RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Ovseevich, Iosif Abramovich
(1916–2010)

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 12
Scientific articles: 6

Number of views:
This page:1739
Abstract pages:5212
Full texts:1925
References:54
Doctor of technical sciences (1972)
Birth date: 19.11.1916

http://www.mathnet.ru/eng/person19270
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/259007

Publications in Math-Net.Ru
1979
1. I. A. Ovseevich, M. S. Pinsker, “Linear Transmission of Gaussian Messages over a Nonstationary Gaussian Channel with Feedback”, Probl. Peredachi Inf., 15:2 (1979),  3–22  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 15:2 (1979), 85–99
1974
2. I. A. Ovseevich, M. S. Pinsker, “Linear Transmission of Nonstationary Gaussian Messages in a Gaussian Channel with Feedback”, Probl. Peredachi Inf., 10:1 (1974),  3–8  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 10:1 (1974), 1–5
1970
3. I. A. Ovseevich, “Optimum Transmission of a Gaussian Message over a Channel with White Gaussian Noise and Feedback”, Probl. Peredachi Inf., 6:3 (1970),  3–14  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 6:3 (1970), 191–199
1968
4. I. A. Ovseevich, “Transmission Capacity and Rate in Channels with a Random Parameter”, Probl. Peredachi Inf., 4:4 (1968),  72–75  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 4:4 (1968), 60–63
5. I. A. Ovseevich, “Capacity of a Randomized Channel with Feedback and Matching of the Source”, Probl. Peredachi Inf., 4:1 (1968),  52–59  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 4:1 (1968), 41–46
1965
6. I. A. Ovseevich, “Matching a Vector Source with a Vector Channel by Linear Coding and Spectral Transposition”, Probl. Peredachi Inf., 1:3 (1965),  39–47  mathnet  mathscinet; Problems Inform. Transmission, 1:3 (1965), 29–35

2004
7. A. M. Barg, L. A. Bassalygo, V. M. Blinovskii, M. V. Burnashev, N. D. Vvedenskaya, G. K. Golubev, I. I. Dumer, K. Sh. Zigangirov, V. V. Zyablov, V. A. Zinov'ev, G. A. Kabatiansky, V. D. Kolesnik, N. A. Kuznetsov, V. A. Malyshev, R. A. Minlos, D. Yu. Nogin, I. A. Ovseevich, V. V. Prelov, Yu. L. Sagalovich, V. M. Tikhomirov, R. Z. Khas'minskii, B. S. Tsybakov, “Mark Semenovich Pinsker. In Memoriam”, Probl. Peredachi Inf., 40:1 (2004),  3–5  mathnet  mathscinet; Problems Inform. Transmission, 40:1 (2004), 1–4
2001
8. N. D. Vvedenskaya, E. B. Dynkin, A. Ya. Kreinin, N. A. Kuznetsov, V. A. Malyshev, R. A. Minlos, I. A. Ovseevich, E. A. Pechersky, A. N. Rybko, Yu. M. Sukhov, “Fridrikh Izrailevich Karpelevich. In Memoriam”, Probl. Peredachi Inf., 37:2 (2001),  110–111  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 37:2 (2001), 185–186
9. N. D. Vvedenskaya, A. M. Vershik, E. A. Zhizhina, N. A. Kuznetsov, V. A. Malyshev, I. A. Ovseevich, S. A. Pirogov, A. N. Rybko, Ya. G. Sinai, S. B. Shlosman, R. Z. Khas'minskii, “Robert Adol'fovich Minlos (on his 70th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 56:4(340) (2001),  173–176  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 56:4 (2001), 789–792  isi
1996
10. L. A. Bassalygo, V. A. Malyshev, R. A. Minlos, I. A. Ovseevich, E. A. Pechersky, M. S. Pinsker, V. V. Prelov, A. N. Rybko, Yu. M. Sukhov, S. B. Shlosman, “In Memory of Roland L'vovich Dobrushin”, Probl. Peredachi Inf., 32:3 (1996),  3–24  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 32:3 (1996), 223–238
11. B. M. Gurevich, I. A. Ibragimov, R. A. Minlos, I. A. Ovseevich, V. I. Oseledets, M. S. Pinsker, V. V. Prelov, Yu. V. Prokhorov, Ya. G. Sinai, A. S. Holevo, A. N. Shiryaev, “Roland L'vovich Dobrushin (20 July 1919 – 12 November 1995)”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 41:1 (1996),  164–169  mathnet  mathscinet; Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 132–136  isi
1975
12. N. N. Bogolyubov, R. V. Khokhlov, P. S. Aleksandrov, A. N. Kolmogorov, A. N. Tikhonov, V. A. Trapeznikov, G. M. Frank, I. M. Gel'fand, S. V. Emel'yanov, L. A. Lyusternik, D. E. Men'shov, P. S. Novikov, V. I. Siforov, V. M. Alekseev, V. I. Arnol'd, Yu. V. Egorov, N. V. Efimov, D. P. Zhelobenko, O. V. Lokutsievskii, Yu. I. Manin, V. P. Maslov, A. I. Markushevich, I. A. Ovseevich, O. A. Oleinik, Ya. G. Sinai, Yu. M. Smirnov, V. M. Tikhomirov, V. G. Karmanov, E. V. Maikov, E. A. Morozova, Z. Ya. Shapiro, A. F. Lapko, É. S. Rakova, “Sergei Vasil'evich Fomin (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 30:5(185) (1975),  2  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021