Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Mitryakova, Tat'yana Mikhailovna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 5
Scientific articles: 5
Presentations: 2

Number of views:
This page:377
Abstract pages:840
Full texts:268
References:138
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/eng/person34744
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/684852

Publications in Math-Net.Ru
2016
1. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “Necessary and sufficient conditions for the topological conjugacy of 3-diffeomorphisms with heteroclinic tangencies”, Tr. Mosk. Mat. Obs., 77:1 (2016),  83–102  mathnet  elib; Trans. Moscow Math. Soc., 77 (2016), 69–86  scopus
2015
2. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “The criteria of the topological conjugacy of 3-diffeomorphisms with a finite number orbits of heteroclinic tangency”, Zhurnal SVMO, 17:4 (2015),  37–40  mathnet  elib
2014
3. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “On topological conjugacy of 3-manifolds diffeomorphisms with one orbit of heteroclinic tangency”, Zhurnal SVMO, 16:2 (2014),  76–79  mathnet
2013
4. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “Realization of Cascades on Surfaces with Finitely Many Moduli of Topological Conjugacy”, Mat. Zametki, 93:6 (2013),  902–919  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 93:6 (2013), 890–905  isi  elib  scopus
5. V. Z. Grines, T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “Energy function for rough cascades on surfaces with nontrivial one-dimensional basic sets”, Zhurnal SVMO, 15:4 (2013),  9–14  mathnet
2012
6. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, A. E. Shishenkova, “Energy function for diffeomorphisms on surfaces with finite hyperbolic chain recurrent set”, Zhurnal SVMO, 14:1 (2012),  98–106  mathnet
2011
7. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, A. E. Shishenkova, “On a structure of the space wandering orbits of diffeomorphisms on surfaces with the finite hyperbolic chain recurrent set”, Zhurnal SVMO, 13:1 (2011),  63–70  mathnet
2010
8. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “To a question on classification of diffeomorphisms of surfaces with a finite number of moduli of topological conjugacy”, Nelin. Dinam., 6:1 (2010),  91–105  mathnet  elib
9. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, A. E. Shishenkova, “Dynamics of diffeomorphisms on surfaces with the finite number of topological conjugacy moduli”, Zhurnal SVMO, 12:2 (2010),  77–85  mathnet
10. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “Necessary and sufficient conditions for the topological conjugacy of surface diffeomorphisms with a finite number of orbits of heteroclinic tangency”, Trudy Mat. Inst. Steklova, 270 (2010),  198–219  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Proc. Steklov Inst. Math., 270 (2010), 194–215  isi  scopus
2009
11. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “Realization of abstract scheme by diffeomorphism of surface with a finite number of moduli stability.”, Trudy SVMO, 11:1 (2009),  89–98  mathnet
2008
12. T. M. Mitryakova, O. V. Pochinka, “Sufficient conditions of topological conjugacy of diffeomorphisms with heteroclinic contacts on surfaces”, Trudy SVMO, 10:2 (2008),  166–176  mathnet
13. T. M. Mitryakova, “Construction of diffeomorphisms with a finite number of orbits of heteroclinic tangencies on surfaces”, Trudy SVMO, 10:1 (2008),  222–231  mathnet
2001
14. M. A. Soldatov, T. M. Mitryakova, V. A. Il'ichev, “Search for solutions of linear differential-difference equations in the degenerate case”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2001, 6,  63–70  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. (Iz. VUZ), 45:6 (2001), 60–67

2021
15. O. V. Anashkin, P. M. Akhmet'ev, D. V. Balandin, M. K. Barinova, I. V. Boykov, V. N. Belykh, P. A. Vel'misov, I. Yu. Vlasenko, O. E. Galkin, S. Yu. Galkina, V. K. Gorbunov, S. D. Glyzin, S. V. Gonchenko, A. S. Gorodetski, E. V. Gubina, E. Ya. Gurevich, A. A. Davydov, L. S. Efremova, R. V. Zhalnin, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, N. I. Zhukova, S. Kh. Zinina, Yu. S. Ilyashenko, N. V. Isaenkova, A. O. Kazakov, A. V. Klimenko, S. A. Komech, Yu. A. Kordyukov, V. E. Kruglov, E. V. Kruglov, E. B. Kuznetsov, S. K. Lando, Yu. A. Levchenko, L. M. Lerman, M. I. Malkin, D. S. Malyshev, V. K. Mamaev, T. Ph. Mamedova, V. S. Medvedev, T. V. Medvedev, D. I. Mints, T. M. Mitryakova, A. D. Morozov, A. I. Morozov, E. V. Nozdrinova, E. N. Pelinovsky, Ya. B. Pesin, A. S. Pikovsky, S. Yu. Pilyugin, G. M. Polotovsky, O. V. Pochinka, I. D. Remizov, P. E. Ryabov, A. S. Skripchenko, A. V. Slunyaev, S. V. Sokolov, L. A. Sukharev, E. A. Talanova, V. A. Timorin, S. B. Tikhomirov, V. F. Tishkin, D. V. Treschev, D. V. Turaev, N. G. Chebochko, E. E. Chilina, P. A. Shamanaev, D. D. Shubin, E. I. Yakovlev, “To the 75th anniversary of Vyacheslav Zigmundovich Grines”, Zhurnal SVMO, 23:4 (2021),  472–476  mathnet

Presentations in Math-Net.Ru
1. On topological conjugacy of 3-manifolds diffeomorphisms with one orbit of heteroclinic tangency
T. M. Mitryakova
International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems
July 5, 2014 11:50
2. Топологическая классификация диффеоморфизмов поверхностей с конечным числом модулей топологической сопряженности
T. M. Mitryakova
Seminar "Optimal Control and Dynamical Systems"
March 30, 2011 12:00

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022