Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Pavlov, Vladimir Petrovich
(1937–2021)

Total publications: 54 (47)
in MathSciNet: 27 (26)
in zbMATH: 11 (11)
in Web of Science: 20 (17)
in Scopus: 26 (25)
Cited articles: 22
Citations in Math-Net.Ru: 70
Citations in MathSciNet: 5
Citations in Web of Science: 25
Citations in Scopus: 33
Presentations: 36

Number of views:
This page:7037
Abstract pages:13231
Full texts:4920
References:1071
Pavlov, Vladimir Petrovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1979)
Speciality: 01.01.03 (Mathematical physics)
Birth date: 11.05.1937
Keywords: S-matrix out of the energy surfase, generalyzed optical theorem, crossing property for any reactions, phase spase geometry for nonholonomic systems.
UDC: 530.1, 530.135.1

Subject:

Perturbation theory; Complex analysis in quantum field theory; differential geometric methods in nonholonomic mechanics; geodynamics

   
Main publications:
 • B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, "Lagranzhian i matritsa rasseyaniya", TMF, t. VIII, s. 57, 1971.
 • B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, "Metod rasshirennoi S-matritsy v kvantovoi teorii polya", TMF, t. 13, s. 3, 1972.
 • A. A. Logunov, L. M. Muzafarov, B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, "Analiticheskaya struktura amplitudy protsessa 3 3 vpered", TMF, t. 40, s. 179, 1979.
 • B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, "Amplituda v kvantovoi teorii polya", EChAYa, t. 20, s. 501, 1989.
 • V. P. Pavlov, "Skobka Diraka", TMF, t. 92, s. 451, 1992.
 • V. P. Pavlov, A. O. Starinets, "Geometriya fazovogo prostranstva dlya sistem so svyazyami", TMF, t. 105, s. 429, 1995.
 • V. P. Pavlov, "Invariantnoe opisanie lokalnykh simmetrii", Trudy MIAN, t. 228, s. 145, 2000.
 • B. V. Levin, V. P. Pavlov, "Vliyanie astronomicheskikh faktorov na napryazhennoe sostoyanie litosfery", Fizika Zemli, # 7, s. 71, 2003.
 • V. P. Pavlov, "Teoretiko-polevoi podkhod k dinamike sploshnoi sredy: teoriya vozmuschenii", TMF, t. 141, s. 113, 2004.

http://www.mathnet.ru/eng/person18141
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:pavlov.v-p
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/206565
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=108250
http://www.researcherid.com/rid/Q-3443-2016
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7402575818

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2021
1. V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, R. V. Shamin, “Increase in entropy and time irreversibility in Hamiltonian dynamics”, Theoret. and Math. Phys., 208:1 (2021), 926–936  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus
2. V. P. Pavlov, “On the first Newton law, the existence of the reference system corresponding to the rest, and the Galilei group”, Theoret. and Math. Phys., 209:2 (2021), 1652–1656  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  elib  scopus

   2017
3. V. P. Pavlov, The Moon turns out to be the perfect object to use thelinear elasticity theory, 2017 , Preprint submitted to Earth and Planetary Science Letters, arXiv: 1706.09296

   2016
4. V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, “Fluid dynamics and thermodynamics as a unified field theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 294 (2016), 222–232  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 2)
5. V. P. Pavlov, “Luna – idealnyi ob'ekt dlya primeneniya lineinoi teorii uprugosti”, Sbornik trudov IX Vserossiiskoi konferentsii “Mekhanika deformiruemogo tverdogo tela” (Voronezh, 12–15 sentyabrya 2016 g.), Izd-vo “Nauchno-issledovatelskie publikatsii”, Voronezh, 2016, 130–135 http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/MEKhANIKA.pdf  elib

   2015
6. V. P. Pavlov, “Perturbation Theory for the Stress Tensor in the Moon's Body with Tidal Effects Taken into Account”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 183–193  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
7. V. V. Kozlov, V. P. Pavlov, A. G. Sergeev, “Vladimir Andreevich Steklov (1863–1926)”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 1–9  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2014
8. V. P. Pavlov, Negolonomnaya mekhanika Diraka i differentsialnaya geometriya, Lekts. kursy NOTs, 22, MIAN, M., 2014 , 56 pp.  mathnet  mathnet (cited: 1)  crossref  crossref  elib
9. V. P. Pavlov, “Differential-geometric aspects of a nonholonomic Dirac mechanics: Lessons of a model quadratic in velocities”, Theoret. and Math. Phys., 178:3 (2014), 347–358  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus

   2013
10. V. P. Pavlov, Ocherk teoreticheskoi fiziki dlya geofizikov, IMGiG DVO RAN, IMGiG DVO RAN, Yuzhno-Sakhalinsk, 2013 , 92 pp.

   2010
11. B. V. Levin, V. P. Pavlov, “Prilivnye effekty i geodinamika”, Sbornik materialov IV Sakhalinskoi molodezhnoi nauchnoi shkoly, IMGiG DVO RAN, Yuzhno-Sakhalinsk, 2010, 7–11
12. B. V. Levin, V. P. Pavlov, “Prilivnye effekty v vyazkoi srede: postanovka zadachi”, Sbornik materialov IV Sakhalinskoi molodezhnoi nauchnoi shkoly, IMGiG DVO RAN, Yuzhno-Sakhalinsk, 2010, 12–14

   2009
13. E. P. Zimin, S. V. Kislyakov, G. S. Monakhtina, V. P. Pavlov (author-status.), Members of the Russian Academy of Sciences of the Steklov Mathematical Institute. To the 75-year anniversary of MIAN, Biographical Dictionary Directory, under the general editorship of acad. V. V. Kozlov, Yanus-K, Moscow, 2009 , 400 pp.

   2008
14. V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, “Thermodynamics from the differential geometry standpoint”, Theoret. and Math. Phys., 157:1 (2008), 1484–1490  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)

   2007
15. V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, “Dynamical principle”, Theoret. and Math. Phys., 153:1 (2007), 1364–1372  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   2005
16. V. V. Kozlov, D. V. Treschev, N. N. Andreev, V. P. Pavlov, “Scientific and Educational Centre, Steklov Mathematical Institute”, Uspekhi Mat. Nauk, 60:5(365) (2005), 188–189  mathnet  crossref  elib

   2004
17. V. P. Pavlov, “Field Theory Approach to the Dynamics of a Continuous Medium: A Perturbation Theory”, Theoret. and Math. Phys., 141:1 (2004), 1427–1442  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2002
18. V. P. Pavlov, “Reduction to the Surface of Second-Class Constraints”, Theoret. and Math. Phys., 132:3 (2002), 1233–1241  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
19. M. Yu. Zaichenko, B. V. Levin, V. P. Pavlov, V. G. Yakubenko, “Registratsiya effekta okhlazhdeniya deyatelnogo sloya Chernogo morya posle zemletryaseniya”, Izvestiya RAN. Fizika atmosfery i okeana, 38 (2002), 784–790

   2001
20. B. V. Levin, V. P. Pavlov, “Field Theory Method for Reconstructing the Stress Tensor in the Earth with a Movable Core”, Theoret. and Math. Phys., 128:3 (2001), 1207–1212  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)

   2000
21. V. P. Pavlov, “Invariant Description of Local Symmetries”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 135–144  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
22. B. V. Levin, M. A. Nosov, V. P. Pavlov L. N. Rykunov, “Okhlazhdenie poverkhnosti okeana, vyzyvaemoe podvodnym zemletryaseniem”, DAN, 358:3 (1998), 399–402  mathnet

   1995
23. V. P. Pavlov, A. O. Starinetz, “Phase space geometry of constrainted systems”, Theoret. and Math. Phys., 105:3 (1995), 1539–1545  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  scopus (cited: 4)
24. V. P. Pavlov, “Canonical transformations for constrainted systems”, Theoret. and Math. Phys., 104:2 (1995), 1008–1012  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1993
25. A. A. Logunov, A. A. Slavnov, O. I. Zavialov, O. A. Khrustalev, V. P. Mikhailov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, A. G. Sergeev, V. P. Pavlov, I. Ya. Aref'eva, Yu. A. Tserkovnikov, “The 70th birthday of V. S. Vladimirov”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1992
26. V. P. Pavlov, “The Dirac bracket”, Theoret. and Math. Phys., 92:3 (1992), 1020–1023  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  scopus (cited: 3)
27. N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, A. A. Logunov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, A. N. Tavkhelidze, L. D. Faddeev, A. A. Slavnov, D. V. Shirkov, V. G. Kadyshevskii, V. A. Matveev, V. A. Moskalenko, D. N. Zubarev, B. V. Medvedev, V. Ya. Fainberg, O. A. Khrustalev, I. Ya. Aref'eva, O. I. Zavialov, V. P. Pavlov, A. K. Pogrebkov, S. S. Horuzhy, “Mikhail Konstantinovich Polivanov (1930–1992)”, Theoret. and Math. Phys., 90:2 (1992), 107  mathnet  crossref  isi
28. O. I. Zavialov, D. N. Zubarev, B. V. Medvedev, S. P. Novikov, V. P. Pavlov, A. K. Pogrebkov, A. A. Slavnov, A. D. Sukhanov, L. D. Faddeev, S. S. Horuzhy, D. V. Shirkov, “Mikhail Konstantinovich Polivanov (Obituary)”, Phys. Usp., 35:7 (1992), 623–625  mathnet  crossref  crossref  adsnasa

   1991
29. B. V. Levin, V. P. Pavlov, E. R. Rudtskaya, “O mekhanizme mikronarushenii v peschanikakh posle vzryva”, Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh, 1991, no. 5 , 6 pp.

   1989
30. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “The amplitude of quantum field theory”, Soviet J. Particles and Nuclei, 20:3 (1989), 213–228  mathscinet

   1987
31. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, “Analytic properties of many-particle amplitudes in axiomatic quantum field theory”, Mathematical physics and complex analysis, Collection of survey papers 4. On the 50th anniversary of the Institute, Trudy Mat. Inst. Steklov., 176, 1987, 45–55  mathnet  mathscinet

   1986
32. E. P. Garsevanishvili, B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, “Interpretation of single-particle singularity in multiple scattering processes”, Theoret. and Math. Phys., 69:3 (1986), 1220–1226  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus

   1984
33. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Analytic properties of multiparticle production amplitudes”, Theoret. and Math. Phys., 59:2 (1984), 427–440  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1982
34. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Analytic properties of many-particle amplitudes”, Theoret. and Math. Phys., 52:2 (1982), 723–732  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus (cited: 1)

   1979
35. A. A. Logunov, B. V. Medvedev, L. M. Muzafarov, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Analytic structure of the $3\to3$ forward amplitude”, Theoret. and Math. Phys., 40:2 (1979), 677–687  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1978
36. V. P. Pavlov, A. D. Polivanov, “Analytic structure of amplitude $3\rightarrow 3$”, Proceedings of the International Conference on Operator Algebras, Ideals, and their Applications in Theoretical Physics (Leipzig, 1977), Teubner, Leipzig, 1978, 164–176  mathscinet
37. V. P. Pavlov, “Theory of generalized retarded operators”, Theoret. and Math. Phys., 37:2 (1978), 937–949  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus
38. L. M. Muzafarov, V. P. Pavlov, “Analyticity of the $3\to 3$ forward amplitude in the neighborhood of the physical region”, Theoret. and Math. Phys., 35:2 (1978), 376–383  mathnet  crossref  adsnasa  scopus (cited: 1)
39. V. P. Pavlov, “Analytic structure of the $3\to 3$ forward amplitude”, Theoret. and Math. Phys., 35:1 (1978), 277–284  mathnet  crossref  adsnasa  scopus (cited: 1)

   1977
40. A. A. Logunov, B. V. Medvedev, M. A. Mestvirishvili, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Dispersion relation for $3\to 3$ forward amplitude and generalized optical theorem”, Theoret. and Math. Phys., 33:2 (1977), 936–952  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus (cited: 3)

   1975
41. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “The method of the augmented $S$-matrix in quantum field theory”, International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part I. Axiomatic quantum field theory, Collection of talks (Moscow, 12–17 December, 1972), Trudy Mat. Inst. Steklov., 135, 1975, 186–197  mathnet  mathscinet

   1972
42. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Method of extended $S$-matrix in quantum field theory”, Theoret. and Math. Phys., 13:1 (1972), 939–964  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus (cited: 1)

   1971
43. V. P. Pavlov, G. A. Tavluev, “Interaction Hamiltonian in quantum field theory”, Theoret. and Math. Phys., 9:1 (1971), 993–996  mathnet  crossref  adsnasa  scopus (cited: 1)
44. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, “Lagrangian and $S$ matrix”, Theoret. and Math. Phys., 8:2 (1971), 737–742  mathnet  crossref  adsnasa  scopus
45. V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, UFN, 105:1 (1971), 168–172  mathnet  crossref
46. V. P. Pavlov, S. V. Svechnikov, A. D. Sukhanov, “Scalar electrodynamics and the theory of a neutral vector field in the dispersion approach”, Theoret. and Math. Phys., 3:1 (1971), 341–351  mathnet  crossref  adsnasa  scopus

   1969
47. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, “Spectral representations in a renormalizable theory of a massive vector field”, Soviet Physics JETP, 30 (1969), 1083–1088  mathscinet  adsnasa

   1968
48. V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, “Dinamicheskii apparat dispersionnogo podkhoda dlya kvantovoi elektrodinamiki”, Yadernaya fizika, 7 (1968), 1295–1305

   1967
49. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, D. V. Shirkov, “Teoriya kvantovannykh polei”, Razvitie fiziki v SSSR za 50 let, Nauka, Moskva, 1967, 17

   1964
50. V. P. Pavlov, “Physical region of the five-point function in terms of five invariants”, Soviet Physics JETP, 18 (1964), 1105–1108  mathscinet; V. P. Pavlov, “Fizicheskaya oblast pyatikhvostki v terminakh pyati invariantov”, ZhETF, 45 (1963), 1606-1611  mathscinet

   1963
51. O. I. Zav'yalov, V. P. Pavlov, “Spectral representations for the five-point function in perturbation theory”, Soviet Physics JETP, 17 (1963), 1009–1014  mathscinet
52. V. P. Pavlov, Ob analiticheskikh svoistvakh amplitud neuprugikh protsessov, kandidatskaya dissertatsiya, 1963 , 85 pp.

   1961
53. O. I. Zavyalov, V. P. Pavlov, “Matrichnyi element reaktsii pi N - pi pi N pri nizkikh energiyakh”, DAN SSSR, 139 (1961), 79–81  mathnet  zmath

   1960
54. A. V. Astakhov, V. P. Pavlov, I. P. Pavlotskii, “Spektralnye predstavleniya mnogochastichnykh funktsii Grina v odnomernom sluchae”, Nauchnye doklady vysshei shkoly, 1960, 3–6

Presentations in Math-Net.Ru
1. Lecture 14. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
May 28, 2021 18:00
2. Lecture 13. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
May 21, 2021 18:00
3. Lecture 12. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
May 14, 2021 18:00
4. Lecture 11. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
April 30, 2021 18:00
5. Lecture 10. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
April 23, 2021 18:00
6. Lecture 9. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
April 16, 2021 18:00
7. Lecture 8. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
April 9, 2021 18:00
8. Lecture 7. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
April 2, 2021 18:00
9. Lecture 6. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
March 26, 2021 18:00
10. Lecture 5. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
March 19, 2021 18:00
11. Lecture 4. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
March 12, 2021 18:00
12. Lecture 3. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
March 5, 2021 18:00
13. Lecture 2. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
February 26, 2021 18:00
14. Lecture 1. Seismology from the theoretical physics standpoint
V. P. Pavlov
Course by V. P. Pavlov "Seismology from the theoretical physics standpoint"
February 19, 2021 18:00
15. Transition amplitude in quantum field theory and Hilbert's 6-th problem
V. P. Pavlov
International conference in memory of M. K. Polivanov "Polivanov–90"
December 16, 2020 14:30   
16. Возрастание энтропии и необратимость времени в гамильтоновой динамике
V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, R. V. Shamin
Hamiltonian systems and statistical mechanics
March 16, 2020
17. Возрастание энтропии и необратимость времени в гамильтоновой динамике (продолжение)
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
January 29, 2020 14:00
18. Возрастание энтропии и необратимость времени в гамильтоновой динамике
V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, R. V. Shamin
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
January 22, 2020 14:00
19. Transition amplitude of quantum filed theory in Bogolyubov's axiomatic approach (Part III)
V. P. Pavlov
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
February 27, 2019 16:45
20. Transition amplitude of quantum filed theory in Bogolyubov's axiomatic approach (Part II)
V. P. Pavlov
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
November 21, 2018 16:45
21. Transition amplitude of quantum filed theory in Bogolyubov's axiomatic approach (Part I)
V. P. Pavlov
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
November 14, 2018 16:45
22. Результат объединения гидродинамики и термодинамики в единую полевую теорию (критический взгляд на теорию сплошной среды)
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 2, 2015 14:00
23. Попытка объединения термо- и гидродинамики в единую полевую теорию (продолжение)
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
June 3, 2015 14:00
24. Попытка объединения гидро- и термодинамики в единую полевую теорию
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 20, 2015 14:00
25. Луна – идеальный объект для использования линейной теории упругости
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
January 28, 2015 14:00
26. Как устроена теоретическая физика. Лекция 5
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 29, 2014 09:30   
27. Как устроена теоретическая физика. Лекция 4
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 27, 2014 15:30   
28. Как устроена теоретическая физика. Лекция 3
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 25, 2014 11:15
29. Как устроена теоретическая физика. Лекция 2
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 23, 2014 09:30   
30. Как устроена теоретическая физика. Лекция 1
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 20, 2014 15:30   
31. Дифференциально-геометрические аспекты неголономной механики Дирака на примере квадратичной по скоростям модели (продолжение)
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 30, 2013 14:00
32. Дифференциально-геометрические аспекты неголономной механики Дирака на примере квадратичной по скоростям модели
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 23, 2013 14:00
33. Лунотрясения и солнечные приливы
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 29, 2012 14:00
34. Равновесная термодинамика с точки зрения дифференциальной геометрии
V. P. Pavlov, V. M. Sergeev
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 5, 2009 11:00
35. Термодинамика с точки зрения дифференциальной геометрии
V. P. Pavlov, V. M. Sergeev
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 31, 2007 14:30
36. Dynamical principle (continuation)
V. P. Pavlov, V. M. Sergeev
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 2, 2005

Books in Math-Net.Ru
 1. V. P. Pavlov, Nonholonomic mechanics of Dirac and differential geometry, Lekts. Kursy NOC, 22, 2014, 56 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1500

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022