RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Bokut', Leonid Arkad'evich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 29
Scientific articles: 18

Number of views:
This page:2761
Abstract pages:8574
Full texts:3036
References:251
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person20409
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/204479

Publications in Math-Net.Ru
2017
1. L. A. Bokut, “Early history of the theory of rings in Novosibirsk”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2017, 2,  5–23  mathnet  mathscinet
2013
2. Leonid A. Bokut, Yuqun Chen, “Gröbner–Shirshov bases and PBW theorems”, J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys., 6:4 (2013),  417–427  mathnet
2010
3. L. A. Bokut, Yu. Chen, X. Deng, “Gröbner–Shirshov bases for Rota–Baxter algebras”, Sibirsk. Mat. Zh., 51:6 (2010),  1237–1250  mathnet  mathscinet; Siberian Math. J., 51:6 (2010), 978–988  isi  scopus
2008
4. L. A. Bokut, Yuqun Chen, Yu Li, “Gröbner–Shirshov bases for Vinberg–Koszul–Gerstenhaber right-symmetric algebras”, Fundam. Prikl. Mat., 14:8 (2008),  55–67  mathnet  mathscinet  elib; J. Math. Sci., 166:5 (2010), 603–612  elib  scopus
2007
5. L. A. Bokut', K. P. Shum, “Relative Gröbner–Shirshov bases for algebras and groups”, Algebra i Analiz, 19:6 (2007),  1–21  mathnet  mathscinet  zmath  elib; St. Petersburg Math. J., 19:6 (2008), 867–881  isi
2000
6. L. A. Bokut', Yu. Fong, W. Ke, P. S. Kolesnikov, “Gröbner and Gröbner–Shirshov bases in algebra and conformal algebras”, Fundam. Prikl. Mat., 6:3 (2000),  669–706  mathnet  mathscinet  zmath
7. L. A. Bokut', P. S. Kolesnikov, “Gróbner–Shirshov bases: from incipiency to nowdays”, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 272 (2000),  26–67  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci. (N. Y.), 116:1 (2003), 2894–2916
1988
8. L. A. Bokut', I. V. L'vov, V. K. Kharchenko, “Noncommutative rings”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 18 (1988),  5–116  mathnet  mathscinet  zmath
1987
9. L. A. Bokut', G. P. Kykin, “Undecidable algorithmic problems for semigroups, groups and rings”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Algebra. Topol. Geom., 25 (1987),  3–66  mathnet  mathscinet  zmath; J. Soviet Math., 45:1 (1989), 871–911
10. L. A. Bokut', “Embedding of rings”, Uspekhi Mat. Nauk, 42:4(256) (1987),  87–111  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 42:4 (1987), 105–138  isi
1984
11. L. A. Bokut', “New examples of groups with a standard basis”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 277:2 (1984),  277–280  mathnet  mathscinet  zmath
1982
12. L. A. Bokut', “Algorithmic problems and imbedding theorems: some open problems for rings, groups and semigroups”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1982, 11,  3–11  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 26:11 (1982), 1–12
1978
13. L. A. Bokut', “Algebraically closed and simple Lie algebras”, Trudy Mat. Inst. Steklov., 148 (1978),  30–42  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 148 (1980), 27–39
1972
14. L. A. Bokut', “Unsolvability of the word problem for Lie algebras”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 206:6 (1972),  1277–1279  mathnet  mathscinet  zmath
15. L. A. Bokut', “Unsolvability of the equality problem and subalgebras of finitely presented Lie algebras”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 36:6 (1972),  1173–1219  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Izv., 6:6 (1972), 1153–1199
1970
16. L. A. Bokut', K. A. Zhevlakov, E. N. Kuz'min, “Theory of rings”, Itogi Nauki. Ser. Mat. Algebra. Topol. Geom. 1968, 1970,  9–56  mathnet  mathscinet  zmath
1967
17. L. A. Bokut', “The imbedding of rings in sfields”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 175:4 (1967),  755–758  mathnet  mathscinet  zmath
1962
18. L. A. Bokut', “Imbedding of algebras into algebraically closed algebras”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 145:5 (1962),  963–964  mathnet  mathscinet  zmath

2017
19. L. A. Bokut', E. I. Zelmanov, P. Zusmanovich, V. G. Kac, L. G. Makar-Limanov, Yu. I. Manin, S. P. Novikov, A. N. Parshin, V. P. Platonov, I. A. Taimanov, U. U. Umirbaev, I. P. Shestakov, “Askar Serkulovich Dzhumadil'daev (on his 60th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 72:4(436) (2017),  199–202  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 72:4 (2017), 777–781  isi
2016
20. L. A. Bokut', E. S. Golod, R. I. Grigorchuk, V. N. Zhelyabin, V. G. Kats, A. R. Kemer, V. V. Kirichenko, P. S. Kolesnikov, S. S. Kutateladze, V. N. Latyshev, Yu. N. Maltsev, G. A. Margulis, A. V. Mikhalev, A. G. Myasnikov, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. G. Reshetnyak, N. S. Romanovskii, I. A. Taimanov, O. G. Kharlampovich, V. K. Kharchenko, L. N. Shevrin, I. P. Shestakov, A. V. Yakovlev, “Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old”, Uspekhi Mat. Nauk, 71:4(430) (2016),  193–199  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 71:4 (2016), 793–800  isi
2015
21. S. S. Goncharov, V. D. Mazurov, L. L. Maksimova, A. S. Morozov, E. P. Vdovin, A. V. Vasil'ev, E. A. Palyutin, A. A. Nikitin, M. V. Schwidefsky, L. A. Bokut', I. P. Shestakov, E. I. Khukhro, “Yurii Leonidovich Ershov (on the occasion of his 75th birthday)”, Sibirsk. Mat. Zh., 56:3 (2015),  477–480  mathnet  mathscinet
2013
22. D. A. Archangelsky, B. S. Baizhanov, O. V. Belegradek, V. Ya. Belyaev, L. A. Bokut, M. K. Valiev, S. K. Vodopyanov, M. Gitik, Yu. S. Gurevich, D. O. Daderkin, A. M. Dekhtyar, M. I. Dekhtyar, A. Ya. Dikovsky, S. M. Dudakov, E. I. Zelmanov, B. I. Zilber, S. L. Krushkal, S. S. Kutateladze, Yu. V. Matiyasevich, G. E. Mints, I. Kh. Musikaev, A. K. Rebrov, Yu. G. Reshetnyak, A. L. Semenov, A. P. Stolboushkin, I. A. Taimanov, B. A. Trakhtenbrot, “Mikhail Abramovich Taitslin (1936–2013)”, Sib. Èlektron. Mat. Izv., 10 (2013),  54–65  mathnet
1995
23. L. A. Bokut', Yu. G. Reshetnyak, “Eighth Siberian School “Algebra and Analysis””, Uspekhi Mat. Nauk, 50:5(305) (1995),  255  mathnet
1992
24. L. A. Bokut', A. I. Kostrikin, A. A. Mal'tsev, “Second International Conference on Algebra”, Uspekhi Mat. Nauk, 47:2(284) (1992),  209–210  mathnet
1989
25. A. D. Aleksandrov, O. V. Belegradek, L. A. Bokut', Yu. L. Ershov, “Siberian School “Algebra and Analysis””, Uspekhi Mat. Nauk, 44:2(266) (1989),  247–248  mathnet
1983
26. V. A. Andrunakievich, L. A. Bokut', I. P. Shestakov, “V All-Union Symposium on Ring Theory, Theory of Algebras, and Module Theory”, Uspekhi Mat. Nauk, 38:2(230) (1983),  233–236  mathnet
1981
27. L. A. Bokut', Yu. L. Ershov, A. N. Kolmogorov, A. I. Kostrikin, E. N. Kuz'min, V. N. Latyshev, S. L. Sobolev, I. P. Shestakov, “In memory of Anatolii Illarionovich Shirshov (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 36:5(221) (1981),  153–157  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 36:5 (1981), 129–133  isi
28. L. A. Bokut', A. I. Shirshov, “Second enlarged session of seminar “Ring Theory”, April 7–9, 1980”, Uspekhi Mat. Nauk, 36:2(218) (1981),  229–232  mathnet
1972
29. A. I. Shirshov, M. I. Kargapolov, L. A. Bokut', E. N. Kuz'min, A. M. Slin'ko, I. P. Shestakov, “Konstantin Aleksandrovich Zhevlakov”, Mat. Zametki, 12:3 (1972),  233–237  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 12:3 (1972), 575–577

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019