RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Potapov, Mikhail Konstantinovich

Total publications: 255 (206)
in MathSciNet: 117 (102)
in zbMATH: 86 (75)
in Web of Science: 21 (14)
in Scopus: 37 (34)
Cited articles: 57
Citations in Math-Net.Ru: 171
Citations in Web of Science: 12
Citations in Scopus: 23
Presentations: 1

Number of views:
This page:4316
Abstract pages:13192
Full texts:4776
References:987
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1974)
Birth date: 29.01.1931
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person18894
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/204493

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2020
1. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Estimates of partial smoothness moduli in metrics $L_{p_1 \infty}$ and $L_{\infty p_2}$ by partial smoothness moduli in the metrics $L_{p_1 p_2}$”, Moscow University Mathematics Bulletin, 75:1 (2020), 1–15  mathnet  crossref  isi  scopus

   2019
2. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Nikolskii inequalities for trigonometric polynomes in different metrics”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2019, no. 1, 49–62  mathnet  crossref  zmath
3. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Strengthened Ul'yanov's inequalities for partial moduli of smoothness for functions from spaces with various metrics”, Moscow University Mathematics Bulletin, 74:3 (2019), 108–120  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus  scopus

   2018
4. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Constructive characteristics of full modules of smoothness in mixed metric”, Russian Math. (Iz. VUZ), 62:3 (2018), 45–52  mathnet  crossref  isi  scopus  scopus
5. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Otsenki smeshannykh modulei gladkosti v metrikakh $L_q$ cherez smeshannye moduli gladkosti v metrike $L_1$”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem., mekh., 2018, no. 2, 12–26  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  isi
6. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Strengthened Ul'yanov's inequality for complete moduli of smoothness of functions from spaces with mixed metrics”, Moscow University Mathematics Bulletin, 73:6 (2018), 217–228  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  scopus  scopus
7. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Konstruktivnaya kharakteristika polnogo modulya gladkosti v smeshannoi metrike”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach, Pontryaginskie chteniya - XXIX, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschënnoi 90-letiyu Vladimira Aleksandrovicha Ilina (2–6 maya 2018 g.), MAKS Press, M., 2018, 183–184
8. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Usilennye neravenstva Ulyanova”, Sovremennye problemy teorii funktsii i ikh prilozheniya, Materialy 19-i mezhdunarodnoi Saratovskoi zimnei shkoly, posvyaschennoi 90-letiyu so dnya rozhdeniya akademika P. L. Ulyanova, Nauchnaya kniga, Saratov, 2018, 255–259

   2017
9. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Svyaz mezhdu smeshannymi modulyami gladkosti v metrikakh $L_p$ i $L_\infty$”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem., mekh., 2017, no. 3, 21–35  mathnet (cited: 1)  mathscinet  isi
10. N. Sh. Berisha, F. M. Berisha, M. K. Potapov, M. Dema, “On approximations by trigonometric polynomials of classes of functions defined by moduli of smoothness”, Abstract and Applied Analysis, 2017 (2017), 1–18  crossref  mathscinet  scopus
11. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Vzaimosvyaz mezhdu smeshannymi modulyami gladkosti v metrikakh $L_1$ i $L_q$, $1<q<\infty$”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach, Voronezhskaya vesennyaya matematicheskaya shkola. Pontryaginskie chteniya - XXVIII, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii (3–9 maya, 2017 g., Voronezh), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2017, 126–130
12. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Otsenki smeshannykh modulei gladkosti v metrike $L_{\infty}$ cherez smeshannye moduli gladkosti v metrike $L_p$”, Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy, v. 1, Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2017, 169–172

   2016
13. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Analogues of Ulyanov Inequalities for Mixed Moduli of Smoothness”, Methods of Fourier Analysis and Approximation Theory, Applied and Numerical Harmonic Analysis, Springer International Publishing, Switzerland, 2016, 161–179  crossref  mathscinet  zmath  scopus
14. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Svoistva polnogo modulya gladkosti polozhitelnogo poryadka v smeshannoi metrike”, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki. Trudy mekhaniko-matematieskogo fakulteta MGU im. M. V. Lomonosova k 80-letiyu V. A. Skvortsova, v. 11, Matematika, Izdatelstvo Popechitelskogo Soveta mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU imeni M. V. Lomonosova, 2016, 76–91
15. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Svyaz mezhdu polnymi modulyami gladkosti v metrikakh $L^1$ i $L^\infty$”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 2016, no. 1, 16–24  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath  isi
16. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Konstruktivnaya kharakteristika polnogo modulya gladkosti naturalnogo poryadka”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach. "Pontryaginskie chteniya–XXVII", tezisy (Voronezh, 3–9 maya 2016 g.), Materialy Voronezhskoi vesennei matematicheskoi shkoly, Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2016, 218–219

   2015
17. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, Moduli gladkosti drobnykh poryadkov, chast II, Iz-vo Popechitelskogo Soveta mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU, M., 2015 , 103 pp.
18. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, Moduli gladkosti drobnykh poryadkov, chast III, Iz-vo Popechitelskogo Soveta mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU, 2015 , 104 pp.
19. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Konstruktivnaya kharakteristika polnogo modulya gladkosti”, Tezisy dokladov (Mezhdunarodnaya konferentsiya “Teoriya priblizhenii i eë primeneniya”, posvyaschennoi 75-letiyu V.P. Motornogo, Ukraina, Dnepropetrovsk), 2015, 56
20. M. K. Potapov, F. M. Berisha, N. Sh. Berisha, R. Kadriu, “Some reverse $L_p$-type inequalities involving certain quasi monotone sequences”, Mathematical Inequalities and Applications, 18:4 (2015), 1245–1252  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
21. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Svyaz mezhdu modulyam gladkosti v metrikakh $L_p$ i $S$”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1. Matematika i mekhanika, 2015, no. 1, 8–15  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath  isi
22. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Polnye moduli gladkosti polozhitelnykh poryadkov funktsii iz prostranstv $L_p$, $1<p<\infty$”, k stoletiyu Luzinskogo seminara po teorii funktsii, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki. Trudy mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU imeni M. V. Lomonosova, 10, no. 2, Izdatelstvo Popechitelskogo soveta mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU imeni M. V. Lomonosova, 2015, 101–133

   2014
23. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Svoistva smeshannykh modulei gladkosti funktsiei s lakunarnymi koeffitsientami Fure”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem., mekh., 2014, no. 1, 6–17  mathnet  mathscinet  zmath
24. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, Moduli gladkosti drobnykh poryadkov, Izd-vo Popechitelskogo Soveta mekh.-mat. f-ta MGU im. M. V. Lomonosova, M., 2014 , 136 pp.
25. M. K. Potapov, V. B. Simonov, “Svoistva smeshannykh modulei gladkosti polozhitelnogo poryadka v smeshannoi metrike”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem., mekh., 2014, no. 6, 31–40  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)
26. M. K. Potapov, V. B. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Konstruktivnye kharakteristiki i osnovnye svoistva polnykh modulei gladkosti funktsii iz prostranstv”, Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki, informatiki» (Rossiya, Tula, 15–19 sentyabrya, 2014 goda), Tula, 2014, 69–73
27. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Chastnye moduli gladkosti polozhitelnykh poryadkov funktsii iz prostranstv”, Trudy mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU «Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki», Kh, Matematika, vypusk 1, k 60-letiyu seminara «Trigonometricheskie i ortogonalnye ryady», 2014, 26–57
28. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Svoistva chastnogo modulya gladkosti polozhitelnogo poryadka v smeshannoi metrike”, Trudy mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU «Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki», Matematika, vypusk 1, k 60-letiyu seminara «Trigonometricheskie i ortogonalnye ryady», 2014, 58–70
29. M. K. Potapov, V. V. Aleksandrov, P. I. Pasichenko, Algebra, trigonometriya i elementarnye funktsii, Izd-vo «Ileksa», M., 2014 , 793 pp.

   2013
30. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Mixed moduli of smoothness in $L_p$, $1<p<\infty$. A survey”, Surv. Approx. Theory, 2013, no. 8, 1–57  mathscinet  elib (cited: 4)
31. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Vzaimosvyaz drobnykh modulei gladkosti v raznykh metrikakh”, Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki i informatiki», Rossiya, Tula, 16–20 sentyabrya 2013, Materialy konferentsii, Tula, 2013, 97–101
32. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Analogi neravenstva Ulyanova dlya drobnykh modulei gladkosti”, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki, K 80-letiyu mekhmata, k 130-letiyu N. N. Luzina, k 85-letiyu P. L. Ulyanova, Trudy mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU im. M. V. Lomonosova, Tom VIII. Matematika. Vypusk 2, 2013, 62–70

   2012
33. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Utochnenie neravenstva Ulyanova dlya smeshannykh modulei gladkosti funktsii s lakunarnymi koeffitsientami Fure”, Vestnik MGU. Ser. 1. Matem., mekh., 2012, no. 1, 18–24  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
34. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Konstruktivnaya kharakteristika i osnovnye svoistva smeshannogo modulya gladkosti polozhitelnogo poryadka v smeshannoi metrike” (Rossiya, Tula, 17–21 sentyabrya 2012), Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki i informatiki”, 2012, 63–67 , Tula

   2011
35. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Tochnoe neravenstvo Ulyanova dlya smeshannykh modulei gladkosti”, Materialy Voronezhskoi zimnei matematicheskoi shkoly, 2011, 273–274
36. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Moduli gladkosti drobnogo poryadka funktsii iz prostranstv $L_p$, $1<p<\infty$”, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki, Trudy mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU, 6, no. 1, 2011, 90–110
37. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Moduli gladkosti polozhitelnykh poryadkov funktsii iz prostranstv $L_p$, $1\le p\le\infty$”, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki, Trudy mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU, 7, no. 1, 2011, 100–109

   2010
38. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Tochnoe neravenstvo Ulyanova dlya modulei gladkosti”, Sovremennye problemy teorii funktsii i ikh prilozheniya, Materialy 15-i Saratovskoi zimnei shkoly, izd-vo Saratovskogo universiteta, 2010, 145–146
39. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Relations between mixed moduli of smoothness, and embedding theorems for Nikol'skii classes”, Proc. Steklov Inst. Math., 269 (2010), 197–207  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 11)  scopus (cited: 11)
40. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami funktsii, kharakterizuemykh nesimmetrichnym operatorom obobschennogo sdviga”, Sovremennye problemy analiza i prepodavaniya matematiki, Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyaschennoi 105-letiyu akademika S.M.Nikolskogo, Iz-vo MGU, 2010, 33
41. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Teoremy vlozheniya klassov S.M.Nikolskogo”, Sovremennye problemy analiza i prepodavaniya matematiki, Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyaschennoi 105-letiyu akademika S.M.Nikolskogo, Iz-vo MGU, 2010, 33–34
42. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami funktsii, kharakterizuemykh simmetrichnym ili nesimmetrichnym obobschennymi modulyami gladkosti”, Mezhdunarodnaya konferentsiya “Teoriya priblizhenii”, posvyaschennaya 90-letiyu S.B.Stechkina, tezisy dokladov (Moskva, Rossiya, 23-26 avgusta), 2010, 55–56
43. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “O sootnosheniyakh mezhdu smeshannymi modulyami gladkosti funktsii s lakunarnymi koeffitsientami Fure”, Mezhdunarodnaya konferentsiya “Teoriya priblizhenii”, posvyaschennaya 90-letiyu S.B.Stechkina, tezisy dokladov (Moskva, Rossiya, 23-26 avgusta), 2010, 56–57
44. M. K. Potapov, “O primenenii nesimmetrichnykh operatorov obobschennogo sdviga pri priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami differentsiruemykh funktsii”, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii «Teoriya priblizhenii i eë primeneniya», posvyaschennoi 90-letiyu N. P. Korneichuka, tezisy dokladov, Dnepropetrovsk, 2010, 73

   2009
45. M. K. Potapov, B. V. Simonov, , S. Yu. Tikhonov, “O sootnosheniyakh mezhdu modulyami gladkosti v raznykh metrikakh”, Vestnik MGU, seriya matem.-mekh., 2009, no. 3, 36–43  mathnet (cited: 1)
46. M. K. Potapov, B. V. Simonov, , S. Yu. Tikhonov, “O vzaimosvyazi modulei gladkosti v raznykh metrikakh”, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii “Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki i ikh prilozhenii”, posvyaschennoi 70 letiyu V.A. Sadovnichego, Iz-vo MGU, 2009, 90
47. M. K. Potapov, “Operatory obobschennogo sdviga Yakobi v teorii priblizhenii”, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki, Trudy mekh-m. f-ta MGU, Matematika, 3, no. 1, 2009, 107–118
48. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Sharp inequalities for mixed moduli of smoothness”, Konferentsiya «Funktsionalnye metody v teorii approksimatsii i teorii operatorov», posvyaschennoi pamyati V. K. Dzyadyka, tezisy (Volyn, Ukraina), Kiev, 2009, 73
49. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Relations for moduli of Smoothness in Various metrics: funstions with Rectrictions on the Fouries coefficients”, Jaen journal of Approximation (2), 2009, no. 1, 205–222  mathscinet  zmath
50. M. K. Potapov, “Primenenie operatorov obobschennogo sdviga pri priblizhenii funktsii algebraicheskimi mnogochlenami”, Analiticheskie metody analiza i differentsialnykh uravnenii, tezisy dokladov Mezhdunarodnoi konferentsii, Minsk, 2009, 125
51. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Neravenstva raznykh metrik dlya drobnykh modulei gladkosti”, Analiticheskie metody analiza i differentsialnykh uravnenii, tezisy dokladov Mezhdunarodnoi konferentsii, Minsk, 2009, 126
52. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Ob usilenii odnogo neravenstva P.L. Ulyanova”, Materialy V mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “Problemy differentsialnykh uravnenii, analiza i algebry”, Kazakhstan, Aktyubinsk, 2009, 331–332
53. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Neravenstva mezhdu smeshannymi modulyami gladkosti v raznykh metrikakh”, Materialy 10 mezhdunarodnoi konferentsii “Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki, informatiki”, 2009, 80–82 , Tula
54. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Relations between moduli of smoothness in different metrics”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2009, no. 3, 17–25  mathnet  mathscinet  zmath

   2008
55. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “O neravenstve P.L.Ulyanova dlya modulei nepreryvnosti”, Sovremennye problemy teorii funktsii i ikh prilozheniya, Tezisy dokladov, Iz-vo Saratovskogo universiteta, 2008, 150–152
56. M. K. Potapov, B. V. Simonov, , S. Yu. Tikhonov, “O prinadlezhnosti k $L_p$ summy preobrazovannogo ryada Fure”, Sovremennye problemy teorii funktsii i ikh prilozheniya, Tezisy dokladov, Iz-vo Saratovskogo universiteta, 2008, 152–153
57. M. K. Potapov, B. V. Simonov, , S. Yu. Tikhonov, “Ob odnom neravenstve P.L.Ulyanova”, Vestnik MGU, ser. mat-mekh, 2008, no. 3, 34–38  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath
58. M. K. Potapov, “O priblizhenii differentsiruemykh funktsii algebraicheskimi mnogochlenami”, Kh belorusskaya matematicheskaya konferentsiya, tezisy dokladov, ch. III, “Veschestvennyi i kompleksnyi analiz”, Minsk, 2008, 29–30

   2007
59. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami nepreryvnykh funktsii”, Trudy matematicheskogo tsentra im. N.I. Lobachevskogo, 35, Kazan, 2007, 199–200
60. M. K. Potapov, “O vzaimosvyazi obobschennykh modulei gladkosti tipa Yakobi s ikh nailuchshimi priblizheniyami algebraicheskimi mnogochlenami”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Teoriya funktsii i vychislitelnye metody”, 2007, 168–171 , Astana
61. M. K. Potapov, S. M. Nikolskii, “O granichnykh svoistvakh funktsii, analiticheskikh v polose”: S.M. Nikolskii, Izbrannye trudy, v. 2, Nauka, M., 2007, 258–263

   2008
62. M. K. Potapov, F. M. Bericha, “On the Connection Between the Best Approximation by Algebraic Polynomials and the Modulus of Smoothness of Order $r$”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 153–169  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus  scopus

   2005
63. M. K. Potapov, “O potochechnom priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami nepreryvnykh funktsii”, Mezhdunarodnaya konferentsiya «Funktsionalnye prostranstva, teoriya priblizhenii, nelineinyi analiz», tezisy dokladov, M., 2005, 175  zmath
64. M. K. Potapov, “Approximation of Differentiable Functions in the Uniform Metric”, Proc. Steklov Inst. Math., 248 (2005), 216–229  mathnet  mathscinet  zmath
65. M. K. Potapov, “O vzaimosvyazi obobschennykh modulei gladkosti differentsiruemykh funktsii s ikh nailuchshimi priblizheniyami algebraicheskimi mnogochlenami”, Vestnik Moskovskogo un-ta ser. 1 mat-mekh, 2005, no. 6, 15–23  mathnet  mathscinet  zmath
66. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami differentsiruemykh funktsii”, DAN, 409:6 (2005), 1–3  mathnet
67. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Transformation of Fourier series using power and weakly oscillating sequences”, Math. Notes, 77:1 (2005), 90–107  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   2004
68. M. K. Potapov, “O vzaimosvyazi k-funktsionala Petre i nailuchshikh priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami”, Sovremennye problemy teorii funktsii i ikh prilozheniya, Tezisy dokladov, Saratov, 2004, 144–145
69. M. K. Potapov, “O vzaimosvyazi potochechnogo priblizheniya algebraicheskimi mnogochlenami i potochechnoi strukturnoi kharakteristiki differentsiruemykh funktsii”, XI kongress matematikov Serbii i Chernogorii, Kniga tezisov, Chernogoriya, 2004, 38–39
70. M. K. Potapov, B.V.Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Teoremy vlozheniya klassov Besova–Nikolskogo i Veilya–Nikolskogo v smeshannoi norme”, Vestnik Moskovskogo un-ta, ser. 1, mat-mekh., 2004, no. 5, 18–26  mathnet  mathscinet  zmath

   2003
71. M. K. Potapov, “O svyazi k-funktsionala Petre i obobschennogo modulya gladkosti”, Materialy konferentsii “Sovremennye problemy teorii funktsii”, Voronezh, 2003, 190–192
72. M. K. Potapov, B.V.Simonov, S. Yu. Tikhonov, “Otsenki smeshannykh modulei gladkosti proizvodnykh v smysle Veilya”, Trudy Matematicheskogo tsentra imeni N.I.Lobachevskogo, 19, Kazan, 2003, 172–177
73. M. K. Potapov, “Nailuchshie priblizheniya i moduli gladkosti”, Priblizhenie funktsii. Teoreticheskie i prikladnye aspekty, sbornik statei, posvyaschennyi pamyati A.V. Efimova, MIET, M., 2003, 167–179
74. M. K. Potapov, “O primenenii mnogochlenov Yakobi v teorii priblizhenii”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 10:3 (2003), 725–726
75. M. K. Potapov, B. V. Simonov, S. Yu. Tikhonov, “On the Besov and Besov–Nikol'skii Classes and on Estimates for the Mixed Moduli of Smoothness of Fractional Derivatives”, Proc. Steklov Inst. Math., 243 (2003), 234–246  mathnet  mathscinet  zmath

   2002
76. M. K. Potapov, “Svyaz k-go obobschennogo modulya gladkosti funktsii s eë nailuchshimi priblizheniyami algebraicheskimi mnogochlenami”, Tezisy dokladov 11-oi Saratovskoi zimnei shkoly, Saratov, 2002, 160–161

   2001
77. M. K. Potapov, “Properties of a Family of Operators”, Math. Notes, 69:3 (2001), 373–386  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
78. M. K. Potapov, “Vzaimosvyaz obobschennogo modulya gladkosti i $K$-funktsionala Petre”, Tezisy dokladov Voronezhskoi zimnei mat. shkoly, 2001, 216–217 , Voronezh
79. M. K. Potapov, “Direct and Inverse Theorems of Approximation Theory for the $m$th Generalized Modulus of Smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 232 (2001), 281–289  mathnet  mathscinet  zmath
80. M. K. Potapov, “Operatory obobschennogo sdviga v teorii priblizhenii”, Materialy nauchnoi konferentsii, Ivanovo, 2001, 159–160
81. M. K. Potapov, “O primenenii operatorov obobschennogo sdviga v teorii priblizhenii”, Tezisy dokladov Ukrainskogo mat. kongressa, sektsiya 10, Kiev, 2001, 47–48
82. M. K. Potapov, “O primenenii nesimmetrichnykh operatorov obobschennogo sdviga v teorii priblizhenii”, Trudy matematicheskogo tsentra im. N.I. Lobachevskogo, 8, Kazan, 2001, 185–189  mathscinet

   2000
83. M. K. Potapov, “Ob odnom semeistve operatorov obobschennogo sdviga”, Tezisy dokladov 10-oi Saratovskoi zimnei shkoly, Saratov, 2000, 109
84. M. K. Potapov, F. M. Berisha, “O teoreme Dzheksona dlya modulya gladkosti, opredelyaemogo nesimmetrichnym operatorom obobschennogo sdviga”, Vestnik MGU, ser. 1, Matem.- Mekh., 2000, no. 3, 7–15  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
85. M. K. Potapov, “O polinomialnoi approksimatsii”, Tezisy dokladov VII Belorusskoi matematicheskoi konferentsii, Chast I, Minsk, 2000, 36
86. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami funktsii, kharakterizuemykh odnim semeistvom nesimmetrichnykh operatorov obobschennogo sdviga”, DAN, 373:4 (2000), 456–458  mathnet  mathscinet  zmath
87. M. K. Potapov, “Teorema o vzaimosvyazi obobschennogo modulya gladkosti i $K$-funktsionala”, Trudy Mat. Tsentra im. N.I.Lobacheskogo, 5, Kazan, 2000, 174–176
88. M. K. Potapov, B. Lakovich, B. V. Simonov, “O vzaimosvyazi klassov funktsii Besova–Nikolskogo i Veilya–Nikolskogo v smeshannoi norme”, Math. montis., 12 (2000), 63–95  mathscinet
89. M. K. Potapov, “Polynomial approximation of functions defined on a finite interval of the real line”, Fundam. Prikl. Mat., 6:3 (2000), 859–871  mathnet  mathscinet  zmath

   1999
90. M. K. Potapov, “O svoistvakh odnogo nesimmetrichnogo operatora obobschennogo sdviga”, Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola, tezisy dokladov, Voronezh, 1999, 161
91. M. K. Potapov, F. M. Berisha, “O svyazi mezhdu nailuchshimi priblizheniyami algebraicheskimi mnogochlenami i $r$-m obobschennym modulem gladkosti”, Metricheskaya teoriya funktsii i smezhnye voprosy analiza, ARU, 1999, 197–219  mathscinet
92. M. K. Potapov, “Teorema o priblizhenii funktsii, kharakterizuemykh nesimmetrichnym operatorom obobschennogo sdviga”, Materialy konferentsii, posvyaschennoi 130-letiyu so dnya rozhdeniya D. F. Egorova, Kazan, 1999, 181–182
93. M. K. Potapov, B. Lakovich, B. V. Simonov, “Otsenki norm drobnykh proizvodnykh”, Math. Monti., 11 (1999), 73–95  mathscinet
94. M. K. Potapov, B. Lakovich, B. V. Simonov, “Otsenki modulei gladkosti drobnykh proizvodnykh”, Math. Monti., 11 (1999), 97–115  mathscinet
95. M. K. Potapov, F. M. Berisha, “On the connection between a $r$-order modulus of smoothness and the best approximation by algebraic polynomials”, Fundam. Prikl. Mat., 5:2 (1999), 563–587  mathnet  mathscinet  zmath
96. M. K. Potapov, F. M. Berisha, “Direct and inverse theorems of approximation theory”, Analysis matem., 25 (1999), 187–203  crossref  mathscinet  zmath
97. M. K. Potapov, “Coincidence of classes of functions defined by the generalized shift operator or by the order of best polynomial approximation”, Math. Notes, 66:2 (1999), 190–202  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
98. M. K. Potapov, “Approximation of Functions Characterized by One Nonsymmetric Operator of Generalized Translation”, Proc. Steklov Inst. Math., 227 (1999), 237–253  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
99. M. K. Potapov, “O klasse funktsii, opredelyaemom operatorom obobschennogo sdviga”, Sovremennye problemy teorii funktsii i ikh prilozhenie, Tezisy dokladov, Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1998, 131
100. M. K. Potapov, V. N. Kazimirov, “Polynomial approximation of functions with given order of the $k$th generalized modulus of smoothness”, Math. Notes, 63:3 (1998), 374–383  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
101. M. K. Potapov, G. N. Kazimirov, “O sovpadenii nekotorykh klassov funktsii”, Vestnik MGU, Ser. 1. Matem., mekh., 1998, no. 1, 3–11  mathnet  mathscinet  zmath
102. M. K. Potapov, “O vzaimosvyazi klassov funktsii, opredelyaemykh operatorami obobschennogo sdviga”, Mezhdunarodnaya konferentsiya «Teoriya priblizheniya i garmonicheskii analiz», Tezisy dokladov, Tula, 1998, 215–216
103. M. K. Potapov, F. M. Berisha, “Approximation of classes of functions defined by a generalized $k$-th modulus of smootness”, East journal on approximations, 4:2 (1998), 217–241  mathscinet  zmath
104. M. K. Potapov, “O primenenii odnogo operatora obobschennogo sdviga v teorii priblizheniya”, Vestnik MGU, ser.I, Mat.-mekh, 1998, no. 3, 38–48  mathnet (cited: 7)  mathscinet  zmath
105. M. K. Potapov, F. M. Berisha, “The theorem on approximation by algebraic polynomials”, Funk. pr-va. Dif. operatory. Problemy mat. obrazovaniya, Trudy mezhdunarodnoi konferentsii, v. 1, Izd-vo RUND, 1998, 212

   1996
106. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “On the relations between generalized classes of Besov–Nikol'skii and Weyl–Nikol'skii functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 214 (1996), 243–259  mathnet  mathscinet  zmath

   1997
107. M. K. Potapov, “Ob odnom nesimmetrichnom operatore obobschennogo sdviga”, Algebra i analiz, Materialy konferentsii, posvyaschennoi 100-letiyu B.M.Gagaeva, Kazan, 1997, 175–176  mathnet (cited: 23)
108. M. K. Potapov, “The operators of generalized translation in the approximation theory”, Preceedings of the II mathematical conferense in Pristina, 1997, 27–36  mathscinet  zmath

   1996
109. M. K. Potapov, “Otsenki snizu i sverkhu modulei gladkosti funktsii s preobrazovannym ryadom Fure”, Tezisy mezhdunarodnoi konferentsii po teorii funktsii i priblizhenii, v. 2, Kaluga, 1996, 17–18  mathscinet
110. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “On the interrelation of the generalized Besov–Nicolskii and Weyl–Nicolskii classes of functons”, Analisis Mathematica, 22 (1996), 299–315  crossref  mathscinet
111. M. K. Potapov, B. Lakovich, B. V. Simonov, “Ob otsenkakh modulei gladkosti funktsii, imeyuschikh drobnuyu proizvodnuyu”, Mathematica Montisnigri, 7 (1996), 41–52  mathscinet  zmath
112. M. K. Potapov, I. M. Sharovich, “K voprosu o priblizhenii funktsii, analiticheskikh v polose”, Math. Montisnigri, 7 (1996), 53–64  mathscinet

   1995
113. M. K. Potapov, A. I. Aganin, “On imbedding of function classes”, Asta Math. Hungar., 68:3 (1995), 197–221  crossref  mathscinet  scopus
114. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “Correlation between the Besov–Nikol'skii and Weyl–Nikol'skii classes of functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 210 (1995), 163–177  mathnet  mathscinet  zmath
115. M. K. Potapov, “Vlozhenie klassov funktsii Besova-Nikolskogo i Veilya-Nikolskogo”, Mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyaschennaya 90-letiyu S.M.Nikolskogo, tezisy dokladov, M., 1995, 222–223
116. M. K. Potapov, “Ob otsenkakh modulei gladkosti proizvodnykh periodicheskikh funktsii”, Tezisy dokladov konferentsii “Teoriya funktsii i eë prilozheniya”, Kazan, 1995, 54–55
117. M. K. Potapov, B. V. Simonov, “On estimates for the modules of the smoothness of the functions with transformed Fourier series”, Fundam. Prikl. Mat., 1:2 (1995), 455–469  mathnet  mathscinet  zmath
118. M. K. Potapov, “O vzaimodeistvii klassov funktsii Besova-Nikolskogo i Veilya–Nikolskogo”, Fundamentalnye problemy matematiki i mekhaniki, Sbornik statei, iz-vo MGU, 1995, 42–44
119. M. K. Potapov, “O primenenii operatorov obobschennogo sdviga pri priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami”, Teoriya funktsii i priblizhenii, Trudy 7-oi Saratovskoi shkoly, 1995, 47–53
120. M. K. Potapov, B. Lakovich, B. V. Simonov, “O vzaimosvyazi nekotorykh klassov funktsii mnogikh peremennykh”, Mathematica Montisnigri, 5 (1995), 81–112  mathscinet
121. M. K. Potapov, B. Lakovich, B. V. Simonov, “Ob otsenkakh smeshannogo modulya gladkosti funktsii s preobrazovannym ryadom Fure”, Publictions de inst. Mathemat, Nouvelis serie, 58 (72) (1995), 162–192  mathscinet

   1994
122. M. K. Potapov, S. K. Tankaeva, “O strukturnykh kharakteristikakh funktsii s dannym poryadkom nailuchshego priblizheniya algebraicheskimi mnogochlenami”, Vestnik MGU, seriya I, mat.-mekh., 1994, no. 1, 46–54  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
123. M. K. Potapov, S. K. Tankaeva, “On approximation of functions on the half-line by algebrais polinomials”, Analysis Mathematica, 20 (1994), 107–115  crossref  mathscinet  zmath  scopus
124. M. K. Potapov, “Strukturnye kharakteristiki klassov funktsii, imeyuschikh zadannyi poryadok nailuchshego priblizheniya algebraicheskimi mnogochlenami”, Konstruktivnaya teoriya funktsii i eë prilozheniya, Sbornik statei, Makhach-Kala, 1994, 79–81

   1992
125. M. K. Potapov, B. Lakovich, “O vlozhenii i sovpadenii klassov funktsii Besova–Nikolskogo i Veilya–Nikolskogo”, Vestnik MGU, seriya I, mat.-mekh., 1992, no. 4, 44–53  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath

   1991
126. M. K. Potapov, M. Berisha, F. Berisha, “O primenenii odnogo funktsionala Petre v teorii priblizhenii”, Tezisy Mezhdunarodnoi konferentsii po konstruktivnoi teorii funktsii, Varna, 1991, 84

   1990
127. M. K. Potapov, V. I. Kolyada, E. A. Storozhenko, “O teoremakh vlozheniya”, Trudy 4-oi Saratovskoi zimnei shkoly, ch. 1, 1990, 12–21  mathscinet
128. M. K. Potapov, M. Berisha, “O polinomialnoi approksimatsii v integralnoi metrike s vesom Yakobi”, Vestnik MGU, seriya I, mat.-mekh., 1990, no. 5, 33–38  mathnet  mathscinet  zmath
129. M. K. Potapov, “O priblizhenii funktsii algebraicheskimi mnogochlenami v integralnoi metrike s vesom Yakobi”, Tezisy dokladov respublikanskoi nauchnoi konferentsii, Karaganda, 1990, 33

   1989
130. M. K. Potapov, “Ob obobschennykh modulyakh gladkosti Chebyshevskogo tipa”, Vsesoyuznaya shkola “Teoriya priblizheniya funktsii”, Tezisy dokladov, Kiev, 1989, 129–130

   1988
131. M. K. Potapov, M. K. Turkin, “O priblizhenii funktsii s peremennoi gladkostyu”, Doklady rasshirennykh zasedanii seminara IPM im.I.N.Vekua, 3:2 (1988), 99–101

   1989
132. M. K. Potapov, “On the approximation of functions by algebraic polynomials”, Proc. Steklov Inst. Math., 180 (1989), 215–216  mathnet  zmath

   1987
133. M. K. Potapov, “O teoremakh tipa Dzheksona”, Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi konferentsii po konstruktivnoi teorii funktsii (Varna, 25.5-31.5 1987), Sofiya, 1987, 115
134. M. K. Potapov, V. M. Fedorov, “On Jackson theorems for the generalized modulus of smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 172 (1987), 315–323  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
135. M. K. Potapov, I. M. Sharovich, “O priblizhenii funktsii, analiticheskikh v polose”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po konstruktivnoi teorii funktsii, tezisy dokladov, Bolgariya, Varna, 1984, 155
136. M. K. Potapov, Kh. Munis, “Teoremas de appoximation para funciones”, Revista Ciencias Matematicas, V:3 (1984), 3–18  mathscinet  zmath
137. M. K. Potapov, I. M. Sharovich, “O priblizhenii funktsii, analiticheskikh v polose” (27.05-2-06 1984), Trudy Mezhdunarodnoi konferentsii po konstruktivnoi teorii funktsii, 1984, 66–75 , Varna  zmath

   1983
138. M. K. Potapov, “Approksimatsiya mnogochlenami na konechnom otrezke veschestvennoi osi”, Konstruktivnaya teoriya funktsii-81, Sbornik statei, Sofiya, 1983, 134–138  mathscinet  zmath
139. M. K. Potapov, V. M. Fedorov, “O vzveshenno-nailuchshem priblizhenii mnogochlenami”, Tezisy dokladov mezhdunarodnoi konferentsii po teorii priblizheniya funktsii, Kiev, 1983, 153
140. M. K. Potapov, “Ob approksimatsii algebraicheskimi mnogochlenami”, Tezisy dokladov Vsesoyuznoi shkoly po teorii funktsii, posvyaschennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya N.N.Luzina, 1983, 86 , Kemerovo
141. M. K. Potapov, V. M. Fedorov, “Approksimatsiya polinomami”, Mezhdunarodnyi kongress matematikov, Tezisy dokladov, sektsiya VII, chast II, Varshava, 1983, 22
142. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami v integralnoi metrike s vesom Yakobi”, Vestnik MGU, 1983, no. 3, 43–52  mathnet (cited: 7)  mathscinet  zmath
143. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami”, Mezhvuzovskii nauchnyi sbornik «Teoriya funktsii i prilozhenii», Trudy Saratovskoi zimnei shkoly (24.1–5.2.1982), Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1983, 15–31
144. M. K. Potapov, Kh. Munis, “Teoremas de appxima tion para funciones en una franja”, Revista Ciencias Matematicas, 4:3 (1983), 99–126  mathscinet  zmath
145. M. K. Potapov, A. I. Matytsyn, L. A. Sherstneva, “Nomogramma dlya odnogo uravneniya teploobmena”, Materialy Vsesoyuznoi konferentsii po fizike teploobmena, NII AN SSSR chernoi metalurgii, M., 1983, 16–17  mathscinet
146. M. K. Potapov, V. M. Fedorov, “O vzveshenno-nailuchshem priblizhenii mnogochlenami”, Teoriya priblizheniya funktsii, Trudy mezhdunarodnoi konferentsii po teorii priblizheniya funktsii, Kiev, 1983, 362; Наука, М., 1987, 362
147. M. K. Potapov, “Approximation by algebraic polynomials in an integral metric with Jacobi weight”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1983, no. 4, 43–52  mathnet  mathscinet  zmath

   1982
148. M. K. Potapov, “O vlozhenii klassov funktsii s dominiruyuschim smeshannym modulem gladkosti”, Shkola po teorii operatorov v funktsionalnykh prostranstvakh, tezisy dokladov, Minsk, 1982, 36–37

   1981
149. M. K. Potapov, “Strukturnaya kharakteristika funktsii s dannymi poryadkom nailuchshego priblizheniya algebraicheskimi mnogochlenami”, Materialy Vsesoyuznoi shkoly po teorii funktsii, Izd. Azerbaidzhanskogo gos. un-ta, Baku, 1981, 214–217
150. M. K. Potapov, “Approksimatsiya mnogochlenami na konechnom otrezke veschestvennoi osi”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po konstruktivnoi teorii funktsii, tezisy dokladov, Bolgariya, Varna, 1981, 143
151. M. K. Potapov, “O priblizhenii “uglom” v smeshannoi metrike”, Tezisy dokladov VII-oi mezhvuzovskoi konferentsii po matematike i mekhanike, Karaganda, 1981, 39–40
152. M. K. Potapov, Kh. Munis, “Estrastura caracterristica constructiva de funciones analiticas en una franja”, Revista Ciencias Matematicas, 1:2 (1981), 3–18  mathscinet
153. M. K. Potapov, A. Fragela, V. M. Fedorov, “Acerca de la mejor appoximacion de funciones integrables en espasio $L_p$ con peso”, Revista Ciencias Matematicas, 1:2 (1981), 19–42  mathscinet
154. M. K. Potapov, M. Lopes, “Sobre el problema dela estructura caracteristica de funciones con cierto orden de mejor appoximacion mediante polinomios algebraicos”, Revista Ciencias Matematicas, 2:3 (1981), 85–99  zmath
155. M. K. Potapov, M. Khimenes, “Sobre la appoximacion mediante angulos en espacios de funciones continuas”, Revista Ciencias Matematicas, 2:3 (1981), 101–110  zmath
156. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami v ravnomernoi metrike”, Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov “Algebraicheskie sistemy”, Ivanovo, 1981, 176–183  mathscinet

   1980
157. M. K. Potapov, “Ob usloviyakh sovpadeniya nekotorykh klassov funktsii”, Trudy seminara im. I.G. Petrovskogo, 6, 1980, 225–240

   1983
158. M. K. Potapov, “Imbedding theorems in a mixed metric”, Proc. Steklov Inst. Math., 156 (1983), 155–171  mathnet  mathscinet  zmath

   1980
159. M. K. Potapov, “Ob approksimatsii v $\mathbf C$ algebraicheskimi mnogochlenami”, Vsesoyuznyi simpozium po problemam approksimatsii funktsii v kompleksnoi oblasti, tezisy dokladov, Ufa, 1980, 113

   1979
160. M. K. Potapov, M. Berisha, “Moduli gladkosti i koeffitsienty Fure periodicheskikh funktsii odnogo peremennogo”, Publications de institut Mathematigue, 26 (40) (1979), 215–229  mathscinet
161. M. K. Potapov, B. Lakovich, “K voprosu o vzaimosvyazi nekotorykh klassov funktsii”, Matematicheskii vestnik, 3(16)(31) (1979), 295–312  mathscinet

   1978
162. M. K. Potapov, “O nekotorykh teoremakh vlozheniya”, Primenenie metodov teorii funktsii i funktsionalnogo analiza k zadacham matematicheskoi fiziki, Trudy V-go sovetsko-chekhoslovatskogo soveschaniya, Novosibirsk, 1978, 251–253

   1977
163. M. K. Potapov, “O priblizhenii mnogochlenami Yakobi”, Vestnik MGU, 1977, no. 5, 70–82  mathscinet  zmath

   1976
164. M. K. Potapov, “Teoremy vlozheniya dlya klassov funktsii s dominiruyuschim smeshannym modulem gladkosti”, Trudy Vsesoyuznogo simpoziuma, Izd “Nauka” Kazakhskoi SSR, Alma-Ata, 1976, 121–126  mathscinet

   1977
165. M. K. Potapov, “The structural characteristics of the classes of functions with a given order of best approximation”, Proc. Steklov Inst. Math., 134 (1977), 295–314  mathnet  mathscinet  zmath

   1974
166. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi mnogochlenami v metrike $L_p$ s vesom $(1-x)^\mu(1+x)^\nu$”, Tezisy dokladov V Kazakhstanskoi mezhvuzovskoi nauchnoi konferenitsii, Alma-Ata, 1974, 197–199
167. M. K. Potapov, “Imbedding of classes of functions with a dominating mixed modulus of smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 131 (1974), 206–218  mathnet  mathscinet  zmath
168. M. K. Potapov, “The structural and constructive characterization of certain classes of functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 131 (1974), 219–241  mathnet  mathscinet  zmath

   1972
169. M. K. Potapov, “The study of certain classes of functions by means of “angular”' approximation”, Proc. Steklov Inst. Math., 117 (1972), 301–342  mathnet  mathscinet  zmath
170. M. K. Potapov, “Ob odnoi teoreme vlozheniya”, Mathematica, 14 (37):1 (1972), 123–146  mathscinet
171. M. K. Potapov, “Vlozhenie klassov funktsii s dominiruyuschim smeshannym modulem gladkosti”, Rezyume dokladov III-go kongressa bolgarskikh matematikov, Varna, 1972, 153
172. M. K. Potapov, “Priblizhenie “uglom” i teoremy vlozheniya”, Mathematica Balkanica, 1972, no. 2, 183–198  mathscinet  zmath
173. M. K. Potapov, “Teoremy Khardi–Littlvuda, Martsinkevicha–Littlvuda–Peli, priblizhenie “uglom” i vlozhenie nekotorykh klassov funktsii”, Mathematica, 14 (37):2 (1972), 339–362  mathscinet

   1971
174. M. K. Potapov, S. V. Smirnov, “Ravnomernye approksimatsii nomografiruemymi funktsiyami”, Nomograficheskii sbornik, 1971, no. 8, 173–181  mathscinet
175. M. K. Potapov, “O priblizhenii “uglom””, Trudy konferentsii po konstruktivnoi teorii funktsii, Vengriya, Budapesht, 1971, 371–399

   1970
176. M. K. Potapov, S. V. Smirnov, “Ravnomernye approksimatsii nomografiruemymi funktsiyami”, Tezisy dokladov konferentsii pedvuzov, Ivanovo, 1970, 212–214

   1969
177. M. K. Potapov, “O priblizhenii “uglom””, Konferentsiya po konstruktivnoi teorii funktsii, tezisy dokladov, Budapesht, 1969, 68–69
178. M. K. Potapov, “The imbedding and equality of certain classes of functions”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 795–813  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
179. M. K. Potapov, “O nekotorykh usloviyakh prinadlezhnosti k $L_p$ smeshannykh proizvodnykh”, II-oi Tiraspolskii simpozium po obschei topologii i eë primeneniyam, tezisy dokladov, Kishenev, 1969, 61

   1968
180. M. K. Potapov, “O prinadlezhnosti k $L_p$ preobrazovannogo ryada Fure”, Vestnik MGU, 1968, no. 5, 3–14  mathscinet  zmath
181. M. K. Potapov, “O nekotorykh usloviyakh prinadlezhnosti k $L_p$ smeshannykh proizvodnykh”, Mathematica, 10 (33):2 (1968), 355–367  mathscinet  zmath

   1967
182. M. K. Potapov, S. V. Smirnov, “Ravnomernye priblizheniya i nailuchshee postroenie shkal nomogramm”, Nomograficheskii sbornik, 1967, no. 4, 179–200
183. M. K. Potapov, “O teoremakh vlozheniya dlya nekotorykh klassov funktsii.”, I s'ezd bolgarskikh matematikov, tezisy dokladov, Sofiya, 1967, 65
184. M. K. Potapov, “The interconnection of some classes of functions”, Math. Notes, 2:4 (1967), 706–714  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1966
185. M. K. Potapov, S. V. Smirnov, “Sedlovye tochki funktsionalov ravnomernogo priblizheniya”, DAN SSSR, 171:5 (1966), 1041–1044  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
186. M. K. Potapov, “O koeffitsientakh Fure funktsii s ogranichennym izmeneniem”, Vestnik MGU, 1966, no. 1, 12–20  mathscinet  zmath
187. M. K. Potapov, “Koeffitsienty Fure, nailuchshie priblizheniya i teoremy vlozheniya dlya nekotorykh klassov funktsii”, Mezhdunarodnyi matematicheskii kongress, tezisy dokladov, M., 1966, 75
188. M. K. Potapov, “Otsenka normy obobschennogo integrala Feiera i svyaz mezhdu polnym i chastnymi nailuchshimi priblizheniyami”, Mathematica, 8 (32):1 (1966), 135–151  mathscinet

   1965
189. M. K. Potapov, “On the equivalence of convergence criteria for Fourier series”, Mat. Sb. (N.S.), 68(110):1 (1965), 111–127  mathnet  mathscinet  zmath
190. M. K. Potapov, S. V. Smirnov, “Nailuchshee postroenie shkal priblizhennoi nomogrammy i ravnomernye priblizheniya”, I mezhvuzovskaya nomograficheskaya konferentsiya, tezisy dokladov, 1965, 43–44  mathscinet
191. M. K. Potapov, “O koeffitsientakh Fure”, Issledovaniya po sovremennym problemam konstruktivnoi teorii funktsii, sbornik statei, Izd. AN AzSSR, Baku, 1965, 469–474
192. M. K. Potapov, “K voprosu o granichnykh svoistvakh funktsii, analiticheskikh v polose”, Mathematica, 7 (30):2 (1965), 341–356  mathscinet  zmath

   1962
193. M. K. Potapov, “O koeffitsientakh Fure”, II konferentsiya po konstruktivnoi teorii funktsii, tezisy dokladov, Izd. AN AzSSR, Baku, 1962, 135–137
194. M. K. Potapov, S. M. Nikolskii, “O granichnykh svoistvakh funktsii, analiticheskikh v polose”, Mathematica, 4 (27):1 (1962), 123–130  mathscinet  zmath

   1961
195. S. V. Smirnov, M. K. Potapov, “Nomograms for Probability Functions $\chi^2$”, Theory Probab. Appl., 6:1 (1961), 124–126  mathnet  crossref  mathscinet
196. M. K. Potapov, “O priblizhenii algebraicheskimi polinomami v metrike $L_p$”, Issledovaniya po sovremennym problemam konstruktivnoi teorii funktsii, Sbornik statei, Fizmatlit, M., 1961, 64–69  mathscinet
197. M. K. Potapov, “O koeffitsientakh Fure periodicheskikh funktsii, prinadlezhaschikh N - klassam S.M. Nikolskogo”, DAN SSSR, 141:3 (1961), 564–568  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1960
198. M. K. Potapov, “Nekotorye neravenstva dlya polinomov i ikh proizvodnykh”, Vestnik MGU, 1960, no. 2, 10–20  mathscinet  zmath
199. M. K. Potapov, “O priblizhenii neperiodicheskikh funktsii algebraicheskimi polinomami”, Vestnik MGU, 1960, no. 4, 14–25  mathscinet  zmath
200. M. K. Potapov, “O priblizheniyami tselymi funktsiyami v metrike $L_p$”, V Vsesoyuznaya konferentsiya po teorii funktsii, Tezisy dokladov, Erevan, 1960, 87–88

   1959
201. M. K. Potapov, S. V. Smirnov, “O nailuchshem postroenii krivolineinoi shkaly priblizhennoi nomogrammy Koshi”, Vestnik MGU, 1959, no. 5, 165–170  mathscinet

   1958
202. M. K. Potapov, “O nailuchshem priblizhenii analiticheskikh funktsii mnogikh peremennykh”, Uchenye zapiski Ivanovskogo pedistituta, 18 (1958), 75–108
203. M. K. Potapov, “O priblizhenii mnogochlenami funktsii, udovletvoryayuschikh obobschennomu usloviyu Lipshitsa”, Uchenye zapiski Ivanovskogo ped. instituta, 18 (1958), 109–116

   1957
204. M. K. Potapov, “Teoremy vlozheniya dlya analiticheskikh funktsii mnogikh peremennykh”, DAN SSSR, 112:4 (1957), 591–594  mathnet  mathscinet  zmath
205. S. V. Smirnov, M. K. Potapov, “A Nomogram for the Incomplete $\Gamma$-Function and the $\chi^2$ Probability Function”, Theory Probab. Appl., 2:4 (1957), 461–465  mathnet  crossref  mathscinet

   1956
206. M. K. Potapov, “O teoremakh tipa Dzheksona v metrike $L_p$”, DAN SSSR, 111:6 (1956), 1185–1188  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Greeting
M. K. Potapov, N. N. Reshetnikov, A. V. Shevkin
Festive meeting for the 100th birthday of Academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii
April 30, 2005   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020