RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Flerov Yuriy Arsenievich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 6
Scientific articles: 3
Presentations: 3

Number of views:
This page:1239
Abstract pages:887
Full texts:238
References:53
Corresponding member of RAS
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1987)
Fax: +7 (499) 135 61 59
E-mail:
Website: http://www.ccas.ru/personal/flerov/flerov.htm
Keywords: mathematical modelling, informatics, computational mathematics, CAD.
UDC: 519.71

Subject:

Mathematical modelling; informatics; computational mathematics; CAD.

   
Main publications:
  • Multilevel Dynamic Game // Soviet Mathemat. Princeton, 1969, v. 10, no. 4.
  • Some Classes of Multi-Input Automata // Cybernetics, v. 2, № 3, 1972.

http://www.mathnet.ru/eng/person27607
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
1. Computer-aided system of aircraft weight design
L. L. Vyshinsky, Yu. A. Flerov, N. I. Shirokov
Inform. Primen., 12:1 (2018),  18–30
2. Multilevel dynamic games
Yu. A. Flerov
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 187:5 (1969),  1002–1004
3. Construction of a class of optimal automata
V. G. Sragovich, Yu. A. Flerov
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 159:6 (1964),  1236–1237

4. In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov
B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii
Matem. Mod., 30:1 (2018),  135–136
5. In memory of Academician Pavel Sergeevich Krasnoshchekov (06.05.1935–26.02.2016)
M. K. Kerimov, Yu. A. Flerov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 57:2 (2017),  373–376
6. Yurii Ivanovich Zhuravlev (on his 70th birthday)
V. L. Beresnev, A. A. Evdokimov, A. D. Korshunov, P. S. Krasnoshchekov, V. K. Leont'ev, O. B. Lupanov, Yu. N. Pavlovsky, A. A. Sapozhenko, Yu. A. Flerov
Diskretn. Anal. Issled. Oper., Ser. 1, 12:1 (2005),  3–11

Presentations in Math-Net.Ru
1. Автоматизация проектирования в ВЦ РАН им. А. А. Дородницына
Yu. A. Flerov
Scientific conference "Modeling the Co-evolution of Nature and Society: problems and experience" devoted to the 100-th anniversary of N. N. Moiseev
November 7, 2017 17:20   
2. Математическое и программное обеспечение автоматизации проектирования
Yu. A. Flerov
International Conference on Applied Mathematics and Computer Science dedicated to the 60th Anniversary of Dorodnicyn Computing Centre of RAS
December 10, 2015 10:00   
3. Automating the design of aircraft in CCAS
L. L. Vyshinskiy, Yu. A. Flerov
International Conference on Applied Mathematics and Computer Science dedicated to Academician A. A. Dorodnicyn's 100-th Birthday Anniversary
December 7, 2010 17:30   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018