Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Kudinov, Igor Vasilievich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 20
Scientific articles: 20

Number of views:
This page:2191
Abstract pages:4559
Full texts:1996
References:671
Candidate of technical sciences (2012)
Speciality: 05.13.18; 05.13.17 (Mathematical modeling, numerical methods, and the program systems; Theoretical foundation for informatics)
Birth date: 11.02.1987
E-mail:
Keywords: Heat conductivity, boundary conditions, temperature, nonlinear problem.

Subject:

Analytical decisions of problems of heat conductivity.

   
Main publications:
  1. Kudinov I.V., Stefanyuk E.V., Averin B.V., “Poluchenie analiticheskogo resheniya uravnenii gidrodinamicheskogo pogranichnogo sloya na osnove vvedeniya dopolnitelnykh granichnykh uslovii”, Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi Akademii nauk, 2008, Spetsialnyi vypusk «Aktualnye voprosy teplo- i massoobmena, energoeffektivnost, issledovanie vikhrevykh zakruchennykh potokov», 39–46
  2. Stefanyuk E.V., Kudinov I.V., Largina E.V., “Postroenie priblizhennykh analiticheskikh reshenii nelineinykh obyknovennykh differentsialnykh uravnenii na osnove ispolzovaniya dopolnitelnykh granichnykh uslovii”, Vestnik SamGTU, 2009, № 1(18), 122–132  mathnet
  3. Kudinov I.V., Stefanyuk E.V., Largina E.V., “Obobschennye funktsii v zadachakh teploprovodnosti dlya mnogosloinykh konstruktsii”, Vestnik SamGTU, seriya «matematicheskaya», 2:8 (2008), 41–56
  4. Kudinov I.V., Averin B.V., Largina E.V., Eremin A.V., “Obobschennye funktsii v nelineinykh zadachakh teploprovodnosti dlya mnogosloinykh konstruktsii”, Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov, 2009
  5. Kudinov I.V., Stefanyuk E.V., “Analiticheskie resheniya uravnenii dinamicheskogo i teplovogo pogranichnogo sloya pri granichnykh usloviyakh pervogo i tretego roda”, Trudy XVII shkoly-seminara molodykh uchenykh i spetsialistov «Problemy gazodinamiki i teplomassoobmena v aerokosmicheskikh tekhnologiyakh», т. 2, 2009, 139–142

http://www.mathnet.ru/eng/person44183
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:kudinov.i-v
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582493
http://orcid.org/0000-0002-9422-0367
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35169937500

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. I. V. Kudinov, E. V. Kotova, V. A. Kudinov, “A method of obtaining analytical solutions to boundary value problems based on defining additional boundary conditions and additional desired functions”, Sib. Zh. Vychisl. Mat., 22:2 (2019),  153–165  mathnet  elib; Num. Anal. Appl., 12:2 (2019), 126–136  isi  scopus
2. I. V. Kudinov, O. Yu. Kurganova, V. K. Tkachev, “Exact analytical solution for the stationary two-dimensional heat conduction problem with a heat source”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 23:1 (2019),  195–203  mathnet  zmath  elib
2018
3. I. V. Kudinov, “Development of mathematical models and research strongly nonequilibrium developments taking into account space-time nonlocality”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 22:1 (2018),  116–152  mathnet  zmath  elib
2017
4. I. V. Kudinov, V. A. Kudinov, E. V. Kotova, “Additional boundary conditions in unsteady-state heat conduction problems”, TVT, 55:4 (2017),  556–563  mathnet  elib; High Temperature, 55:4 (2017), 541–548  isi  scopus
2016
5. I. V. Kudinov, V. A. Kudinov, E. V. Kotova, “Analytic solutions to heat transfer problems on a basis of determination of a front of heat disturbance”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2016, 11,  27–41  mathnet; Russian Math. (Iz. VUZ), 60:11 (2016), 22–34  isi  scopus
6. I. V. Kudinov, E. V. Stefanyuk, M. P. Skvortsova, E. V. Kotova, G. M. Sinyaev, “On one method for solving transient heat conduction problems with asymmetric boundary conditions”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 20:2 (2016),  342–353  mathnet  zmath  elib
7. A. V. Eremin, I. V. Kudinov, V. V. Zhukov, “A method for solving problems of heat transfer during the flow of fluids in a plane channel”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 20:1 (2016),  109–120  mathnet  zmath  elib
2015
8. I. V. Kudinov, V. A. Kudinov, “Problems of dynamic thermoelasticity on the basis of an analytical solution of the hyperbolic heat conduction equation”, TVT, 53:4 (2015),  551–555  mathnet  elib; High Temperature, 53:4 (2015), 521–525  isi  elib  scopus
9. V. A. Kudinov, I. V. Kudinov, M. P. Skvortsova, “Generalized functions and additional boundary conditions in heat conduction problems for multilayered bodies”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 55:4 (2015),  669–680  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Comput. Math. Math. Phys., 55:4 (2015), 666–676  isi  elib  scopus
2014
10. I. V. Kudinov, A. N. Branfileva, A. V. Eremin, M. P. Skvortsova, “Heat transfer simulation in stirring boundary layer using the semiempirical turbulence theory”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 4(37) (2014),  157–169  mathnet  zmath  elib
2013
11. I. V. Kudinov, V. A. Kudinov, E. V. Kotova, A. E. Kuznetsova, “Generalized functions in thermal conductivity problems for multilayered constructions”, TVT, 51:6 (2013),  912–922  mathnet  elib; High Temperature, 51:6 (2013), 830–840  isi  elib  scopus
12. V. A. Kudinov, I. V. Kudinov, “Studying heat conduction taking into account the finite rate of heat propagation”, TVT, 51:2 (2013),  301–310  mathnet  elib; High Temperature, 51:2 (2013), 268–276  isi  elib  scopus
2012
13. V. A. Kudinov, I. V. Kudinov, “One method of reception of the exact analytical decision of the hyperbolic equation of heat conductivity on the basis of use of orthogonal methods”, TVT, 50:1 (2012),  118–125  mathnet  elib; High Temperature, 50:1 (2012), 112–119  isi  elib  scopus
14. A. V. Eremin, N. M. Budylnikov, I. V. Kudinov, “Heat transfer in Couette flow corrected for energy dissipation by the third kind boundary conditions”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 3(28) (2012),  136–144  mathnet  zmath
2010
15. E. V. Largina, I. V. Kudinov, E. Yu. Biktagirova, V. V. Kotov, “Математическое моделирование теплопроводности при переменных физических свойствах среды”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 2 (2010),  163–167  mathnet
16. I. V. Kudinov, E. V. Largina, A. V. Eremin, M. N. Budylnikov, “Теплообмен в плоском канале с учётом диссипации энергии при переменной вязкости среды как функции от температуры”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 2 (2010),  148–153  mathnet
17. V. A. Kudinov, I. V. Kudinov, “About one Method of Obtaining of the Exact Analytical Decision of the Hyperbolic Equation of Heat Conductivity on the Basis of Use of Orthogonal Methods”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 5(21) (2010),  159–169  mathnet
18. I. V. Kudinov, V. P. Radchenko, “Reception of Analytical Decisions Nonlinear Problems Of heat Conductivity on the Basis of Introduction Additional Boundary Conditions”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 1(20) (2010),  162–170  mathnet
2009
19. E. V. Stefanyuk, I. V. Kudinov, E. V. Largina, “Построение аналитических решений уравнений динамического и теплового пограничных слоев”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 2 (2009),  187–191  mathnet
20. E. V. Stefanyuk, I. V. Kudinov, E. V. Largina, “Construction of the Approximated Analytical Solutions for Nonlinear Ordinary Differential Equations Based on Application of Additional Boundary Conditions”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 1(18) (2009),  122–132  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021