RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Ishanov Sergei Aleksandrovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 10
Scientific articles: 8

Number of views:
This page:400
Abstract pages:2260
Full texts:535
References:208

http://www.mathnet.ru/eng/person26339
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
1. The Rayleigh–Taylor instability development in the equatorial ionosphere and an initial irregularities geometry
N. M. Kashchenko, S. A. Ishanov, S. V. Matsievsky
Matem. Mod., 30:9 (2018),  21–32
2. Efficient algorithms of numerical simulation of middle-scale irregularities in the low-latitude ionosphere
N. M. Kashchenko, S. A. Ishanov, S. V. Matsievsky
Matem. Mod., 29:4 (2017),  113–120
3. Simulation of longitudinal variations of Earth ionosphere parameters
S. A. Ishanov, L. V. Zinin, S. V. Klevtsur, S. V. Matsievsky, V. I. Saveliev
Matem. Mod., 28:3 (2016),  64–78
4. A computational experiment in simulation of dynamical anthropogenic perturbations of ionosphere-magnitospheric plasma
S. A. Ishanov, P. V. Matsula
Matem. Mod., 24:6 (2012),  128–136
5. Algorithm of the “$\alpha-\beta$ ” iterations in the tasks simulation of the ionospheric plasma
S. A. Ishanov, S. V. Klevtsur, K. S. Latyshev
Matem. Mod., 21:1 (2009),  33–45
6. Mathematical modeling of ionospheric process for radio-wave propagation
S. A. Ishanov, V. V. Medvedev, V. A. Zalesskaya, Y. S. Zharkova
Matem. Mod., 20:4 (2008),  3–7
7. Nonstationary processes arising from action on cosmic plasma
S. A. Grigoryev, L. V. Zinin, S. A. Ishanov
Matem. Mod., 18:7 (2006),  115–128
8. Vibration and electron excitation species of upper atmosphere and Earth ionosphere
S. A. Ishanov, V. V. Medvedev, V. A. Zalesskaya
Matem. Mod., 18:5 (2006),  21–26

9. In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov
B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii
Matem. Mod., 30:1 (2018),  135–136
10. In memory of A. S. Kholodov
I. B. Petrov, B. N. Chetverushkin, Vl. V. Voevodin, V. A. Gushchin, K. V. Rudakov, A. I. Tolstykh, A. A. Shananin, A. I. Lobanov, G. Yu. Riznichenko, A. V. Borisov, A. V. Koganov, V. I. Kosarev, S. A. Ishanov, I. S. Nikitin, V. B. Pirogov, A. A. Polezhaev, G. A. Tirskii, I. G. Tormasov, S. S. Simakov, E. L. Stupitsky, P. S. Utkin, Ya. A. Kholodov, V. L. Yakushev
Computer Research and Modeling, 9:5 (2017),  677–678

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018