RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Vassilyev, Stanislav Nikolayevich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 21
Scientific articles: 14

Number of views:
This page:3591
Abstract pages:4088
Full texts:1313
References:245
Vassilyev, Stanislav Nikolayevich
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:
   
Main publications:
  • Vasilev S. N., Doganovskii S. A., Edemskii V. M., K intellektnomu upravleniyu dugovymi staleplavilnymi pechami, Avtomatizatsiya v promyshlennosti, # 3, s. 39–43, 2003.
  • Vassilyev S. N., Temporal Reasoning on the Basis of New Logic for Intelligent Control, Proc. of the IEEE Intern. Symposium on Intelligent Control, pp. 843–847, 2003.
  • Vasilev S. N., Teoriya i primenenie logiko-upravlyaemykh sistem, Trudy 2-oi Mezhdunarodnoi konferentsii "Identifikatsiya sistem i zadachi upravleniya" (SICPRO'03), s. 23–52, 2003.
  • Vasilev S. N., Zherlov A. K., Teoretiko-igrovaya semantika pozitivno-obrazovannykh formul, Trudy 8-i Natsionalnoi konferentsii po iskusstvennomu intellektu (KII'2002), Kolomna, t. 1, s. 51–59, 2002.
  • Vassilyev S. N., Logical Approach in Knowledge-Based Control, Proc. of 21st SGES Intern. Conference on Knowledge Based Systems and Applied Artificial Intelligence (ES-2001), Cambridge, pp. 259–272, 2001.
  • Vasilev S. N., K intellektnomu upravleniyu, V sb.: Nelineinaya teoriya upravleniya i ee prilozheniya, Moskva, Fizmatlit, s. 57–126, 2000.
  • Vassilyev S., Intelligent Control on the Basis of Proof Theory, J. "Stability and Control: Theory and Applications", vol. 3, No. 3, pp. 234–243, 2000.
  • Vasilev S. N., Logicheskaya obrabotka informatsii v zadachakh upravleniya, Trudy Vserossiiskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii "Teoreticheskie i prikladnye voprosy sovremennykh informatsionnykh tekhnologii", Ulan-Ude, s. 160–167, 2001.
  • Vassilyev S. N., Cherkashin E. A., Zherlov A. K., A System for Automatic Theorem Proving, In: Proc. of Intern. Conf. on Artificial and Computational Intelligence for Decision, Control and Automation in Engineering and Industrial Applications (ACIDCA), Tunisia, vol. IM, pp. L10–L18, 2000.

http://www.mathnet.ru/eng/person20176
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/209153

Publications in Math-Net.Ru
2016
1. S. N. Vasilyev, M. A. Loktev, A. V. Tolok, N. B. Tolok, S. A. Ulyanov, “Route Planning in 3D Environment with a Multivariant Model”, Tr. SPIIRAN, 45 (2016),  5–25  mathnet  elib
2012
2. S. N. Vassilyev, F. T. Aleskerov, A. A. Ivanov, V. I. Yakuba, “Mechanisms for economic decisions for utilization of oil associated gas”, Probl. Upr., 2012, 4,  18–25  mathnet
2011
3. S. N. Vassilyev, A. A. Kosov, “Analysis of hybrid systems' dynamics using the common Lyapunov functions and multiple homomorphisms”, Avtomat. i Telemekh., 2011, 6,  27–47  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Autom. Remote Control, 72:6 (2011), 1163–1183  isi  scopus
4. S. N. Vassilyev, G. M. Ponomarev, “Automation methods for logical derivation and their application in the control of dynamic and intelligent systems”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 17:2 (2011),  35–52  mathnet  elib; Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 276, suppl. 1 (2012), S161–S179  isi  scopus
2009
5. S. N. Vassilyev, R. I. Kozlov, S. A. Ul'yanov, “Analysis of coordinate and other transformations of models of dynamical systems by the reduction method”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 15:3 (2009),  38–55  mathnet  elib; Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 268, suppl. 1 (2010), S264–S282  isi  scopus
2004
6. S. N. Vassilyev, “On reduction theory in qualitative analysis and control of dynamic systems”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 10:2 (2004),  20–34  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 2004no. , suppl. 2, S193–S209
2002
7. S. N. Vassilyev, “Attainability and Connectedness in an Automata Network with a General State Switching Rule”, Differ. Uravn., 38:11 (2002),  1533–1539  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 38:11 (2002), 1628–1635
1998
8. S. N. Vassilyev, E. A. Cherkashin, “Intellectual telescope guidance”, Sib. Zh. Ind. Mat., 1:2 (1998),  81–98  mathnet  zmath
1997
9. S. N. Vassilyev, “A method for the synthesis of deducibility conditions for Horn and some other formulas”, Sibirsk. Mat. Zh., 38:5 (1997),  1034–1046  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 38:5 (1997), 896–906  isi
1985
10. S. N. Vassilyev, V. M. Matrosov, E. A. Sumenkov, “The comparison principle in mathematical systems theory”, Uspekhi Mat. Nauk, 40:4(244) (1985),  149–150  mathnet  mathscinet; Russian Math. Surveys, 40:4 (1985), 227–228  isi
1982
11. S. N. Vassilyev, “The comparison method in systems analysis. IV”, Differ. Uravn., 18:6 (1982),  938–947  mathnet  mathscinet
12. S. N. Vassilyev, “The comparison method in systems analysis. III”, Differ. Uravn., 18:2 (1982),  197–205  mathnet  mathscinet
1981
13. S. N. Vassilyev, “The comparison method in systems analysis. II”, Differ. Uravn., 17:11 (1981),  1945–1954  mathnet  mathscinet
14. S. N. Vassilyev, “The comparison method in systems analysis. I”, Differ. Uravn., 17:9 (1981),  1562–1573  mathnet  mathscinet

2018
15. S. N. Vassilyev, “Management of large-scale system development: modern trends and challenges”, Avtomat. i Telemekh., 2018, 10,  3–5  mathnet
2016
16. S. M. Abramov, A. O. Blinov, S. N. Vassilyev, I. S. Guseva, E. V. Danilina, M. G. Dmitriev, S. V. Znamenskii, G. Konstantinov, N. E. Kul'baka, G. Osipov, Yu. S. Popkov, I. V. Rasina, E. V. Ryumina, G. V. Sidorenko, O. V. Fes'ko, M. M. Khrustalev, A. M. Tsirlin, “In memory of Professor Vladimir Iosifovich Gurman”, Program Systems: Theory and Applications, 7:3 (2016),  109–132  mathnet
2014
17. S. N. Vassilyev, D. A. Novikov, “XII All-Russian Conference on Control”, Avtomat. i Telemekh., 2014, 11,  160–166  mathnet
2013
18. S. N. Vassilyev, “To the 80th anniversary of academician V. M. Matrosov”, Avtomat. i Telemekh., 2013, 2,  139–151  mathnet
2011
19. S. N. Vassilyev, N. N. Krasovskii, A. P. Kurdyukov, A. B. Kurzhanskii, T. A. Letova, “Aleksandr Mikhailovich Letov (1911–1974)”, Avtomat. i Telemekh., 2011, 11,  3–8  mathnet  mathscinet  zmath; Autom. Remote Control, 72:11 (2011), 2221–2226  isi
20. S. N. Vasilyev, M. Sh. Misrikhanov, V. N. Ryabchenko, “Ninetieth anniversary of academician Aleksandr Arkad'evich Krasovskii”, Avtomat. i Telemekh., 2011, 4,  181–183  mathnet  mathscinet  zmath; Autom. Remote Control, 72:4 (2011), 840–841  isi
1982
21. P. A. Kuz'min, V. V. Rumyantsev, L. Yu. Anapolskiy, S. N. Vassilyev, M. K. Nabiullin, “Vladimir Mefod'evich Matrosov (on the occasion of his fiftieth birthday)”, Differ. Uravn., 18:11 (1982),  2008–2011  mathnet  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019