RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Novosyolov, Sergey Victorovich


Number of views:
This page:88
Birth date: 14.11.1984
E-mail:
Keywords: digital relief model, wavelet, triangulation, encoding.

Subject:

Digital relief modeling, image encoding, wavelet.

   
Main publications:
  1. Sharonov A. V., Novoselov S. V., “Primenenie dvumernogo veivlet-preobrazovaniya dlya formirovaniya modeli relefa podstilayuschei povernosti”, Sovremennye tekhnologii v zadachakh upravleniya, avtomatiki i obrabotki informatsii, Izd-vo TulGU, 332

http://www.mathnet.ru/eng/person41543
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020