RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Shestakov, Ivan Pavlovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 32
Scientific articles: 25

Number of views:
This page:3390
Abstract pages:9770
Full texts:3143
References:751
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail: , ,

http://www.mathnet.ru/eng/person19603
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/289548

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. E. Kleinfeld, I. P. Shestakov, “Associators and commutators in alternative algebras”, Algebra Logika, 58:4 (2019),  479–485  mathnet
2017
2. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
3. Iryna Kashuba, Serge Ovsienko, Ivan Shestakov, “On the representation type of Jordan basic algebras”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  47–61  mathnet  isi
4. S. V. Pchelintsev, I. P. Shestakov, “Constants of partial derivations and primitive operations”, Algebra Logika, 56:3 (2017),  317–347  mathnet; Algebra and Logic, 56:3 (2017), 210–231  isi  scopus
2014
5. Pavel S. Kolesnikov, Leonid G. Makar-Limanov, Ivan P. Shestakov, “The Freiheitssatz for Generic Poisson Algebras”, SIGMA, 10 (2014), 115, 15 pp.  mathnet  mathscinet  isi  scopus
2013
6. I. Shestakov, A. Tsurkov, “Automorphic equivalence of the representations of Lie algebras”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  96–126  mathnet  mathscinet
7. V. N. Zhelyabin, A. A. Popov, I. P. Shestakov, “The coordinate ring of an $n$-dimensional sphere and some examples of differentially simple algebras”, Algebra Logika, 52:4 (2013),  416–434  mathnet  mathscinet; Algebra and Logic, 52:4 (2013), 277–289  isi  scopus
8. A. P. Pozhidaev, I. P. Shestakov, “Simple finite-dimensional noncommutative Jordan superalgebras of characteristic 0”, Sibirsk. Mat. Zh., 54:2 (2013),  389–406  mathnet  mathscinet; Siberian Math. J., 54:2 (2013), 301–316  isi  scopus
2012
9. M. N. Trushina, I. P. Shestakov, “Representations of alternative algebras and superalgebras”, Fundam. Prikl. Mat., 17:1 (2012),  233–246  mathnet; J. Math. Sci., 185:3 (2012), 504–512  scopus
2010
10. I. P. Shestakov, “Associative identities of octonions”, Algebra Logika, 49:6 (2010),  834–839  mathnet  mathscinet; Algebra and Logic, 49:6 (2010), 561–565  isi  scopus
11. A. P. Pozhidaev, I. P. Shestakov, “Noncommutative Jordan superalgebras of degree $n>2$”, Algebra Logika, 49:1 (2010),  26–59  mathnet  mathscinet  zmath; Algebra and Logic, 49:1 (2010), 18–42  isi  scopus
2009
12. Ivan. Shestakov, “On speciality of Jordan brackets”, Algebra Discrete Math., 2009, 3,  94–101  mathnet  mathscinet  zmath
2008
13. N. S. Romanovskii, I. P. Shestakov, “Noetherianness of wreath products of Abelian Lie algebras with respect to equations of universal enveloping algebra”, Algebra Logika, 47:4 (2008),  475–490  mathnet  mathscinet  zmath; Algebra and Logic, 47:4 (2008), 269–278  isi  scopus
2007
14. V. N. Zhelyabin, I. P. Shestakov, “The Chevalley and Costant theorems for Mal'tsev algebras”, Algebra Logika, 46:5 (2007),  560–584  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Algebra and Logic, 46:5 (2007), 303–317  isi  elib  scopus
2004
15. Ivan P. Shestakov, Natalia Zhukavets, “On associative algebras satisfying the identity $x^5=0$”, Algebra Discrete Math., 2004, 1,  112–120  mathnet  mathscinet  zmath
16. N. M. Zhukavets, I. P. Shestakov, “Free Malcev superalgebra on one odd generator and related superalgebras”, Fundam. Prikl. Mat., 10:4 (2004),  97–106  mathnet  mathscinet  zmath  elib; J. Math. Sci., 140:2 (2007), 243–249  elib  scopus
17. V. N. Zhelyabin, I. P. Shestakov, “Simple special Jordan superalgebras with associative even part”, Sibirsk. Mat. Zh., 45:5 (2004),  1046–1072  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Siberian Math. J., 45:5 (2004), 860–882  isi
1994
18. I. P. Shestakov, “Quantization of Poisson algebras and weak speciality of related Jordan superalgebras”, Dokl. Akad. Nauk, 334:1 (1994),  29–31  mathnet  mathscinet  zmath; Dokl. Math., 49:1 (1994), 34–37
1991
19. I. P. Shestakov, “Prime Malcev superalgebras”, Mat. Sb., 182:9 (1991),  1357–1366  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 74:1 (1993), 101–110  isi
1990
20. E. I. Zel'manov, I. P. Shestakov, “Prime alternative superalgebras and the nilpotence of the radical of a free alternative algebra”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 54:4 (1990),  676–693  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Izv., 37:1 (1991), 19–36
21. E. N. Kuz'min, I. P. Shestakov, “Nonassociative structures”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 57 (1990),  179–266  mathnet  mathscinet  zmath
1983
22. I. P. Shestakov, “Finitely generated special Jordan and alternative $PI$-algebras”, Mat. Sb. (N.S.), 122(164):1(9) (1983),  31–40  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 50:1 (1985), 31–40
1981
23. Yu. A. Bahturin, A. M. Slin'ko, I. P. Shestakov, “Nonassociative rings”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Algebra. Topol. Geom., 18 (1981),  3–72  mathnet  mathscinet  zmath; J. Soviet Math., 18:2 (1982), 169–211
1979
24. I. P. Shestakov, “Irreducible representations of alternative algebras”, Mat. Zametki, 26:5 (1979),  673–686  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 26:5 (1979), 829–835  isi
25. I. P. Shestakov, “Free alternative algebras”, Mat. Zametki, 25:5 (1979),  775–783  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 25:5 (1979), 401–405  isi

2019
26. Yu. L. Ershov, S. S. Goncharov, V. D. Mazurov, B. S. Baizhanov, B. Sh. Kulpeshov, P. E. Alaev, A. V. Vasil'ev, E. V. Vasil'ev, E. P. Vdovin, V. V. Verbovskii, A. A. Vikent'ev, D. Yu. Vlasov, M. A. Grechkoseeva, V. N. Zhelyabin, P. S. Kolesnikov, V. M. Kopytov, L. L. Maksimova, I. A. Mal'tsev, A. S. Morozov, A. A. Nikitin, E. V. Ovchinnikova, S. P. Odintsov, D. E. Pal'chunov, N. A. Peryazev, A. G. Pinus, L. N. Pobedin, A. P. Pozhidaev, B. Poizat, V. G. Puzarenko, D. O. Revin, V. N. Remeslennikov, N. S. Romanovskii, A. N. Ryaskin, S. S. Starchenko, A. A. Stepanova, S. V. Sudoplatov, E. I. Timoshenko, D. A. Tusupov, N. G. Khisamiev, V. A. Churkin, Z. Chatzidakis, M. V. Schwidefsky, K. M. Shegirov, I. P. Shestakov, “Evgenii Andreevich Palyutin (1945–2018)”, Sib. Èlektron. Mat. Izv., 16 (2019),  1–10  mathnet
2017
27. L. A. Bokut', E. I. Zelmanov, P. Zusmanovich, V. G. Kac, L. G. Makar-Limanov, Yu. I. Manin, S. P. Novikov, A. N. Parshin, V. P. Platonov, I. A. Taimanov, U. U. Umirbaev, I. P. Shestakov, “Askar Serkulovich Dzhumadil'daev (on his 60th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 72:4(436) (2017),  199–202  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 72:4 (2017), 777–781  isi
2016
28. L. A. Bokut', E. S. Golod, R. I. Grigorchuk, V. N. Zhelyabin, V. G. Kats, A. R. Kemer, V. V. Kirichenko, P. S. Kolesnikov, S. S. Kutateladze, V. N. Latyshev, Yu. N. Maltsev, G. A. Margulis, A. V. Mikhalev, A. G. Myasnikov, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. G. Reshetnyak, N. S. Romanovskii, I. A. Taimanov, O. G. Kharlampovich, V. K. Kharchenko, L. N. Shevrin, I. P. Shestakov, A. V. Yakovlev, “Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old”, Uspekhi Mat. Nauk, 71:4(430) (2016),  193–199  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 71:4 (2016), 793–800  isi
2015
29. S. S. Goncharov, V. D. Mazurov, L. L. Maksimova, A. S. Morozov, E. P. Vdovin, A. V. Vasil'ev, E. A. Palyutin, A. A. Nikitin, M. V. Schwidefsky, L. A. Bokut', I. P. Shestakov, E. I. Khukhro, “Yurii Leonidovich Ershov (on the occasion of his 75th birthday)”, Sibirsk. Mat. Zh., 56:3 (2015),  477–480  mathnet  mathscinet
1983
30. V. A. Andrunakievich, L. A. Bokut', I. P. Shestakov, “V All-Union Symposium on Ring Theory, Theory of Algebras, and Module Theory”, Uspekhi Mat. Nauk, 38:2(230) (1983),  233–236  mathnet
1981
31. L. A. Bokut', Yu. L. Ershov, A. N. Kolmogorov, A. I. Kostrikin, E. N. Kuz'min, V. N. Latyshev, S. L. Sobolev, I. P. Shestakov, “In memory of Anatolii Illarionovich Shirshov (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 36:5(221) (1981),  153–157  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 36:5 (1981), 129–133  isi
1972
32. A. I. Shirshov, M. I. Kargapolov, L. A. Bokut', E. N. Kuz'min, A. M. Slin'ko, I. P. Shestakov, “Konstantin Aleksandrovich Zhevlakov”, Mat. Zametki, 12:3 (1972),  233–237  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 12:3 (1972), 575–577

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020