RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Kharlampovich, Ol'ga Georgievna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 9
Scientific articles: 8
Presentations: 1

Number of views:
This page:1371
Abstract pages:2123
Full texts:652
References:160

http://www.mathnet.ru/eng/person22475
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/191704

Publications in Math-Net.Ru
2017
1. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
1989
2. M. V. Sapir, O. G. Kharlampovich, “The word problem in varieties of associative algebras and Lie algebras”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1989, 6,  76–84  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 33:6 (1989), 77–86
3. O. G. Kharlampovich, “Finitely presented solvable groups and Lie algebras with unsolvable equality problem”, Mat. Zametki, 46:3 (1989),  80–92  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 46:3 (1989), 731–739  isi
4. O. G. Kharlampovich, “The word problem for solvable Lie algebras and groups”, Mat. Sb., 180:8 (1989),  1033–1066  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 67:2 (1990), 489–525  isi
1988
5. O. G. Kharlampovich, “The word problem in the variety $Z{\frak N}_2{\frak A}$”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1988, 11,  82–84  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 32:11 (1988), 136–140
1984
6. O. G. Kharlampovich, “Lyndon's condition for solvable Lie algebras”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1984, 9,  50–59  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 28:9 (1984), 67–80
1983
7. O. G. Kharlampovich, “Universal theory of the class of finite nilpotent groups is unsolvable”, Mat. Zametki, 33:4 (1983),  499–516  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 33:4 (1983), 254–263  isi
1981
8. O. G. Kharlampovich, “A finitely presented solvable group with unsolvable word problem”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 45:4 (1981),  852–873  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Izv., 19:1 (1982), 151–169

2016
9. L. A. Bokut', E. S. Golod, R. I. Grigorchuk, V. N. Zhelyabin, V. G. Kats, A. R. Kemer, V. V. Kirichenko, P. S. Kolesnikov, S. S. Kutateladze, V. N. Latyshev, Yu. N. Maltsev, G. A. Margulis, A. V. Mikhalev, A. G. Myasnikov, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. G. Reshetnyak, N. S. Romanovskii, I. A. Taimanov, O. G. Kharlampovich, V. K. Kharchenko, L. N. Shevrin, I. P. Shestakov, A. V. Yakovlev, “Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old”, Uspekhi Mat. Nauk, 71:4(430) (2016),  193–199  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 71:4 (2016), 793–800  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Equations in a free group, first-order theory and beyond
O. G. Kharlampovich
S. I. Adian memorial conference
May 27, 2020 15:45   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020