Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Hohlov, Yuri Eugenievich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 15
Scientific articles: 11

Number of views:
This page:2791
Abstract pages:2741
Full texts:966
References:4
Hohlov, Yuri Eugenievich
Associate professor
Candidate of physico-mathematical sciences (1980)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
Birth date: 16.11.1954
E-mail:
Website: http://www.iis.ru/hohlov
Keywords: complex analysis, free boundary problems.
UDC: 517.5, 517.54, 517.546
MSC: 30C45

Subject:

Complex analysis, free boundary problems.

   
Main publications:
  1. Aksentev L. A. , Shirokova E. A., Khokhlov Yu. E., “O edinstvennosti resheniya vneshnei obratnoi kraevoi zadachi”, Matem. zametki, 24:3 (1978), 319–330  mathnet  mathscinet  zmath
  2. Khokhlov Yu. E., “Operatory i operatsii na klasse odnolistnykh funktsii”, Izv. vuzov. Matem., 1978, № 10, 83–89  mathnet  mathscinet  zmath
  3. Khokhlov Yu. E., Khovison S. D., “O klassifikatsii reshenii v zadache o techeniyakh Khele-Shou s neizvestnoi granitsei”, Dokl. RAN, 325:6 (1992), 1161–1166  mathnet  mathscinet  zmath
  4. Hohlov Yu., Howison S. D., Huntingford C., Ockendon J. R., Lacey A. A., “A model for non-smooth free boundaries in Hele-Shaw flows”, Quart. J. Mech. Appl. Math., 47:1 (1994), 107–128  crossref
  5. Hohlov Yu., Howison S. D., “On the classification of solutions to the zero-surface-tension model for Hele-Shaw free boundary flows”, Quart. Appl. Math., 54 (1996), 777–789

http://www.mathnet.ru/eng/person20055
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:khokhlov.yu-e
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/192863
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1492
ISTINA http://istina.msu.ru/workers/164153666
http://orcid.org/0000-0003-4978-7951
http://www.researcherid.com/rid/A-7014-2012
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506234338
https://www.researchgate.net/profile/Yuri_Hohlov

Publications in Math-Net.Ru
1998
1. Yu. E. Hohlov, D. V. Prokhorov, A. Yu. Vasil'ev, “On geometrical properties of free boundaries in the Hele–Shaw flows moving boundary problem”, Lobachevskii J. Math., 1 (1998),  3–12  mathnet  mathscinet  zmath
1992
2. S. D. Howison, Yu. E. Hohlov, “Classification of solutions in the problem of Hele-Shaw flows with an unknown boundary”, Dokl. Akad. Nauk, 325:6 (1992),  1161–1166  mathnet  mathscinet  zmath; Dokl. Math., 37:8 (1992), 416–418
1990
3. Yu. E. Hohlov, “Exact solutions in a problem on Hele-Shaw flows”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 315:1 (1990),  80–83  mathnet  mathscinet; Dokl. Math., 35:11 (1990), 928–929
1988
4. Yu. E. Hohlov, V. A. Tsapov, “Operators that preserve Bazilevich functions”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1988, 10,  64–67  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 32:10 (1988), 98–102
1984
5. Yu. E. Hohlov, “Solvability of exterior boundary value problems for analytic functions”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 278:2 (1984),  298–301  mathnet  mathscinet  zmath
6. S. R. Nasyrov, Yu. E. Khokhlov, “Uniqueness of the solution of the exterior inverse boundary value problem in the class of spiraloid domains”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1984, 8,  24–27  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 28:8 (1984), 29–33
1980
7. Yu. E. Khokhlov, “The biholomorphy of the solutions of an inverse boundary value problem in $C_n$”, Trudy Sem. Kraev. Zadacham, 17 (1980),  195–201  mathnet  mathscinet  zmath
1979
8. A. P. Tikhonov, Yu. E. Khokhlov, “The biholomorphy of the solutions of an inverse boundary value problem in $C^n$”, Trudy Sem. Kraev. Zadacham, 16 (1979),  163–179  mathnet  mathscinet  zmath
1978
9. Yu. E. Hohlov, “Operators and operations on the class of univalent functions”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1978, 10,  83–89  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 22:10 (1978), 64–69
10. Yu. E. Khokhlov, “On Mocanu functions and Bazilevich functions of several complex variables”, Trudy Sem. Kraev. Zadacham, 15 (1978),  132–138  mathnet  mathscinet  zmath
11. L. A. Aksent'ev, Yu. E. Hohlov, E. A. Shirokova, “Uniqueness of solution of the exterior inverse boundary-value problem”, Mat. Zametki, 24:3 (1978),  319–330  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 24:3 (1978), 672–678

2021
12. N. R. Abubakirov, F. G. Avkhadiev, A. V. Aminova, M. M. Arslanov, A. M. Bikchentaev, V. V. Vasin, F. N. Garif'yanov, A. M. Denisov, A. M. Elizarov, N. K. Zamov, B. A. Kats, O. A. Kashina, D. V. Maklakov, V. P. Maksimov, S. R. Nasyrov, N. I. Popov, L. G. Salekhov, R. B. Salimov, S. G. Samko, N. Temirgaliev, E. A. Turilova, Yu. E. Hohlov, P. L. Shabalin, L. N. Shevrin, A. N. Sherstnev, E. A. Shirokova, V. V. Shurygin, “Leonid Aleksandrovich Aksent'ev”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2021, 3,  98–100  mathnet
1996
13. L. A. Aksent'ev, I. A. Aleksandrov, G. K. Antonyuk, V. A. Babeshko, V. Ya. Gutlyanskii, V. N. Dubinin, B. E. Levitsii, Yu. A. Mitropol'skii, Yu. G. Reshetnyak, Yu. E. Hohlov, “Igor Petrovich Mityuk (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 51:2(308) (1996),  139–140  mathnet  mathscinet; Russian Math. Surveys, 51:2 (1996), 315–316  isi
1985
14. V. S. Vladimirov, V. Ya. Gutlyanskii, V. V. Zharinov, Yu. E. Hohlov, “All-Union School on complex methods in mathematical physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 40:6(246) (1985),  173–177  mathnet
1978
15. Yu. E. Hohlov, “The Kazan' city Seminar on geometric theory of functions at the Kazan' State University”, Uspekhi Mat. Nauk, 33:1(199) (1978),  251  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021