Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Astashova, Irina Viktorovna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 25
Scientific articles: 15
Presentations: 3

Number of views:
This page:2863
Abstract pages:6011
Full texts:2156
References:297
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (2007)
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Keywords: nonlinear differential equations, asymptotic behaviour of solutions, uniform estimates.
UDC: 517.925, 517.925.54

Subject:

Qualitative theory of ordinary differential equations

   
Main publications:
  • Astashova I. On power and non-power asymptotic behavior of positive solutions to Emden-Fowler type higher-order equations //Advances in Difference Equations. SpringerOpen Journal, № 2013:220. DOI: 10.1186/1687-1847-2013-220, с. 1-15

http://www.mathnet.ru/eng/person27251
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2021
1. I. V. Astashova, D. A. Sokolov, “Periodic solutions of a fourth-order nonlinear spectral problem”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 192 (2021),  20–25  mathnet  elib
2019
2. I. V. Astashova, “Atypicality of power-law solutions to Emden-Fowler type higher order equations”, Algebra i Analiz, 31:2 (2019),  152–173  mathnet  elib; St. Petersburg Math. J., 31:2 (2019), 297–311  isi  scopus
3. I. V. Astashova, D. A. Lashin, A. V. Filinovskii, “Control with point observation for a parabolic problem with convection”, Tr. Mosk. Mat. Obs., 80:2 (2019),  259–274  mathnet  elib; Trans. Moscow Math. Soc., 80 (2019), 221–234  scopus
4. I. V. Astashova, A. V. Filinovskiy, “Controllability and exact controllability in a problem of heat transfer with convection and time distributed functional”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 32 (2019),  57–71  mathnet  elib; J. Math. Sci. (N. Y.), 244:2 (2020), 148–157  scopus
2017
5. I. V. Astashova, “Asymptotics of oscillating solutions to equations with power nonlinearities”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 132 (2017),  7–11  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci. (N. Y.), 230:5 (2018), 651–655  scopus
2016
6. I. V. Astashova, “Asymptotic classification of solutions of singular 4th-order Emden–Fowler equations with a constant negative potential”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 31 (2016),  3–21  mathnet; J. Math. Sci. (N. Y.), 234:4 (2018), 385–396  scopus
7. I. V. Astashova, D. A. Lashin, A. V. Filinovskiy, “On a model of optimal temperature control in hothouses”, Vestnik SamU. Estestvenno-Nauchnaya Ser., 2016, 3-4,  14–23  mathnet  elib
2015
8. I. V. Astashova, “On oscillation of solutions to quasi-linear Emden–Fowler type higher-order differential equations”, Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Estestvenno-Nauchnaya Seriya, 2015, 6(128),  12–22  mathnet  elib
2014
9. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, N. A. Izobov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. V. Palin, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 30 (2014),  5–41  mathnet; J. Math. Sci. (N. Y.), 210:2 (2015), 115–134
2013
10. I. V. Astashova, “Uniform estimates of solutions of a nonlinear third-order differential equation”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 29 (2013),  146–161  mathnet  elib; J. Math. Sci. (N. Y.), 197:2 (2014), 237–247  scopus
2008
11. I. V. Astashova, “Uniform estimates for positive solutions of quasi-linear ordinary differential equations”, Izv. RAN. Ser. Mat., 72:6 (2008),  85–104  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Izv. Math., 72:6 (2008), 1141–1160  isi  elib  scopus
12. I. V. Astashova, “Uniform Estimates for Positive Solutions of Higher Order Quasilinear Differential Equations”, Trudy Mat. Inst. Steklova, 261 (2008),  26–36  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Proc. Steklov Inst. Math., 261 (2008), 22–33  isi  elib  scopus
2007
13. I. V. Astashova, “Uniform estimates of positive solutions to quasi-linear differential equations”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 26 (2007),  29–38  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci. (N. Y.), 143:4 (2007), 3198–3204  scopus
2006
14. I. V. Astashova, “On uniform estimates for solutions to quasi-linear differential equations”, Fundam. Prikl. Mat., 12:5 (2006),  3–9  mathnet  mathscinet  zmath  elib; J. Math. Sci., 150:6 (2008), 2455–2459  elib  scopus
15. I. V. Astashova, “Uniform estimates for positive solutions to quasi-linear differential equations of even order”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 25 (2006),  21–34  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci. (N. Y.), 135:1 (2006), 2616–2624  scopus

2020
16. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, G. Yu. Riznichenko, “In memory of Rozov Nikolai Khristovich”, Computer Research and Modeling, 12:6 (2020),  1265–1267  mathnet
17. A. M. Astashov, I. V. Astashova, A. V. Bocharov, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, A. Verbovetsky, A. M. Vershik, A. P. Veselov, M. M. Vinogradov, L. Vitagliano, R. F. Vitolo, Th. Th. Voronov, V. G. Kac, Y. Kosmann-Schwarzbach, I. S. Krasil'shchik, I. M. Krichever, A. P. Krishchenko, S. K. Lando, V. V. Lychagin, M. Marvan, V. P. Maslov, A. S. Mishchenko, S. P. Novikov, V. N. Rubtsov, A. V. Samokhin, A. B. Sossinsky, J. Stasheff, D. B. Fuchs, A. Ya. Khelemsky, N. G. Khor'kova, V. N. Chetverikov, A. S. Schwarz, “Alexandre Mikhailovich Vinogradov (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 75:2(452) (2020),  185–190  mathnet; Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 369–375  isi
2018
18. Yu. A. Alkhutov, I. V. Astashova, V. I. Bogachev, V. N. Denisov, V. V. Kozlov, S. E. Pastukhova, A. L. Piatnitski, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, A. S. Shamaev, A. A. Shkalikov, “Vasilii Vasil'evich Zhikov (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 73:3(441) (2018),  169–176  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 73:3 (2018), 533–542  isi
2015
19. I. V. Astashova, L. S. Pulkina, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev (on the 80 anniversary from the date of birth)”, Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Estestvenno-Nauchnaya Seriya, 2015, 6(128),  9–11  mathnet  elib
2011
20. M. S. Agranovich, I. V. Astashova, L. A. Bagirov, V. V. Vlasov, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, S. I. Pokhozhaev, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, A. L. Skubachevskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev. July 2, 1935 – March 11, 2010”, CMFD, 39 (2011),  5–10  mathnet  mathscinet; Journal of Mathematical Sciences, 190:1 (2013), 1–7
21. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. Yu. Goritskii, N. V. Denisova, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Olga Arsenjevna Oleinik”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 28 (2011),  5–7  mathnet  elib; J. Math. Sci. (N. Y.), 179:3 (2011), 345–346
2010
22. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, V. V. Kozlov, V. A. Kondratiev, A. A. Kon'kov, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, V. N. Chubarikov, A. T. Fomenko, A. S. Shamaev, “To memory of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2010, 2,  71–72  mathnet  mathscinet
2007
23. I. V. Astashova, L. A. Bagirov, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, G. V. Grishina, N. V. Denisova, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. M. Millionshchikov, V. A. Nikishkin, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, V. S. Samovol, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, A. F. Filippov, T. S. Khachlaev, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev on the 70th anniversary of his birth”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 26 (2007),  5–28  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci. (N. Y.), 143:4 (2007), 3183–3197
2005
24. V. A. Il'in, V. V. Kozlov, V. A. Sadovnichii, I. V. Astashova, A. A. Kon'kov, V. M. Millionshchikov, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, A. V. Filinovskii, A. S. Shamaev, “Vladimir Aleksandrovich Kondrat'ev (A Tribute in Honor of His 70th Birthday)”, Differ. Uravn., 41:7 (2005),  867–873  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 41:7 (2005), 909–914
25. I. V. Astashova, L. A. Bagirov, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, G. V. Grishina, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, O. B. Lupanov, I. V. Matrosov, V. M. Millionshchikov, V. A. Nikishkin, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, V. S. Samovol, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, A. F. Filippov, T. S. Khachlaev, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, A. A. Shkalikov, “Vladimir Aleksandrovich Kondrat'ev”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2005, 5,  77–79  mathnet

Presentations in Math-Net.Ru
1. On asymptotic behavior of singular solutions to Emden—Fowler type higher-order equations
I. V. Astashova
Mathematical Colloquium of the Bauman Moscow State Technical University
March 21, 2019 17:30
2. Asymptotic Classification of Solutions to a Third-Order Singular Emden-Fowler Type Equation
I. V. Astashova
International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems
July 5, 2014 11:20
3. Об асимптотическом поведении сингулярных решений нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка
I. V. Astashova
Scientific meetings of the Nizhny Novgorod Mathematical Society
April 8, 2013 18:00

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022