RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Klimov, Dmitrii Mihailovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 7
Scientific articles: 5

Number of views:
This page:515
Abstract pages:2164
Full texts:725
References:138
Member of the Russian Academy of Sciences
Doctor of physico-mathematical sciences
Birth date: 13.07.1933

http://www.mathnet.ru/eng/person19422
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/257324

Publications in Math-Net.Ru
2015
1. A. N. Dmitrievsky, D. M. Klimov, V. I. Karev, V. M. Maksimov, “From new knowledge in mechanics to innovative oil-gas technologies”, Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki, 157:3 (2015),  7–20  mathnet  elib
2013
2. V. F. Zhuravlev, D. M. Klimov, P. K. Plotnikov, “A new shimmy model”, Tr. Mat. Inst. Steklova, 281 (2013),  32–41  mathnet  mathscinet  elib; Proc. Steklov Inst. Math., 281 (2013), 27–36  isi
2006
3. D. S. Alekhin, D. M. Klimov, S. T. Surzhikov, “Potentials of internuclear interaction of diatomic molecules in planetary atmosphere”, TVT, 44:3 (2006),  378–392  mathnet  elib; High Temperature, 44:3 (2006), 373–388  elib  scopus
2002
4. D. V. Georgievskii, D. M. Klimov, A. G. Petrov, “Inertialess deformation of weakly inhomogeneous viscous media”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2002, 2,  37–41  mathnet
1958
5. D. M. Klimov, “Damping of proper oscillations of a gyroscope in Cardan's suspension with dry friction”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 123:3 (1958),  410–412  mathnet  mathscinet  zmath

2006
6. È. L. Akim, V. I. Arnol'd, V. V. Beletskii, I. G. Goryacheva, V. F. Zhuravlev, D. M. Klimov, V. V. Kozlov, O. B. Lupanov, S. P. Novikov, Yu. P. Popov, V. V. Rumyantsev, F. L. Chernous'ko, G. G. Chernii, T. M. Eneev, “Dmitrii Evgen'evich Okhotsimskii (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 61:3(369) (2006),  157–160  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Russian Math. Surveys, 61:3 (2006), 545–549  isi
2001
7. V. S. Vladimirov, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, D. M. Klimov, F. L. Chernous'ko, “Vladilen Aleksandrovich Trenogin (on his 70th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 56:6(342) (2001),  176–182  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 56:6 (2001), 1199–1207  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021