RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Zverkova, Tatyana Stepanovna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 2
Scientific articles: 2

Number of views:
This page:270
Abstract pages:138
Full texts:83
Associate professor
Candidate of physico-mathematical sciences (1979)
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Birth date: 07.12.1951
E-mail:
Keywords: differetial equations, asymptotic methods, impulses, mathematical modelling.
UDC: 517.928

Subject:

Asymptotic methods for differential equations with small parameter; differential equations with discontinuous right-hand side. Mathematical Modelling.

   
Main publications:
  • Zverkova T. S., Plotnikov V. A. Usrednenie kraevykh zadach v terminalnykh zadachakh optimalnogo upravleniya, Differentsialnye uravneniya, # 8, t. 14, 1978, Minsk.
  • Zverkova T. S. Metod usredneniya dlya sistem standartnogo vida v sluchae skolzyaschego rezhima, Doklady Bolgarskoi Akademii nauk, t. 40, # 11, 1987, Sofiya.
  • Zverkova T. S. Metod usredneniya v sistemakh s razryvnymi pravymi chastyami v neperiodicheskom sluchae, Nelineinye evolyutsionnye uravneniya v prikladnykh zadachakh, Sb. nauchnykh trudov, In-t matematiki AN Ukrainy, Kiev, 1991.
  • Zverkova T., Klymchuk S. Modelling and Mathematics Education: ICTMA9, Applications in Science and Technology. Horwood Publishing Limited, Chichester, England, 2001, p. 227–234.

http://www.mathnet.ru/eng/person33821
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
1982
1. V. A. Plotnikov, T. S. Zverkova, “The averaging method for systems of standard type with discontinuous right-hand sides”, Differ. Uravn., 18:6 (1982),  1091–1093  mathnet  mathscinet  zmath
1978
2. V. A. Plotnikov, T. S. Zverkova, “Averaging of boundary value problems in terminal optimal control problems”, Differ. Uravn., 14:8 (1978),  1381–1387  mathnet  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021