RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Shpatakovskaya, Galina Vasil'evna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 17
Scientific articles: 16

Number of views:
This page:457
Abstract pages:2831
Full texts:1072
References:233
Shpatakovskaya, Galina Vasil'evna
Head Scientist Researcher
Doctor of physico-mathematical sciences, Doctor of technical sciences (1992)
E-mail:
   
Main publications:
  1. Shpatakovskaya, “Kvaziklassicheskaya model stroeniya veschestva”, UFN, 182 (2012), 457-494
  2. Shpatakovskaya, “O podobii po atomnomu nomeru elektronnykh energii svyazi zapolnennykh obolochek elementov periodicheskoi sistemy”, ZhETF, 151 (2017), 435-445
  3. Karpov, Shpatakovskaya, “Uchet diskretnosti elektronnogo spektra v statisticheskoi modeli svobodnykh ionov”, Pisma v ZhETF, 98 (2013), 389
  4. Shpatakovskaya, “Kvaziklassicheskaya model odnomernoi kvantovoi tochki”, ZhETF, 129 (2006), 533-542
  5. Shpatakovskaya, “Kvaziklassicheskii analiz spektrov v dvukh gruppakh tsentralnykh potentsialov”, Pisma v ZhETF, 73 (2001), 306-309

http://www.mathnet.ru/eng/person21172
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2020
1. G. V. Shpatakovskaya, “Закономерности в измеренных первых потенциалах ионизации лантанидов и актинидов”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 111:8 (2020),  526–530  mathnet
2019
2. G. V. Shpatakovskaya, “Semiclassical method of analysis and estimation of the orbital binding energies in many-electron atoms and ions”, UFN, 189:2 (2019),  195–206  mathnet  elib; Phys. Usp., 62:2 (2019), 186–197  isi  scopus
2018
3. G. V. Shpatakovskaya, “Dependence on ionization degree and relativistic effects in electron binding energies in free atoms and ions”, Keldysh Institute preprints, 2018, 184, 12 pp.  mathnet
4. G. V. Shpatakovskaya, “Atomic-number similarity of the $K$ and $L$ X-ray terms in multielectron atoms”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 108:11 (2018),  781–784  mathnet  elib; JETP Letters, 108:11 (2018), 768–771  isi  scopus
2013
5. V. Ya. Karpov, G. V. Shpatakovskaya, “Inclusion of the discreteness of the electronic spectrum in the statistical model of free ions”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 98:6 (2013),  389–393  mathnet  elib; JETP Letters, 98:6 (2013), 348–352  isi  elib  scopus
2012
6. G. V. Shpatakovskaya, “Semiclassical model of the structure of matter”, UFN, 182:5 (2012),  457–494  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:5 (2012), 429–464  isi  elib  scopus
2007
7. G. V. Shpatakovskaya, “Ionization potentials and partition functions of ions in a semiclassical model”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 86:1 (2007),  11–15  mathnet; JETP Letters, 86:1 (2007), 9–13  isi  scopus
2003
8. L. Ya. Margolin, N. E. Andreev, L. N. Pyatnitskii, G. V. Shpatakovskaya, “On generation of longitudinal structure of plasma canals at gas breakdown in Bessel laser beam”, Matem. Mod., 15:12 (2003),  81–88  mathnet  zmath
2001
9. G. V. Shpatakovskaya, “Quasiclassical analysis of the spectra of two groups of central potentials”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 73:6 (2001),  305–307  mathnet; JETP Letters, 73:6 (2001), 268–270  scopus
1999
10. V. Ya. Karpov, G. V. Shpatakovskaya, “Radiation-gas interaction in tube laser-produced spark”, Matem. Mod., 11:11 (1999),  3–16  mathnet
11. S. S. Bychkov, S. V. Gorlov, L. Ya. Margolin, L. N. Pyatnitskiĭ, A. D. Tal'virskii, G. V. Shpatakovskaya, “The formation of a plasma channel in the optical breakdown of a gas by tubular Bessel beams”, Kvantovaya Elektronika, 26:3 (1999),  229–236  mathnet [Quantum Electron., 29:3 (1999), 229–236  isi]
1997
12. V. Ya. Karpov, G. V. Shpatakovskaya, “Computer simulation of the optical breakdown”, Matem. Mod., 9:11 (1997),  46–58  mathnet  zmath
1996
13. D. A. Kirzhnits, G. V. Shpatakovskaya, “Anomalies in non-relativistic quantum mechanics”, TMF, 109:1 (1996),  124–127  mathnet  zmath; Theoret. and Math. Phys., 109:1 (1996), 1342–1344  isi
1989
14. E. A. Kuz'menkov, G. V. Shpatakovskaya, “Quasi-classical thermodynamics of the electronic-component of a material, taking account of the shell structure of the ions”, TVT, 27:4 (1989),  677–682  mathnet; High Temperature, 27:4 (1989), 531–536  isi
1985
15. G. V. Shpatakovskaya, “Shell effects in the thermodynamics of a nondegenerate plasma”, TVT, 23:1 (1985),  42–49  mathnet; High Temperature, 23:1 (1985), 40–48  isi
1977
16. N. N. Kalitkin, L. V. Kuzmina, G. V. Shpatakovskaya, “Квазиклассическая модель атома”, TVT, 15:1 (1977),  186–188  mathnet

1999
17. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, A. D. Linde, V. I. Ritus, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, S. M. Stishov, M. M. Fiks, G. V. Shpatakovskaya, “In memory of David Abramovich Kirzhnits”, UFN, 169:1 (1999),  107–108  mathnet; Phys. Usp., 42:1 (1999), 99–100  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020