RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Latyshev, Viktor Nikolaevich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 33
Scientific articles: 18
Presentations: 1

Number of views:
This page:3326
Abstract pages:10977
Full texts:4307
References:392
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1978)
Birth date: 9.02.1934

http://www.mathnet.ru/eng/person19130
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/213102

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. V. N. Latyshev, “Remark on coding in algebras with strong filtration”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2019, 1,  15–21  mathnet  mathscinet  zmath; Moscow University Mathematics Bulletin, 74:1 (2019), 14–19  isi  scopus
2016
2. V. N. Latyshev, “Finite combinatorial generation of metabelian $T$-ideal”, Fundam. Prikl. Mat., 21:1 (2016),  145–163  mathnet; J. Math. Sci., 233:5 (2018), 702–712  scopus
2014
3. V. N. Latyshev, “Algebraic simplification and cryptographic motives”, Fundam. Prikl. Mat., 19:2 (2014),  109–124  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci., 213:2 (2016), 201–210  scopus
2012
4. V. N. Latyshev, “Finiteness of the standard basis of a $T$-ideal containing Lie nilpotency of index $4$”, Fundam. Prikl. Mat., 17:5 (2012),  75–85  mathnet; J. Math. Sci., 193:4 (2013), 530–536  scopus
2011
5. V. N. Latyshev, “The free product of algebras with standard base for ideals”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2011, 3,  19–23  mathnet  mathscinet  zmath
2010
6. V. N. Latyshev, “Standard basis in the $T$-ideal formed by polynomial identities of triangular matrices”, Fundam. Prikl. Mat., 16:3 (2010),  193–203  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci., 177:6 (2011), 908–914  scopus
2009
7. V. N. Latyshev, “A general version of standard bases in associative algebras and their universal constructions”, Fundam. Prikl. Mat., 15:3 (2009),  183–203  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci., 168:1 (2010), 123–132  scopus
2006
8. V. N. Latyshev, “Combinatorial generators of the multilinear polynomial identities”, Fundam. Prikl. Mat., 12:2 (2006),  101–110  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci., 149:2 (2008), 1107–1112  scopus
2003
9. V. N. Latyshev, A. V. Mikhalev, S. A. Pikhtilkov, “On the sum of locally solvable ideals of Lie algebras”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2003, 3,  29–32  mathnet  mathscinet  zmath
2002
10. A. Ya. Belov, V. V. Borisenko, V. N. Latyshev, “Monomial algebras”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 26 (2002),  35–214  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci. (New York), 87:3 (1997), 3463–3575
1984
11. K. I. Beidar, V. N. Latyshev, V. T. Markov, A. V. Mikhalev, L. A. Skornyakov, A. A. Tuganbaev, “Associative rings”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Algebra. Topol. Geom., 22 (1984),  3–115  mathnet  mathscinet  zmath; J. Soviet Math., 38:3 (1987), 1855–1929
1980
12. V. N. Latyshev, “Nonmatrix varieties of associative algebras”, Mat. Zametki, 27:1 (1980),  147–156  mathnet  mathscinet  zmath
1977
13. V. N. Latyshev, “Finite basis property of the identities of certain rings”, Uspekhi Mat. Nauk, 32:4(196) (1977),  259–260  mathnet  mathscinet  zmath
1973
14. V. N. Latyshev, “On some varieties of associative algebras”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 37:5 (1973),  1010–1037  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Izv., 7:5 (1973), 1011–1038
1972
15. V. N. Latyshev, “The Specht property of the $T$-ideal $T=\{[x_1,…,x_{n-2},[x_{n-1},x_n]]\}$”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 207:4 (1972),  777–780  mathnet  mathscinet  zmath
16. V. N. Latyshev, “On Regev's theorem on identities in a tensor product of $PI$-algebras”, Uspekhi Mat. Nauk, 27:4(166) (1972),  213–214  mathnet  mathscinet  zmath
1962
17. V. N. Latyshev, “Algebras with identical relations”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 146:5 (1962),  1003–1006  mathnet  mathscinet  zmath
1961
18. V. N. Latyshev, “On zero divisors in finite-dimensional anticommutative algebras”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1961, 2,  100–108  mathnet  mathscinet  zmath

2019
19. V. N. Chubarikov, N. M. Dobrovolsky, V. A. Artamonov, A. V. Mikhalev, V. N. Latyshev, Yu. V. Nesterenko, A. Ya. Belov, A. V. Grishin, E. I. Kompantseva, A. V. Tsarev, E. I. Deza, P. A. Krylov, A. A. Tuganbaev, “Alexander Alexandrovich Fomin (to the 70th anniversary)”, Chebyshevskii Sb., 20:2 (2019),  579–582  mathnet
20. V. A. Artamonov, V. M. Buchstaber, È. B. Vinberg, L. V. Kuz'min, V. S. Kulikov, V. N. Latyshev, A. V. Mikhalev, A. Yu. Ol'shanskii, D. O. Orlov, A. N. Parshin, D. I. Piontkovskii, “Evgenii Solomonovich Golod (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 74:5(449) (2019),  163–169  mathnet; Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 927–933  isi
2016
21. V. A. Artamonov, V. N. Latyshev, O. A. Pikhtilkova, I. N. Balaba, N. M. Dobrovol'skii, I. V. Dobrynina, I. Yu. Rebrova, “Pikhtilkov Sergrey Alekseevich. The life and scientific activity”, Chebyshevskii Sb., 17:1 (2016),  299–309  mathnet  elib
22. L. A. Bokut', E. S. Golod, R. I. Grigorchuk, V. N. Zhelyabin, V. G. Kats, A. R. Kemer, V. V. Kirichenko, P. S. Kolesnikov, S. S. Kutateladze, V. N. Latyshev, Yu. N. Maltsev, G. A. Margulis, A. V. Mikhalev, A. G. Myasnikov, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. G. Reshetnyak, N. S. Romanovskii, I. A. Taimanov, O. G. Kharlampovich, V. K. Kharchenko, L. N. Shevrin, I. P. Shestakov, A. V. Yakovlev, “Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old”, Uspekhi Mat. Nauk, 71:4(430) (2016),  193–199  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 71:4 (2016), 793–800  isi
2015
23. M. M. Glukhov, M. V. Zaicev, A. S. Kuzmin, V. N. Latyshev, V. T. Markov, A. V. Mikhalev, A. A. Mikhalev, I. A. Chubarov, “Alexandr Alexandrovich Nechaev (7.8.1945–14.11.2014)”, Fundam. Prikl. Mat., 20:1 (2015),  3–7  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci., 223:5 (2017), 495–497
2014
24. V. N. Latyshev, A. V. Mikhalev, A. L. Shmel'kin, E. S. Golod, V. A. Artamonov, “85 years since the birth of Alexei Ivanovich Kostrikin”, Chebyshevskii Sb., 15:3 (2014),  141–145  mathnet
2011
25. S. M. Buravlev, M. M. Glukhov, A. M. Zubkov, A. P. Kovalenko, A. S. Kuzmin, V. N. Latyshev, A. I. Markov, V. N. Markov, Yu. I. Medvedev, V. G. Mikhailov, A. V. Mikhalev, A. A. Nechaev, B. A. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, “V. L. Kurakin (13.05.1966 – 14.08.2010)”, Mat. Vopr. Kriptogr., 2:3 (2011),  111–112  mathnet
2006
26. G. I. Arkhipov, A. I. Galochkin, G. Ya. Galin, A. A. Karatsuba, V. N. Latyshev, T. P. Lukashenko, O. B. Lupanov, Yu. N. Makarov, Yu. V. Nesterenko, M. K. Potapov, V. G. Chirskii, V. N. Chubarikov, “Andrei Borisovich Shidlovskii (on the occasion of his 90th birthday)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2006, 3,  68–70  mathnet  mathscinet  zmath
2001
27. È. B. Vinberg, E. S. Golod, E. I. Zel'manov, V. A. Iskovskikh, V. N. Latyshev, Yu. I. Manin, A. V. Mikhalev, A. N. Parshin, I. R. Shafarevich, “Aleksei Ivanovich Kostrikin (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 56:3(339) (2001),  143–145  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 56:3 (2001), 559–561  isi
1989
28. F. I. Karpelevich, A. I. Kostrikin, V. N. Latyshev, A. D. Myshkis, M. M. Postnikov, L. A. Skornyakov, “Leonid Efimovich Sadovskii (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 44:1(265) (1989),  175–176  mathnet  mathscinet; Russian Math. Surveys, 44:1 (1989), 221–222  isi
1984
29. O. N. Golovin, A. I. Kostrikin, V. N. Latyshev, L. A. Skornyakov, A. L. Shmel'kin, “Scientific research seminar on algebra (sessions of the spring semester of the 1982/83 academic year)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1984, 2,  90–93  mathnet
30. O. N. Golovin, A. I. Kostrikin, V. N. Latyshev, L. A. Skornyakov, A. L. Shmel'kin, “Scientific research seminar on algebra (sessions of the autumn semester of the 1982/83 academic year)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1984, 1,  76–84  mathnet
1982
31. O. N. Golovin, A. I. Kostrikin, V. N. Latyshev, L. A. Skornyakov, A. L. Shmel'kin, “Scientific research seminar on algebra (sessions of the spring semester of the 1981/82 academic year)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1982, 6,  107–111  mathnet
1981
32. L. A. Bokut', Yu. L. Ershov, A. N. Kolmogorov, A. I. Kostrikin, E. N. Kuz'min, V. N. Latyshev, S. L. Sobolev, I. P. Shestakov, “In memory of Anatolii Illarionovich Shirshov (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 36:5(221) (1981),  153–157  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 36:5 (1981), 129–133  isi
1964
33. V. N. Latyshev, “. D. Ning. Linear algebra and matrix theory. Book Review”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 4:1 (1964),  205  mathnet

Presentations in Math-Net.Ru
1. TBA
V. N. Latyshev
Research Seminar of the Department of Higher Algebra MSU
February 11, 2019 16:45

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020