RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Demchenko Vladimir Vladimirovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 6
Scientific articles: 5

Number of views:
This page:742
Abstract pages:801
Full texts:272
References:24
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences

http://www.mathnet.ru/eng/person31742
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
1. Hydrodynamic instability at the high velocity impact
V. V. Demchenko, M. A. Sergeev
Matem. Mod., 14:10 (2002),  87–94
2. Subsonic radiation waves. II. Propagation of two-dimensional waves
V. V. Demchenko, T. V. Loseva, I. V. Nemtchinov
Kvantovaya Elektronika, 19:3 (1992),  257–263
3. On one family of exact solutions of the multidimensional nonlinear heat equation
V. V. Demchenko, V. D. Markin
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 25:3 (1985),  461–466
4. A comparative investigation of some hydrodynamic compression processes
V. V. Demchenko
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 19:2 (1979),  540–545
5. Numerical simulation of some problems of compression of shells by laser
O. M. Belotserkovskii, V. V. Demchenko, V. I. Kosarev, A. S. Kholodov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 18:2 (1978),  420–444

6. In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov
B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii
Matem. Mod., 30:1 (2018),  135–136

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018