Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Sergeev, Igor Nikolaevich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 47
Scientific articles: 30

Number of views:
This page:2317
Abstract pages:6815
Full texts:2396
References:420
Sergeev, Igor Nikolaevich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (2000)
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Birth date: 4.12.1954
E-mail:
Keywords: differential equations, linear systems, linear equations, Hamiltonian systems, stability, Lyapunov's exponents, oscillation, wondering, Baire's classification, control system.
UDC: 517.926

Subject:

Ordinary differential equations, linear differential systems and equations, Hamiltonian systems, qualitative theory of differential equations, stability theory, theory of Lyapunov exponents, oscillation theory, Baire's discontinuous functions theory, control systems theory.

   
Main publications:
  1. I. N. Sergeev, “K teorii pokazatelei Lyapunova lineinykh sistem differentsialnykh uravnenii”, Trudy seminara im. I. G. Petrovskogo, 9, 1983, 111–166  zmath
  2. I. N. Sergeev, “Formula dlya vychisleniya minimalnogo pokazatelya trekhmernoi sistemy”, Differents. uravneniya, 36:3 (2000), 345–354  mathscinet  zmath
  3. I. N. Sergeev, “Opredelenie i svoistva kharakteristicheskikh chastot lineinogo uravneniya”, Trudy seminara im. I. G. Petrovskogo, 25, 2006, 249–294  mathscinet  zmath
  4. I. N. Sergeev, “Ob upravlenii resheniyami lineinogo differentsialnogo uravneniya”, Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem., mekh., 2009, № 3, 25–33  mathscinet
  5. I. N. Sergeev, “Kharakteristiki koleblemosti i bluzhdaemosti reshenii lineinoi differentsialnoi sistemy”, Izv. RAN. Ser. matem., 76:1 (2012), 149–172

http://www.mathnet.ru/eng/person20126
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2021
1. I. N. Sergeev, “Determination of oscillation, rotation, and wandering indices of nonlinear differential systems”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2021, 3,  41–46  mathnet
2020
2. I. N. Sergeev, “Lyapunov, Perron and upper-limit stability properties of autonomous differential systems”, Izv. IMI UdGU, 56 (2020),  63–78  mathnet
2019
3. I. N. Sergeev, “Plane rotability exponents of a linear system of differential equations”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 32 (2019),  325–348  mathnet  elib; J. Math. Sci. (N. Y.), 244:2 (2020), 320–334  scopus
4. I. N. Sergeev, “Reducibility of linear differential systems to linear differential equations”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2019, 3,  39–44  mathnet  mathscinet  zmath; Moscow University Mathematics Bulletin, 74:3 (2019), 121–126  isi  scopus
5. I. N. Sergeev, “Oscillation, rotatability, and wandering characteristic indicators for differential systems determining rotations of plane”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2019, 1,  21–26  mathnet  mathscinet  zmath; Moscow University Mathematics Bulletin, 74:1 (2019), 20–24  isi  scopus
2018
6. I. N. Sergeev, “On simplified formulas for the central exponents of differential systems with non-uniform scales”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2018, 10,  60–78  mathnet; Russian Math. (Iz. VUZ), 62:10 (2018), 51–67  isi  scopus
2017
7. I. N. Sergeev, “Oscillation, rotation, and wandering of solutions to linear differential systems”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 132 (2017),  117–121  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci. (N. Y.), 230:5 (2018), 770–774  scopus
2016
8. I. N. Sergeev, “Oscillation, Rotation, and Wandering Exponents of Solutions of Differential Systems”, Mat. Zametki, 99:5 (2016),  732–751  mathnet  mathscinet  elib; Math. Notes, 99:5 (2016), 729–746  isi  scopus
9. I. N. Sergeev, “Lyapunov characteristics of oscillation, rotation, and wandering of solutions of differential systems”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 31 (2016),  177–219  mathnet; J. Math. Sci. (N. Y.), 234:4 (2018), 497–522  scopus
2015
10. I. N. Sergeev, “The complete set of relations between the oscillation, rotation and wandering indicators of solutions of differential systems”, Izv. IMI UdGU, 2015, 2(46),  171–183  mathnet  elib
2014
11. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, N. A. Izobov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. V. Palin, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 30 (2014),  5–41  mathnet; J. Math. Sci. (N. Y.), 210:2 (2015), 115–134
2013
12. I. N. Sergeev, “The remarkable agreement between the oscillation and wandering characteristics of solutions of differential systems”, Mat. Sb., 204:1 (2013),  119–138  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 204:1 (2013), 114–132  isi  scopus
13. I. N. Sergeev, “Properties of characteristic frequencies of linear equations of arbitrary order”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 29 (2013),  414–442  mathnet  elib; J. Math. Sci. (N. Y.), 197:3 (2014), 410–426  scopus
2012
14. I. N. Sergeev, “Oscillation and wandering characteristics of solutions of a linear differential system”, Izv. RAN. Ser. Mat., 76:1 (2012),  149–172  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Izv. Math., 76:1 (2012), 139–162  isi  elib  scopus
2011
15. I. N. Sergeev, “Oscillation and wandering of solutions to a second order differential equation”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2011, 6,  21–26  mathnet  mathscinet  zmath
2009
16. I. N. Sergeev, “Controlling solutions to a linear differential equation”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2009, 3,  25–33  mathnet  mathscinet  zmath
2006
17. I. N. Sergeev, “Definition and properties of characteristic frequencies of a linear equation”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 25 (2006),  249–294  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci. (N. Y.), 135:1 (2006), 2764–2793  scopus
2000
18. I. N. Sergeev, “A formula for the minimal exponent of a three-dimensional system”, Differ. Uravn., 36:3 (2000),  345–354  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 36:3 (2000), 388–398
19. I. N. Sergeev, “An upper estimate for the minimal exponent of a three-dimensional system”, Differ. Uravn., 36:1 (2000),  114–123  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 36:1 (2000), 132–142
20. I. N. Sergeev, “On the attainability of minimal exponents in the class of infinitesimal perturbations”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2000, 3,  61–63  mathnet  mathscinet  zmath
1999
21. I. N. Sergeev, “The rotation method and singular numbers of three-dimensional systems”, Differ. Uravn., 35:12 (1999),  1630–1639  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 35:12 (1999), 1655–1664
22. I. N. Sergeev, “A lower bound for the minimal exponent of a three-dimensional system”, Differ. Uravn., 35:10 (1999),  1387–1397  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 35:10 (1999), 1407–1417
23. I. N. Sergeev, “A formula for the minorant of one of the Lyapunov exponents”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1999, 4,  22–29  mathnet  mathscinet  zmath
1991
24. I. N. Sergeev, “On minimal exponents of a triangular system and of the system of its diagonal approximation”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1991, 6,  42–44  mathnet  mathscinet  zmath
1987
25. G. V. Osinnikova, I. N. Sergeev, “The unattainability of central indices in a class of regular systems”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1987, 4,  39–44  mathnet  mathscinet  zmath
1986
26. O. I. Morozov, I. N. Sergeev, “Destabilizability of linear Hamiltonian systems”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1986, 4,  38–41  mathnet  mathscinet  zmath
1980
27. I. N. Sergeev, “Invariance of central exponents with respect to perturbations which approach zero at infinity”, Differ. Uravn., 16:9 (1980),  1719  mathnet  mathscinet  zmath
28. I. N. Sergeev, “The interior of a set of systems of differential equations with a stable Ljapunov exponent”, Differ. Uravn., 16:6 (1980),  1135–1137  mathnet  mathscinet
29. I. N. Sergeev, “Sharp upper bounds of mobility of the Ljapunov exponents of a system of differential equations and the behavior of the exponents under perturbations approaching”, Differ. Uravn., 16:3 (1980),  438–448  mathnet  mathscinet  zmath
1977
30. I. N. Sergeev, “The existence of a solution with small growth for biregular differential systems with random perturbation”, Differ. Uravn., 13:11 (1977),  2088–2092  mathnet  mathscinet  zmath

2021
31. V. V. Aleksandrov, S. B. Gashkov, D. V. Georgievskii, V. P. Karlikov, B. S. Kashin, G. M. Kobel'kov, V. V. Kozlov, T. P. Lukashenko, A. S. Mishchenko, Yu. V. Nesterenko, R. I. Nigmatulin, O. V. Popov, V. A. Sadovnichii, I. N. Sergeev, G. V. Fedorov, A. T. Fomenko, A. I. Shafarevich, A. N. Shiryaev, V. Ya. Shkadov, A. A. Shkalikov, “To 70-th anniversary of professor V. N. Chubarikov”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2021, 5,  69–71  mathnet
2019
32. Yu. A. Alkhutov, V. F. Butuzov, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, A. V. Mikhalev, E. I. Moiseev, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, I. N. Sergeev, M. D. Surnachev, R. N. Tikhomirov, V. N. Chubarikov, T. A. Shaposhnikova, A. A. Shkalikov, “Vasilii Vasilievich Zhikov”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 32 (2019),  5–7  mathnet  elib; J. Math. Sci. (N. Y.), 244:2 (2020), 113–115  scopus
2018
33. B. A. Budak, D. V. Goryashin, A. S. Zelenskii, A. I. Kozko, V. S. Panferov, A. G. Razborov, I. N. Sergeev, I. A. Sheipak, “Олимпиада «Ломоносов»-2018. Математика”, Kvant, 2018, 11,  54–55  mathnet
34. A. I. Aptekarev, O. P. Vinogradov, V. N. Dubrovsky, M. Koloskova, T. P. Lukashenko, I. I. Mel'nikov, Yu. V. Nesterenko, M. K. Potapov, I. Yu. Selivanova, K. V. Semenov, I. N. Sergeev, A. P. Solodov, A. I. Strogova, V. N. Chubarikov, E. V. Shivrinskaya, “Valerii Vasil'evich Vavilov (30.06.1946 – 21.10.2016)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2018, 1,  71–72  mathnet
2017
35. D. V. Goryashin, A. S. Zelenskii, A. I. Kozko, L. V. Kritskov, V. S. Panferov, A. G. Razborov, I. N. Sergeev, I. A. Sheipak, M. V. Yumashev, “Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»”, Kvant, 2017, 9,  53–55  mathnet
36. D. V. Goryashin, A. S. Zelenskii, A. I. Kozko, L. V. Kritskov, V. S. Panferov, A. G. Razborov, I. N. Sergeev, I. A. Sheipak, M. V. Yumashev, S. S. Chesnokov, “Олимпиада «Ломоносов»-2017”, Kvant, 2017, 4,  52–58  mathnet
2014
37. I. V. Gaishun, A. A. Gryzlov, V. Ya. Derr, N. A. Izobov, A. I. Karpov, E. K. Makarov, G. V. Merzlyakova, N. N. Petrov, S. N. Popova, L. I. Rodina, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, A. A. Tolstonogov, V. N. Ushakov, A. G. Chentsov, “In memory of Evgenii Leonidovich Tonkov (27.06.1940–28.09.2014)”, Vestn. Udmurtsk. Univ. Mat. Mekh. Komp. Nauki, 2014, 4,  146–154  mathnet
2011
38. M. S. Agranovich, I. V. Astashova, L. A. Bagirov, V. V. Vlasov, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, S. I. Pokhozhaev, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, A. L. Skubachevskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev. July 2, 1935 – March 11, 2010”, CMFD, 39 (2011),  5–10  mathnet  mathscinet; Journal of Mathematical Sciences, 190:1 (2013), 1–7
39. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. Yu. Goritskii, N. V. Denisova, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Olga Arsenjevna Oleinik”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 28 (2011),  5–7  mathnet  elib; J. Math. Sci. (N. Y.), 179:3 (2011), 345–346
2010
40. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, V. V. Kozlov, V. A. Kondratiev, A. A. Kon'kov, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, V. N. Chubarikov, A. T. Fomenko, A. S. Shamaev, “To memory of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2010, 2,  71–72  mathnet  mathscinet
2008
41. A. Begunts, S. Voloshin, V. Voronin, E. Grigor'ev, D. Denisov, A. Zoteev, V. Korolev, T. Lukashenko, G. Medvedev, V. Panferov, V. Pogozhev, A. Razgulin, I. Sergeev, A. Sklyankin, V. Ushakov, E. Khailov, S. Chesnokov, E. Shikin, B. Shchedrin, “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”, Kvant, 2008, 1,  45–53  mathnet
2007
42. S. Avvakumov, A. Begunts, P. Borodin, S. Voloshin, V. Voronin, N. Grigorenko, E. Grigor'ev, D. Denisov, A. Zoteev, Yu. Kiselev, S. Kozlov, I. Lomov, G. Medvedev, A. Nevzorov, V. Panferov, V. Pogozhev, A. Razgulin, S. Samsonov, I. Sergeev, A. Sklyankin, V. Ushakov, E. Khailov, S. Chesnokov, E. Shikin, A. Shcheglov, B. Shchedrin, “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”, Kvant, 2007, 1,  44–52  mathnet
43. I. V. Astashova, L. A. Bagirov, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, G. V. Grishina, N. V. Denisova, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. M. Millionshchikov, V. A. Nikishkin, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, V. S. Samovol, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, A. F. Filippov, T. S. Khachlaev, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev on the 70th anniversary of his birth”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 26 (2007),  5–28  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci. (N. Y.), 143:4 (2007), 3183–3197
2006
44. S. Avvakumov, V. Bening, S. Voloshin, V. Voronin, E. Grigor'ev, D. Denisov, A. Zoteev, N. Levshin, I. Lomov, G. Medvedev, V. Panferov, V. Pogozhev, A. Razgulin, I. Sergeev, A. Sklyankin, V. Ushakov, E. Khailov, S. Chesnokov, E. Shikin, A. Shcheglov, B. Shchedrin, “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”, Kvant, 2006, 1,  44–52  mathnet
2005
45. V. Bening, P. Borodin, V. Voronin, E. Grigor'ev, D. Denisov, A. V. Zoteev, I. Inovenkov, N. Levshin, I. Lomov, G. Medvedev, A. Pavlikov, V. S. Panferov, V. Pogozhev, M. Potapov, A. Razgulin, I. Sergeev, A. Sklyankin, V. Ushakov, M. Fedotov, E. Khailov, S. Chesnokov, O. Shalygina, B. Shchedrin, “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”, Kvant, 2005, 1,  40–49  mathnet
46. I. V. Astashova, L. A. Bagirov, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, G. V. Grishina, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, O. B. Lupanov, I. V. Matrosov, V. M. Millionshchikov, V. A. Nikishkin, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, V. S. Samovol, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, A. F. Filippov, T. S. Khachlaev, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, A. A. Shkalikov, “Vladimir Aleksandrovich Kondrat'ev”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2005, 5,  77–79  mathnet
1996
47. I. A. Vinogradova, O. B. Lupanov, I. I. Mel'nikov, M. K. Potapov, V. A. Sadovnichii, I. N. Sergeev, “In memory of Slav Nickolaevich Olekhnik”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1996, 4,  108–109  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022