RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Kolchin, Andrei Valentinovich

Total publications: 35 (33)
in MathSciNet: 9 (8)
in zbMATH: 8 (8)
in Scopus: 2 (2)
Cited articles: 6
Citations in Math-Net.Ru: 51
Citations in Scopus: 10

Number of views:
This page:1837
Abstract pages:2460
Full texts:671
References:164
Kolchin, Andrei Valentinovich
Associate professor
Candidate of physico-mathematical sciences (1994)
Speciality: 01.01.05 (Probability theory and mathematical statistics)
Birth date: 2.07.1968
E-mail:
Keywords: probabilistic combinatorics, limit theorems of probability theory.
UDC: 519.2

Subject:

Research in the Probabilistic Combinatorics field: investigation of the asymptotic behaviour of some classes of combinatorial objects with the use of the apparatus of local limit theorems.

Biography

1985–1990: student of the Moscow State University, Applied Mathematics and Cybernetics Department. Master thesis "Some generalizations of one Marcinkiewicz–Zygmund theorem." Advisor: Prof. Viktor M. Kruglov.
1990–1993: postgraduate student of the Moscow State University, Applied Mathematics and Cybernetics Department. Advisor: Prof. Viktor M. Kruglov.
1994: PhD Thesis "Sums of Independent Random Variables and Some Combinatorial Problems."
1994–2013: member of the Steklov Institute of Mathematics.
2016&mdash Associate Professor of Appl. Math. Dept. of Moscow State Automobile and Road Technical University (MADI).


http://www.mathnet.ru/eng/person27742
http://scholar.google.com/citations?user=LGC6pZUAAAAJ&hl=en
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kolchin.a-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/319393
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=193965
http://orcid.org/0000-0001-7885-7694
http://www.researcherid.com/rid/V-3103-2017
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=23061078900

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. H. G. Ionkina, A. V. Kolchin, “SOME NEW ASPECTS IN ACQUISITION AND ANALYSIS OF BRAIN ELECTRICAL ACTIVITY”, Neuroscience for Medicine and Psychology, XV Mezhdunarodnyi Mezhdistsiplinarnyi Kongress (Sudak, Krym, Rossiya, 30 maya - 10 iyunya 2019 goda), eds. E.V. Loseva, A.V. Kryuchkova, N.A. Loginova, MAKS Press, Moskva, 2019, 196 \href{http://brainres.ru/work/Sudak 2019_15 Congress Proceeding_electron version.pdf}  crossref
2. B. F. Bezrodnyi, E. G. Ionkina, A, V. Kolchin, “O nekotorykh aspektakh registratsii i obrabotki slabotochnykh elektricheskikh signalov”, Izvestiya Instituta inzhenernoi fiziki,, 2019, no. 52, 11-13 \href{https://elibrary.ru/download/elibrary_38198193_77435128.pdf}  elib
3. A. V. Kolchin, B. F. Bezrodnyi, M. A. Leeva, “PRIMENENIE OBOBSchENNOI SKhEMY RAZMESchENIYa K IZUChENIYu POSLEDOVATELNOSTEI, POROZhDAEMYKh REGISTROM SDVIGA”, VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA. SERIYa 15: VYChISLITELNAYa MATEMATIKA I KIBERNETIKA, 2019, no. 1, 14–19 \href{http://link.springer.com/article/10.3103/S0278641919010035}  crossref  elib
4. A. V. Kolchin, “Nekotorye aspekty razvitiya obobschennoi skhemy razmescheniya”, Veroyatnostnye metody v diskretnoi matematike, X Mezhdunarodnaya Petrozavodskaya konferentsiya: rasshirennye tezisy (Petrozavodsk, 22–27 maya 2019 g.), eds. V. V. Mazalov, E. V. Khvorostyanskaya, IPMI KarNTs RAN, Petrozavodsk, 2019, 89–91 \href{http://resources.krc.karelia.ru/math/doc/conf/tezisy_a5_pechat.pdf}  elib
5. A. V. Kolchin, B. F. Bezrodnyi, “O nekotorykh aspektakh razvitiya obobschennoi skhemy razmescheniya”, Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra RAN, 2019, no. 7, 21–29  crossref  elib
6. A. V. Kolchin, H. G. Ionkina, “ON SOME NEW ASPECTS IN ACQUISITION AND ANALYSIS OF BRAIN ELECTRICAL ACTIVITY”, COMPUTER DATA ANALYSIS & MODELING 2019: Stochastics & Data Science, XII International Conference (September, 18-22, 2019, Minsk, Belarus), Belarusian State University, Minsk, 2019 (to appear)

   2018
7. A. V. Kolchin, B. F. Bezrodnyy, M. A. Leeva, “Some aspects of evolution of the generalised allocation scheme”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 25:1 (2018), 45–47  elib
8. A. V. Kolchin, B. F. Bezrodnyi, M. A. Leeva, “Obobschennaya skhema razmescheniya: Nekotorye aspekty razvitiya”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 25:2 (2018), 97–102
9. A. V. Kolchin, B. F. Bezrodnyi, M. A. Leeva, “PRIMENENIE OBOBSchENNOI SKhEMY RAZMESchENIYa K IZUChENIYu POSLEDOVATELNOSTEI, POROZhDAEMYKh REGISTROM SDVIGA”, DISKRETNYE MODELI V TEORII UPRAVLYaYuSchIKh SISTEM, TRUDY Kh MEZhDUNARODNOI KONFERENTsII (Krasnovidovo, Podmoskove, 23–25 maya 2018 g.), eds. V. B. Alekseev, D. S. Romanov, B. R. Danilov, MAKS Press, Moskva, 2018, 161–163 \href{http://mks2.cmc.msu.ru:8000/downloads/dm10_book.pdf}  elib
10. D. G. Arseniev, V. M. Ivanov, M. L. Korenevsky, Adaptive stochastic methods in computational mathematics and mechanics, eds. A. V. Kolchin (translator), Walter deGruyter, Berlin/Boston, 2018

   2017
11. A. V. Kolchin, “Asimptotika chisla reshenii prosteishikh uravnenii v podstanovkakh”, Problemy teoreticheskoi kibernetiki, Materialy XVIII Mezhdunarodnoi konferentsii (Penza, 19–23 iyunya 2017 g.), ISBN 978-5-317-05577-6, eds. Yu. I. Zhuravlev, MAKS Press, Moskva, 2017, 126–128  elib
12. A. V. Kolchin, “Ob asimptoticheskom povedenii chisla reshenii prosteishikh uravnenii v podstanovkakh”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 24:1 (2017), 71–73  elib

   2016
13. A. V. Kolchin, “Urn schemes and partitions of a positive integer”, Veroyatnostnye medody v diskretnoi matematike. IX Mezhdunarodnaya Petrozavodskaya konferentsiya (Petrozavodsk, 30 maya-03 iyunya 2016 g.), eds. V. V. Mazalov, Petrozavodskii gosudarstvennyi universitet, Petrozavodsk, 2016, 34–36  elib
14. A. V. Kolchin, H. G. Ionkina, “On acquisition of brain electrical activity”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 23:2 (2016), 182–183  elib
15. A. V. Kolchin, H. G. Ionkina, “On some aspects in acquisition of brain electrical activity”, Computer data analysis and modeling: Theoretical and applied stochastics., Proc. 11th International Conference (Minsk, Sept. 6–10, 2016), BSU Publ. Center, Minsk, 2016, 285–287
16. A. V. Kolchin, H. G. Ionkina, E. N. Krylova, “Some aspects in acquisition of brain electrical activity”, Neuroscience for medicine and psychology, XII International Congress (Sudak, Crimea, Russia, June 1–11, 2016), ISBN 978-5-317-05267-6, eds. E. V. Loseva et al., MAKS Press, Moscow, 2016, 183–184 http://brainres.ru/work/Sudak 2016_12 Congress_Proceedings.pdf

   2015
17. A. V. Kolchin, E. G. Ionkina, “O registratsii elektricheskoi aktivnosti golovnogo mozga krysy”, Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra RAN, 2015, no. 11, 10.17076/eb222 , 5 pp. http://journals.krc.karelia.ru/index.php/biology/article/view/222  elib

   2014
18. A. V. Kolchin, “Primenenie obobschennoi skhemy razmescheniya k izucheniyu odnogo klassa posledovatelnostei, porozhdaemykh registrom sdviga”, Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, 2014, no. 4, 75–79 http://www.krc.karelia.ru/doc_download.php?id=7321&table_name=publ&table_ident=11941  elib
19. A. V. Kolchin, N. Yu. Enatskaya, “Kombinatornyi analiz skhemy perestanovok”, Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, 2014, no. 4, 80–86 http://www.krc.karelia.ru/doc_download.php?id=7322&table_name=publ&table_ident=11942  elib (cited: 1)
20. A. V. Kolchin, E. R. Khakimullin, N. Yu. Enatskaya, “Analiz skhemy razmescheniya nerazlichimykh chastits po nerazlichimym yacheikam”, Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, 2014, no. 4, 143–154  elib
21. A. V. Kolchin, “Primenenie veroyatnostnogo metoda k izucheniyu razbienii tselogo chisla na slagaemye”, Problemy teoreticheskoi kibernetiki, Materialy XVII Mezhdunarodnoi konferentsii, Otechestvo, Kazan, 2014, 133–134
22. A. V. Kolchin, “On application of the probabilistic method to analysing the partitions of an integer”, Rossiisko-Finskii simpozium po diskretnoi matematike (Petrozavodsk, 15–18 sentyabrya 2014 g.), eds. V. V. Mazalov i dr., KarNTs RAN, Petrozavodsk, 2014, 57–60 http://resources.krc.karelia.ru/math/doc/rufidim2014/sbornik.pdf#page=57
23. A. V. Kolchin, V. F. Kolchin, N. Yu. Enatskaya, “On a scheme of allocation of distinguishable particles into indistinguishable cells”, Rossiisko-Finskii simpozium po diskretnoi matematike (Petrozavodsk, 15–18 sentyabrya 2014 g.), eds. V. V. Mazalov i dr., KarNTs RAN, Petrozavodsk, 2014, 61–63 http://resources.krc.karelia.ru/math/doc/rufidim2014/sbornik.pdf#page=61

   2013
24. A. V. Kolchin, E. G. Ionkina, “On acquisition of nociceptive evoked potentials In rats cerebral cortex”, Computer Data Analysis and Modeling:Theoretical and Applied Stochastics, 1, Publ. center of BSU, Minsk, 2013, 72–73 http://elib.bsu.by/handle/123456789/51935
25. A. V. Kolchin, E. G. Ionkina, “Nociceptive evoked potentials of somatosensory and cingulum areas in rats cerebral cortex under pyrogenal injection”, XXII s'ezd Fiziologicheskogo obschestva imeni I.P. Pavlova (Volgograd, 16–20 sentyabrya 2013 g.), ISBN 978-5-9652-0236-2, VolgGMU, Volgograd, 2013, 203

   2010
26. V. B. Alekseev, M. M. Glukhov, A. A. Grusho, A. M. Zubkov, G. I. Ivchenko, O. M. Kasim-zade, A. V. Kolchin, V. F. Kolchin, V. B. Kudryavtsev, Yu. I. Medvedev, B. A. Pogorelov, È. A. Primenko, V. N. Sachkov, B. A. Sevast'yanov, L. Ja. Savel'ev, V. E. Tarakanov, V. N. Chubarikov, “Yurii Vasil'evich Prokhorov (on the occasion of his eightieth birthday)”, Diskr. Mat., 22:1 (2010), 3–4  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2009
27. A. V. Kolchin, “Predelnye teoremy v obobschennoi skheme razmescheniya”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 16:3 (2009), 432–435

   2007
28. A. V. Kolchin, V. F. Kolchin, “On the transition of distributions of sums of random variables related to the generalised allocation scheme from one lattice to another”, Discrete Math. Appl., 17:5 (2007), 455–461  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 3)

   2006
29. A. V. Kolchin, V. F. Kolchin, “On transition of distributions of sums of independent identically distributed random variables from one lattice to another in the generalised allocation scheme”, Discrete Math. Appl., 16:6 (2006), 527–540  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 7)

   2003
30. A. V. Kolchin, “On limit theorems for the generalised allocation scheme”, Discrete Math. Appl., 13:6 (2003), 627–636  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath

   1997
31. A. V. Kolchin, “On the asymptotic behaviour of the number of hyperforests”, Probabilistic methods in discrete mathematics (Petrozavodsk, 1996), VSP, Utrecht, 1997, 285–294  mathscinet  zmath

   1995
32. A. V. Kolchin, “On the number of hyperforests”, Proceedings of the XVI Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Part I (Eger, 1994), J. Math. Sci., 76, no. 2, 1995, 2250–2258  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)

   1994
33. A. V. Kolchin, “Some generalizations of a Marcinkiewicz-Zygmund theorem”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1994, no. 1, 44–51  mathscinet  zmath
34. A. V. Kolchin, “Equations that contain an unknown permutation”, Discrete Math. Appl., 4:1 (1994), 59–71  mathnet  mathscinet  zmath

   1991
35. A. V. Kolchin, “Some extremal properties of sums of independent random variables”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1991, no. 4, 64–66  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019