov, A. I. Karpov, E. K. Makarov, G. V. Merzlyakova, N. N. Petrov, S. N. Popova, L. I. Rodina, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, A. A. Tolstonogov, V. N. Ushakov, A. G. Chentsov, “In memory of Evgenii Leonidovich Tonkov (27.06.1940–28.09.2014)”, Vestn. Udmurtsk. Univ. Mat. Mekh. Komp. Nauki, 2014, 4,  146–154  mathnet
2010
81. V. V. Amel'kin, I. V. Gaishun, E. A. Grebenikov, A. V. Gulin, O. V. Druzhinina, Yu. G. Evtushenko, N. A. Izobov, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, N. A. Severtsev, T. K. Shemjakina, V. N. Shchennikov, “Aleksandr Andreevich Shestakov (A tribute in honor of his ninetieth birthday)”, Differ. Uravn., 46:1 (2010),  9–15  mathnet  mathscinet  zmath; Differ. Equ., 46:1 (2010), 8–16
2006
82. A. V. Arutyunov, S. V. Emel'yanov, N. A. Izobov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, V. I. Korzyuk, A. M. Samoilenko, V. T. Borukhov, O. I. Kostyukova, T. K. Shemjakina, N. J. Yurchuk, “Ivan Vasil'evich Gaishun (A tribute in honor of his sixtieth birthday)”, Differ. Uravn., 42:10 (2006),  1299–1306  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 42:10 (2006), 1365–1373
83. A. A. Gonchar, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, V. A. Sadovnichii, L. D. Faddeev, A. V. Kryazhimskiy, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, N. L. Grigorenko, V. I. Maksimov, M. S. Nikol'skii, “Yurii Sergeevich Osipov (a tribute in honor of his seventieth birthday)”, Differ. Uravn., 42:7 (2006),  867–873  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 42:7 (2006), 925–931
2005
84. S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichy, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, T. K. Shemjakina, “Sergei Konstantinovich Korovin (A Tribute in Honor of His Sixtieth Birthday)”, Differ. Uravn., 41:5 (2005),  579–588  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 41:5 (2005), 599–611
85. V. V. Voevodin, V. M. Volkov, I. V. Gaishun, V. A. Gulin, N. A. Izobov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. D. Lyashko, Yu. P. Popov, A. A. Samarskii, M. P. Sapagovas, B. N. Chetverushkin, T. K. Shemjakina, L. A. Yanovich, “Vyacheslav Nikolaevich Abrashin”, Differ. Uravn., 41:4 (2005),  561–569  mathnet  mathscinet
2004
86. K. A. Valiev, E. P. Velikhov, I. V. Gaishun, V. A. Gelovani, A. A. Gonchar, Yu. V. Gulyaev, V. A. Il'in, N. A. Izobov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichy, T. K. Shemjakina, Yu. S. Popkov, V. L. Arlazarov, “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (A Tribute in Honor of His 75th Birthday)”, Differ. Uravn., 40:5 (2004),  579–581  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 40:5 (2004), 621–624
2003
87. I. V. Gaishun, S. V. Emel'yanov, N. A. Izobov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, T. K. Shemjakina, “Nikolaǐ Antonovich Bobylev”, Differ. Uravn., 39:4 (2003),  570–572  mathnet  mathscinet
2002
88. V. N. Abrashin, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, V. A. Il'in, S. P. Kurdyumov, E. I. Moiseev, Yu. P. Popov, A. A. Samarskii, A. P. Favorski, “A. V. Gulin (A tribute on the occasion of his 60th birthday)”, Differ. Uravn., 38:7 (2002),  870–874  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 38:7 (2002), 920–924
89. I. V. Gaishun, N. A. Izobov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, L. D. Kudryavtsev, V. P. Maksimov, N. Kh. Rozov, T. K. Shemjakina, “N. V. Azbelev (A tribute on the occasion of his 80th birthday)”, Differ. Uravn., 38:7 (2002),  867–869  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 38:7 (2002), 917–919
90. Yu. N. Bibikov, N. A. Izobov, V. A. Il'in, V. A. Kondratiev, N. N. Krasovskii, L. D. Kudryavtsev, G. A. Leonov, V. M. Millionshchikov, Yu. S. Osipov, S. Yu. Pilyugin, N. Kh. Rozov, “Viktor Aleksandrovich Pliss (A tribute in honor of his seventieth birthday)”, Differ. Uravn., 38:2 (2002),  147–154  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 38:2 (2002), 155–163
2001
91. N. V. Azbelev, P. Born, V. A. Vujičić, I. V. Gaishun, L. T. Gruyitch, E. E. Dzhalalov, N. A. Izobov, V. Lakshmikantam, V. B. Larin, V. G. Miladzhanov, Yu. A. Mitropol'skii, B. Radzishevskii, Sh. G. Rao, Yu. A. Ryabov, I. P. Stavrulakis, Sun Chen qi, G. Fridman, “Anatolii Andreevich Martynyuk (A Tribute in Honor of His 60th Birthday)”, Differ. Uravn., 37:3 (2001),  291–298  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 37:3 (2001), 313–319
2000
92. R. F. Gabasov, I. V. Gaishun, V. V. Gorokhovik, N. A. Izobov, A. M. Kamachkin, F. M. Kirillova, D. A. Ovsyannikov, L. A. Petrosyan, “Vladimir Ivanovich Zubov”, Differ. Uravn., 36:10 (2000),  1299–1300  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 36:10 (2000), 1433–1435
1999
93. D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, V. A. Kondratiev, L. D. Kudryavtsev, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, O. A. Oleinik, V. A. Pliss, M. I. Rakhimberdiev, N. Kh. Rozov, A. M. Samoilenko, A. F. Filippov, T. K. Shemjakina, “Vladimir Mikhaǐlovich Millionshchikov (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Uravn., 35:10 (1999),  1299–1312  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 35:10 (1999), 1311–1327
1998
94. N. A. Izobov, V. A. Il'in, A. S. Kalashnikov, V. A. Kondratiev, V. M. Millionshchikov, O. A. Oleinik, N. Kh. Rozov, “Alekseǐ Fedorovich Filippov (on the occasion of his 75th anniversary)”, Differ. Uravn., 34:10 (1998),  1299–1303  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 34:10 (1998), 1297–1302
95. N. A. Izobov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, V. A. Kondratiev, A. B. Kurzhanskii, V. M. Millionshchikov, O. A. Oleinik, M. I. Rakhimberdiev, T. K. Shemjakina, “Nikolaǐ Khristovich Rozov (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Uravn., 34:2 (1998),  147–148  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 34:2 (1998), 151–152
96. A. A. Boichuk, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, V. A. Il'in, Yu. A. Mitropol'skii, N. A. Perestyuk, “Anatoliǐ Mikhaǐlovich Samoǐlenko (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Uravn., 34:1 (1998),  3–6  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 34:1 (1998), 1–4
1997
97. N. A. Izobov, V. A. Il'in, N. N. Krasovskii, V. M. Matrosov, A. A. Samarskii, A. M. Samoilenko, “Ivan Vasil'evich Gaǐshun (on the occasion of his fiftieth birthday)”, Differ. Uravn., 33:6 (1997),  723–729  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 33:6 (1997), 723–732
98. A. F. Andreev, I. V. Gaishun, V. I. Gromak, N. A. Izobov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, N. N. Krasovskii, L. D. Kudryavtsev, N. A. Lukashevich, I. P. Martynov, V. A. Pliss, L. A. Cherkas, T. K. Shemjakina, “Nikolaǐ Pavlovich Erugin (on the ninetieth anniversary of his birth)”, Differ. Uravn., 33:5 (1997),  579–582  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 33:5 (1997), 583–586
99. N. A. Izobov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, L. D. Kudryavtsev, V. P. Maksimov, T. K. Shemjakina, “Nikolaǐ Viktorovich Azbelev (on the occasion of his seventy-fifth birthday)”, Differ. Uravn., 33:4 (1997),  435–439  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 33:4 (1997), 433–438
100. N. V. Azbelev, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, V. A. Il'in, R. G. Koplatadze, N. Kh. Rozov, T. K. Shemjakina, “Ivan Tarielovich Kiguradze (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Uravn., 33:1 (1997),  6–11  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 33:1 (1997), 4–10
101. V. A. Il'in, N. A. Izobov, A. A. Martynyuk, A. M. Samoilenko, “Yuriǐ Alekseevich Mitropol'skiǐ (on the occasion of his eightieth birthday)”, Differ. Uravn., 33:1 (1997),  3–5  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 33:1 (1997), 1–3
1995
102. L. M. Berkovich, N. A. Izobov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, V. A. Pliss, N. Kh. Rozov, “Otakar Boruvka [1899–1995]”, Differ. Uravn., 31:10 (1995),  1770–1771  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 31:10 (1995), 1744–1745
103. I. V. Gaishun, N. A. Izobov, I. P. Martynov, A. P. Sadovskii, ““Еругинские чтения – II” (11 – 13 мая 1995 г.)”, Differ. Uravn., 31:7 (1995),  1267  mathnet
104. I. V. Gaishun, A. M. Goncharenko, E. A. Grebenikov, V. I. Gromak, N. A. Izobov, V. A. Il'in, S. G. Kondratenya, N. A. Lukashevich, I. P. Martynov, L. M. Sushchenya, T. K. Shemjakina, “Anatoliǐ Iosifovich Yablonskiǐ”, Differ. Uravn., 31:5 (1995),  899–903  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 31:5 (1995), 841–846
1994
105. O. A. Oleinik, È. A. Tikhonova, I. V. Gaishun, D. M. Grobman, N. A. Izobov, E. M. Landis, V. M. Millionshchikov, A. F. Filippov, “Boris Fedorovich Bylov”, Differ. Uravn., 30:3 (1994),  542–546  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 30:3 (1994), 505–508
1993
106. V. A. Il'in, S. M. Nikol'skii, O. V. Besov, N. A. Izobov, T. S. Pigolkina, S. I. Pokhozhaev, Ya. V. Radyno, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Uravn., 29:12 (1993),  2027–2031  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 29:12 (1993), 1763–1768
1990
107. N. V. Azbelev, È. I. Grudo, N. A. Izobov, I. T. Kiguradze, V. A. Kondratiev, V. M. Millionshchikov, N. Kh. Rozov, “Obituary: Teǐmuraz Ambros'evich Chanturiya”, Differ. Uravn., 26:12 (1990),  2190–2191  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 26:12 (1990), 1648–1649
1988
108. A. F. Andreev, A. V. Bitsadze, N. P. Erugin, V. I. Zubov, N. A. Izobov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, N. N. Krasovskii, L. D. Kudryavtsev, V. M. Millionshchikov, V. A. Pliss, A. A. Samarskii, K. S. Sibirskii, A. N. Tikhonov, “Yuriǐ Stanislavovich Bogdanov”, Differ. Uravn., 24:6 (1988),  1091–1097  mathnet  mathscinet  zmath; Differ. Equ., 24:6 (1988), 692–699
1982
109. N. P. Erugin, N. A. Izobov, I. T. Kiguradze, L. D. Kudryavtsev, V. P. Maksimov, “Nikolaǐ Viktorovich Azbelev (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Uravn., 18:4 (1982),  725–730  mathnet  mathscinet  zmath
1977
110. N. P. Erugin, Yu. S. Bogdanov, N. A. Izobov, I. P. Makarov, K. S. Sibirskii, “Boris Pavlovič Demidovič”, Differ. Uravn., 13:12 (1977),  2280–2283  mathnet  mathscinet  zmath
1976
111. N. P. Erugin, Yu. S. Bogdanov, N. A. Izobov, “Boris Pavlovič Demidovič (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Uravn., 12:6 (1976),  1134–1138  mathnet  mathscinet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021