RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Ratseev, Sergey Mihailovich

Total publications: 62 (62)
in MathSciNet: 12 (12)
in zbMATH: 6 (6)
in Web of Science: 13 (13)
in Scopus: 20 (20)
Cited articles: 33
Citations in Math-Net.Ru: 113
Citations in Web of Science: 19
Citations in Scopus: 30

Number of views:
This page:4473
Abstract pages:5769
Full texts:1732
References:974
Associate professor
Doctor of physico-mathematical sciences (2014)
Speciality: 01.01.06 (Mathematical logic, algebra, and number theory)
Phone: +7 (8422) 32 32 47
E-mail:
Keywords: variety of algebras, Leibniz algebra, Poisson algebras, identity, growth, numerical characteristics of algebras.
UDC: 512.572, 519.7

Subject:

Variety of Leibniz algebras, Poisson algebras, numerical characteristics of algebras.

   
Main publications:
  1. Ratseev S. M., “Tozhdestva v mnogoobraziyakh, porozhdennykh algebrami verkhnetreugolnykh matrits”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 2011, № 2(52), 416–429  mathnet
  2. Ratseev S. M., “Chislovye kharakteristiki mnogoobrazii algebr Puassona”, Fundamentalnaya i prikladnaya matematika, 2016, № 2(21), 217–242  mathnet
  3. Ratseev S. M., “Ob algebrakh Li s ekstremalnymi svoistvami”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 2015, № 2(56), 444–454  mathnet
  4. Ratseev S. M., “Nekotorye obobscheniya teorii Shennona o sovershennykh shifrakh”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 8:1 (2015), 111–127  mathnet

http://www.mathnet.ru/eng/person28440
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:ratseev.sergej-mikhaijlovich
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/787142
http://elibrary.ru/author_items.asp?spin=2356-3083
http://orcid.org/0000-0003-4995-9418
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26022120300

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2020
1. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “O customary-prostranstvakh algebr Leibnitsa-Puassona”, Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Matematika. Mekhanika. Informatika, 2020, ?

   2019
2. S. M. Ratseev, A. M. Rostov, “O protokolakh autentifikatsii s nulevym razglasheniem znaniya”, Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Matematika. Mekhanika. Informatika, 19:1 (2019), 114–121  mathnet  crossref  isi  elib
3. S. M. Ratseev, A. M. Ivantsov, “O nekotorykh svoistvakh kriptograficheskikh khesh-funktsii”, Avtomatizatsiya protsessov upravleniya, 56:2 (2019), 53–58  crossref  elib

   2018
4. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “O primenenii ellipticheskikh krivykh v nekotorykh protokolakh elektronnogo golosovaniya”, Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Matematika. Mekhanika. Informatika, 18:1 (2018), 62-68  mathnet  crossref  isi  elib

   2017
5. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “O simmetricheskikh mnogochlenakh spetsialnogo vida”, Nauchnye vedomosti BelGU. Matematika. Fizika, 255:6 (2017), 16–23  elib
6. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “Chislovye kharakteristiki algebr Leibnitsa–Puassona”, Chebyshevskii sb., 18:1 (2017), 143–159  mathnet  crossref  elib  scopus
7. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “Ob optimalnykh kodakh autentifikatsii na osnove konechnykh polei”, Nauchnye vedomosti BelGU. Matematika. Fizika, 262:13 (2017), 38–41  elib
8. S. M. Ratseev, A. M. Ivantsov, “O primenenii ellipticheskikh krivykh v nekotorykh protokolakh autentifikatsii i raspredeleniya klyuchei”, Avtomatizatsiya protsessov upravleniya, 48:2 (2017), 35–40  elib
9. S. M. Ratseev, A. M. Ivantsov, “O primenenii ellipticheskikh krivykh v nekotorykh proveryaemykh skhemakh razdeleniya sekreta”, Avtomatizatsiya protsessov upravleniya, 49:3 (2017), 31–36  elib
10. S. M. Ratseev, A. S. Korsunskii, D. I. Shlykov, “O nadezhnykh i vysokoskorostnykh simmetrichnykh shifrakh”, Tekhnicheskie nauki - ot teorii k praktike: sb. st. po mater. LXIX mezhdunar. nauch.-prakt. konf. # 4(64). Novosibirsk: SibAK, 2017, 12–19  elib
11. S. M. Ratseev, A. M. Rostov, “Metody uskoreniya i usovershenstvovaniya protokola autentifikatsii s nulevym razglasheniem na osnove zadachi o nakhozhdenii gamiltonova tsikla v grafe”, Nauchnye vedomosti BelGU. Ekonomika. Informatika., 265:16 (2017), 131-137  elib
12. S. M. Ratseev, E. E. Bespalova, P. V. Burankina, M. A. Gusarova, “O primenenii konechnykh polei v nekotorykh sovershennykh kriptosistemakh”, Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta telekommunikatsii i informatiki, 2017, no. 4, 35–44  elib

   2016
13. S. M. Ratseev, “Proper $\mathrm{T}$-ideals of poisson algebras with extreme properties”, Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mchanics Bulletin, 71:6 (2016), 224–232  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
14. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “Codimensions of varieties of Poisson algebras with Lie nilpotent commutants”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 22:1 (2016), 241–244  mathnet  mathscinet  isi  elib

   2019
15. S. M. Ratseev, “Numerical characteristics of varieties of Poisson algebras”, J. Math. Sci., 237:2 (2019), 304–322  mathnet  crossref  scopus  scopus

   2016
16. S. M. Ratseev, V. M. Ratseev., “Postroenie sovershennykh imitostoikikh shifrov na osnove kombinatornykh ob'ektov”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya., 2016, no. 1, 46–50  mathnet  elib

   2015
17. S. M. Ratseev, “On minimal Poisson algebras”, Russian Math. (Iz. VUZ), 59:11 (2015), 54–61  mathnet  crossref  elib  scopus

   2016
18. S. M. Ratseev, “On minimal Leibniz algebras with nilpotent commutator subalgebra”, St. Petersburg Math. J., 27:1 (2016), 125–136  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2015
19. S. M. Ratseev, “Nekotorye obobscheniya teorii Shennona o sovershennykh shifrakh”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 8:1 (2015), 111–127  mathnet (cited: 2)  crossref  isi (cited: 1)  elib (cited: 2)  scopus
20. S. M. Ratseev, “Lie algebras with extremal properties”, Siberian Math. J., 56:2 (2015), 358–366  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus (cited: 2)
21. S. M. Ratseev, “Complexity Functions of Varieties of Leibniz Algebras with Nilpotent Commutator Subalgebra”, Math. Notes, 98:3 (2015), 525–528  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
22. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “Funktsii slozhnosti nekotorykh algebr Leibnitsa-Puassona”, Sibirskie elektronnye matematicheskie izvestiya, 12 (2015), 500–507  mathnet (cited: 1)  crossref  elib  scopus (cited: 1)
23. S. M. Ratseev, V. M. Ratseev, “O shifrakh, ne rasprostranyayuschikh iskazhenii”, Nauchnye vedomosti BelGU. Matematika. Fizika., 220:23 (2015), 128–140  elib

   2014
24. S. M. Ratseev, “Necessary and sufficient conditions of polynomial growth of varieties of Leibniz–Poisson algebras”, Russian Math. (Iz. VUZ), 58:3 (2014), 26–30  mathnet  crossref  elib  scopus (cited: 2)
25. S. M. Ratseev, “O teoreticheski stoikikh shifrakh”, Sistemy i sredstva informatiki, 24:1 (2014), 61–72  mathnet (cited: 1)  crossref  elib (cited: 1)
26. S. M. Ratseev, “On Construction of Perfect Ciphers”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 1(34) (2014), 192–199  mathnet  crossref  zmath  rsci  elib
27. S. M. Ratseev, “Correlation of Poisson Algebras and Lie Algebras in the Language of Identities”, Math. Notes, 96:4 (2014), 538–547  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
28. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “On Perfect Ciphers Based on Orthogonal Tables”, Vestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr., 7:2 (2014), 66–73  mathnet  crossref  elib  scopus
29. S. M. Ratseev, “On Poisson customary polynomial identities”, Izv. Saratov. Univ. Mat. Mekh. Inform., 14:2 (2014), 150–155  mathnet  elib
30. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “On Leibniz–Poisson Special Polynomial Identities”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 2(35) (2014), 9–15  mathnet  crossref  zmath  rsci  elib
31. S. M. Ratseev, N. P. Panov, “O postroenii sovershennykh shifrov zameny s neogranichennym klyuchom”, Nauchnye vedomosti BelGU. Matematika. Fizika., 183:7 (2014), 84–91  elib
32. S. M. Ratseev, “O minimalnykh algebrakh Leibnitsa-Puassona polinomialnogo rosta”, Dalnevost. matem. zhurn., 14:2 (2014), 248–256  mathnet (cited: 1)  elib
33. S. M. Ratseev, “Ob assotsiativnykh algebrakh slabogo rosta”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya, 118:7 (2014), 70–74  mathnet  elib
34. S. M. Ratseev, “Conditions for the existence of perfect ciphers with a fixed set of parameters”, Prikl. Diskr. Mat. Suppl., 2014, no. 7, 54–56  mathnet  elib
35. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “On authentication codes based on orthogonal tables”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 4(37) (2014), 178–186  mathnet  crossref  zmath  rsci  elib

   2013
36. S. M. Ratseev, “On varieties of LeibnizPoisson algebras with the identity {x,y}{z,t}=0”, Zhurn. SFU. Ser. Matem. i fiz., 6:1 (2013), 97–104  mathnet (cited: 5)  elib (cited: 2)
37. S. M. Ratseev, “O sovershennykh imitostoikikh shifrakh zameny s neogranichennym klyuchom”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya, 110:9/1 (2013), 42–48  mathnet (cited: 5)  elib (cited: 7)
38. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “Eksponenty nekotorykh mnogoobrazii algebr Leibnitsa-Puassona”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya, 104:3 (2013), 42–52  mathnet (cited: 5)  elib (cited: 4)
39. S. M. Ratseev, “Poisson algebras of polynomial growth”, Siberian Math. J., 54:3 (2013), 555–565  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 7)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 8)
40. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “O nekotorykh mnogoobraziyakh algebr Leibnitsa-Puassona s ekstremalnymi svoistvami”, Vestn. Tomsk. gos. un-ta. Matem. i mekh., 22:2 (2013), 57–59  mathnet (cited: 2)  elib (cited: 1)
41. S. M. Ratseev, “Ob optimalnykh kodakh autentifikatsii”, Sistemy i sredstva informatiki, 23:1 (2013), 53–57  mathnet (cited: 4)  elib (cited: 4)
42. S. M. Ratseev, “O nekotorykh algebrakh Puassona s ekstremalnymi svoistvami”, Nauchnye vedomosti BelGU. Matematika. Fizika., 148:5 (2013), 107–110  elib
43. S. M. Ratseev, “Otsenki rosta nekotorykh mnogoobrazii algebr Puassona”, Nauchnye vedomosti BelGU. Matematika. Fizika., 154:11 (2013), 93–101  elib
44. S. M. Ratseev, “Ob eksponentakh nekotorykh mnogoobrazii lineinykh algebr”, Prikladnaya diskretnaya matematika, 21:3 (2013), 32–34  mathnet (cited: 2)  elib (cited: 1)
45. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “On metabelian varieties of Leibniz–Poisson algebras”, IIGU Ser. Matematika, 6:1 (2013), 72–77  mathnet  elib

   2012
46. S. M. Ratseev, “About perfect imitation resistant ciphers”, Prikl. Diskr. Mat., 2012, no. 3, 41–46  mathnet  elib
47. S. M. Ratseev, “Equivalent conditions of polynomial growth of a variety of Poisson algebras”, Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mchanics Bulletin, 67:5-6 (2012), 195–199  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus (cited: 6)  scopus (cited: 6)
48. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “Algoritmy razbieniya stroki na leksemy v yazyke programmirovaniya Si”, Vestnik adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Estestvenno-matematicheskie i tekhnicheskie nauki, 110:4 (2012), 180–190  elib (cited: 1)
49. S. M. Ratseev, O. I. Cherevatenko, “On the nilpotent Leibniz–Poisson algebras”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 4(29) (2012), 207–211  mathnet  crossref  rsci  elib
50. S. M. Ratseev, “Commutative Leibniz–Poisson algebras of polynomial growth”, Vestnik SamGU, 2012, no. 3/1(94), 54–65  mathnet  elib

   2011
51. S. M. Ratseev, “Growth in Poisson algebras”, Algebra and Logic, 50:1 (2011), 46–61  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 2)
52. S. M. Ratseev, “Identities in the varieties generated by the algebras of upper triangular matrices”, Siberian Math. J., 52:2 (2011), 329–339  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus (cited: 2)
53. S. M. Ratseev, “The growth of varieties generated by upper-triangular matrices algebras”, Moscow University Mathematics Bulletin, 2011, no. 1, 50–51  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
54. S. M. Ratseev, “Growth of some varieties of Leibniz–Poisson algebras”, Serdica Math. J., 37:4 (2011), 331–340

   2010
55. S. M. Ratseev, “Otsenki rosta mnogoobrazii algebr Leibnitsa s nilpotentnym kommutantom”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya, 78:4 (2010), 65–72  mathnet (cited: 6)

   2008
56. S. M. Ratseev, “O roste nekotorykh assotsiativnykh algebr i algebr Leibnitsa”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya, 65:6 (2008), 177–184  elib (cited: 1)

   2007
57. S. M. Ratseev, “The Growth of Varieties of Leibniz Algebras with Nilpotent Commutator Subalgebra”, Math. Notes, 82:1 (2007), 96–103  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)
58. S. M. Ratseev, “Konechnaya baziruemost nekotorykh mnogoobrazii algebr Leibnitsa”, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii region, 33:6 (2007), 12–16

   2006
59. S. M. Ratseev, “Rost nekotorykh mnogoobrazii algebr Leibnitsa”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya, 46:6 (2006), 70–77  elib (cited: 11)
60. S. M. Ratseev, “Rost i kodlina prostranstv spetsialnogo vida mnogoobrazii algebr Puassona”, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii region, 26:5 (2006), 125–135

   2005
61. L. E. Abanina, S. M. Ratseev, “Mnogoobrazie algebr Leibnitsa, svyazannoe so standartnymi tozhdestvami”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Estestvennonauchnaya seriya, 40:6 (2005), 36–50  elib (cited: 7)

   2004
62. S. M. Ratseev, “Mnogoobrazie algebr Leibnitsa s pochti konechnoi kodlinoi”, Uchenye zapiski Ulyanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Fundamentalnye problemy matematiki i mekhaniki, 14:1 (2004), 34–45

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019