RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Galochkin, Aleksandr Ivanovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 28
Scientific articles: 24

Number of views:
This page:1615
Abstract pages:4104
Full texts:1767
References:201
Associate professor
Candidate of physico-mathematical sciences
   
Main publications:
  • 1. O diofantovykh priblizheniyakh znachenii nekotorykh tselykh funktsii s algebraicheskimi koeffitsientami 1, 2 Vestnik mosk. un-ta. Seriya matem. i mekh. -- 1978. N 6. -- S. 25 -- 32. -- 1979. N 1. -- S. 26 -- 30.
  • 2. O mere transtsendentnosti znachenii funktsii, udovletvoryayuschikh nekotorym funktsionalnym uravneniyam. Matematicheskie zametki. -- 1980. -- T.27, N 2. -- S. 175 -- 183.
  • 3. O kriterii prinadlezhnosti gipergeometricheskikh funktsii Zigelya klassu E-funktsii Matematicheskie zametki. -- 1981. -- T.29, N 1. -- S. 3 -- 14.
  • 4. O neuluchshaemykh po vysote otsenkakh nekotorykh lineinykh form. Matematicheskii sbornik. -- 1984. -- T.124, N 3. -- S. 416 -- 430.
  • 5. O nekotorom analoge metoda Zigelya Vestnik mosk. un-ta. Seriya matem. i mekh. -- 1986. N 2. -- S. 30 -- 34.
  • 6. O resheniyakh nekotorykh uravnenii, soderzhaschikh E-funktsii. Vestnik mosk. un-ta. Seriya matem. i mekh. -- 1992. N 3. -- S. 22 -- 27.

http://www.mathnet.ru/eng/person19583
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/206594

Publications in Math-Net.Ru
2015
1. A. I. Galochkin, Yu. V. Nesterenko, V. G. Chirskiy, V. Kh. Salikhov, “Andrei Borisovich Shidlovskii”, Chebyshevskii Sb., 16:3 (2015),  6–34  mathnet  elib
2005
2. A. I. Galochkin, “Certain arithmetic properties of coefficients of Kummer's function”, Fundam. Prikl. Mat., 11:6 (2005),  27–32  mathnet  mathscinet  zmath  elib; J. Math. Sci., 146:2 (2007), 5644–5648  scopus
2000
3. A. I. Galochkin, “Estimates precise with respect to height for simultaneous approximations of some linear forms”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2000, 5,  59–62  mathnet  mathscinet  zmath
4. A. I. Galochkin, “On global and nonglobal relations between the values of $\mathrm{E}$-functions”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2000, 3,  46–47  mathnet  mathscinet  zmath
1997
5. A. I. Galochkin, “On the prooves of Lindemann's theorem and Gelfond–Schneider's theorem”, Fundam. Prikl. Mat., 3:4 (1997),  1253–1260  mathnet  mathscinet  zmath
6. A. I. Galochkin, “Estimates of the number of zeros of some functions with algebraic Taylor coefficients”, Mat. Zametki, 61:6 (1997),  817–824  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 61:6 (1997), 687–692  isi
7. A. I. Galochkin, “On the linear independence of the values of functions satisfying Mahler's functional equation”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1997, 5,  14–17  mathnet  mathscinet  zmath
1996
8. A. I. Galochkin, “Lower bounds for linear forms of values of $G$-functions”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1996, 3,  23–29  mathnet  mathscinet  zmath
1995
9. A. I. Galochkin, “Lower bounds of polynomials on values of algebraically dependent E-functions”, Fundam. Prikl. Mat., 1:1 (1995),  305–310  mathnet  mathscinet  zmath
1994
10. A. I. Galochkin, “On approximation, by algebraic numbers, of the solutions of some equations containing $E$-functions”, Trudy Mat. Inst. Steklov., 207 (1994),  66–69  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 207 (1995), 63–66
1992
11. A. I. Galochkin, “Solutions of some equations that contain $E$-functions”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1992, 3,  22–27  mathnet  mathscinet  zmath
1990
12. A. I. Galochkin, “Estimates for conjugate linear forms”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1990, 5,  25–28  mathnet  mathscinet  zmath
1986
13. A. I. Galochkin, “An analogue of Siegel's method”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1986, 2,  30–34  mathnet  mathscinet  zmath
1984
14. A. I. Galochkin, “On estimates, unimprovable with respect to height, of some linear forms”, Mat. Sb. (N.S.), 124(166):3(7) (1984),  416–430  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 52:2 (1985), 407–421
1981
15. A. I. Galochkin, “Hypergeometric Siegel functions and $E$-functions”, Mat. Zametki, 29:1 (1981),  3–14  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 29:1 (1981), 3–8
1980
16. A. I. Galochkin, “Transcendence measure of values of functions satisfying certain functional equations”, Mat. Zametki, 27:2 (1980),  175–183  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 27:2 (1980), 83–88  isi
1976
17. A. I. Galochkin, “The sharpening of the bounds on certain linear forms”, Mat. Zametki, 20:1 (1976),  35–45  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 20:1 (1976), 575–581
18. A. I. Galochkin, “The arithmetic properties of the values of some entire hypergeometric functions”, Sibirsk. Mat. Zh., 17:6 (1976),  1220–1235  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 17:6 (1976), 894–906  isi
1975
19. A. I. Galochkin, “Lower bounds of linear forms of values of $G$ functions”, Mat. Zametki, 18:4 (1975),  541–552  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 18:4 (1975), 911–917
20. A. I. Galochkin, “Approximation of parameters of some hypergeometric functions”, Mat. Zametki, 17:1 (1975),  103–112  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 17:1 (1975), 59–65
1974
21. A. I. Galochkin, “Estimates from below of polynomials in the values of analytic functions of a certain class”, Mat. Sb. (N.S.), 95(137):3(11) (1974),  396–417  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 24:3 (1974), 385–407
1973
22. A. I. Galochkin, “Lower bounds of polynomials in several logarithms of algebraic numbers that are near one”, Uspekhi Mat. Nauk, 28:2(170) (1973),  235  mathnet  mathscinet  zmath
1970
23. A. I. Galochkin, “A lower bound for linear forms in values of certain hypergeometric functions”, Mat. Zametki, 8:1 (1970),  19–28  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 8:1 (1970), 478–484
1968
24. A. I. Galochkin, “Estimate of the conjugate transcendence measure for the values of $E$-functions”, Mat. Zametki, 3:4 (1968),  377–386  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 3:4 (1968), 240–246

2016
25. V. I. Bernik, V. A. Bykovskij, A. I. Galochkin, N. M. Dobrovol'skij, A. V. Zhmuljova, V. H. Salihov, V. G. Chirskij, V. N. Chubarikov, “Nesterenko Yuri Valentinovich (70 anniversary of Yu. V. Nesterenko)”, Chebyshevskii Sb., 17:4 (2016),  211–2210  mathnet  elib
2006
26. G. I. Arkhipov, A. I. Galochkin, G. Ya. Galin, A. A. Karatsuba, V. N. Latyshev, T. P. Lukashenko, O. B. Lupanov, Yu. N. Makarov, Yu. V. Nesterenko, M. K. Potapov, V. G. Chirskii, V. N. Chubarikov, “Andrei Borisovich Shidlovskii (on the occasion of his 90th birthday)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2006, 3,  68–70  mathnet  mathscinet  zmath
1996
27. A. I. Galochkin, N. M. Korobov, Yu. V. Nesterenko, M. K. Potapov, A. M. Polosuev, P. L. Ul'yanov, V. G. Chirskii, “Andrey Borisovitch Shidlovskii (to the 80th anniversary)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1996, 1,  100–101  mathnet
1984
28. A. I. Galochkin, N. I. Fel'dman, A. B. Shidlovskii, “All-Union conference “Theory of Transcendental Numbers and its Applications””, Uspekhi Mat. Nauk, 39:6(240) (1984),  251–252  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020