RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Nekrashevych Volodymyr V

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 17
Scientific articles: 11

Number of views:
This page:981
Abstract pages:4269
Full texts:1382
References:198
E-mail:
Website: http://www.math.tamu.edu

http://www.mathnet.ru/eng/person18407
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:nekrashevych.volodymyr-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/645299

Publications in Math-Net.Ru
2017
1. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2010
2. Y. V. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchansky, “Diagonal direct limits of finite symmetric and alternating groups”, Algebra Discrete Math., 10:1 (2010),  67–87  mathnet  mathscinet  zmath
2008
3. Ievgen Bondarenko, Rostislav Grigorchuk, Rostyslav Kravchenko, Yevgen Muntyan, Volodymyr Nekrashevych, Dmytro Savchuk, Zoran Šuníc, “On classification of groups generated by 3-state automata over a 2-letter alphabet”, Algebra Discrete Math., 2008, 1,  1–163  mathnet  mathscinet  zmath
2005
4. R. I. Grigorchuk, V. V. Nekrashevych, “Amenable actions of nonamenable groups”, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 326 (2005),  85–96  mathnet  mathscinet  zmath  elib; J. Math. Sci. (N. Y.), 140:3 (2007), 391–397  scopus
2003
5. E. Bondarenko, V. Nekrashevych, “Post-critically finite self-similar groups”, Algebra Discrete Math., 2003, 4,  21–32  mathnet  mathscinet  zmath
6. Volodymyr Nekrashevych, “Hyperbolic spaces from self-similar group actions”, Algebra Discrete Math., 2003, 1,  77–86  mathnet  mathscinet  zmath
7. E. Mochko, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchanskii, “Dynamics of Triangular Transformations of Sequences over Finite Alphabets”, Mat. Zametki, 73:3 (2003),  466–468  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 73:3 (2003), 436–439  isi  scopus
2002
8. Volodymyr Nekrashevych, “Virtual endomorphisms of groups”, Algebra Discrete Math., 2002, 1,  88–128  mathnet  mathscinet  zmath
2000
9. R. I. Grigorchuk, V. V. Nekrashevych, “The group of asynchronous automata and rational homeomorphisms of the Cantor set”, Mat. Zametki, 67:5 (2000),  680–685  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 67:5 (2000), 577–581  isi
10. R. I. Grigorchuk, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchanskii, “Automata, Dynamical Systems, and Groups”, Tr. Mat. Inst. Steklova, 231 (2000),  134–214  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 231 (2000), 128–203
1999
11. P. Gawron, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchanskii, “Conjugacy classes of the automorphism group of a tree”, Mat. Zametki, 65:6 (1999),  938–941  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 65:6 (1999), 787–790  isi

2014
12. T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  C–F  mathnet
2013
13. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet
14. D. Anosov, L. Bartholdi, A. Bufetov, T. Ceccherini-Silberstein, A. Erschler, M. Gromov, P. de la Harpe, Yu. Ilyashenko, A. Klimenko, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, Ya. Sinai, A. Stepin, E. Zelmanov, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk”, Mosc. Math. J., 13:4 (2013),  733–734  mathnet  isi
2007
15. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet
16. V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov, “Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  E–F  mathnet
2003
17. Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, M. Ya. Komarnitskyj, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, “R. I. Grigorchuk (his 50th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2003, 4,  E–F  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019