RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Kharlampovich O G

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 9
Scientific articles: 8

Number of views:
This page:723
Abstract pages:1578
Full texts:341
References:110

http://www.mathnet.ru/eng/person22475
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/191704

Publications in Math-Net.Ru
1. Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)
V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F
2. The word problem in varieties of associative algebras and Lie algebras
M. V. Sapir, O. G. Kharlampovich
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1989, no. 6,  76–84
3. Finitely presented solvable groups and Lie algebras with unsolvable equality problem
O. G. Kharlampovich
Mat. Zametki, 46:3 (1989),  80–92
4. The word problem for solvable Lie algebras and groups
O. G. Kharlampovich
Mat. Sb., 180:8 (1989),  1033–1066
5. The word problem in the variety $Z{\frak N}_2{\frak A}$
O. G. Kharlampovich
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1988, no. 11,  82–84
6. Lyndon's condition for solvable Lie algebras
O. G. Kharlampovich
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1984, no. 9,  50–59
7. Universal theory of the class of finite nilpotent groups is unsolvable
O. G. Kharlampovich
Mat. Zametki, 33:4 (1983),  499–516
8. A finitely presented solvable group with unsolvable word problem
O. G. Kharlampovich
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 45:4 (1981),  852–873

9. Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old
L. A. Bokut', E. S. Golod, R. I. Grigorchuk, V. N. Zhelyabin, V. G. Kats, A. R. Kemer, V. V. Kirichenko, P. S. Kolesnikov, S. S. Kutateladze, V. N. Latyshev, Yu. N. Maltsev, G. A. Margulis, A. V. Mikhalev, A. G. Myasnikov, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. G. Reshetnyak, N. S. Romanovskii, I. A. Taimanov, O. G. Kharlampovich, V. K. Kharchenko, L. N. Shevrin, I. P. Shestakov, A. V. Yakovlev
Uspekhi Mat. Nauk, 71:4(430) (2016),  193–199
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018