Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Napalkov, Valentin Vasil'evich

Total publications: 130 (121)
in MathSciNet: 72 (66)
in zbMATH: 69 (66)
in Web of Science: 37 (31)
in Scopus: 21 (21)
Cited articles: 49
Citations in Math-Net.Ru: 200
Citations in Web of Science: 54
Citations in Scopus: 13
Presentations: 4

Number of views:
This page:7176
Abstract pages:18518
Full texts:6683
References:1427
Corresponding member of RAS
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
Birth date: 30.07.1941
E-mail: , ,
Keywords: complex analysis; convolution equations; Lalpace transform; entire functions; holomorphic functions.

Subject:

Scientific interests: complex analysis, convolution operators. Description of surjectivity of convolution operator in all convex domains in terms of complete regularity of its characteristic function is given. A method of study of spectral synthesis problem for homogeneous convolution equation giving solution both for the space of holomorphic functions in tube domains and for function spaces in ${\mathbb R}^n$ is obtained. Methods of construction of sufficient sets which are used in the theory of integral representations and the Cauchy problem have been studied.

Biography

Graduated from state university in Nizhnii Novgorod in 1964 (department of theory of functions and functional analysis). D.Sci. thesis was defended in 1977. A list of my works contains more than 100 titles.

   
Main publications:
  1. A.S. Krivosheev, B.B. Napalkov, “Kompleksnyi analiz i operatory svertki”, UMN, 47:6 (1992), 3–58  mathnet  mathscinet  zmath
  2. B.B. Napalkov, “O diskretnykh dostatochnykh mnozhestvakh v nekotorykh prostranstvakh tselykh funktsii”, DAN SSSR, 250:4 (1980), 809–812  mathscinet  zmath
  3. B.B. Napalkov, “Ob odnom klasse neodnorodnykh uravnenii tipa svertki”, UMN, 29:3 (1974), 217–218  mathnet  mathscinet  zmath
  4. B.B. Napalkov, “Ob odnoi teoreme edinstvennosti v teorii funktsii mnogikh kompleksnykh peremennykh i odnorodnykh uravneniyakh tipa svertki v trubchatykh oblastyakh $\mathbf C^n$”, Izv. AN SSSR, ser. matem., 40:1 (1976), 115–132  mathnet  mathscinet  zmath
  5. B.B. Napalkov, S.V. Popenov, “Golomorfnaya zadacha Koshi dlya operatora svertki v analiticheski ravnomernykh prostranstvakh i razlozheniya Fishera”, DAN, 381:2 (2001), 164–166  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/eng/person17867
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:napalkov.valentin-vasilievich
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/201986
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=15274
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003800522

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2020
1. V. V. Napalkov, V. V. Napalkov, “On the equivalence of reproducing kernel Hilbert spaces connected by a special transform”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 26, no. 2, 2020, 200–215  mathnet  crossref  elib  scopus

   2019
2. V. V. Napalkov, V. V. Napalkov, “On the coincidence of reproducing kernel Hilbert spaces connected by a special transformation”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 25, no. 2, 2019, 149–159  mathnet  crossref  isi  elib  scopus

   2018
3. V. V. Napalkov, A. I. Rakhimova, “Svoistva obobschennogo operatora Dankla”, Vestnik Bashkirskogo universiteta, 23:1 (2018), 4–7 http://elibrary.ru/download/elibrary_32777562_90916726.pdf  elib

   2017
4. A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Fischer decomposition of the space of entire functions for the convolution operator”, Doklady Mathematics, 96:2 (2017), 465–467  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
5. V. V. Napalkov, V. V. Napalkov (ml.), “O bazisakh Rissa iz vosproizvodyaschikh yader v prostranstvakh Bargmana-Foka”, Izvestiya Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN, 2017, no. 3, 5–9 https://elibrary.ru/download/elibrary_29924722_59821298.pdf  elib
6. V. V. Napalkov, V. V. Napalkov Jr., “On isomorphism of reproducing kernel Hilbert spaces”, Doklady Mathematics, 95:3 (2017), 270–272  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)
7. V. V. Napalkov, A. I. Rakhimova, “Nekotorye svoistva obobschennogo operatora Dankla”, Vestnik Bashkirskogo universiteta, 22:3 (2017), 603–606 http://elibrary.ru/download/elibrary_32283318_25491769.pdf  elib

   2016
8. K. R. Zabirova, V. V. Napalkov, “Composition Operators of Convolution and Multiplication by a Function”, Math. Notes, 99:3 (2016), 368–377  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
9. V. V. Napalkov, A. I. Rakhimova, “Operatory v obobschënnykh proizvodnykh”, Nekotorye aktualnye problemy sovremennoi matematiki i matematicheskogo obrazovaniya. Gertsenovskie chteniya 2016, Materialy nauchnoi konferentsii (Sankt-Peterburg, 11–15 aprelya 2016 g.), izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, Sankt-Peterburg, 2016, 134–138

   2015
10. V. V. Napalkov, K. Zimens, “De la Vallee Poussin problem in the kernel of the convolution operator on the half-plane”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, no. 2, 2015, 283–292  mathnet  crossref  zmath  isi  rsci  elib
11. V. V. Napalkov, A. U. Mullabaeva, “The multiple interpolation de La Vallée Poussin problem”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, no. 1, 2015, 63–77  mathnet  crossref  zmath  isi  rsci  elib
12. E. F. Gubaidullina, V. V. Napalkov, “Fischer decomposition for differential operators with variable coefficients”, Dokl. Math., 92:3 (2015), 674-676  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
13. A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Syurektivnost kompozitsii operatorov obobschennoi svertki i umnozheniya na tseluyu funktsiyu”, Trudy Matematicheskogo tsentra imeni N.I. Lobachevskogo. Teoriya funktsii, ee prilozheniya i smezhnye voprosy. (Kazan, 25.06–4.07 2015 g.), 51, izd-vo Kazanskogo matematicheskogo obschestva, izd-vo Akademii nauk RT, Kazan, 2015, 316–318
14. K. R. Zimens, V. V. Napalkov, “Zadacha Valle Pussena v yadre operatora svertki na vypuklykh oblastyakh”, Trudy Matematicheskogo tsentra imeni N.I. Lobachevskogo. Teoriya funktsii, ee prilozheniya i smezhnye voprosy (Kazan, 25.06–4.07 2016), 51, izd-vo Kazanskogo matematicheskogo obschestva, izd-vo Akademii nauk RT, Kazan, 2015, 199–201
15. V. V. Napalkov, A. I. Rakhimova, “Operator obobschennogo differentsirovaniya”, Fundamentalnaya matematika i ee prilozheniya v estestvoznanii. Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi shkoly-konferentsii dlya studentov, aspirantov i molodykh uchenykh (Ufa, 27.09–1.10 2015 g.), RITs BashGU, Ufa, 2015, 227–228
16. V. V. Napalkov, A. I. Rakhimova, “Operator obobschennogo differentsirovaniya”, Fundamentalnaya matematika i ee prilozheniya v estestvoznanii: VIII Mezhdunarodnaya shkola-konferentsiya dlya studentov, aspirantov i molodykh uchenykh: Sbornik trudov. Fizika. Khimiya. Matematika (Ufa, 27.09–1.10 2015 g.), 2, eds. E. G. Ekomasov, B. N. Khabibullin, RITs BashGU, Ufa, 2015, 208–213
17. V. V. Napalkov, A. U. Mullabaeva, “On one class of differential operators and their application”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 288, suppl. 1 (2015), 142–155  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2014
18. V. V. Napalkov, A. A. Nuyatov, “Multipoint Vallée Poussin problem for convolution operators with nodes defined inside an angle”, Theoret. and Math. Phys., 180:2 (2014), 983–989  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
19. I. I. Karamov, V. V. Napalkov, “Generalized Dunkl operator”, Ufa Math. Journal, 6:1 (2014), 56–65  mathnet  crossref  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
20. A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “An interpolation problem in the kernel of an operator generated by generalized argmann-ock spaces”, Dokl. Math., 89:1 (2014), 42-44  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
21. V. V. Napalkov, V. N. Filippov, “Generators in a ring of entire functions of the first order and of minimal type in the angle”, Dokl. Math., 89:3 (2014), 287-289  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
22. K. R. Zimens, V. V. Napalkov, “The multiple de la Vallée-Poussin problem on convex domains in the kernel of the convolution operator”, Dokl. Math., 90:2 (2014), 581-583  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
23. K. R. Zimens, V. V. Napalkov, “Ob odnoi zadache operatora svertki na vypuklykh oblastyakh”, Fundamentalnaya matematika i ee prilozheniya v estestvoznanii. Tezisy dokladov mezhdunarodnoi shkoly-konferentsii dlya studentov, aspirantov i molodykh uchenykh (Ufa, 12–16 oktyabrya 2014 g.), RITs BashGU, Ufa, 2014, 264
24. K. R. Zimens, V. V. Napalkov, “Zadacha Valle Pussena dlya operatorov svertki na vypuklykh oblastyakh”, Tezisy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii Spektralnye zadachi, nelineinyi i kompleksnyi analiz (Ufa, 24–26 sentyabrya 2014 g.), RITs BashGU, Ufa, 2014, 33–35
25. K. R. Zimens, V. V. Napalkov, “Interpolyatsionnaya zadacha dlya operatorov svertki na vypuklykh oblastyakh”, Matematicheskaya fizika i ee prilozheniya. Materialy konferentsii. Samarskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet (Samara, 25.08–1.09 2014 g.), 2014, 181–182

   2013
26. K. R. Zabirova, V. V. Napalkov, “The Dunkl convolution operators and multipoint de la Vallée–Poussin problem”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 1(), 2013, 70–81  mathnet  crossref  rsci
27. K. R. Zabirova, V. V. Napalkov, “Dunkl convolution operators and their properties”, Dokl. Math., 87:2 (2013), 218-219  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
28. K. R. Zabirova, V. V. Napalkov, “Ob operatorakh kompozitsii umnozheniya na funktsiyu i svertki”, Trudy Matematicheskogo tsentra imeni N.I. Lobachevskogo Teoriya funktsii, ee prilozheniya i smezhnye voprosy (Kazan, 22–28 avgusta 2013 g.), 46, izd-vo Kazanskogo matematicheskogo obschestva, Kazan, 2013, 197–199
29. K. R. Zabirova, V. V. Napalkov, “Interpolyatsionnaya zadacha operatora svertki Dankla”, Tezisy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii Nelineinyi analiz i spektralnye zadachi (Ufa, 18–22 iyunya 2013 g.), RITs BashGU, Ufa, 2013, 50–52
30. A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Ob odnom klasse operatorov, porozhdennykh obobschennymi prostranstvami Bargmana Foka”, Tezisy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii Nelineinyi analiz i spektralnye zadachi (Ufa, 18–22 iyunya 2013 g.), RITs BashGU, Ufa, 2013, 89–91
31. A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Reshenie interpolyatsionnoi zadachi Koshi”, Trudy Matematicheskogo tsentra imeni N.I. Lobachevskogo Teoriya funktsii, ee prilozheniya i smezhnye voprosy (Kazan, 22–28 avgusta 2013 g.), 46, izd-vo Kazanskogo matematicheskogo obschestva, Kazan, 2013, 320–322

   2012
32. V. V. Napalkov, A. A. Nuyatov, “The multipoint de la Vallée-Poussin problem for a convolution operator”, Sb. Math., 203:2 (2012), 224–233  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)
33. I. N. Elizar'ev, V. V. Napalkov, “On the Fischer decomposition for a class of inhomogeneous polynomials”, Dokl. Math., 85:2 (2012), 196-197  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
34. A. M. Dil'mukhametova, V. V. Napalkov, “Euler's fundamental principle for a class of partial differential equations with variable coefficients”, Dokl. Math., 85:2 (2012), 222-224  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
35. V. V. Napalkov, V. V. Napalkov, Jr., “Description of the operator dual to the multiplication operator in Fock space”, Dokl. Math., 86:3 (2012), 760-762  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
36. K. R. Zabirova, V. V. Napalkov, “Operatory svertki Dankla i mnogotochechnaya zadacha Valle Pussena”, Matematicheskaya fizika i ee prilozheniya. Materialy konferentsii. Samarskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet (Samara, 27.08–1.09 2012 g.), 2012, 135–137
37. K. R. Zabirova, V. V. Napalkov, “Ob odnoi zadache operatora svertki Dankla”, Fundamentalnaya matematika i ee prilozheniya v estestvoznanii. Tezisy dokladov mezhdunarodnoi shkoly-konferentsii dlya studentov, aspirantov i molodykh uchenykh (Ufa, 14–18 oktyabrya 2012 g.), RITs BashGU, Ufa, 2012, 190–191

   2011
38. A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Obobschennyi operator svertki i ego svoistva”, Trudy Matematicheskogo tsentra imeni N.I.Lobachevskogo. Teoriya funktsii, ee prilozheniya i smezhnye voprosy (Kazan, 1–7 iyulya 2011 g.), 43, Kazanskoe matematicheskoe obschestvo, Kazan, 2011, 260–261

   2010
39. V. V. Napalkov, A. A. Rumyantseva, R. S. Yulmukhametov, “Completeness of exponential systems in weighted spaces on real axe”, Ufimsk. Mat. Zh., 2:1 (2010), 97–109  mathnet  zmath  elib (cited: 2)
40. A. M. Dilmukhametova, A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Generalized Fock space”, Ufimsk. Mat. Zh., 2:1 (2010), 52–58  mathnet  zmath  elib

   2009
41. V. V. Napalkov, A. M. Dil'mukhametova, “On one class of differential equations with polynomial coefficients”, Dokl. Math., 79:1 (2009), 97–99  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
42. A. M. Dilmukhametova, A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Obobschenie prostranstva Foka”, Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi shkoly-konferentsii dlya studentov, aspirantov i molodykh uchenykh Fundamentalnaya matematika i ee prilozheniya v estestvoznanii (Ufa, 1–6 oktyabrya 2009 g.), 2009, 5  zmath
43. A. M. Dilmukhametova, A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Obobschennye prostranstva Foka”, Trudy Matematicheskogo tsentra imeni N.I. Lobachevskogo. Teoriya funktsii, ee prilozheniya i smezhnye voprosy (Kazan, 1–7 iyulya 2009 g.), 38, Kazan, 2009, 107–108 (to appear)
44. A. M. Dilmukhametova, A. U. Mullabaeva, V. V. Napalkov, “Obobschenie prostranstva Foka”, Sovremennaya matematika i problemy matematicheskogo obrazovaniya: trudy Vserossiiskoi zaochnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Orel, 2009), eds. obsch. red. T. N. Mozharovoi, OGU, Orel, 2009, 73–79

   2008
45. V. V. Napalkov, V. A. Tarov, “On Some Properties of Subharmonic Functions and Entire Functions of Order Zero”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 89–104  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2006
46. V. V. Napalkov, V. E. Kim, “Isomorphism between the solution spaces of a discrete convolution equation and a convolution equation on the space of entire functions”, Math. Notes, 80:5 (2006), 692–709  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus
47. V. V. Napalkov, K. V. Trounov, R. S. Yulmukhametov, “Boundary Uniqueness Theorems in the Carleman Classes and a Dirichlet Problem”, Proc. Steklov Inst. Math., 253 (2006), 115–122  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus

   2005
48. V. V. Napalkov, S. G. Merzlyakov, “Inhomogeneous systems of convolution equations in a complex domain”, Vladikavkaz. Mat. Zh., 7:3 (2005), 50–55  mathnet  mathscinet  elib

   2002
49. V. K. Beloshapka, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, E. P. Dolzhenko, N. G. Kruzhilin, V. V. Napalkov, P. V. Paramonov, A. G. Sergeev, P. L. Ul'yanov, E. M. Chirka, “Anatolii Georgievich Vitushkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 183–190  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2001
50. V. V. Napalkov, “Complex Analysis and the Cauchy Problem for Convolution Operators”, Proc. Steklov Inst. Math., 235 (2001), 158–161  mathnet  mathscinet  zmath

   1997
51. V. V. Napalkov, S. V. Popenov, “On the Laplace transform of functionals in a weighted Bergman space of entire functions in $\mathbb{C}^n$”, Dokl. Akad. Nauk, 352:5 (1997), 595–597  mathnet  mathscinet  zmath
52. V. V. Napalkov, I. A. Shagapov, “On closed ideals in some algebras of entire periodic functions”, Dokl. Akad. Nauk, 354:6 (1997), 739–741  mathnet  mathscinet  zmath
53. A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, V. V. Napalkov, S. M. Nikol'skii, A. M. Sedletskii, P. L. Ul'yanov, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev (1917–1987) (on the 80th anniversary of his birth)”, Russian Math. Surveys, 52:3 (1997), 635–637  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
54. I. I. Golichev, V. V. Napalkov, “International Conference “Complex analysis, Differential Equations, and Related Questions””, Uspekhi Mat. Nauk, 52:2(314) (1997), 205  mathnet  crossref

   1995
55. V. V. Napalkov, M. I. Solomešč, “An estimate for the change of an entire function under changes of its zeros”, Dokl. Akad. Nauk, 342:6 (1995), 739–741  mathnet  mathscinet  zmath
56. V. V. Napalkov, A. W. Komarov, “Commutants of the differentiation operator on principal submodules”, Dokl. Akad. Nauk, 345:5 (1995), 599–600  mathnet  mathscinet  zmath
57. V. V. Napalkov, I. Kh. Musin, “On a functional equation in $\rho$-convex domains”, Proc. Steklov Inst. Math., 203 (1995), 137–143  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
58. V. V. Napalkov, I. Kh. Musin, “Polynomial approximation in a weighted space of entire functions”, Dokl. Math., 49:1 (1994), 25–28  mathnet  mathscinet  zmath

   1995
59. V. V. Napalkov, S. V. Popenov, “The convolution equation in the kernel of a differential operator in $H(\mathbb{C}^n)$”, Dokl. Math., 50:3 (1995), 458–461  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
60. V. V. Napalkov, “On a countable system of convolution equations”, Siberian Math. J., 34:1 (1993), 92–98  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1992
61. A. S. Krivosheev, V. V. Napalkov, “Complex analysis and convolution operators”, Russian Math. Surveys, 47:6 (1992), 1–56  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 15)
62. V. V. Napalkov, I. Kh. Musin, “The description of analytic functionals in some classes of domains”, Dokl. Math., 45:2 (1992), 375–378  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
63. V. V. Napalkov, T. T. Kuzbekov, “Generators in some rings of analytic functions”, Dokl. Math., 46:1 (1993), 131–134  mathnet  mathscinet  zmath

   1991
64. V. V. Napalkov, I. A. Rudakov, “Convolution operator in the space of real analytic functions”, Math. Notes, 49:3 (1991), 266–271  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)

   1993
65. V. V. Napalkov, I. A. Rudakov, “Differential operators in nonconvex domains”, Proc. Steklov Inst. Math., 200 (1993), 281–286  mathnet  mathscinet  zmath

   1991
66. V. V. Napalkov, R. A. Bashmakov, “Sufficient sets on algebraic Riemann surfaces”, Dokl. Math., 43:3 (1991), 779–782  mathnet  mathscinet  zmath
67. L. A. Aizenberg, A. A. Gol'dberg, B. Ya. Levin, V. N. Logvinenko, V. A. Marchenko, V. V. Napalkov, I. V. Ostrovskii, S. Yu. Favorov, “Lev Isaakovich Ronkin (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:5 (1991), 207–209  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1990
68. V. V. Napalkov, T. T. Kuzbekov, “On a countable system of convolution equations”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 34:7 (1990), 45–48  mathnet  mathscinet  zmath

   1991
69. V. V. Napalkov, A. W. Komarov, “On the expansion of analytic functions in a series of elementary solutions of a convolution equation”, Math. USSR-Sb., 69:2 (1991), 597–605  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1989
70. V. V. Napalkov, “O prodolzhenii analiticheskikh funktsii”, Sbornik “Issledovaniya po teorii approksimatsii” (Ufa), 1989, 0.4 pech. list
71. V. V. Napalkov, A. V. Komarov, O razlozhenii analiticheskikh v polioblasti funktsii v ryady po elementarnym resheniyam sistem uravnenii svërtki, Institut matematiki s VTs BNTs UrO AN SSSR, Preprint, Ufa, 1989 , 1.5 pech. list. pp.  zmath
72. V. V. Napalkov, “Mnozhestva edinstvennosti v nekotorykh prostranstvakh tselykh funktsii na rimanovykh poverkhnostyakh”, Tezisy dokladov Vsesoyuznoi shkoly–konferentsii " Sovremennye problemy teorii funktsii" (Baku), 1989, 0.1 pech. list

   1988
73. V. V. Napalkov, “A basis in the space of solutions of a convolution equation”, Math. Notes, 43:1 (1988), 27–33  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
74. V. V. Napalkov, I. A. Rudakov, Opisanie yadra operatora svërtki v prostranstvakh tipa Zhevreya, Institut matematiki s VTs BNTs UrO AN SSSR, Preprint, Ufa, 1988 , 1.4 pech. list pp.
75. I. I. Golichev, V. V. Napalkov, “All-Union symposium on the theory of approximation of functions”, Uspekhi Mat. Nauk, 43:3(261) (1988), 249  mathnet
76. V. V. Napalkov, “Spaces of analytic functions of prescribed growth near the boundary”, Math. USSR-Izv., 30:2 (1988), 263–281  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1987
77. V. V. Napalkov, “Zadacha Koshi dlya operatorov svërtki”, Sbornik “Issledovaniya po kompleksnomu analizu”, Ufa, 1987, 0.5 pech. list  zmath
78. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, E. P. Dolzhenko, V. V. Napalkov, A. M. Sedletskii, S. B. Stechkin, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev”, Math. Notes, 42:4 (1987), 765–772  mathnet  crossref  mathscinet  isi
79. A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, V. V. Napalkov, S. M. Nikol'skii, A. M. Sedletskii, P. L. Ul'yanov, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 42:5 (1987), 145–152  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1986
80. V. V. Napalkov, “The strict topology in certain weighted spaces of functions”, Math. Notes, 39:4 (1986), 291–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)
81. V. V. Napalkov, “Opisanie odnogo klassa analiticheskikh funktsionalov”, Doklady AN SSSR, 286:1 (1986), 0.3 pech. list  mathscinet
82. V. V. Napalkov, “Description of a class of analytic functionals”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 286:1 (1986), 31–34  mathnet  mathscinet  zmath
83. D. A. Gudkov, M. V. Dolov, A. F. Leont'ev, V. V. Napalkov, Yu. I. Neimark, N. F. Otrokov, M. A. Soldatov, “Anatolii Alekseevich Mirolyubov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 41:4 (1986), 171–172  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1984
84. V. V. Napalkov, “Porozhdayuschie elementy v odnom koltse tselykh funktsii i sistemy uravnenii svërtki”, Matematicheskie struktury. Vychislitelnaya matematika. Matematicheskoe modelirovanie., 2, Sofiya, Bolgariya (1984) , 0.5 pech. list pp.  zmath
85. V. V. Napalkov, N. V. Ibadov, “Sistemy uravnenii svërtki v odnom klasse analiticheskikh funktsii”, Doklady AN Az. SSSR, 11:5 (1984), 0.3 pech. list  mathscinet
86. V. V. Napalkov, “Ob odnom klasse integralnykh predstavlenie”, Tezisy dokladov Vsesoyuznoi konferentsii “Kompleksnye metody v matematicheskoi fizike”, Donetsk, 1984  zmath

   1983
87. V. V. Napalkov, “Neodnorodnye uravneniya svërtki”, Complex Analysis, Banach Center Publications, Volume 11, Warsaw, 1983, 261–268  crossref  zmath
88. V. V. Napalkov, “Ob odnom klasse integralnykh preobrazovanii”, Teoriya priblizheniya funktsii, Tezisy mezhdunarodnoi konferentsii po teorii priblizheniya funktsii (Kiev), 1983  zmath
89. V. V. Napalkov, “Uravneniya svërtki v mnogomernykh prostranstvakh”, Tezisy dokladov mezhdunarodnogo kongressa matematikov, Varshava, 1983  zmath

   1982
90. V. V. Napalkov, “O sravnenii topologii v nekotorykh prostranstvakh tselykh funktsii”, Doklady AN SSSR, 264:4 (1982)  zmath
91. V. V. Napalkov, Uravneniya svërtki v mnogomernykh prostranstvakh, Monografiya, Izdatelstvo “Nauka”, Moskva, 1982 , 420 pp.
92. V. V. Napalkov, “On comparison of topologies in certain spaces of entire functions”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 264:4 (1982), 827–830  mathnet  mathscinet  zmath
93. V. V. Napalkov, “On discrete weakly sufficient sets in certain spaces of entire functions”, Math. USSR-Izv., 19:2 (1982), 349–357  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1981
94. V. V. Napalkov, A. B. Sekerin, “Slabo dostatochnye mnozhestva i predstavlenie analiticheskikh funktsii mnogikh kompleksnykh peremennykh ryadami Dirikhle”, Doklady AN SSSR, 260:3 (1981), 0.3 p.l.
95. V. V. Napalkov, “Dostatochnye mnozhestva v prostranstvakh tselykh funktsii mnogikh kompleksnykh peremennykh”, V knige: Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi konferentsii po kompleksnomu analizu i prilozheniyam (Bolgariya), 1981
96. V. V. Napalkov, A. B. Sekerin, “Weakly sufficient sets and the representation of analytic functions of several complex variables by Dirichlet series”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 260:3 (1981), 535–539  mathnet  mathscinet  zmath
97. I. I. Golichev, A. F. Leont'ev, V. V. Napalkov, “All-Union Symposium on Theory of Approximation of Functions in Complex Domain”, Uspekhi Mat. Nauk, 36:2(218) (1981), 237  mathnet
98. V. V. Napalkov, “Approximation of functions of several variables, taking account of the growth of the coefficients of the approximating combinations”, Math. USSR-Sb., 39:1 (1981), 133–143  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1980
99. V. V. Napalkov, “O diskretnykh dostatochnykh mnozhestvakh v nekotorykh prostranstvakh tselykh funktsii”, Doklady AN SSSR, 250:4 (1980), 0.3 p.l.
100. V. V. Napalkov, “O dostatochnykh i slabo dostatochnykh mnozhestvakh”, V knige: Tezisy dokladov Vsesoyuznogo simpoziuma po teorii approksimatsii funktsii v kompleksnoi oblasti (Ufa), Bashkirskii filial AN SSSR, 1980
101. V. V. Napalkov, “On discrete sufficient sets in some spaces of entire functions”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 250:4 (1980), 809–812  mathnet  mathscinet  zmath
102. V. V. Napalkov, “On a property of analytic continuation”, Math. USSR-Izv., 14:2 (1980), 339–343  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1979
103. V. V. Napalkov, “Systems of infinite-order nonhomogeneous differential equations in partial derivatives”, Math. Notes, 26:2 (1979), 600–605  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
104. V. V. Napalkov, “Convolution equations in multidimensional spaces”, Math. Notes, 25:5 (1979), 393–400  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
105. V. V. Napalkov, “O sistemakh neodnorodnykh differentsialnykh uravnenii v chastnykh proizvodnykh beskonechnogo poryadka”, Matem. zametki, 26:2 (1979), 217–226  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
106. V. V. Napalkov, “Predstavlenie funktsii v vide skachka golomorfnykh funktsii”, Sbornik “Teoriya approksimatsii”, Bashkirskii filial AN SSSR, Ufa, 1979, 1 p.l.
107. V. V. Napalkov, “Dostatochnye mnozhestva v odnom klasse tselykh funktsii”, Sbornik “Teoriya priblizheniya funktsii”, Bashkirskii filial AN SSSR, Ufa, 1979, 1 p.l.

   1978
108. V. V. Napalkov, “Operators, commuting with differentiation, in spaces of functions of several variables”, Math. Notes, 24:6 (1978), 939–943  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1984
109. V. V. Napalkov, “7.10. On a uniqueness theorem”, J. Soviet Math., 26:5 (1984), 2274  mathnet  crossref

   1977
110. V. V. Napalkov, “A property of the solutions of differential equations of infinite order with constant coefficients”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 21:7 (1977), 51–54  mathnet  mathscinet  zmath
111. V. V. Napalkov, “On solutions of equations of infinite order in the real domain”, Math. USSR-Sb., 31:4 (1977), 445–455  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
112. V. V. Napalkov, Uravneniya svertki v mnogomernykh prostranstvakh, Dissertatsiya doktora fiz–matem. nauk, 1977 , 8.7 pech. list. pp.

   1976
113. V. V. Napalkov, “On a uniqueness theorem in the theory of functions of several complex variables, and homogeneous equations of convolution type in tube domains of $\mathbf C^n$”, Math. USSR-Izv., 10:1 (1976), 111–126  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
114. V. V. Napalkov, “Ob odnoi teoreme edinstvennosti”, V knige: Tezisy dokladov Vsesoyuznogo simpoziuma po teorii approksimatsii funktsii v kompleksnoi oblasti (Ufa), Bashkirskii filial AN SSSR, 1976

   1974
115. V. V. Napalkov, “Recovery of a function from the coefficients of its Dirichlet series”, Math. Notes, 17:4 (1974), 321–326  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1975
116. V. V. Napalkov, “Podprostranstva funktsii, analiticheskikh v nekotorykh beskonechnykh vypuklykh oblastyakh, invariantnye otnositelno sdviga”, Sbornik “Teoriya funktsii i primenenie”, Bashkirskii filial AN SSSR, Ufa, 1975, 1,3 pech. list.

   1974
117. V. V. Napalkov, “An equation of convolution type in tube domains of $\mathbf C^2$”, Math. USSR-Izv., 8:2 (1974), 452–462  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
118. V. V. Napalkov, “Factorization of a convolution-type operator”, Math. Notes, 15:1 (1974), 92–95  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
119. V. V. Napalkov, “A certain class of inhomogeneous equations of convolution type”, Uspekhi Mat. Nauk, 29:3(177) (1974), 217–218  mathnet  mathscinet  zmath
120. V. V. Napalkov, “An equation of convolution type on convex domains in $\mathbf R^2$”, Math. USSR-Sb., 23:2 (1974), 169–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
121. V. V. Napalkov, “Odnorodnye sistemy uravnenii tipa svertki na vypuklykh oblastyakh”, Doklady AN SSSR, 219:4 (1974)  zmath
122. V. V. Napalkov, “Homogeneous systems of equations of convolution type on convex regions in $R^n$”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 219:4 (1974), 804–807  mathnet  mathscinet  zmath

   1973
123. V. V. Napalkov, “Podprostranstva tselykh funktsii eksponentsialnogo tipa, invariantnye otnositelno sdviga.”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 14:2 (1973)
124. V. V. Napalkov, “Subspaces of entire functions of exponential type that are translation invariant”, Siberian Math. J., 14:2 (1973), 294–300  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1972
125. V. V. Napalkov, “On subspaces of analytic functions invariant with respect to a shift”, Math. USSR-Izv., 6:6 (1972), 1251–1264  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
126. V. V. Napalkov, “The domain of regularity of the limit function of a sequence of analytic functions”, Math. Notes, 12:6 (1972), 849–855  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1969
127. V. V. Napalkov, “On the extension of a generalized differentiation operator”, Math. Notes, 6:4 (1969), 710–716  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
128. V. V. Napalkov, “On the continuability of the operator of generalized differentiation”, Math. USSR-Sb., 7:3 (1969), 389–398  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
129. V. V. Napalkov, “Ob odnom funktsionalnom uravnenii”, Doklady nauchno-tekhnicheskoi konferentsii (Moskva), Moskovskii energeticheskii institut, 1969, 0.5 pech. list.
130. V. V. Napalkov, O rasshirenii operatorov obobschennogo differentsirovaniya i nekotorykh ikh primeneniyakh, “Diss. kand. fiz.-matem. nauk”, Moskovskii energeticheskii institut, Moskva, 1969 , 5 pech. list. pp.

Presentations in Math-Net.Ru
1. –-
V. V. Napalkov
Conference "Mathematical Physics. Vladimirov-90" dedicated to the 90th anniversary of academician V. S. Vladimirov
November 14, 2013 12:30   
2.
V. V. Napalkov, V. V. Napalkov jr.
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
April 26, 2012 11:00
3. . ,
V. V. Napalkov
Seminar on Operator Theory and Function Theory
April 11, 2011
4. Complex analysis and convolution operators
V. V. Napalkov
Steklov Mathematical Institute Seminar
December 22, 2005 16:00   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021