RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Sevast'yanov, Boris Alexandrovich
(1923–2013)

Total publications: 124 (103)
in MathSciNet: 79 (68)
in zbMATH: 55 (48)
in Web of Science: 12 (5)
in Scopus: 23 (22)
Cited articles: 67
Citations in Math-Net.Ru: 114
Citations in MathSciNet: 252
Citations in Web of Science: 19
Citations in Scopus: 42

Number of views:
This page:4972
Abstract pages:20557
Full texts:6057
References:570
Corresponding member of RAS
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Birth date: 29.09.1923

http://www.mathnet.ru/eng/person18599
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:sevastyanov.boris-a
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/224774
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5319

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2010
1. B. A. Sevastyanov, “Calculation of limit probabilities of the distribution of permanent of a random matrix over the field $GF(p)$”, Discrete Math. Appl., 20:4 (2010), 357–362  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib  scopus (cited: 1)
2. A. M. Zubkov, B. A. Sevastyanov, V. P. Chistyakov, Sbornik zadach po teorii veroyatnostei, 3-e izd., Lan, SPb, 2010 , 319 pp.
3. V. B. Alekseev, M. M. Glukhov, A. A. Grusho, A. M. Zubkov, G. I. Ivchenko, O. M. Kasim-zade, A. V. Kolchin, V. F. Kolchin, V. B. Kudryavtsev, Yu. I. Medvedev, B. A. Pogorelov, È. A. Primenko, V. N. Sachkov, B. A. Sevast'yanov, L. Ja. Savel'ev, V. E. Tarakanov, V. N. Chubarikov, “Yurii Vasil'evich Prokhorov (on the occasion of his eightieth birthday)”, Diskr. Mat., 22:1 (2010), 3–4  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2007
4. B. A. Sevast'yanov, “A class of subcritical branching processes with immigration and infinite number of types of particles”, Discrete Math. Appl., 17:1 (2007), 1–5  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
5. S. M. Buravlev, M. M. Glukhov, V. S. Gorbachev, A. M. Zubkov, V. Ya. Kozlov, S. N. Kozlov, V. F. Kolchin, A. I. Markov, Yu. I. Medvedev, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, B. A. Sevast'yanov, “N. N. Andreev, 31.01.1929–25.12.2006”, Diskr. Mat., 19:1 (2007), 3–5  mathnet  crossref  mathscinet  elib
6. S. M. Buravlev, M. M. Glukhov, V. S. Gorbachev, A. M. Zubkov, S. N. Kozlov, V. F. Kolchin, A. I. Markov, Yu. I. Medvedev, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, B. A. Sevast'yanov, “In memory of Nikolai Nikolaevich Andreev”, Tr. Diskr. Mat., 10, Fizmatlit, Moscow, 2007, 5–6  mathnet

   2006
7. B. A. Sevast'yanov, “Asymptotics of the survival probability of a bounded from below Markov critical branching process with continuous time and infinite variance”, Discrete Math. Appl., 16:1 (2006), 1–5  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)

   2007
8. L. G. Afanas'eva, E. V. Bulinskaya, O. V. Viskov, I. È. Ibragimov, R. I. Ivanovskaya, V. Yu. Korolev, V. M. Kruglov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, V. V. Senatov, M. V. Khatuntseva, Yu. S. Khokhlov, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “On the 75th birthday of V. M. Zolotarev”, Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 680–682  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
9. N. N. Vakhania, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinai, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, I. S. Borisov, V. I. Lotov, A. A. Mogul'skii, S. G. Foss, “To the 75th birthday of A. A. Borovkov”, Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 225–226  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi

   2005
10. B. A. Sevast'yanov, “Convergence in distribution of random mappings of finite sets to branching processes”, Discrete Math. Appl., 15:2 (2005), 105–108  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 4)

   2004
11. B. A. Sevast'yanov, “Some classes of random mappings of finite sets, and nonhomogeneous branching processes”, Discrete Math. Appl., 14:1 (2004), 7–12  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   2005
12. A. A. Borovkov, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinaĭ, “On the 70th Birthday of A. N. Shiryaev”, Theory Probab. Appl., 49:4 (2005), 691–694  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)

   2004
13. N. N. Andreev, A. M. Zubkov, G. I. Ivchenko, V. F. Kolchin, Yu. I. Maksimov, Yu. I. Medvedev, B. A. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, B. A. Sevast'yanov, “Vladimir Yakovlevich Kozlov (on the occasion of his ninetieth birthday)”, Discrete Math. Appl., 14:2 (2004), 111–113  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2005
14. N. N. Andreev, A. M. Zubkov, G. I. Ivchenko, V. F. Kolchin, V. A. Kotel'nikov, Yu. I. Maksimov, Yu. I. Medvedev, B. A. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, B. A. Sevast'yanov, “To the 90th birthday of Kozlov V. Ya.”, Theory Probab. Appl., 49:3 (2005), 553–555  mathnet  crossref  crossref  mathscinet

   2002
15. B. A. Sevast'yanov, “Final probabilities for modified branching processes”, Discrete Math. Appl., 12:1 (2002), 1–8  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
16. B. A. Sevast'yanov, “Structural characteristics of some nonuniform mappings of finite sets”, Tr. Diskr. Mat., 6, Fizmatlit, Moscow, 2002, 184–193  mathnet
17. B. A. Sevastyanov, “Issledovanie veroyatnostnoi zavisimosti vykhoda avtomata ot nekotorykh kharakteristik vkhoda”, Tr. po diskr. matem., 5, Fizmatlit, M., 2002, 219–226  mathnet (cited: 5)

   2001
18. B. A. Sevast'yanov, “Some problems connected with Boolean functions”, Tr. Diskr. Mat., 4, Fizmatlit, Moscow, 2001, 223–230  mathnet
19. V. S. Vladimirov, R. I. Ilkaev, E. V. Malinovskaya, Yu. V. Prokhorov, V. I. Rodugin, Yu. A. Romanov, B. A. Sevast'yanov, I. D. Sofronov, Yu. A. Trutnev, L. P. Feoktistov, D. V. Shirkov, “Nikolai Aleksandrovich Dmitriev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 56:2 (2001), 403–408  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)

   2002
20. B. A. Sevast'yanov, “Book review: Sahai H., Ageal M. “The Analysis of Variance. Fixed, Random, and Mixed Models””, Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 185–186  mathnet  crossref  crossref

   2000
21. B. A. Sevast'yanov, “Sojourn times in a finite set of states of Markov branching processes and the probabilities of extinction of a modified Galton–Watson process”, Discrete Math. Appl., 10:6 (2000), 535–541  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
22. B. A. Sevast'yanov, “Minimal points of a supercritical branching random walk on the lattice $\mathbf N_0^r$, and multitype Galton–Watson branching processes”, Discrete Math. Appl., 10:1 (2000), 1–4  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
23. B. A. Sevast'yanov, “Probability distribution of permanents of random matrices with independent elements from a field GF($p$)”, Tr. Diskr. Mat., 3, Fizmatlit, Moscow, 2000, 235–248  mathnet

   1999
24. B. A. Sevast'yanov, “The probability distribution of the height of the genealogical tree of a multitype Galton–Watson branching process”, Discrete Math. Appl., 9:2 (1999), 113–117  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   2000
25. Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, “Vadim Ivanovich Bitjutskov (1926–1999)”, Theory Probab. Appl., 44:4 (2000), 806–807  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath
26. B. A. Sevast'yanov, “Branching processes: Looking into their past”, Theory Probab. Appl., 44:3 (2000), 622–631  mathnet  crossref  crossref  mathscinet

   1998
27. B. A. Sevast'yanov, “On a connection between the structural characteristics of preimages and images of finite sets for some classes of transformations”, Tr. Diskr. Mat., 2, TVP, Moscow, 1998, 296–304  mathnet  mathscinet  zmath

   1999
28. B. A. Sevast'yanov, “Asymptotic behavior of the extinction probabilitiesfor stopped branching processes”, Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 315–322  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)

   1997
29. B. A. Sevast'yanov, “Probabilities of extinction of subcritical multitype branching processes that are bounded from below”, Discrete Math. Appl., 7:1 (1997), 3–11  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1996
30. L. A. Lyapkov, B. A. Sevast'yanov, “Limit distribution of the probabilities of the permanent of a random matrix in the field $\operatorname{GF}(p)$”, Discrete Math. Appl., 6:2 (1996), 107–116  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)

   1997
31. B. A. Sevast'yanov, “Book review: Hoffmann-Jorgensen J. “Probability with a view towards stochastics””, Theory Probab. Appl., 41:3 (1997), 609–613  mathnet  crossref  crossref
32. V. A. Vatutin, V. M. Zolotarev, R. I. Ivanovskaya, I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, V. M. Sazonov, B. A. Sevast'yanov, A. D. Solov'ev, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “Boris Vladimirovich Gnedenko (1.I.1912-27.XII.1995)”, Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 326–327  mathnet  crossref  crossref  isi

   1995
33. B. A. Sevast'yanov, “Extinction probabilities for branching processes bounded from below”, Theory Probab. Appl., 40:3 (1995), 495–502  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
34. B. A. Sevast'yanov, “The weight of an $n$-dimensional Boolean vector and addition modulo $2^n$; generalization to the case of modulo $m^n$”, Discrete Math. Appl., 5:4 (1995), 283–287  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1994
35. B. A. Sevast'yanov, “Conditional distribution of the output of memoryless automata with given input characteristics”, Discrete Math. Appl., 4:1 (1994), 1–6  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
36. B. A. Sevast'yanov, V. P. Chistyakov, “On an number of input sequences producing a given output sequence of a finite automaton”, Review of applied and industrial mathematics, 1:1 (1994), 96–107

   1993
37. B. A. Sevast'yanov, “Distribution of the height of a random tree with labeled edges”, Theory Probab. Appl., 38:2 (1993), 379–382  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
38. N. S. Bakhvalov, A. A. Borovkov, R. L. Dobrushin, A. V. Zabrodin, V. M. Zolotarev, I. A. Ibragimov, Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, Ya. G. Sinai, A. V. Skorokhod, V. A. Statulyavichus, R. Z. Khas'minskii, A. S. Kholevo, D. M. Chibisov, A. N. Shiryaev, “Memorial: Nikolai Nikolaevitch Chentsov”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 506–515  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   1992
39. B. A. Sevast'yanov, Probabilistic models, Nauka, Moscow, 1992 , 175 pp.

   1991
40. L. A. Lyapkov, B. A. Sevast'yanov, “The probability distribution of the permanent of a random Boolean matrix”, Discrete Math. Appl., 1:4 (1991), 469–475  mathnet  mathscinet  zmath

   1989
41. A. M. Zubkov, B. A. Sevastyanov, V. P. Chistyakov, Sbornik zadach po teorii veroyatnostei, 2-e izd., ispr. i dop., Nauka, M., 1989 , 320 pp.  mathscinet  zmath
42. B. A. Sevast'yanov, “Studies on Branching Processes at the Department of Probability Theory at the MSU”, Theory Probab. Appl., 34:1 (1989), 200–204  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1987
43. B. A. Sevast'yanov, V. K. Zaharov, V. P. Chistyakov, Probability Theory for Engineers, Optimization Software, New York, 1987 , 161 pp.
44. B. A. Sevast'yanov, V. P. Chistyakov, A. M. Zubkov, Valoszinuseg-elmeleti Feladatok, Tankonyvkiado, Budapest, 1987 , 354 pp.

   1986
45. G. I. Ivchenko, B. A. Sevast'yanov, “The $\chi^2$-process and its application in statistics”, Probability distributions and mathematical statistics (Fergana, 1983), “Fan”, Tashkent, 1986, 188–198 (Russian)  mathscinet

   1985
46. V. K. Zajárov, B. A. Sevastiánov, V. P. Chistiakov, Teoría de las probabilidades, “Mir”, Moscow, 1985 , 152 pp. (Spanish)  mathscinet
47. B. A. Sevast'yanov, V. P. Chistyakov, A. M. Zubkov, Problems in the theory of probability, “Mir”, Moscow, 1985 , 236 pp.  mathscinet
48. B. A. Sevast'yanov, V. F. Kolchin, “Information on the All-Union conference «Probability methods in discrete mathematics»”, Theory Probab. Appl., 29:3 (1985), 640–643  mathnet  crossref  isi

   1983
49. V. K. Zakharov, B. A. Sevast'yanov, V. P. Chistyakov, Probability theory, “Nauka”, Moscow, 1983 , 160 pp. (Russian)  mathscinet

   1982
50. B. A. Sevast'yanov, A course in probability theory and mathematical statistics, “Nauka”, Moscow, 1982 , 256 pp. (Russian)  mathscinet  zmath
51. B. A. Sevastyanov, A. V. Kalinkin, “Random branching processes with interaction of particles”, Soviet Math. Dokl., 25 (1982), 644–646  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi

   1981
52. B. A. Sevastyanov, “Vetvyaschiesya protsessy so vzaimodeistviem chastits”, Tretya mezhdunarodnaya Vilnyusskaya konferentsiya po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike, Tezisy dokladov, v. II, IMK AN LitSSR, Vilnyus, 1981, 139–140
53. B. A. Sevast'yanov, “A scheme of dependent assignments”, Izv. Akad. Nauk UzSSR Ser. Fiz.-Mat. Nauk, 1981, no. 2, 37–41  mathscinet
54. B. A. Sevast'yanov, “Branching processes with interaction of particles”, The Third International Vilnius Conference on the probability theory and mathematical statistics. Abstracts of communications, v. 2, Vilnius, 1981, 139–140

   1980
55. A. M. Zubkov, B. A. Sevastyanov, V. P. Chistyakov, Sbornik zadach po teorii veroyatnostei, Nauka, M., 1980 , 224 pp.  mathscinet

   1978
56. B. A. Sevast'yanov, “Branching processes bounded below”, Soviet Math. Dokl., 19 (1978), 119–122  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
57. V. F. Kolchin, B. A. Sevast'yanov, V. P. Chistyakov, Random allocations, Scripta Series in Mathematics, V. H. Winston & Sons, Washington, DC, 1978 , xi+262 pp.  mathscinet  zmath

   1977
58. B. A. Sevast'yanov, “Branching process”, Mathematical Encyclopedia, v. 1, Soviet Encyclopedia, Moscow, 1977, 681–684
59. Yu. V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, “Probability theory”, Mathematical Encyclopedia, v. 1, Soviet Encyclopedia, Moscow, 1977, 655–666

   1976
60. V. F. Kolchin, B. A. Sevast'yanov, V. P. Chistyakov, Random assignments, Monographs in Probability and Mathematical Statistics, Izdat. “Nauka”, Moscow, 1976 , 224 pp. (Russian)  mathscinet  zmath

   1975
61. B. A. Sewastjanow, Verzweigungsprozesse, R. Oldenbourg Verlag, Munich, 1975 , xi+326 pp.  mathscinet  zmath

   1974
62. B. A. Sewastjanow, Verzweigungsprozesse, Mathematische Lehrbücher und Monographien. II. Abteilung: Mathematische Monographien, 34, Akademie-Verlag, Berlin, 1974 , xi+326 pp.  mathscinet  zmath
63. B. A. Sevast'yanov, A. M. Zubkov, “Controlled branching processes”, Theory Probab. Appl., 19:1 (1974), 14–24  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1975
64. B. A. Sevast'yanov, “Renewal theory”, J. Soviet Math., 4:3 (1975), 281–302  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)

   1973
65. A. M. Zubkov, B. A. Sevastyanov, “Reguliruemye vetvyaschiesya protsessy”, Mezhdunar. konf. po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike (Vilnyus, 1973), Tezisy dokladov, v. 2, Vilnyus, 1973, 223–224
66. B. A. Sevastyanov, “Retsenziya na knigu K V. Athreya, P. E. Ney «Branching processes»”, TVP, 18:3 (1973), 681–682  mathnet; B. A. Sevast'yanov, “Book review: K. V. Athreya, P. E. Ney “Branching processes””, Theory Probab. Appl., 18:3 (1974), 643–645  crossref

   1972
67. B. A. Sevast'yanov, “Random Mappings and Decompositions of Finite Sets”, Theory Probab. Appl., 17:1 (1972), 132–145  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1973
68. B. A. Sevast'yanov, “Limit Poisson law in a scheme of dependent random variables”, Theory Probab. Appl., 17:4 (1973), 695–699  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1972
69. O. V. Sarmanov, B. A. Sevast'yanov, V. E. Tarakanov, “Some combinatorial identities”, Math. Notes, 11:1 (1972), 77–80  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  scopus (cited: 2)
70. B. A. Sevastyanov, “Primenenie sistemy massovogo obsluzhivaniya s ocheredyu dlya rascheta odnoi prostoi ekonomicheskoi modeli proizvodstva i potrebleniya”, Vsesoyuznaya nauchno-tekhn. konf. “Primenenie teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistiki v narodnom khozyaistve”, Kishinev, 1972, 215–216
71. B. A. Sevast'yanov, “Some generalizations of branching processes”, Second Japan-USSR Symposium on Probability Theory, v. 1, Kyoto, 1972, 61–68

   1971
72. B. A. Sevast'yanov, Branching processes, Izdat. “Nauka”, Moscow, 1971 , 436 pp. (Russian)  mathscinet
73. B. A. Sevast'yanov, V. P. Čistyakov, “Multidimensional renewal equations and moments of branching processes”, Theory Probab. Appl., 16:2 (1971), 199–214  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
74. B. A. Sevastyanov, Vetvyaschiesya protsessy (na yaponskom yazyke), Nauka, M., 1971 , 374 pp.

   1970
75. B. A. Sevast'yanov, “Necessary condition for the regularity of branching processes”, Math. Notes, 7:4 (1970), 234–238  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1969
76. V. K. Zakharov, O. V. Sarmanov, B. A. Sevast'yanov, “Sequential $\chi^2$ criteria”, Math. USSR-Sb., 8:3 (1969), 419–435  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
77. B. A. Sevast'janov, “The “empty box” test and its generalizations”, Thbilis. Sahelmc̣. Univ. Gamoqeneb. Math. Inst. Šrom., 2 (1969), 229–233 (Russian)  mathscinet
78. B. A. Sevast'yanov, V. P. Chistyakov, “Multidimensional renewal equations and moments of branching processes”, Second Japan-USSR Symposium on Probability Theory (Khabarovsk, 1969), v. 2, Novosibirsk, 1969, 253–283

   1968
79. B. A. Sevastyanov, “Branching processes (author's abstract of dissertation for Doctor degree)”, Math. Notes, 4:2 (1968), 635–642  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)
80. B. A. Sevast'yanov, “Theory of branching processes”, Itogi Nauki. Ser. Teor. Veroyatn. Mat. Stat. Teor. Kibern. 1967, VINITI, Moscow, 1968, 5–46  mathnet  mathscinet  zmath
81. B. A. Sevast'yanov, “Mathematical expectations of functions of sums of a random number of independent terms”, Math. Notes, 3:4 (1968), 247–251  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
82. B. A. Sevast'yanov, “Renewal equations and moments of branching processes”, Math. Notes, 3:1 (1968), 3–10  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 3)
83. B. A. Sevast'yanov, “Limit theorems for age-dependent branching processes”, Theory Probab. Appl., 13:2 (1968), 237–259  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
84. B. A. Sevast'yanov, Branching processes, Dissertation for Doctor degree, Steklov Mathematical Institute of USSR Academy of Sciences, Moscow, 1968 , 218 pp.

   1967
85. G. I. Ivchenko, Yu. I. Medvedev, B. A. Sevast'yanov, “The distribution of a random number of particles in cells”, Math. Notes, 1:5 (1967), 363–366  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
86. B. A. Sevast'yanov, “The Asymptotic Behaviour of the Probability that a Critical Branching Process is Not Extinct”, Theory Probab. Appl., 12:1 (1967), 152–154  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
87. B. A. Sevast'yanov, “Convergence of the Distribution of the Number of Empty Boxes to Gaussian and Poisson Processes in a Classical Problems with Balls”, Theory Probab. Appl., 12:1 (1967), 126–134  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
88. B. A. Sevast'yanov, “On the regularity of branching processes”, Math. Notes, 1:1 (1967), 34–40  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
89. I. I. Viktorova, B. A. Sevast'yanov, “Limit behavior of the maximum in a polynomial representation”, Math. Notes, 1:3 (1967), 220–225  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
90. B. A. Sevast'yanov, V. G. Vlastovskiy, “Usage of logarithmic transformation for developments of standards of physical growth and development of children and teenagers”, Problems of antropology, 1967, no. 25, 8–24
91. B. A. Sevast'yanov, “Asymptotics of critical branching processes”, International Congress of Mathematicians. Abstracts of communications, Moscow, 1967, 51

   1966
92. B. A. Sevast'yanov, “Limit theorems in a scheme of disposal of particles in cells”, Theory Probab. Appl., 11:4 (1966), 614–619  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
93. B. A. Sevast'yanov, A.I. Kogan, “Study and estimation of eyesight efficiency”, Mechanisms of encoding of visual information, Nauka, Moscow, 1966, 80–89
94. B. A. Sevast'yanov, “Letter to the Editor”, Theory Probab. Appl., 11:2 (1966), 321–322  mathnet  crossref
95. B. A. Sevastyanov, “Retsenziya na knigu T. E. Kharris «Teoriya vetvyaschikhsya protsessov»”, TVP, 11:1 (1966), 209–210  mathnet

   1964
96. B. A. Sevast'janov, “The Age-dependent Branching Processes”, Theory Probab. Appl., 9:4 (1964), 521–537  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
97. B. A. Sevast'yanov, V. P. Čistyakov, “Asymptotic Normality in a Classical Problem with Balls”, Theory Probab. Appl., 9:2 (1964), 198–211  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
98. B. A. Sevast'janov, “On the general definition of branching stochastic processes”, Winter School in Theory of Probability and Math. Statistics (Uǧorod, 1964), Izdat. Akad. Nauk Ukrain. SSR, Kiev, 1964, 217–220  mathscinet
99. B. A. Sevast'yanov, V. P. Chistyakov, “Letter to the Editor”, Theory Probab. Appl., 9:3 (1964), 513–514  mathnet  crossref  zmath

   1963
100. B. A. Sevast'yanov, “On an inequality for two-dimensional distribution laws”, Limit theorems of probability theory, AN UzSSR, Tashkent, 1963, 118–122

   1962
101. B. A. Sevast'yanov, “Influence of Storage Bin Capacity on the Average Standstill Time of a Production Line”, Theory Probab. Appl., 7:4 (1962), 429–438  mathnet  crossref
102. B. A. Sevast'yanov, “Limit theorems for branching stochastic processes with diffusion” (Stockholm, 1962), International Congress of Mathematicians, 1962, 168
103. B. A. Sevast'yanov, “Limit theorems for branching processes with diffusion”, Proceedings of the 4th all-USSR Conference on the probability theory and mathematical statistics (Vilnius–Palanga, 5–14 Sept 1960), Izdat. polit. i nauch. liter., 1962, 157–158
104. B. A. Sevast'yanov, “On the multidimensional concentrations”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 8:1 (1962), 124–125

   1961
105. B. A. Sevast'yanov, “Extinction Conditions for Branching Stochastic Processes with Diffusion”, Theory Probab. Appl., 6:3 (1961), 253–263  mathnet  crossref  mathscinet
106. B.A. Sevast'yanov, “Confidence intervals for the average probability in the Poisson scheme”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 6:2 (1961), 242–244  mathnet
107. B. A. Sevast'yanov, “A class of limit distributions for quadratic forms from normal stochastic quantities”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 6:3 (1961), 368–372

   1960
108. B. A. Sevast'yanov, “Branching stochastic processes”, Physical encyclopedic dictionary, v. 1, Soviet Encyclopedia, Moscow, 1960, 253–254

   1959
109. B. A. Sevast'janov, “Transient phenomena in branching stochastic processes”, Theor. Probability Appl., 4 (1959), 113–128  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet
110. B. A. Sevast'yanov, “Erlang’s formulas in telephony with an arbitrary distribution law for the duration of the conversation”, Proceedings of the Third all-USSR Mathematical Congress (Moscow, june-july 1956), v. 4, Izd. AN SSSR, Moscow, 1959, 121–135

   1958
111. B. A. Sevast'yanov, “Branching Stochastic Processes for Particles Diffusing in a Bounded Domain with Absorbing Boundaries”, Theory Probab. Appl., 3:2 (1958), 111–126  mathnet  crossref  mathscinet

   1957
112. B. A. Sevast'yanov, “Limit Theorems for Branching Stochastic Processes of Special Form”, Theory Probab. Appl., 2:3 (1957), 321–331  mathnet  crossref  mathscinet
113. B. A. Sevast'yanov, “An Ergodic Theorem for Markov Processes and Its Application to Telephone Systems with Refusals”, Theory Probab. Appl., 2:1 (1957), 104–112  mathnet  crossref  mathscinet
114. B. A. Sevast'yanov, “Erlang’s formulas in telephony with an arbitrary distribution law for the duration of the conversation”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 2:1 (1957), 135  mathnet
115. B. A. Sevast'yanov, “Final probabilities for branching stochastic processes”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 2:1 (1957), 140–141
116. B. A. Sevast'yanov, “Transient phenomena in branching stochastic processes”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 2:1 (1957), 136–138

   1956
117. B. A. Sevast'yanov, S. H. Sirajdinov, “Statistica mathematica si controlul productiei industriale”, Anal. Romino-Soviet. Matem.-Fiz., 1956, no. 3, 33–42
118. Yu.V. Prokhorov, B. A. Sevast'yanov, “Probability theory”, Great Soviet Encyclopedia, 2nd ed., v. 42, Soviet Encyclopedia, Moscow, 1956, 230–236

   1955
119. B. A. Sevast'yanov, S. H. Sirajdinov, “Mathematical statistics and control of industrial production”, Priroda, 1955, no. 8, 28–34

   1951
120. B. A. Sevast'yanov, “The theory of branching random processes”, Uspekhi Mat. Nauk, 6:6(46) (1951), 47–99  mathnet  mathscinet  zmath
121. B. A. Sevast'yanov, Branching stochastic processes, Dissertation for Candidate degree, MGU, Moscow, 1951 , 79 pp.

   1948
122. B. A. Sevast'yanov, “On the theory of branching random processes”, Doklady Akad. Nauk SSSR, 59:8 (1948), 1407–1410  mathscinet
123. B. A. Sevast'yanov, “Branching stochastic processes”, Vestnik MGU, 1948, no. 3, 13–34

   1947
124. A. N. Kolmogorov, B. A. Sevast'yanov, “Computation of final probabilities for branching stochastic processes”, Doklady Akad. Nauk SSSR, 56:8 (1947), 783–786  mathscinet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019