RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Bondarenko, Vitalii Mikhailovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 31
Scientific articles: 25

Number of views:
This page:1224
Abstract pages:4719
Full texts:2275
References:439
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/eng/person23628
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/211726

Publications in Math-Net.Ru
2017
1. V. Bondarenko, M. Stoika, “On representations of the group of order two over local factorial rings in the weakly modular case”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  7–15  mathnet  isi
2016
2. Vitaliy M. Bondarenko, Maria Yu. Bortos, Ruslana F. Dinis, Alexander A. Tylyshchak, “Indecomposable and irreducible $t$-monomial matrices over commutative rings”, Algebra Discrete Math., 22:1 (2016),  11–20  mathnet  mathscinet  isi
3. Vitaliy M. Bondarenko, Olena M. Tertychna, Olesya V. Zubaruk, “On classification of pairs of potent linear operators with the simplest annihilation condition”, Algebra Discrete Math., 21:1 (2016),  18–23  mathnet  mathscinet  isi
2015
4. Vitaliy M. Bondarenko, Yaroslav V. Zaciha, “On characteristic properties of semigroups”, Algebra Discrete Math., 20:1 (2015),  32–39  mathnet  mathscinet  isi
5. Vitaliy M. Bondarenko, Vitaliy V. Bondarenko, Viktoria A. Lisykevych, Yulia M. Pereguda, “On a deformation diameter of Dynkin diagrams”, Algebra Discrete Math., 19:1 (2015),  39–43  mathnet  mathscinet  isi
2014
6. Vitaliy M. Bondarenko, “On types of local deformations of quadratic forms”, Algebra Discrete Math., 18:2 (2014),  163–170  mathnet  mathscinet
7. Vitaliy. M. Bondarenko, Alexander A. Tylyshchak, Myroslav V. Stoika, “Equivalence of matrices over commutative rings”, Algebra Discrete Math., 17:1 (2014),  12–19  mathnet  mathscinet
2013
8. V. M. Bondarenko, M. Yu. Bortos, R. F. Dinis, A. A. Tylyshchak, “Reducibility and irreducibility of monomial matrices over commutative rings”, Algebra Discrete Math., 16:2 (2013),  171–187  mathnet  mathscinet
9. V. M. Bondarenko, E. M. Kostyshyn, “On modular representations of semigroups $S_p\times T_p$”, Algebra Discrete Math., 16:1 (2013),  16–19  mathnet  mathscinet
2012
10. Vitaliy M. Bondarenko, O. M. Tertychna, “On $0$-semisimplicity of linear hulls of generators for semigroups generated by idempotents”, Algebra Discrete Math., 14:2 (2012),  168–173  mathnet  mathscinet  zmath
11. Vitalij M. Bondarenko, Iryna V. Lytvynchuk, “The representation type of elementary abelian $p$-groups with respect to the modules of constant Jordan type”, Algebra Discrete Math., 14:1 (2012),  29–36  mathnet  mathscinet  zmath  isi
2011
12. Vitalij M. Bondarenko, “Minimax isomorphism algorithm and primitive posets”, Algebra Discrete Math., 12:2 (2011),  31–37  mathnet  mathscinet  zmath
2008
13. Vitaliy M. Bondarenko, Olena M. Tertychna, “On tame semigroups generated by idempotents with partial null multiplication”, Algebra Discrete Math., 2008, 4,  15–22  mathnet  mathscinet  zmath
14. V. M. Bondarenko, N. M. Gubareni, M. A. Dokuchaev, V. V. Kirichenko, M. A. Khibina, “Representations of primitive posets”, Fundam. Prikl. Mat., 14:6 (2008),  41–74  mathnet  mathscinet  elib; J. Math. Sci., 164:1 (2010), 26–48  scopus
2006
15. Vitalij M. Bondarenko, Marina V. Styopochkina, “On finite posets of $\pmb{inj}$-finite type and their Tits forms”, Algebra Discrete Math., 2006, 2,  17–21  mathnet  mathscinet  zmath
2005
16. Vitalij M. Bondarenko, Marina V. Styopochkina, “On posets of width two with positive Tits form”, Algebra Discrete Math., 2005, 2,  20–35  mathnet  mathscinet  zmath
17. Vitalij M. Bondarenko, “On representation type of a pair of posets with involution”, Algebra Discrete Math., 2005, 1,  1–7  mathnet  mathscinet  zmath
2004
18. Vitalij M. Bondarenko, “On wildness of idempotent generated algebras associated with extended Dynkin diagrams”, Algebra Discrete Math., 2004, 3,  1–11  mathnet  mathscinet  zmath
19. Vitalij M. Bondarenko, Andrej M. Polishchuk, “Minimax sums of posets and the quadratic Tits form”, Algebra Discrete Math., 2004, 1,  17–36  mathnet  mathscinet  zmath
2002
20. Vitalij M. Bondarenko, “On dispersing representations of quivers and their connection with representations of bundles of semichains”, Algebra Discrete Math., 2002, 1,  19–31  mathnet  mathscinet  zmath
1991
21. V. M. Bondarenko, “Representations of bundles of semichained sets and their applications”, Algebra i Analiz, 3:5 (1991),  38–61  mathnet  mathscinet  zmath; St. Petersburg Math. J., 3:5 (1992), 937–996
1990
22. L. A. Nazarova, V. M. Bondarenko, A. V. Roiter, “Tame partially ordered sets with involution”, Trudy Mat. Inst. Steklov., 183 (1990),  149–159  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 183 (1991), 177–189
1977
23. V. M. Bondarenko, Yu. A. Drozd, “The representation type of finite groups”, Zap. Nauchn. Sem. LOMI, 71 (1977),  24–41  mathnet  mathscinet  zmath; J. Soviet Math., 20:6 (1982), 2515–2528
1975
24. V. M. Bondarenko, “Representations of dihedral groups over a field of characteristic 2”, Mat. Sb. (N.S.), 96(138):1 (1975),  63–74  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 25:1 (1975), 58–68
1972
25. L. A. Nazarova, A. V. Roiter, V. V. Sergeichuk, V. M. Bondarenko, “Application of the theory of modules over diades to the classification of finite $p$-groups with abelian subgroup of index $p$, and to the classification of the pairs of annihilating operators”, Zap. Nauchn. Sem. LOMI, 28 (1972),  69–92  mathnet  mathscinet  zmath

2017
26. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F  mathnet
2014
27. V. Bondarenko, M. Chernikov, I. Chueshov, M. Dokuchaev, Yu. Drozd, S. Favorov, V. Gordevskiy, V. Kirichenko, M. Komarnitskiy, V. Korobov, I. Kozhukhov, V. Lysytsia, S. Ovsienko, A. Petravchuk, A. Rutkas, V. Sushchansky, Ya. Sysak, A. Yampolskiy, G. Zholtkevich, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Boris Novikov (01.03.1946 – 30.03.2014)”, Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  C–F  mathnet
2013
28. M. Babych, V. M. Bondarenko, Yu. Drozd, V. V. Kirichenko, I. Shapochka, “Petro Mykhailovych Gudivok”, Algebra Discrete Math., 16:2 (2013),  151–159  mathnet  mathscinet
29. O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev, “Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D  mathnet
2012
30. Yu. Drozd, V. Kirichenko, S. Krugliak, M. Kleiner, V. Bondarenko, S. Ovsienko, “Andrei Vladimirovich Roiter. To the 75th anniversary”, Algebra Discrete Math., 14:2 (2012),  C–H  mathnet  zmath
2007
31. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020