RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Osipov Yurii Sergeevich

Total publications: 154 (75)
in MathSciNet: 131 (75)
in zbMATH: 85 (52)
in Web of Science: 71 (22)
in Scopus: 34 (32)
Cited articles: 68
Citations in Math-Net.Ru: 181
Citations in MathSciNet (by Sep 2017): 413
Citations in Web of Science: 52
Citations in Scopus: 139
Presentations: 6

Number of views:
This page:7429
Abstract pages:25777
Full texts:8901
References:1435
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1971)
Birth date: 07.07.1936
Website: http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-1.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0
Keywords: mathematics, mechanics, control processes.

Biography

Born on 07.07.1936. Corresponding Member of the Division of Mechanics and Control Processes since 26.12.1984. Academician of the Division of Machine Engineering, Mechanics and Control Processes Problems since 23.12.1987. President since 17.12.1991.

Awards: L. Euler Gold Medal — for outstanding results in mathematics and physics (1997).


http://www.mathnet.ru/eng/person4406
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:osipov.yuri-s
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=201612
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=103387
http://www.researcherid.com/rid/T-6963-2017
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56763831300

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |   2016
1. V. I. Maksimov, Yu. S. Osipov, “Infinite-horizon boundary control of distributed systems”, Comput. Math. Math. Phys., 56:1 (2016), 14–25  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)

   2013
2. I. V. Volovich, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, V. A. Sadovnichii, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 68:1 (2013), 175–182  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
3. V. I. Berdyshev, Yu. F. Dolgii, A. F. Kleimenov, A. B. Kurzhanskii, V. I. Maksimov, Yu. S. Osipov, V. P. Prokopev, V. E. Tretyakov, A. E. Shneider, “Sergei Nikanorovich Shimanov. (K devyanostoletiyu so dnya rozhdeniya)”, Tr. IMM UrO RAN, 19, no. 1, 2013, 5–11  mathnet  mathscinet
4. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, E. A. Volkov, V. A. Il'in, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, N. N. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, “His mathematical century (to the memory of Sergei Mikhailovich Nikol'skii)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 591–594  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2012
5. A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov, “On the solvability of problems of guaranteeing control for partially observable linear dynamical systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 144–159  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 7)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)
6. Yu. S. Osipov, M. I. Zelikin, “Higher-order elastics and elastic hulls”, Russ. J. Math. Phys., 19:2 (2012), 234–243  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 2)
7. Yu. S. Osipov, M. I. Zelikin, “Multidimensional generalizations of Jacobi’s envelope theorem”, Russ. J. Math. Phys., 19:1 (2012), 101–106  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
8. S. N. Bagaev, B. K. Vodolaga, R. I. Il'kaev, B. M. Koval'chuk, G. N. Kulipanov, Yu. S. Osipov, N. N. Ponomarev-Stepnoi, N. A. Ratakhin, G. N. Rykovanov, V. A. Simonenko, A. N. Skrinsky, V. E. Fortov, “Evgenii Nikolaevich Avrorin (on his 80th birthday)”, Phys. Usp., 55:8 (2012), 841–842  mathnet  crossref  crossref  isi  elib

   2011
9. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Some algorithms for the dynamic reconstruction of inputs”, Proc. Inst. Math. Mech., 275, suppl. 1 (2011), S86–S120  mathnet  crossref  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 5)
10. A. F. Andreev, Yu. Yu. Balega, D. A. Varshalovich, V. V. Zheleznyakov, L. M. Zelenyi, N. S. Kardashev, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, Yu. N. Pariiskii, A. M. Finkel'shtein, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “Aleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)”, Phys. Usp., 54:6 (2011), 655–657  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib
11. A. F. Andreev, S. N. Bagaev, A. A. Boyarchuk, D. A. Varshalovich, E. P. Velikhov, N. S. Kardashev, M. Ya. Marov, V. A. Matveev, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman”, Phys. Usp., 54:5 (2011), 537–538  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib

   2010
12. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On dynamical regularization under random noise”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 125–137  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
13. V. V. Benyash-Krivets, A. B. Zhizhchenko, E. I. Zel'manov, A. A. Mal'tsev, G. A. Margulis, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 65:3 (2010), 593–596  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
14. S. V. Bolotin, A. A. Gonchar, S. P. Konovalov, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, Ya. V. Tatarinov, D. V. Treschev, L. D. Faddeev, “Valerii Vasil'evich Kozlov has turned 60 years old”, Russian Math. Surveys, 65:2 (2010), 389–395  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
15. Yu. S. Osipov, “Opening address at the International Conference dedicated to the centenary of L. S. Pontryagin's birth, Moscow, June 17, 2008”, Proc. Steklov Inst. Math., 268 (2010), 1–4  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
16. V. S. Vladimirov, V. G. Kadyshevskii, A. A. Logunov, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, E. M. Primakov, V. A. Rubakov, V. A. Sadovnichii, A. N. Sisakyan, A. N. Skrinsky, D. V. Shirkov, “In memory of Al'bert Nikiforovich Tavkhelidze”, Phys. Usp., 53:4 (2010), 425–426  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi
17. A. F. Andreev, A. L. Aseev, E. P. Velikhov, A. A. Gorbatsevich, Yu. V. Gulyaev, A. E. Zhukov, L. V. Keldysh, G. Ya. Krasnikov, N. N. Ledentsov, Yu. S. Osipov, R. A. Suris, V. E. Fortov, “Zhores Ivanovich Alferov (on his 80th birthday)”, Phys. Usp., 53:3 (2010), 319–320  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib
18. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi
19. A. V. Arutyunov, Yu. N. Bibikov, F. P. Vasil'ev, I. V. Gaishun, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, I. T. Kiguradze, S. K. Korovin, L. D. Kudryavtsev, A. B. Kurzhanskii, S. A. Mazanik, E. K. Makarov, A. A. Martynyuk, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichy, A. M. Samoilenko, T. K. Shemjakina, “Nikolai Alekseevich Izobov (A tribute in honor of his 70th birthday)”, Differ. Equ., 46:1 (2010), 1–7  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   2009
20. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. l. Maksimov, “N. N. Krasovskii's extremal shift method and problems of boundary control”, Autom. Remote Control, 70:4 (2009), 577–588  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2010
21. A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov, “Idealized program packages and problems of positional control with incomplete information”, Proc. Inst. Math. Mech., 268, suppl. 1 (2010), S155–S174  mathnet  crossref  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 5)

   2009
22. S. M. Aldoshin, D. V. Anosov, G. G. Chernyi, V. N. Chubarikov, S. V. Emel'yanov, L. D. Faddeev, A. T. Fomenko, A. A. Gonchar, A. I. Grigor'ev, V. A. Il'in, M. P. Kirpichnikov, S. K. Korovin, M. V. Koval'chuk, V. V. Kozlov, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. M. Okunev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, V. P. Skulachev, V. A. Tkachuk, E. P. Velikhov, Yu. I. Zhuravlev,, “Viktor Antonovich Sadovnichii. A tribute in honor of his seventieth birthday”, Differ. Equ., 45:4 (2009), 465–476  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib

   2010
23. V. I. Berdyshev, M. I. Gusev, N. N. Krasovskii, Yu. S. Osipov, V. N. Ushakov, A. G. Chentsov, “Aleksandr Borisovich Kurzhanskii (on the occasion of his 70th birthday)”, Proc. Inst. Math. Mech., 269, suppl. 1 (2010), S1–S5  mathnet  crossref  elib
24. V. I. Berdyshev, S. V. Emel'yanov, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (on the occasion of his 85th birthday)”, Proc. Inst. Math. Mech., 268, suppl. 1 (2010), S1–S14  mathnet  crossref  isi  elib  scopus

   2009
25. D. V. Anosov, F. L. Chernous'ko, S. V. Emel'yanov, R. V. Gamkrelidze, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. M. Matrosov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (A tribute in honor of his eighty-fifth birthday)”, Differ. Equ., 45:10 (2009), 1401–1407  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   2008
26. Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, D. V. Bykov, F. L. Chernous'ko, A. A. Logunov, S. Yu. Dobrokhotov, M. V. Karasev, “Fiftieth anniversary of research and teaching by Viktor Pavlovich Maslov”, Theoret. and Math. Phys., 155:2 (2008), 674–677  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
27. Tr. IMM UrO RAN, 14, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2008 , 224 pp.  mathnet
28. O. M. Belotserkovskii, I. S. Lomov, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, I. A. Shishmarev, “Vladimir Aleksandrovich Il'in (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1163–1172  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
29. Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, “Sergei Petrovich Novikov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 63:2 (2008), 201–203  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
30. E. B. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, N. A. Borisevich, A. G. Zabrodskii, A. A. Kaplyanskii, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, Yu. K. Pozhela, R. A. Suris, E. D. Trifonov, “In memory of Karl Karlovich Rebane”, Phys. Usp., 51:4 (2008), 419–420  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi

   2007
31. Gruppy i grafy, Sb. nauch. trudov, Tr. IMM UrO RAN, 13, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2007 , 198 pp.  mathnet
32. Tr. IMM UrO RAN, 13, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2007 , 235 pp.  mathnet
33. Tr. IMM UrO RAN, 13, no. 3, ed. Yu. S. Osipov, 2007 , 162 pp.  mathnet
34. Tr. IMM UrO RAN, 13, no. 4, ed. Yu. S. Osipov, 2007 , 191 pp.  mathnet
35. V. I. Arnol'd, V. S. Vladimirov, V. V. Kozlov, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, A. N. Sisakyan, A. D. Sukhanov, L. D. Faddeev, K. V. Frolov, “Yurii Alekseevich Mitropol'skii (on his 90th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:4 (2007), 829–835  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
36. V. V. Arestov, V. I. Berdyshev, O. V. Besov, N. N. Krasovskii, S. M. Nikol'skii, S. I. Novikov, Yu. S. Osipov, S. A. Telyakovskii, N. I. Chernykh, V. T. Shevaldin, “Yurii Nikolaevich Subbotin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:2 (2007), 403–406  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2006
37. Yu. S. Osipov, “Control packages: an approach to solution of positional control problems with incomplete information”, Russian Math. Surveys, 61:4 (2006), 611–661  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 15)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 16)
38. Upravlenie, ustoichivost i obratnye zadachi dinamiki, Sbornik nauchnykh trudov, Tr. IMM UrO RAN, 12, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2006 , 215 pp.  mathnet  zmath
39. O. V. Besov, V. S. Vladimirov, V. V. Kozlov, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, “Vladimir Aleksandrovich Kondrat'ev (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:6 (2006), 1189–1197  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
40. I. V. Andreev, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, I. M. Dremin, N. S. Kardashev, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, V. I. Ritus, I. I. Roizen, V. Ya. Fainberg, “In memory of Evgenii L'vovich Feinberg”, Phys. Usp., 49:6 (2006), 659–660  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi

   2005
41. S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, A. A. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, T. K. Shemyakina, “Sergei Konstantinovich Korovin (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Equ., 41:5 (2005), 599–611  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib
42. O. M. Belotserkovskii, E. P. Velikhov, V. A. Ilin, S. P. Kapitsa, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, D. P. Kostomarov, G. G. Malinetskii, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, A. A. Petrov, Yu. P. Popov, V. A. Sadovnichii, V. S. Stepin, B. N. Chetverushkin, “Sergei Pavlovich Kurdyumov”, Differents. uravneniya., 41:4 (2005), 570–572  mathnet  mathscinet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)
43. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, E. P. Velikhov, et al., “Sergei Pavlovich Kurdyumov (1928–2004)”, Comput. Math. Math. Phys., 45:5 (2005), 909–911  mathnet  mathscinet  zmath  elib
44. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, E. P. Velikhov, V. S. Stëpin, O. M. Belotserkovskii, A. A. Petrov, Yu. P. Popov, E. L. Akim, A. V. Zabrodin, D. A. Koryagin, G. G. Malinetskii, G. K. Borovin, D. P. Kostomarov, B. N. Chetverushkin, S. P. Kapitsa, V. A. Dorodnitsyn, G. G. Elenin, N. V. Zmitrenko, E. N. Knyazeva, E. S. Kurkina, A. P. Mikhailov, G. Yu. Riznichenko, V. L. Romanov, “Sergei Pavlovich Kurdyumov (18.11.1928–2.12.2004)”, Matem. modelirovanie, 17:2 (2005), 126–128  mathnet  mathscinet (cited: 2)
45. Dinamicheskie sistemy i problemy upravleniya, Sbornik nauchnykh trudov, Tr. IMM UrO RAN, 11, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2005 , 242 pp.  mathnet  zmath
46. Teoriya funktsii, Sbornik nauchnykh trudov, Tr. IMM UrO RAN, 11, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2005 , 204 pp.  mathnet  zmath

   2004
47. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “The method of extremal shift and optimization problems”, Proc. Inst. Math. Mech., 2004no. , suppl. 2, S91–S114  mathnet  mathscinet  zmath  elib
48. V. I. Berdyshev, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, V. V. Rumyantsev, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (on the occasion of his 80th birthday)”, Proc. Inst. Math. Mech., 2004no. , suppl. 2, S1–S19  mathnet  mathscinet  zmath  elib
49. D. V. Anosov, R. V. Gamkrelidze, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. M. Matrosov, E. F. Mishchenko, E. I Moiseev., Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, V. V. Rumyantsev, F. L. Chernous'ko, “Nikolaĭ Nikolaevich Krasovskiĭ (on the occasion of his eightieth birthday)”, Differ. Equ., 40:11 (2004), 1517–1532  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
50. K. A. Valiev, E. P. Velikhov, I. V. Gaishun, V. A. Gelovani, A. A. Gonchar, Yu. V. Gulyaev, V. A. Il'in, N. A. Izobov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichy, T. K. Shemjakina, Yu. S. Popkov, V. L. Arlazarov, “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (A Tribute in Honor of His 75th Birthday)”, Differ. Equ., 40:5 (2004), 621–624  mathnet  crossref  mathscinet
51. N. S. Bakhvalov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, S. V. Emel'yanov, Yu. I. Zhuravlev, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, L. D. Kudryavtsev, O. B. Lupanov, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, D. E. Okhotsimskii, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, E. I. Shemyakin, “Viktor Antonovich Sadovnichii (A tribute in honor of his sixty-fifth birthday)”, Differ. Equ., 40:4 (2004), 467–476  mathnet  crossref  mathscinet

   2003
52. Yu. S. Osipov, V. I. Berdyshev, A. M. Il'in, A. I. Korotkii, V. V. Samofalov, S. S. Titov, O. N. Ul'yanov, O. B. Khairullina, “Anatolii Fedorovich Sidorov (1933–1999)”, Proc. Inst. Math. Mech., 2003no. , suppl. 2, S1–S7  mathnet  mathscinet  zmath  elib
53. Yu. S. Osipov, “O Sergee Nikanoroviche Shimanove”, Izv. Ural. gos. un-ta. Matem. Mekh., 2003, no. 5(26), 6  mathscinet  zmath
54. D. V. Anosov, V. I. Arnol'd, V. M. Buchstaber, V. A. Golubeva, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, L. D. Kudryavtsev, V. P. Leksin, O. B. Lupanov, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. M. Postnikov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, L. D. Faddeev, A. V. Chernavskii, “Andrei Andreevich Bolibrukh (obituary)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1185–1189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
55. A. A. Bolibrukh, A. A. Gonchar, I. V. Volovich, V. G. Kadyshevskii, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, D. V. Shirkov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:1 (2003), 199–209  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
56. T. D. Venttsel', V. S. Vladimirov, V. V. Zhikov, A. M. Il'in, V. A. Il'in, V. A. Kondrat'ev, L. D. Kudryavtsev, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Osipov, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, L. D. Faddeev, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, A. A. Shkalikov, “Ol'ga Arsen'evna Oleinik (obituary)”, Russian Math. Surveys, 58:1 (2003), 161–172  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
57. V. G. Kadyshevskii, A. A. Komar, O. N. Krokhin, A. A. Logunov, A. I. Malakhov, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, V. A. Rubakov, A. N. Sisakyan, A. N. Skrinsky, A. N. Tavkhelidze, D. V. Shirkov, “In memory of Aleksandr Mikhailovich Baldin”, Phys. Usp., 46:7 (2003), 769–771  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi
58. O. M. Belotserkovskii, S. V. Emel'yanov, S. K. Korovin, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. A. Samarskii, T. K. Shemjakina, “Vladimir Aleksandrovich Il'in (A Tribute in Honor of His Seventy-Fifth Birthday)”, Differ. Equ., 39:5 (2003), 609–613  mathnet  crossref  mathscinet

   2002
59. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Extremal problems with separable graphs”, Cybernet. Systems Anal., 38:2 (2002), 175–194  crossref  mathscinet  zmath
60. A. A. Bolibrukh, A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. G. Sergeev, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, E. M. Chirka, “Andrei Aleksandrovich Gonchar (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 191–198  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)
61. Zh. I. Alferov, V. L. Ginzburg, B. P. Zakharchenya, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, V. V. Ustinov, G. I. Kharus, V. A. Chereshnev, “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil'kovskii”, Phys. Usp., 45:7 (2002), 779–780  mathnet  crossref  crossref  isi
62. V. M. Babich, R. R. Gadyl'shin, A. R. Danilin, S. Yu. Dobrokhotov, V. A. Il'in, L. A. Kalyakin, E. F. Mishchenko, V. Yu. Novokshenov, Yu. S. Osipov, M. D. Ramazanov, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, “Arlen Mikhailovich Il'in (A tribute in honor of his 70th birthday)”, Differ. Equ., 38:8 (2002), 1075–1080  mathnet  crossref  mathscinet
63. Yu. N. Bibikov, N. A. Izobov, V. A. Il'in, V. A. Kondratiev, N. N. Krasovskii, L. D. Kudryavtsev, G. A. Leonov, V. M. Millionshchikov, Yu. S. Osipov, S. Yu. Pilyugin, N. Kh. Rozov, “Viktor Aleksandrovich Pliss (A tribute in honor of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 38:2 (2002), 155–163  mathnet  crossref  mathscinet

   2001
64. Yu. Osipov, L. Pandolfi, V. Maksimov, “Problems of dynamical reconstruction and robust boundary control: the case of the Dirichlet boundary conditions”, Distributed systems: optimization and economic-environmental applications (Ekaterinburg, 2000), J. Inverse Ill-Posed Probl., 9, no. 2, 2001, 149–162  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  elib (cited: 9)  scopus (cited: 7)
65. Yu. S. Osipov, “100 let so dnya rozhdeniya akademika M. A. Lavrenteva”, Vestn. RAN, 71:5 (2001), 424–428  mathscinet
66. Yu. S. Osipov, “Opening address”, Phys. Usp., 44:10 (2001), 1020–1023  mathnet  crossref  crossref  isi

   2000
67. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On an algorithmic criterion of the solvability of game problems for linear controlled systems”, Proc. Inst. Math. Mech., 2000no. , suppl. 1, S154–S162  mathnet  mathscinet  zmath  elib
68. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Dynamic inverse problems for parabolic systems”, Differ. Equ., 36:5 (2000), 643–661  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 9)
69. Yu. S. Osipov, L. Pandolfi, V. I. Maksimov, “The problem of robust boundary control: the case of Dirichlet boundary conditions”, Dokl. Math., 62:2 (2000), 205–207  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
70. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, V. P. Maslov, Yu. S. Osipov, “Anatolii Dmitrievich Myshkis (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 55:3 (2000), 597–599  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
71. A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, L. D. Kudryavtsev, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, “Faramaz Gazanfar ogly Maksudov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 55:6 (2000), 1131–1134  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1999
72. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On Two-Dimensional Reduction in a Differential Game of Quality”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 198–211  mathnet  mathscinet  zmath
73. A. F. Andreev, V. N. Bol'shakov, A. A. Boyarchuk, Yu. A. Izyumov, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, A. M. Prokhorov, G. G. Taluts, E. A. Turov, V. V. Ustinov, I. M. Tsidil'kovskii, “In memory of Sergei Vasil'evich Vonsovskii”, Phys. Usp., 42:1 (1999), 101–102  mathnet  crossref  crossref  isi
74. V. V. Aleksandrov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, A. I. Grigor'ev, S. S. Grigoryan, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, D. P. Kostomarov, L. D. Kudryavtsev, L. S. Logunov, O. B. Lupanov, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, A. A. Samarskii, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, A. T. Fomenko, “Viktor Antonovich Sadovnichiǐ (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Equ., 35:4 (1999), 433–446  mathnet  mathscinet
75. A. V. Arutyunov, M. I. Gusev, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, F. L. Chernous'ko, “Aleksandr Borisovich Kurzhanskiǐ (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Equ., 35:11 (1999), 1463–1473  mathnet  mathscinet
76. M. I. Zelikin, V. A. Il'in, N. N. Krasovskii, V. L. Makarov, V. P. Maslov, Yu. S. Osipov, V. M. Tikhomirov, T. M. Eneev, I. R. Shafarevich, A. V. Yablokov, “Lyudmila Filippovna Zelikina”, Differ. Equ., 35:6 (1999), 856–857  mathnet  mathscinet
77. N. A. Bobylev, A. A. Gonchar, Yu. I. Zhuravlev, V. A. Il'in, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, I. M. Makarov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. A. Samarskii, “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 35:5 (1999), 577–591  mathnet  mathscinet
78. V. N. Abrashin, A. A. Arsen'ev, I. V. Gaishun, A. V. Gulin, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, D. P. Kostomarov, S. P. Kurdyumov, Yu. S. Osipov, Yu. P. Popov, V. A. Sadovnichii, “Aleksandr Andreevich Samarskiǐ (on the occasion of his eightieth birthday)”, Differ. Equ., 35:2 (1999), 145–150  mathnet  mathscinet

   1998
79. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Approximate linear reduction in a guidance-avoidance differential game”, Proc. Steklov Inst. Math., 220 (1998), 170–191  mathnet  mathscinet  zmath
80. O. M. Belotserkovskii, S. V. Emel'yanov, S. K. Korovin, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. A. Samarskii, “Vladimir Aleksandrovich Il'in (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1381–1386  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
81. S. V. Emel'yanov, S. K. Korovin, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. A. Samarskii, T. K. Shemjakina, “Vladimir Aleksandrovich Il'in (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 34:5 (1998), 577–595  mathnet  mathscinet

   1997
82. A. V. Kryazhimskiǐ, V. l. Maksimov, Yu. S. Osipov, “Reconstruction of extremal perturbations in parabolic equations”, Comput. Math. Math. Phys., 37:3 (1997), 288–298  mathnet  mathscinet  zmath
83. V. I. Arnol'd, A. A. Bolibrukh, R. V. Gamkrelidze, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. D. Faddeev, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 437–445  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
84. V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, A. M. Samoilenko, K. V. Frolov, “Yurii Alekseevich Mitropol'skii (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:1 (1997), 233–236  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
85. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, V. A. Vassiliev, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, M. L. Gromov, S. M. Gusein-Zade, V. M. Zakalyukin, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, Yu. I. Manin, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. B. Sevryuk, Ya. G. Sinai, A. N. Tyurin, L. D. Faddeev, B. A. Khesin, A. G. Khovanskii, “Vladimir Igorevich Arnol'd (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:5 (1997), 1117–1139  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
86. E. N. Avrorin, R. I. Ilkaev, V. N. Mikhailov, E. A. Negin, Yu. S. Osipov, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, Yu. A. Trutnev, “In memory of Yulii Borisovich Khariton”, Phys. Usp., 40:12 (1997), 1261–1262  mathnet  crossref  crossref  isi

   1996
87. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “Dynamical inverse problems for systems with distributed parameters”, J. Inverse Ill-Posed Probl., 4:4 (1996), 267–282  crossref  mathscinet (cited: 8)  zmath
88. A. M. Denisov, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, Yu. S. Osipov, A. A. Samarskii, A. G. Sveshnikov, “Andrei Nikolaevich Tikhonov (on the occasion of the ninetieth anniversary of his birth)”, Differential Equations, 32:10 (1996), 1297–1299 (1997)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
89. O. V. Besov, V. M. Buchstaber, A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, S. V. Konyagin, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. Yu. Popov, V. A. Sadovnichii, A. F. Sidorov, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, N. I. Chernykh, “Sergei Borisovich Stechkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 51:6 (1996), 1007–1014  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
90. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, N. G. Basov, E. P. Velikhov, B. B. Kadomtsev, L. V. Keldysh, G. A. Mesyats, V. V. Migulin, Yu. S. Osipov, “Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his eightieth birthday)”, Phys. Usp., 39:7 (1996), 755–756  mathnet  crossref  crossref  isi

   1995
91. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, Inverse problems for ordinary differential equations: dynamical solutions, Gordon and Breach Science Publishers, Basel, 1995 , xx+625 pp.  mathscinet (cited: 88)  zmath
92. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On differential-evolutionary games”, Proc. Steklov Inst. Math., 211 (1995), 234–261  mathnet  mathscinet  zmath
93. V. A. Il'in, L. D. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, “Ol'ga Arsen'evna Oleinik (on the occasion of her seventieth birthday)”, Differential Equations, 31:7 (1995), 1035–1055  mathnet  mathscinet  isi
94. Yu. S. Osipov, A. A. Gonchar, S. P. Novikov, V. I. Arnol'd, G. I. Marchuk, P. P. Kulish, V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, “Lyudvig Dmitrievich Faddeev (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:3 (1995), 643–659  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
95. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, V. S. Vladimirov, E. A. Volkov, V. K. Dzyadyk, V. A. Il'in, B. S. Kashin, N. P. Korneichuk, L. D. Kudryavtsev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, P. L. Ul'yanov, “Sergei Mikhailovich Nikol'skii (on his ninetieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1321–1327  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1994
96. Yu. S. Osipov, V. I. Maksimov, “On the stable reconstruction of controls in nonlinear distributed systems”, J. Optim. Theory Appl., 82:3 (1994), 485–501  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi  elib  scopus
97. E. N. Avrorin, A. V. Belugin, V. S. Bosamykin, R. I. Ilkaev, G. A. Kirillov, V. N. Mikhailov, E. A. Negin, Yu. S. Osipov, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, I. D. Sofronov, L. M. Timonin, Yu. A. Trutnev, “Yuliǐ Borisovich Khariton (on his 90th birthday)”, Phys. Usp., 37:3 (1994), 317–319  mathnet  crossref  crossref  isi
98. A. A. Arsen'ev, A. V. Bitsadze, A. A. Dorodnitsyn, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. P. Kurdyumov, Yu. S. Osipov, “Aleksandr Andreevich Samarskiǐ (on the occasion of his seventy-fifth birthday)”, Differ. Equ., 30:7 (1994), 1027–1029  mathnet  mathscinet

   1993
99. Yu. S. Osipov, “On reconstruction of coefficients for differential equations”, Current problems of analysis and mathematical physics (Taormina, 1992), Univ. Roma “La Sapienza”, Rome, 1993, 195–199 (Italian)  mathscinet (cited: 1)  zmath
100. M. M. Lavrent'ev, N. N. Krasovskii, Yu. S. Osipov, A. N. Tikhonov, V. V. Vasin, K. N. Gur'yanova, I. V. Mel'nikova, “Valentin Konstantinovich Ivanov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 48:5 (1993), 147–153  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1992
101. Yu. S. Osipov, A. I. Korotkiĭ, “On dynamical restoration of parameters of elliptic systems”, Ill-posed problems in natural sciences (Moscow, 1991), VSP, Utrecht, 1992, 108–117  mathscinet (cited: 5)  zmath

   1991
102. Yu. S. Osipov, “Inverse problem of dynamics for systems described by parabolic inequality”, Modelling and inverse problems of control for distributed parameter systems (Laxenburg, 1989), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 154, Springer, Berlin, 1991, 127–134  crossref  mathscinet (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   1992
103. A. I. Korotkiy, Yu. S. Osipov, “Dynamic modelling of parameters in hyperbolic systems”, Soviet J. Comput. Systems Sci., 30:3 (1992), 13–22  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1991
104. N. N. Krasovskii, L. D. Kudryavtsev, G. A. Leonov, Yu. S. Osipov, S. Yu. Pilyugin, “Viktor Aleksandrovich Pliss (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)”, Differents. uravneniya, 27:12 (1991), 2186–2189  mathnet  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1990
105. A. V. Kim, A. I. Korotkii, Yu. S. Osipov, “Inverse problems of the dynamics of parabolic systems”, J. Appl. Math. Mech., 54:5 (1990), 619–623 (1991)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
106. Yu. S. Korbich, V. I. Maksimov, Yu. S. Osipov, “Dynamic modeling of controls in some parabolic systems”, J. Appl. Math. Mech., 54:3 (1990), 293–297  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
107. I. I. Vorovich, A. Yu. Ishlinskii, M. A. Krasnosel'skii, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, V. A. Marchenko, V. P. Maslov, Yu. A. Mitropol'skii, L. V. Ovsyannikov, Yu. S. Osipov, A. N. Sharkovskii, “Anatolii Dmitrievich Myshkis (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 45:4 (1990), 207–210  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1989
108. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Ob ustoichivom pozitsionnom vosstanovlenii upravleniya po izmereniyam chasti koordinat”, Nekotorye zadachi upravleniya i ustoichivosti, UNTs AN SSSR, Sverdlovsk, 1989, 33–47  mathscinet (cited: 4)  zmath

   1988
109. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “O metodakh pozitsionnogo modelirovaniya upravleniya v dinamicheskikh sistemakh”, Kachestvennye voprosy teorii differentsialnykh uravnenii i upravlyaemykh sistem, AN SSSR, Ural. otd., Sverdlovsk, 1988, 34–44  mathscinet (cited: 3)
110. Yu. S. Osipov, A. P. Suetov, “Kachestvennye voprosy teorii optimizatsii konstruktsii”, Voprosy kachestvennoi teorii differentsialnykh uravnenii (Irkutsk, 1986), Nauka, Novosibirsk, 1988, 237–244  mathscinet (cited: 1)

   1990
111. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Stable solutions of inverse problems of the dynamics of controllable systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 185 (1990), 143–164  mathnet  mathscinet  zmath

   1988
112. Yu. S. Osipov, “Control problems under insufficient information”, System modelling and optimization (Tokyo, 1987), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 113, Springer, Berlin, 1988, 29–51  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)

   1987
113. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Obratnye zadachi dinamiki i upravlyaemye modeli”, Mekhanika i nauchno-tekhnicheskii progress, v. 1, Obschaya i prikladnaya mekhanika, Nauka, M., 1987, 196–211  mathscinet (cited: 6)
114. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “K regulyarizatsii vypukloi ekstremalnoi zadachi s netochno zadannymi ogranicheniyami. Prilozhenie k zadache optimalnogo upravleniya s fazovymi ogranicheniyami”, Nekotorye metody pozitsionnogo i programmnogo upravleniya, UNTs AN SSSR, Sverdlovsk, 1987, 34–54  mathscinet (cited: 9)
115. Yu. S. Osipov, “Zadachi dinamicheskogo vosstanovleniya”, Chislo i mysl, 10, Znanie, M., 1987, 7–27  mathscinet (cited: 2)

   1986
116. Yu. S. Osipov, A. V. Krjazhimskii, “Positional modeling of stochastic control in dynamical systems”, Stochastic optimization (Kiev, 1984), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 81, Springer, Berlin, 1986, 696–704  crossref  mathscinet (cited: 2)
117. A. G. Vitushkin, M. I. Zelikin, N. N. Krasovskii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, K. A. Sitnikov, “Nicolai Terent'evich Tynyanskii (obituary)”, Russian Math. Surveys, 41:4 (1986), 173–174  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1985
118. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Best approximation of the differentiation operator in the class of nonanticipatory operators”, Math. Notes, 37:2 (1985), 109–114  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 1)

   1984
119. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, “O modelirovanii parametrov dinamicheskoi sistemy”, Zadachi upravleniya i modelirovaniya v dinamicheskikh sistemakh, UNTs AN SSSR, Sverdlovsk, 1984, 47–68  mathscinet (cited: 3)
120. A. V. Krja{z̆}imskiĭ, Yu. S. Osipov, “On positional calculation of $\Omega$-normal controls in dynamical system”, Problems Control Inform. Theory/Problemy Upravlen. Teor. Inform., 13:6 (1984), 425–436  mathscinet (cited: 6)  scopus (cited: 14)
121. Yu. S. Osipov, A. P. Suetov, “Ob odnoi zadache Zh.-L. Lionsa”, Dokl. AN SSSR, 276:2 (1984), 288–291  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi

   1983
122. A. V. Kriazhimskii, V. I. Maksimov, Iu. S. Osipov, “On positional simulation in dynamic systems”, J. Appl. Math. Mech., 47:6 (1983), 709–714  crossref  mathscinet  isi  scopus (cited: 5)
123. Engrg. Cybernetics, 21:2 (1983), 38–47  mathscinet  scopus (cited: 16)
124. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, “O dinamicheskom reshenii operatornykh uravnenii”, Dokl. AN SSSR, 269:3 (1983), 552–556  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi

   1981
125. Iu. S. Osipov, V. G. Pimenov, “On positional control under aftereffect in the controlling forces”, J. Appl. Math. Mech., 45:2 (1981), 159–163  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi  scopus (cited: 4)

   1980
126. A. I. Korotkii, Iu. S. Osipov, “On position control in distributed-parameter systems”, J. Appl. Math. Mech., 44:4 (1980), 431–435  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1979
127. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, S. P. Okhezin, “Zadachi upravleniya v sistemakh s raspredelennymi parametrami”, Dinamika upravlyaemykh sistem (Irkutsk, 1977), Nauka, Novosibirsk, 1979, 199–208  mathscinet (cited: 1)

   1978
128. A. I. Korotkii, Iu. S. Osipov, “Approximation in problems of position control of parabolic systems”, J. Appl. Math. Mech., 42:4 (1978), 631–637  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  scopus (cited: 1)
129. Iu. S. Osipov, V. G. Pimenov, “On the theory of differential games in systems with aftereffect”, J. Appl. Math. Mech., 42:6 (1978), 1061–1069  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  scopus (cited: 2)

   1977
130. Iu. S. Osipov, “Position control in parabolic systems”, J. Appl. Math. Mech., 41:2 (1977), 187–193  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 7)
131. Yu. S. Osipov, S. P. Okheizin, “K teorii pozitsionnogo upravleniya v giperbolicheskikh sistemakh”, Dokl. AN SSSR, 233:4 (1977), 551–554  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1976
132. Yu. S. Osipov, S. P. Okhezin, “K teorii differentsialnykh igr v parabolicheskikh sistemakh”, Dokl. AN SSSR, 226:6 (1976), 1267–1270  mathscinet (cited: 6)  zmath
133. L. P. Alesenko, Yu. S. Osipov, “O regulyarizatsii upravlenii v differentsialno-raznostnoi igre sblizheniya-ukloneniya”, Differents. uravneniya, 12:6 (1976), 999–1006  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1975
134. A. B. Kuržhanskiĭ, Yu. S. Osipov, “Minimax control and estimation problems in systems with distributed parameters”, Proceedings of the IFAC 6th World Congress (Boston/Cambridge, Mass., 1975), Part 1, IFAC, Düsseldorf, 1975, Paper No. 15.5, 11  mathscinet (cited: 1)
135. Yu. S. Osipov, “K teorii differentsialnykh igr v sistemakh s raspredelennymi parametrami”, Dokl. AN SSSR, 223:6 (1975), 1314–1317  mathscinet (cited: 14)  zmath
136. Yu. S. Osipov, “Ob odnoi differentsialnoi igre sblizheniya”, Differentsialnye igry i zadachi upravleniya, Tr. in-ta matem. i mekh. UNTs AN SSSR, 15, 1975, 157–166  mathscinet
137. J. Appl. Math. Mech., 39:5 (1975), 743–750  crossref  mathscinet  scopus (cited: 2)

   1974
138. N. N. Krasovskii, Yu. S. Osipov, “K teorii differentsialnykh igr s nepolnoi informatsiei”, Dokl. AN SSSR, 215 (1974), 780–783  mathscinet (cited: 5)  zmath

   1973
139. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “Differential-difference game of encounter with a functional target set”, J. Appl. Math. Mech., 37 (1973), 1–10  crossref  mathscinet  zmath

   1972
140. A. B. Kurzhanskii, Yu. S. Osipov, “Ob optimalnom upravlenii pri ogranicheniyakh na fazovye koordinaty sistemy”, Optimalnye i adaptivnye sistemy, Tr. 4 Vsesoyuz. sov. po avtomat. upr. (Tbilisi, 1968), Nauka, M., 1972, 124–133 (Russian)  mathscinet
141. Yu. S. Osipov, “Minimaksnoe pogloschenie v differentsialno-raznostnykh igrakh”, Dokl. AN SSSR, 203 (1972), 32–35  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1971
142. Iu. S. Osipov, “On the theory of differential games of systems with aftereffect”, J. Appl. Math. Mech., 35 (1971), 262–272  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)
143. Iu. S. Osipov, “A differential guidance game for systems with aftereffect”, J. Appl. Math. Mech., 35 (1971), 92–99  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 9)
144. Yu. S. Osipov, “Lineinye differentsialno-raznostnye igry”, Dokl. AN SSSR, 197:5 (1971), 1022–1025  mathnet  mathscinet (cited: 9)  mathscinet (cited: 9)  zmath
145. Yu. S. Osipov, “Differentsialnye igry sistem s posledeistviem”, Dokl. AN SSSR, 196:4 (1971), 779–782  mathnet  mathscinet (cited: 13)  mathscinet (cited: 13)  zmath
146. N. N. Krasovskii, Yu. S. Osipov, “Linear differential-difference games”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 197:4 (1971), 777–780  mathnet  mathscinet  zmath

   1970
147. A. B. Kurzhanskiy, Yu. S. Osipov, “A control problem with restricted coordinates”, Engrg. Cybernetics, 8:5 (1970), 841–847  mathscinet
148. A. B. Kurzhanskiy, Yu. S. Osipov, “Programmed pursuit in linear systems”, Engrg. Cybernetics, 8:3 (1970), 430–443  mathscinet  mathscinet  zmath

   1969
149. A. B. Kurzhanskii, Iu. S. Osipov, “On control problems with restricted coordinates”, J. Appl. Math. Mech., 33 (1969), 682–695 (1970)  crossref  mathscinet  scopus (cited: 3)
150. A. B. Kurzhanskii, Yu. S. Osipov, “K upravleniyu lineinoi sistemoi obobschennymi vozdeistviyami”, Differents. uravneniya, 5:8 (1969), 1360–1370  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 6)  zmath

   1968
151. A. B. Kurzhanskii, Iu. S. Osipov, “The problem of control with bounded phase coordinates”, J. Appl. Math. Mech., 32 (1968), 188–195  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  scopus (cited: 3)

   1965
152. Iu. S. Osipov, “On the reduction principle in critical cases of stability of the motion of time-lag systems”, J. Appl. Math. Mech., 29 (1965), 963–974  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  scopus (cited: 1)
153. Yu. S. Osipov, “O stabilizatsii nelineinykh upravlyaemykh sistem s zapazdyvaniem v kriticheskom sluchae odnogo nulevogo kornya”, Differents. uravneniya, 1:7 (1965), 908–922  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
154. Yu. S. Osipov, “O stabilizatsii upravlyaemykh sistem s zapazdyvaniem”, Differents. uravneniya, 1:5 (1965), 605–618  mathnet (cited: 20)  mathscinet (cited: 14)  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Открытие конференции
Yu. S. Osipov
Междкнародная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Г. И. Марчука "Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования"
June 8, 2015 15:00   
2. Speech
Yu. S. Osipov
Общее собрание отделения математических наук РАН, посвященное планам Минобрнауки РФ по реорганизации Российской академии наук
July 1, 2013 15:05   
3. Krasovskii's extreme shift control principle and its applications
Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskiy
International Conference "Differential Equations and Topology" dedicated to the Centennial Anniversary of L. S. Pontryagin
June 17, 2008 17:20   
4. Speech at the opening of the conference “Differential Equations and Topology”
Yu. S. Osipov
International Conference "Differential Equations and Topology" dedicated to the Centennial Anniversary of L. S. Pontryagin
June 17, 2008 13:00   
5. Greeting
Yu. S. Osipov
Festive meeting for the 100th birthday of Academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii
April 30, 2005   
6. Extremal problems with separable graphs
A. V. Kryazhimskiy, Yu. S. Osipov
Steklov Mathematical Institute Seminar
April 17, 2003

Books in Math-Net.Ru
 1. Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 14, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2008, 224 с.
  http://mi.mathnet.ru/book965
 2. Группы и графы, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 13, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2007, 198 с.
  http://mi.mathnet.ru/book971
 3. Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 13, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2007, 235 с.
  http://mi.mathnet.ru/book972
 4. Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 13, no. 3, ed. Yu. S. Osipov, 2007, 162 с.
  http://mi.mathnet.ru/book973
 5. Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 13, no. 4, ed. Yu. S. Osipov, 2007, 191 с.
  http://mi.mathnet.ru/book974
 6. Yu. S. Osipov, Dynamical systems: modeling, optimization, and control, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 12, no. 1, 2006, 248 с.
  http://mi.mathnet.ru/book975
 7. Control, stability, and inverse problems of dynamics, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 12, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2006, 215 с.
  http://mi.mathnet.ru/book976
 8. Dynamical systems and control problems, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 11, no. 1, ed. Yu. S. Osipov, 2005, 242 с.
  http://mi.mathnet.ru/book979
 9. Function theory, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 11, no. 2, ed. Yu. S. Osipov, 2005, 204 с.
  http://mi.mathnet.ru/book980

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018