RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Khalatnikov, Isaak Markovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 19
Scientific articles: 3

Number of views:
This page:1111
Abstract pages:3747
Full texts:1240
References:81
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person44824
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:khalatnikov.isaak-m

Publications in Math-Net.Ru
2015
1. I. M. Khalatnikov, A. Yu. Kamenshchik, “Stochastic cosmology, perturbation theories, and Lifshitz gravity”, UFN, 185:9 (2015),  948–963  mathnet  elib; Phys. Usp., 58:9 (2015), 878–891  isi  scopus
2008
2. I. M. Khalatnikov, A. Yu. Kamenshchik, “Lev Landau and the problem of singularities in cosmology”, UFN, 178:6 (2008),  639–647  mathnet; Phys. Usp., 51:6 (2008), 609–616  isi  scopus
1998
3. I. M. Khalatnikov, A. Yu. Kamenshchik, “Singularity, initial conditions and quantum tunneling in modern cosmology”, UFN, 168:6 (1998),  593–611  mathnet; Phys. Usp., 41:6 (1998), 525–542  isi

2017
4. A. F. Andreev, G. Boebinger, G. E. Volovik, I. E. Dzyaloshinskii, S. V. Iordanskii, V. P. Mineev, D. Pines, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, G. B. Teitelbaum, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “In memory of Lev Petrovich Gor'kov”, UFN, 187:4 (2017),  463–464  mathnet  elib; Phys. Usp., 60:4 (2017), 430–431  isi
2016
5. A. F. Andreev, A. V. Gaponov-Grekhov, S. S. Gershtein, V. E. Zakharov, L. M. Zelenyi, G. A. Mesyats, Yu. M. Mikhailov, V. A. Rubakov, O. V. Rudenko, V. A. Sadovnichii, I. M. Khalatnikov, A. E. Sheindlin, I. A. Shcherbakov, “Vladimir Evgen'evich Fortov (on his 70th birthday)”, UFN, 186:1 (2016),  109–110  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:1 (2016), 100–102  isi
2013
6. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, V. F. Gantmakher, L. P. Gor'kov, A. V. Gurevich, I. E. Dzyaloshinskii, V. E. Zakharov, L. V. Keldysh, L. A. Prozorova, S. Stringari, I. A. Fomin, I. M. Khalatnikov, “Lev Petrovich Pitaevskii (on his 80th birthday)”, UFN, 183:6 (2013),  665–666  mathnet  elib; Phys. Usp., 56:6 (2013), 633–634  isi
2011
7. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, S. A. Brazovskii, L. P. Gor'kov, E. I. Kats, P. S. Kondratenko, S. P. Obukhov, L. P. Pitaevskii, L. A. Prozorova, I. M. Khalatnikov, D. E. Khmel'nitskii, G. M. Eliashberg, “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 80th birthday)”, UFN, 181:2 (2011),  231  mathnet; Phys. Usp., 54:2 (2011), 221
2010
8. A. A. Abrikosov, Zh. I. Alferov, S. T. Belyaev, A. A. Boyarchuk, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, V. V. Lebedev, V. A. Matveev, G. A. Mesyats, A. Ya. Parshin, L. A. Prozorova, I. M. Khalatnikov, “Aleksandr Fedorovich Andreev (on his 70th birthday)”, UFN, 180:1 (2010),  109–110  mathnet; Phys. Usp., 53:1 (2010), 103–104  isi
2009
9. I. M. Khalatnikov, “Nonrandom coincidences (Lev Andreevich Artsimovich)”, UFN, 179:12 (2009),  1336–1337  mathnet; Phys. Usp., 52:12 (2009), 1248–1249  isi  scopus
10. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, G. E. Volovik, V. L. Ginzburg, I. E. Dzyaloshinskii, S. V. Iordanskii, N. B. Kopnin, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, G. B. Teitel'baum, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “Lev Petrovich Gor'kov (on his 80th birthday)”, UFN, 179:6 (2009),  695–696  mathnet; Phys. Usp., 52:6 (2009), 655–656  isi
2008
11. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, G. D. Bogomolov, V. F. Gantmakher, S. S. Gershtein, S. P. Kapitza, V. V. Kveder, N. M. Kreines, V. I. Marchenko, L. P. Pitaevskii, A. I. Smirnov, I. M. Khalatnikov, “Lyudmila Andreevna Prozorova (on her 80th birthday)”, UFN, 178:12 (2008),  1365–1366  mathnet; Phys. Usp., 51:12 (2008), 1291–1292  isi
12. A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, B. N. Goshchitskii, Yu. A. Izyumov, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, E. G. Maksimov, L. A. Maksimov, G. A. Mesyats, I. M. Khalatnikov, “Mikhail Vissarionovich Sadovsky (on his 60th birthday)”, UFN, 178:2 (2008),  223–224  mathnet; Phys. Usp., 51:2 (2008), 209–210  isi
2005
13. O. M. Belotserkovskii, V. E. Zakharov, N. A. Inogamov, E. A. Kuznetsov, V. V. Lebedev, G. A. Mesyats, Yu. N. Ovchinnikov, P. P. Pashinin, R. Z. Sagdeev, V. E. Fortov, I. M. Khalatnikov, V. D. Shafranov, “Sergei Ivanovich Anisimov (on his seventieth birthday)”, UFN, 175:1 (2005),  109–110  mathnet; Phys. Usp., 48:1 (2005), 99–100  isi
2001
14. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. F. Gantmakher, V. E. Zakharov, I. V. Kukushkin, A. M. Prokhorov, A. Yu. Rumyantsev, V. B. Timofeev, I. M. Khalatnikov, N. A. Chernoplekov, G. M. Eliashberg, “Yurii Andreevich Ossipyan (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  229–230  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 215–216  isi
15. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, S. A. Brazovskii, Yu. A. Bychkov, V. L. Ginzburg, L. P. Gor'kov, V. E. Zakharov, E. I. Kats, P. S. Kondratenko, L. P. Pitaevskii, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “Igor' Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  227–228  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 213–214  isi
2000
16. Zh. I. Alferov, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, A. M. Dykhne, V. E. Zakharov, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, Yu. A. Osip'yan, A. Ya. Parshin, L. A. Prozorova, A. N. Skrinsky, I. M. Khalatnikov, “Aleksandr Fedorovich Andreev (on his sixtieth birthday)”, UFN, 170:3 (2000),  345–346  mathnet; Phys. Usp., 43:3 (2000), 301–303  isi
1999
17. A. A. Galeev, E. A. Kuznetsov, A. V. Mikhailov, Yu. E. Nesterikhin, S. P. Novikov, R. Z. Sagdeev, Ya. G. Sinai, G. I. Smirnov, V. E. Fortov, I. M. Khalatnikov, B. V. Chirikov, A. B. Shabat, “Vladimir Evgen'evich Zakharov (on his sixtieth birthday)”, UFN, 169:10 (1999),  1161–1162  mathnet; Phys. Usp., 42:10 (1999), 1063–1064  isi
1998
18. A. A. Ansel'm, V. L. Ginzburg, Yu. L. Dokshitser, I. T. Dyatlov, V. E. Zakharov, B. L. Ioffe, L. N. Lipatov, N. N. Nikolaev, L. B. Okun', Yu. V. Petrov, K. A. Ter-Martirosyan, I. M. Khalatnikov, “In memory of Vladimir Naumovich Gribov”, UFN, 168:4 (1998),  471–472  mathnet; Phys. Usp., 41:4 (1998), 407–408  isi
1996
19. S. I. Anisimov, S. A. Bulgadaev, G. E. Volovik, V. E. Zakharov, A. I. Larkin, V. P. Mineev, Yu. N. Ovchinnikov, Yu. A. Osip'yan, L. P. Pitaevskii, L. A. Falkovsky, I. M. Khalatnikov, “In memory of Vladimir Ivanovich Mel'nikov”, UFN, 166:8 (1996),  915–916  mathnet; Phys. Usp., 39:8 (1996), 859–860  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019