RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Fainberg Vladimir Yakovlevich
(1926–2010)

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 22
Scientific articles: 7

Number of views:
This page:938
Abstract pages:5341
Full texts:1614
References:180

http://www.mathnet.ru/eng/person19382
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:fainberg.vladimir-yakovlevich
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/234263

Publications in Math-Net.Ru
2006
1. V. Ya. Fainberg, “Connection between the Fokker–Planck–Kolmogorov and nonlinear Langevin equations”, TMF, 149:3 (2006),  483–501  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Theoret. and Math. Phys., 149:3 (2006), 1710–1725  isi  scopus
2005
2. B. M. Pimentel, V. Ya. Fainberg, “Equivalence of Many-Gluon Green's Functions in the Duffin–Kemmer–Petieu and Klein–Gordon–Fock Statistical Quantum Field Theories”, TMF, 143:3 (2005),  368–374  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Theoret. and Math. Phys., 143:3 (2005), 792–797  isi
2004
3. J. S. Valverde, B. M. Pimentel, V. Ya. Fainberg, “Equivalence of Many-Photon Green's Functions in the Duffin–Kemmer–Petiau and Klein–Gordon–Fock Statistical Quantum Field Theories”, TMF, 140:1 (2004),  44–52  mathnet  mathscinet  zmath; Theoret. and Math. Phys., 140:1 (2004), 931–938  isi
2000
4. B. M. Pimentel, V. Ya. Fainberg, “Equivalence of the Duffin–Kemmer–Petiau and Klein–Gordon–Fock equations”, TMF, 124:3 (2000),  445–462  mathnet  mathscinet  zmath; Theoret. and Math. Phys., 124:3 (2000), 1234–1249  isi
1995
5. V. Ya. Fainberg, N. K. Pak, “A new path-integral representation for the many-particle Green function of the relativistic particles”, TMF, 103:2 (1995),  328–338  mathnet  mathscinet  zmath; Theoret. and Math. Phys., 103:2 (1995), 595–602  isi
1992
6. V. Ya. Fainberg, M. A. Soloviev, “Nonlocalizability and asymptotical commutativity”, TMF, 93:3 (1992),  514–528  mathnet  mathscinet  zmath; Theoret. and Math. Phys., 93:3 (1992), 1438–1449  isi
1969
7. M. Z. Iofa, V. Ya. Fainberg, “Wightman formulation for nonlocalizable field theories II. Theory of asymptotic fields and particles”, TMF, 1:2 (1969),  187–199  mathnet  mathscinet; Theoret. and Math. Phys., 1:2 (1969), 143–152

2008
8. A. F. Andreev, M. A. Vasiliev, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, Yu. A. Izyumov, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, G. A. Mesyats, V. I. Ritus, M. V. Sadovskii, V. Ya. Fainberg, “Evgenii Grigorievich Maksimov (on his 70th birthday)”, UFN, 178:10 (2008),  1127–1128  mathnet; Phys. Usp., 51:10 (2008), 1087–1088  isi
2007
9. V. V. Voronov, A. A. Logunov, V. A. Matveev, M. D. Mateev, Yu. Ts. Oganessyan, V. A. Rubakov, A. N. Sisakyan, A. A. Slavnov, A. N. Tavkhelidze, V. Ya. Fainberg, A. T. Filippov, D. V. Shirkov, “Vladimir Georgievich Kadyshevsky (on his 70th birthday)”, UFN, 177:5 (2007),  583–584  mathnet; Phys. Usp., 50:5 (2007), 559–560  isi
2006
10. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, M. A. Vasiliev, A. V. Gurevich, V. V. Zheleznyakov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, E. G. Maksimov, G. A. Mesyats, L. P. Pitaevskii, V. Ya. Fainberg, “Vitalii Lazarevich Ginzburg (on his ninetieth birthday)”, UFN, 176:10 (2006),  1135–1136  mathnet; Phys. Usp., 49:10 (2006), 1107–1109  isi
11. Yu. M. Aliev, V. L. Ginzburg, L. M. Gorbunov, A. V. Gurevich, V. A. Isakov, Yu. V. Kopaev, O. N. Krokhin, G. A. Mesyats, R. R. Ramazashvili, A. A. Rukhadze, S. A. Uryupin, V. Ya. Fainberg, “Viktor Pavlovich Silin (on his eightieth birthday)”, UFN, 176:7 (2006),  797–798  mathnet; Phys. Usp., 49:7 (2006), 771–772  isi
12. I. V. Andreev, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, I. M. Dremin, N. S. Kardashev, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, V. I. Ritus, I. I. Roizen, V. Ya. Fainberg, “In memory of Evgenii L'vovich Feinberg”, UFN, 176:6 (2006),  683–684  mathnet; Phys. Usp., 49:6 (2006), 659–660  isi
2004
13. È. S. Vardanyan, V. L. Ginzburg, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, B. V. Kryzhanovskii, A. L. Mikaelyan, M. I. Ryazanov, F. T. Sarkisyan, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, Yu. G. Shoukouryan, I. A. Shcherbakov, “In memory of Mikhail Leonovich Ter-Mikaelyan”, UFN, 174:9 (2004),  1029–1030  mathnet; Phys. Usp., 47:9 (2004), 959–960  isi
2002
14. Yu. N. Vavilov, A. V. Gurevich, G. B. Zhdanov, G. T. Zatsepin, O. N. Krokhin, A. N. Lebedev, V. P. Silin, S. A. Slavatinskii, I. I. Sobel'man, I. L. Fabelinskiĭ, V. Ya. Fainberg, V. I. Yakovlev, “In memory of Sergei Ivanovich Nikol'skii”, UFN, 172:12 (2002),  1471–1472  mathnet; Phys. Usp., 45:12 (2002), 1311–1312  isi
15. I. V. Andreev, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, I. M. Dremin, N. S. Kardashev, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, V. I. Ritus, I. I. Roizen, M. L. Ter-Mikaelyan, V. Ya. Fainberg, D. S. Chernavskii, “Evgenii L'vovich Feinberg (on his ninetieth birthday)”, UFN, 172:6 (2002),  725–726  mathnet; Phys. Usp., 45:6 (2002), 669–670  isi
2001
16. A. M. Prokhorov, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, M. A. Vasiliev, N. S. Kardashev, Yu. V. Kopaev, A. N. Lebedev, I. I. Sobel'man, A. N. Starodub, N. A. Borisevich, M. D. Galanin, A. I. Isakov, V. S. Letokhov, S. I. Nikol'skii, V. P. Silin, V. Ya. Fainberg, L. P. Feoktistov, V. A. Isakov, R. V. Ambartsumyan, Yu. V. Afanas'ev, A. V. Vinogradov, A. Z. Grasyuk, M. A. Gubin, I. G. Zubarev, V. S. Zuev, A. D. Klementov, Yu. L. Kokurin, I. B. Kovsh, P. G. Kryukov, V. V. Nikitin, A. N. Oraevsky, A. L. Petrov, Yu. M. Popov, V. B. Rozanov, A. S. Semenov, G. V. Sklizkov, “In Memory of Nikolai Gennadievich Basov”, Kvantovaya Elektronika, 31:8 (2001),  751  mathnet [Quantum Electron., 31:8 (2001), 751–752  isi]
17. B. A. Volkov, A. V. Gurevich, V. L. Ginzburg, Yu. V. Kopaev, O. N. Krokhin, V. I. Ritus, V. P. Silin, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, D. S. Chernavskii, “Leonid Veniaminovich Keldysh (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:4 (2001),  435–436  mathnet; Phys. Usp., 44:4 (2001), 415–416  isi
2000
18. V. S. Beskin, A. V. Gaponov-Grekhov, V. L. Ginzburg, K. P. Zybin, Ya. N. Istomin, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, L. P. Pitaevskii, M. O. Ptitsyn, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, “Aleksandr Viktorovich Gurevich (on his seventieth birthday)”, UFN, 170:11 (2000),  1257–1258  mathnet; Phys. Usp., 43:11 (2000), 1159–1160  isi
1999
19. I. A. Batalin, M. A. Vasiliev, G. A. Vilkovyskii, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, L. V. Keldysh, S. E. Konstein, V. I. Ritus, I. V. Tyutin, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, A. A. Tseytlin, “In memory of Efim Samoilovich Fradkin”, UFN, 169:11 (1999),  1281–1282  mathnet; Phys. Usp., 42:11 (1999), 1175–1176  isi
1996
20. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, V. L. Ginzburg, G. F. Zharkov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, A. D. Linde, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, E. S. Fradkin, “David Abramovich Kirzhnits (on his seventieth birthday)”, UFN, 166:10 (1996),  1143–1144  mathnet; Phys. Usp., 39:10 (1996), 1081–1082  isi
21. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, A. V. Gurevich, V. V. Zheleznyakov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, D. A. Kirzhnits, O. N. Krokhin, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, E. S. Fradkin, “Vitalii Lazarevich Ginzburg (on his eightieth birthday)”, UFN, 166:10 (1996),  1141–1142  mathnet; Phys. Usp., 39:10 (1996), 1077–1079  isi
1992
22. N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, A. A. Logunov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, A. N. Tavkhelidze, L. D. Faddeev, A. A. Slavnov, D. V. Shirkov, V. G. Kadyshevskii, V. A. Matveev, V. A. Moskalenko, D. N. Zubarev, B. V. Medvedev, V. Ya. Fainberg, O. A. Khrustalev, I. Ya. Aref'eva, O. I. Zavialov, V. P. Pavlov, A. K. Pogrebkov, S. S. Horuzhy, “Mikhail Konstantinovich Polivanov (1930–1992)”, TMF, 90:2 (1992),  162  mathnet; Theoret. and Math. Phys., 90:2 (1992), 107  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019