RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Mezhennaya, Natalia Mikhailovna

Total publications: 40 (40)
in MathSciNet: 6 (6)
in zbMATH: 1 (1)
in Web of Science: 5 (5)
in Scopus: 6 (6)
Cited articles: 10
Citations in Math-Net.Ru: 33
Citations in Web of Science: 3
Citations in Scopus: 7
Presentations: 2

Number of views:
This page:692
Abstract pages:1859
Full texts:490
References:268
Associate professor
Candidate of physico-mathematical sciences (2009)
Speciality: 01.01.05 (Probability theory and mathematical statistics)
Birth date: 29.07.1983
E-mail:

Subject:

Probability Theory and Mathematical Statistics, Stochastic Processes, Discrete Mathematics.

   
Main publications:
  1. Mikhailov V. G., Mezhennaya N. M., “Otsenki dlya veroyatnosti plotnogo vlozheniya odnoi diskretnoi posledovatelnosti v druguyu”, Diskretnaya matematika, 17:3 (2005), 19–27  mathnet  mathscinet  zmath  scopus
  2. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “O raspredelenii chisla edinits v vykhodnoi posledovatelnosti generatora Pola nad polem $GF(2)$”, Matem. vopr. kriptogr., 4:4 (2013), 95–107  mathnet  crossref
  3. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “O chisle poyavlenii znakov v multitsiklicheskoi sluchainoi posledovatelnosti po modulyu 4”, Diskret. matem., 26:4 (2014), 51–58  mathnet  crossref  mathscinet  elib; Discrete Math. Appl., 25:6 (2015), 359–365  crossref  isi  scopus
  4. N. M. Mezhennaya, “O chisle sovpadenii znakov v diskretnoi sluchainoi posledovatelnosti, upravlyaemoi tsepyu Markova”, Sib. elektron. matem. izv., 13 (2016), 305–317  mathnet  crossref  scopus
  5. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “O svoistvakh vykhodnoi posledovatelnosti multitsiklicheskogo generatora nad pryamoi summoi grupp vychetov po modulyu 2”, Diskret. matem., 29:3 (2017), 45–53  mathnet  crossref  elib

http://www.mathnet.ru/eng/person27860
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/776223
http://elibrary.ru/author_items.asp?spin=5103-3619
http://orcid.org/0000-0003-1426-3613
http://www.researcherid.com/rid/L-3049-2018
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9040501300

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On the number of ones in outcome sequence of extended Pohl generator”, Diskr. Mat., 31:1 (2019), 111–124  mathnet  crossref  elib
2. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On the number of ones in the cycle of multicycliс sequence determined by Boolean function”, Sib. Èlektron. Mat. Izv., 16 (2019), 229–235  mathnet  crossref  isi  scopus

   2018
3. Mezhennaya N.M., Mikhailov V.G., “O chisle edinits v vykhodnoi posledovatelnosti multitsiklicheskogo generatora, opredelyaemogo bulevoi funktsiei”, Diskretnye modeli v teorii upravlyayuschikh sistem (X Mezhdunarodnaya konferentsiya), eds. Alekseev V. B., Romanov D. S., Danilov B. R., MAKS Press, Moskva, 2018, 195-198 http://mks2.cmc.msu.ru:8000/downloads/dm10_book.pdf  crossref  elib
4. N. M. Mezhennaya, “Testing of embedding with margin for discrete random sequences”, Prikl. Diskr. Mat. Suppl., 2018, no. 11, 12–14  mathnet  crossref
5. Mezhennaya N.M., “On the number of ones in a multi-cyclic sequence with dependent signs”, Bulletin of BSU. Mathematics, Informatics, 2018, no. 2, 3-12 http://journals.bsu.ru/en/journals/vestniki/matinform/95/1152  crossref  elib
6. Mezhennaya N.M., Mikhailov V.G., “Limit theorem for number of ones in the extended Pohl generator outcome sequence”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 25:1 (2018), 48-50
7. Mezhennaya N.M., Mikhailov V.G., “Tsentralnaya predelnaya teorema dlya chisla edinits v neravnoveroyatnoi multitsiklicheskoi posledovatelnosti”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 25:3 (2018), 259–260

   2019
8. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On properties of output sequence of multi-cyclic generator over direct sum of residue groups modulo 2”, Discrete Math. Appl., 29:1 (2019), 15–21  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2017
9. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, Review of Applied and Industrial Mathematics, 24:3 (2017), 350–351  mathnet  mathscinet
10. N. M. Mezhennaya, “Estimator for the distribution of the numbers of runs in a random sequence controlled by stationary Markov chain”, Prikl. Diskr. Mat., 2017, no. 35, 14–28  mathnet  crossref  isi  elib
11. Mezhennaya N.M., “O raspredelenii chisel par i troek odinakovykh znakov na tsikle dvoichnoi multitsiklicheskoi posledovatelnosti”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika, informatika, 2017, no. 3, 78–88 http://journals.bsu.ru/ru/journals/vestniki/matinform/63/824  crossref  elib
12. Mezhennaya N.M., “About testing the dense embedding hypothesis for discrete random sequences”, Bulletin of BSU. Mathematics, Informatics, 2017, no. 4, 9-20 http://journals.bsu.ru/en/journals/vestniki/matinform/66/852  crossref  elib
13. Mezhennaya N.M., Mikhailov V.G., “Predelnaya teorema dlya chastot znakov v multitsiklicheskoi posledovatelnosti nad pryamoi summoi grupp vychetov po modulyu 2”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 24:4 (2017), 350-351

   2016
14. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On the asymptotic normality of frequencies of values in the non-equiprobable multi-cyclic random sequence modulo 4”, Mat. Vopr. Kriptogr., 7:4 (2016), 81–94  mathnet  crossref  mathscinet  elib
15. N. M. Mezhennaya, “On the number of characters matchings in discrete random sequence controlled by Markov chain”, Sib. Èlektron. Mat. Izv., 13 (2016), 305–317  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
16. N. M. Mezhennaya, “On the limit distribution of a number of runs in polynomial sequence controlled by Markov chain”, Vestn. Udmurtsk. Univ. Mat. Mekh. Komp. Nauki, 26:3 (2016), 324–335  mathnet  crossref  mathscinet  elib
17. Mezhennaya N.M., “On the distribution of the number of runs in polynomial sequence controlled by Markov chain”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 23:2 (2016), 186-187

   2015
18. N. M. Mezhennaya, “On distribution of number of ones in binary multicycle sequence”, Prikl. Diskr. Mat., 2015, no. 1(27), 69–77  mathnet
19. Mezhennaya N.M., “O chisle poyavlenii znakov v multitsiklicheskoi sluchainoi posledovatelnosti po modulyu 4 s m-zavisimymi znakami”, 22, no. 5, 2015
20. Mezhennaya N.M., Mikhailov V.G., “O raspredelenii chastot znakov v neravnoveroyatnoi multitsiklicheskoi sluchainoi posledovatelnosti po modulyu 4”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 22:4 (2015), 478-480
21. Mezhennaya N.M., “O raspredelenii chastot znakov v neravnoveroyatnoi multitsiklicheskoi sluchainoi posledovatelnosti po modulyu 4”, Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovanii, 12:6 (2015), 1017-1021 (to appear) https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8073  crossref  elib
22. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On frequencies of elements in multicyclic random sequence modulo 4”, Discrete Math. Appl., 25:6 (2015), 359–365  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2016
23. Mezhennaya N.M., “On the number of characters matchings in discrete random sequence controlled by Markov chain”, Siberian Electronic Mathematical Reports, 1 (2016), 305=317  mathnet  mathnet  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   2014
24. Mezhennaya N.M., “Predelnye teoremy dlya chisla plotnykh F-rekurrentnykh serii i tsepochek v posledovatelnosti nezavisimykh sluchainykh velichin”, Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Seriya: Estestvennye nauki, 3 (2014), 11-25 http://vestniken.ru/catalog/math/hidden/448.html

   2013
25. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On the distribution of the number of ones in the output sequence of the MCV-generator over $GF(2)$”, Mat. Vopr. Kriptogr., 4:4 (2013), 95–107  mathnet  crossref
26. Mezhennaya N.M., “Predelnye teoremy dlya chisla plotnykh serii s zadannymi parametrami v vykhodnoi posledovatelnosti generatora Pola”, Inzhenernyi zhurnal: nauka i innovatsii, 4:16 (2013), 1-8 http://engjournal.ru/catalog/fundamentals/math/661.html  elib
27. Mezhennaya N.M., “Predelnye teoremy dlya chisla plotnykh F-rekurrentnykh serii v posledovatelnosti nezavisimykh sluchainykh velichin”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 20:4 (2013), 561-562

   2012
28. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “Lower bounds for probabilities of embedding with arbitrary margin”, Herald of the Bauman Moscow State Technical University, Series Natural Sciences, 2012, no. 2, 3–11  mathnet
29. Mezhennaya N.M., “Predelnye teoremy dlya chisla (a,d)-serii zadannogo vesa v posledovatelnosti nezavisimykh sluchainykh velichin”, Inzhenernyi zhurnal: nauka i innovatsii, 4:4 (2012), 2 http://engjournal.ru/catalog/fundamentals/math/133.html  crossref

   2011
30. Mezhennaya N.M., “Predelnaya teorema Puassona dlya chisla plotnykh serii zadannoi dliny i vesa”, Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Seriya: Estestvennye nauki, 2011, no. S1, 75-82
31. Mezhennaya N.M., Mikhailov V.G., “Nizhnie otsenki dlya veroyatnosti vlozheniya s proizvolnym dopuskom”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 18:1 (2011), 182-183

   2010
32. Mezhennaya N.M., Mikhailov V.G., “Odin podkhod k razlicheniyu gipotez v zadache o plotnom vlozhenii”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 17:3 (2010)

   2009
33. N. M. Mezhennaya, “Limit theorems for the number of dense series in a random sequence”, Discrete Math. Appl., 19:2 (2009), 215–228  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib  scopus (cited: 1)
34. Mezhennaya N.M., Predelnye teoremy v zadachakh o plotnom vlozhenii i plotnykh seriyakh v diskretnykh sluchainykh posledovatelnostya, Diss. … kand. fiz.-matem. nauk, Moskovskii institut elektroniki i matematiki, Moskva, 2009 , 95 pp.

   2008
35. Mezhennaya N.M., “Predelnye teoremy puassonovskogo tipa dlya chisla plotnykh serii v sluchainoi posledovatelnosti”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 15:3 (2008), 565-566  elib

   2007
36. Mezhennaya N.M., “O skorosti skhodimosti raspredeleniya chisla serii razlichnoi dliny v sluchainoi posledovatelnosti s «razladkami» k raspredeleniyu Puassona”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 14:2 (2007), 248-249
37. Mezhennaya N.M., “Mnogomernaya normalnaya teorema dlya chisla monotonnykh serii zadannoi dliny v ravnoveroyatnoi sluchainoi posledovatelnosti”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 14:3 (2007), 503–505

   2005
38. V. G. Mikhailov, N. M. Mezhennaya, “Bounds for the probability of a dense embedding of one discrete sequence into another”, Discrete Math. Appl., 15:4 (2005), 377–386  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
39. Mezhennaya N.M., “Predelnye teoremy dlya serii iskhodov v posledovatelnosti Bernulli s razladkami”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 12:2 (2005), 437-439

   2004
40. Mikhailov V.G., Mezhennaya N.M., “Otsenki dlya veroyatnosti tesnogo vlozheniya odnoi diskretnoi posledovatelnosti v druguyu”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem, 11:4 (2004), 884

Presentations in Math-Net.Ru
1. Вероятностные свойства выходной последовательности генератора Пола
V. G. Mikhailov, N. M. Mezhennaya
Seminar of the Department of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 26, 2013 16:00
2. Предельные теоремы для плотных вложений в дискретные последовательности (кандидатская диссертация)
N. M. Mezhennaya
Seminar of the Department of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 12, 2009 17:00

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019