RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Rumyantsev Valentin Vital'evich
(1921–2007)

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 13
Scientific articles: 5

Number of views:
This page:321
Abstract pages:1702
Full texts:604
References:58
Member of the Russian Academy of Sciences
Doctor of physico-mathematical sciences
Birth date: 19.07.1921

http://www.mathnet.ru/eng/person21354
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:rumyantsev.valentin-vitalievich
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/201634

Publications in Math-Net.Ru
2007
1. A. S. Andreev, V. V. Rumyantsev, “On motion stabilization of nonstationary controlled system”, Avtomat. i Telemekh., 2007, 8,  18–31  mathnet  mathscinet  zmath; Autom. Remote Control, 68:8 (2007), 1309–1321  scopus
1983
2. V. V. Rumyantsev, “Development of research in the USSR in the theory of stability of motion”, Differ. Uravn., 19:5 (1983),  739–776  mathnet  mathscinet
1973
3. V. V. Rumyantsev, “Chetaev’s principle”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 210:4 (1973),  787–790  mathnet  zmath
1966
4. V. V. Rumyantsev, “Stationary motions and their stability”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 171:4 (1966),  823–826  mathnet
1957
5. V. V. Rumyantsev, “On the problem of motion of a heavy solid having a fixed point”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 116:2 (1957),  185–188  mathnet  mathscinet  zmath

2006
6. È. L. Akim, V. I. Arnol'd, V. V. Beletskii, I. G. Goryacheva, V. F. Zhuravlev, D. M. Klimov, V. V. Kozlov, O. B. Lupanov, S. P. Novikov, Yu. P. Popov, V. V. Rumyantsev, F. L. Chernous'ko, G. G. Chernii, T. M. Eneev, “Dmitrii Evgen'evich Okhotsimskii (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 61:3(369) (2006),  157–160  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Russian Math. Surveys, 61:3 (2006), 545–549  isi
2004
7. D. V. Anosov, R. V. Gamkrelidze, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. M. Matrosov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, V. V. Rumyantsev, F. L. Chernous'ko, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (a tribute in honor of his 80th birthday)”, Differ. Uravn., 40:11 (2004),  1443–1456  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 40:11 (2004), 1517–1532
8. V. I. Berdyshev, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, V. V. Rumyantsev, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (on the occasion of his 80th birthday)”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 10:2 (2004),  3–19  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 2004no. , suppl. 2, S1–S19
2001
9. A. P. Zhabko, A. F. Zubova, A. M. Kamachkin, K. Ya. Kondrat'ev, N. N. Krasovskii, D. A. Ovsyannikov, V. M. Pashin, L. A. Petrosyan, V. V. Rumyantsev, “Vladimir Ivanovich Zubov [1930–2000]”, Differ. Uravn., 37:8 (2001),  1148  mathnet  mathscinet
2000
10. V. G. Veretennikov, I. A. Mukhametzyanov, R. G. Mukharlyamov, V. V. Rumyantsev, V. M. Savchin, V. M. Filippov, A. A. Shestakov, “Abdel’khak Safiullovich Galiullin”, Differ. Uravn., 36:3 (2000),  427–428  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 36:3 (2000), 483–484
11. V. A. Il'in, V. V. Rumyantsev, A. A. Samarskii, “Aleksandr Andreevich Shestakov”, Differ. Uravn., 36:1 (2000),  12–17  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 36:1 (2000), 12–20
1985
12. A. A. Martynyuk, V. V. Rumyantsev, “Коллоквиум по качественной теории дифференциальных уравнений (27–31 августа 1984 г., Сегед, Венгрия)”, Differ. Uravn., 21:10 (1985),  1829–1832  mathnet
1982
13. P. A. Kuz'min, V. V. Rumyantsev, L. Yu. Anapolskiy, S. N. Vassilyev, M. K. Nabiullin, “Vladimir Mefod'evich Matrosov (on the occasion of his fiftieth birthday)”, Differ. Uravn., 18:11 (1982),  2008–2011  mathnet  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019