Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Andreev, Aleksandr Fedorovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 104
Scientific articles: 8
Presentations: 1

Number of views:
This page:767
Abstract pages:19832
Full texts:6569
References:149
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Birth date: 10.12.1939
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person45230
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2018
1. A. F. Andreev, L. A. Melnikovsky, “Equilibrium shape of $ ^4He$ crystal surfaces near critical orientations”, UFN, 188:11 (2018),  1199–1202  mathnet  elib; Phys. Usp., 61:11 (2018), 1090–1093  isi  scopus
2011
2. A. F. Andreev, “Low-temperature anomalies of $^4$He crystals”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 94:2 (2011),  133–137  mathnet; JETP Letters, 94:2 (2011), 129–133  isi  scopus
2007
3. A. F. Andreev, “Supersolidity of glasses”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 85:11 (2007),  714–716  mathnet; JETP Letters, 85:11 (2007), 585–587  isi  scopus
2004
4. A. F. Andreev, “Electron pairs for HTSC”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 79:2 (2004),  100–103  mathnet; JETP Letters, 79:2 (2004), 88–90  scopus
2003
5. A. F. Andreev, L. A. Melnikovsky, “Thermodynamic inequalities in a superfluid”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 78:9 (2003),  1063–1067  mathnet; JETP Letters, 78:9 (2003), 574–577  scopus
2001
6. A. F. Andreev, “Quantum coherence between states with even and odd numbers of electrons”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 74:10 (2001),  575–579  mathnet; JETP Letters, 74:10 (2001), 512–516  scopus
1998
7. A. F. Andreev, “Superfluidity, superconductivity and magnetism in mesoscopics”, UFN, 168:6 (1998),  655–664  mathnet; Phys. Usp., 41:6 (1998), 581–588  isi
1994
8. A. F. Andreev, “New quantum states in helium crystals”, UFN, 164:12 (1994),  1277–1278  mathnet; Phys. Usp., 37:12 (1994), 1187–1188  isi

2021
9. E. B. Aleksandrov, A. F. Andreev, M. V. Arkhipov, V. E. Zakharov, L. M. Zelenyi, S. V. Ivanov, E. L. Ivchenko, L. P. Pitaevskii, M. V. Sadovskii, R. A. Suris, A.M. Shalagin, I. A. Shcherbakov, “Nikolay Nikolaevich Rosanov (on his 80th birthday)”, UFN, 191:4 (2021),  445–446  mathnet; Phys. Usp., 64:4 (2021), 420–421
10. A. F. Andreev, S. A. Brazovskii, G. E. Volovik, E. I. Kats, P. S. Kondratenko, N. M. Kreines, V. P. Mineev, S. P. Novikov, S. P. Obukhov, L. P. Pitaevskii, D. E. Khmel'nitskii, G. M. Eliashberg, “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 90th birthday)”, UFN, 191:2 (2021),  223–224  mathnet; Phys. Usp., 64:2 (2021), 214–215  isi
11. A. F. Andreev, Yu. Yu. Balega, A. V. Gaponov-Grekhov, G. G. Denisov, L. M. Zelenyi, Vl. V. Kocharovskii, A. G. Litvak, E. A. Mareev, A. M. Sergeev, R. A. Sunyaev, I. E. Trümper, A. M. Cherepashchuk, “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)”, UFN, 191:2 (2021),  221–222  mathnet; Phys. Usp., 64:2 (2021), 211–213  isi
2020
12. A. F. Andreev, V. M. Galitskii, B. I. Ivlev, I. V. Kolokolov, L. S. Levitov, V. P. Mineev, Y. V. Nazarov, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, V. B. Timofeev, I. M. Khalatnikov, R. P. Shibaeva, “Gerasim Matveevich Eliashberg (on his 90th birthday)”, UFN, 190:9 (2020),  1007–1008  mathnet; Phys. Usp., 63:9 (2020), 940–941  isi
13. M. Ya. Azbel', A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, A. Yu. Grosberg, N. M. Kreines, L. S. Levitov, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, E. I. Rashba, A. I. Smirnov, D. E. Khmel'nitskii, A. V. Chubukov, “In memory of Moisei Isaakovich Kaganov”, UFN, 190:2 (2020),  221–222  mathnet; Phys. Usp., 63:2 (2020), 201–203  isi
2019
14. A. F. Andreev, S. P. Denisov, A. M. Zaitsev, S. V. Ivanov, A. K. Likhoded, V. A. Matveev, V. A. Petrov, V. A. Rubakov, A. N. Skrinsky, N. E. Tyurin, “Semen Solomonovich Gershtein (on his 90th birthday)”, UFN, 189:10 (2019),  1123–1124  mathnet; Phys. Usp., 62:10 (2019), 1048–1050  isi
15. A. F. Andreev, V. E. Zakharov, I. V. Kolokolov, V. V. Lebedev, V. P. Mineev, S. P. Novikov, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, A. A. Starobinskii, M. V. Feigelman, I. A. Fomin, G. M. Eliashberg, “Isaak Markovich Khalatnikov (on his 100th birthday)”, UFN, 189:10 (2019),  1121–1122  mathnet; Phys. Usp., 62:10 (2019), 1046–1047  isi
16. A. F. Andreev, E. P. Velikhov, M. V. Koval'chuk, V. Ya. Panchenko, L. P. Pitaevskii, O. V. Rudenko, A. Yu. Rumyantsev, M. V. Sadovskii, A. M. Sergeev, V. B. Timofeev, I. A. Shcherbakov, G. M. Eliashberg, “In memory of Yurii Moiseevich Kagan”, UFN, 189:9 (2019),  1011–1012  mathnet; Phys. Usp., 62:9 (2019), 943–944  isi
2018
17. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, E. P. Velikhov, M. V. Koval'chuk, V. Ya. Panchenko, L. P. Pitaevskii, A. Yu. Rumyantsev, M. V. Sadovskii, A. M. Sergeev, V. B. Timofeev, I. A. Shcherbakov, G. M. Eliashberg, “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)”, UFN, 188:7 (2018),  799–800  mathnet  elib; Phys. Usp., 61:7 (2018), 714–716  isi
18. A. F. Andreev, P. I. Arseev, A. B. Borisov, V. V. Brazhkin, B. N. Goshchitskii, E. Z. Kuchinskii, G. A. Mesyats, A. K. Murtazaev, I. A. Nekrasov, G. N. Rykovanov, V. V. Ustinov, M. I. Yalandin, “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)”, UFN, 188:2 (2018),  231–232  mathnet  elib; Phys. Usp., 61:2 (2018), 212–213  isi
2017
19. A. F. Andreev, N. Ashcroft, V. V. Brazhkin, R. Jeanloz, Yu. M. Kagan, O. N. Krokhin, V. A. Matveev, V. I. Ritus, I. Silvera, R. A. Suris, V. B. Timofeev, R. Hemley, “Sergei Mikhailovich Stishov (on his 80th birthday)”, UFN, 187:12 (2017),  1403–1404  mathnet  elib; Phys. Usp., 60:12 (2017), 1304–1305  isi
20. A. F. Andreev, A. I. Buzdin, A. A. Varlamov, Yu. Kh. Vekilov, Yu. M. Galperin, I. E. Dzyaloshinskii, Yu. M. Kagan, D. V. Livanov, L. P. Pitaevskii, E I. Rashba, L. A. Falkovsky, D. E. Khmel'nitskii, “In memory of Aleksei Alekseevich Abrikosov”, UFN, 187:6 (2017),  687–688  mathnet  elib; Phys. Usp., 60:6 (2017), 638–639  isi
21. A. F. Andreev, G. Boebinger, G. E. Volovik, I. E. Dzyaloshinskii, S. V. Iordanskii, V. P. Mineev, D. Pines, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, G. B. Teitelbaum, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “In memory of Lev Petrovich Gor'kov”, UFN, 187:4 (2017),  463–464  mathnet  elib; Phys. Usp., 60:4 (2017), 430–431  isi
2016
22. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. L. Aseev, E. A. Vinogradov, E. M. Dianov, O. N. Krokhin, N. P. Laverov, A. G. Litvak, V. Ya. Panchenko, A. M. Sergeev, A. N. Skrinsky, I. A. Shcherbakov, “On the Seventy-Fifth Birthday of Sergei Nikolaevich Bagayev”, Kvantovaya Elektronika, 46:10 (2016),  972  mathnet  elib [Quantum Electron., 46:10 (2016), 972  isi]
23. A. F. Andreev, S. N. Bagayev, V. K. Voronkova, A. A. Kalachev, Yu. N. Molin, L. V. Mosina, I. V. Ovchinnikov, R. Z. Sagdeev, V. F. Tarasov, V. V. Ustinov, Yu. D. Tsvetkov, I. A. Shcherbakov, “Kev Minullinovich Salikhov (on his 80th birthday)”, UFN, 186:12 (2016),  1377–1378  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:12 (2016), 1266–1267  isi
24. A. F. Andreev, G. D. Bogomolov, S. S. Gershtein, I. E. Dzyaloshinskii, V. V. Kveder, N. M. Kreines, V. I. Marchenko, L. P. Pitaevskii, M. P. Ryutova, L. E. Svistov, A. I. Smirnov, S. S. Sosin, “In memory of Lyudmila Andreevna Prozorova”, UFN, 186:9 (2016),  1029–1030  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:9 (2016), 937–938  isi
25. A. F. Andreev, M. M. Bubnov, F. V. Bunkin, I. A. Bufetov, V. I. Konov, O. N. Krokhin, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, A. L. Tomashuk, V. E. Fortov, I. A. Shcherbakov, “Evgeny Mikhailovich Dianov (on his 80th birthday)”, UFN, 186:1 (2016),  111–112  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:1 (2016), 103–1104  isi
26. A. F. Andreev, A. V. Gaponov-Grekhov, S. S. Gershtein, V. E. Zakharov, L. M. Zelenyi, G. A. Mesyats, Yu. M. Mikhailov, V. A. Rubakov, O. V. Rudenko, V. A. Sadovnichii, I. M. Khalatnikov, A. E. Sheindlin, I. A. Shcherbakov, “Vladimir Evgen'evich Fortov (on his 70th birthday)”, UFN, 186:1 (2016),  109–110  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:1 (2016), 100–102  isi
27. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, A. B. Batdalov, M. M. Gadzhialiev, Yu. V. Gulyaev, G. A. Mesyats, “Ibragimkhan Kamilovich Kamilov (on his 80th birthday)”, UFN, 186:1 (2016),  107–108  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:1 (2016), 98–99  isi
2015
28. A. F. Andreev, V. T. Dolgopolov, V. N. Zverev, S. V. Iordanskii, V. V. Kveder, I. V. Kukushkin, V. D. Kulakovskii, E. I. Rashba, V. B. Timofeev, M. R. Trunin, D. E. Khmelnitskii, V. S. Khrapai, “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher”, UFN, 185:4 (2015),  447–448  mathnet  elib; Phys. Usp., 58:4 (2015), 414–415  isi
2013
29. A. F. Andreev, I. R. Gabitov, V. E. Zakharov, S. V. Iordanskii, E. I. Kats, I. V. Kolokolov, S. E. Korshunov, M. R. Trunin, G. E. Fal'kovich, M. V. Feigel'man, D. E. Khmel'nitskii, G. M. Eliashberg, “Vladimir Valentinovich Lebedev (on his 60th birthday)”, UFN, 183:6 (2013),  669–670  mathnet  elib; Phys. Usp., 56:6 (2013), 637–638  isi
30. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, V. F. Gantmakher, L. P. Gor'kov, A. V. Gurevich, I. E. Dzyaloshinskii, V. E. Zakharov, L. V. Keldysh, L. A. Prozorova, S. Stringari, I. A. Fomin, I. M. Khalatnikov, “Lev Petrovich Pitaevskii (on his 80th birthday)”, UFN, 183:6 (2013),  665–666  mathnet  elib; Phys. Usp., 56:6 (2013), 633–634  isi
31. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. L. Aseev, S. N. Bagaev, V. I. Belyavskii, A. A. Gorbatsevich, V. F. Elesin, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, G. A. Mesyats, N. N. Sibel'din, Yu. A. Chaplygin, “In memory of Yurii Vasil'evich Kopaev”, UFN, 183:5 (2013),  557–558  mathnet  elib; Phys. Usp., 56:5 (2013), 531–532  isi
2012
32. A. F. Andreev, G. V. Domogatsky, V. G. Kadyshevsky, N. V. Krasnikov, V. A. Kuz'min, A. A. Logunov, G. A. Mesyats, Yu. Ts. Oganessian, V. A. Rubakov, O. G. Ryazhskaya, A. N. Skrinsky, D. V. Shirkov, “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 70th birthday)”, UFN, 182:1 (2012),  119–120  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:1 (2012), 111–112  isi
33. A. F. Andreev, S. N. Bagaev, F. V. Bunkin, S. P. Vyatchanin, Yu. V. Gulyaev, V. S. Imshennik, N. S. Kardashev, V. A. Matveev, O. V. Rudenko, O. G. Ryazhskaya, A. R. Khokhlov, A. M. Cherepashchuk, “Vladimir Borisovich Braginsky (on his 80th birthday)”, UFN, 182:1 (2012),  117–118  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:1 (2012), 109–110  isi
34. A. F. Andreev, “The journal Priroda—100 years old”, UFN, 182:1 (2012),  105–110  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:1 (2012), 96–102  isi  elib  scopus
2011
35. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. L. Aseev, A. A. Boyarchuk, F. V. Bunkin, E. A. Vinogradov, A. V. Gaponov-Grekhov, E. M. Dianov, O. N. Krokhin, E. P. Kruglyakov, A. N. Skrinsky, I. A. Shcherbakov, “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 70th birthday)”, UFN, 181:10 (2011),  1123–1124  mathnet; Phys. Usp., 54:10 (2011), 1085–1086  isi
36. A. F. Andreev, Yu. Yu. Balega, D. A. Varshalovich, V. V. Zheleznyakov, L. M. Zelenyi, N. S. Kardashev, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, Yu. N. Pariiskii, A. M. Finkel'shtein, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “Aleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)”, UFN, 181:6 (2011),  679–680  mathnet; Phys. Usp., 54:6 (2011), 655–657  isi
37. A. F. Andreev, S. N. Bagaev, A. A. Boyarchuk, D. A. Varshalovich, E. P. Velikhov, N. S. Kardashev, M. Ya. Marov, V. A. Matveev, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman”, UFN, 181:5 (2011),  561–562  mathnet; Phys. Usp., 54:5 (2011), 537–538  isi
38. A. F. Andreev, P. I. Arseev, M. A. Vasiliev, A. V. Gurevich, Yu. V. Kopaev, O. N. Krokhin, E. G. Maksimov, G. A. Mesyats, V. I. Ritus, V. A. Rubakov, O. V. Rudenko, M. V. Sadovskii, “Leonid Veniaminovich Keldysh (on his 80th birthday)”, UFN, 181:4 (2011),  455–456  mathnet; Phys. Usp., 54:4 (2011), 435–437  isi
39. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, S. A. Brazovskii, L. P. Gor'kov, E. I. Kats, P. S. Kondratenko, S. P. Obukhov, L. P. Pitaevskii, L. A. Prozorova, I. M. Khalatnikov, D. E. Khmel'nitskii, G. M. Eliashberg, “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 80th birthday)”, UFN, 181:2 (2011),  231  mathnet; Phys. Usp., 54:2 (2011), 221
40. A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, D. A. Varshalovich, A. V. Gaponov-Grekhov, L. M. Zelenyi, V. V. Kocharovskii, A. G. Litvak, E. A. Mareev, R. A. Syunyaev, V. I. Talanov, I. E. Tryumper, A. M. Cherepashchuk, “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 80th birthday)”, UFN, 181:1 (2011),  117–118  mathnet; Phys. Usp., 54:1 (2011), 109–111  isi
2010
41. A. F. Andreev, “Opening address”, UFN, 180:8 (2010),  879–880  mathnet; Phys. Usp., 53:8 (2010), 843–844
42. A. F. Andreev, A. L. Aseev, E. P. Velikhov, A. A. Gorbatsevich, Yu. V. Gulyaev, A. E. Zhukov, L. V. Keldysh, G. Ya. Krasnikov, N. N. Ledentsov, Yu. S. Osipov, R. A. Suris, V. E. Fortov, “Zhores Ivanovich Alferov (on his 80th birthday)”, UFN, 180:3 (2010),  333–334  mathnet; Phys. Usp., 53:3 (2010), 319–320  isi
2009
43. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, L. P. Gor'kov, I. E. Dzyaloshinskii, V. E. Zakharov, V. P. Mineev, S. P. Novikov, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, A. A. Starobinskii, G. M. Eliashberg, “Isaak Markovich Khalatnikov (on his 90th birthday)”, UFN, 179:10 (2009),  1143–1144  mathnet; Phys. Usp., 52:10 (2009), 1079–1080  isi
44. S. P. Alliluev, A. F. Andreev, S. T. Belyaev, S. P. Denisov, V. G. Kadyshevskii, A. K. Likhoded, A. A. Logunov, V. A. Matveev, L. B. Okun', L. I. Ponomarev, A. N. Skrinsky, N. E. Tyurin, “Semen Solomonovich Gershtein (on his 80th birthday)”, UFN, 179:7 (2009),  807–808  mathnet; Phys. Usp., 52:7 (2009), 759–761  isi
45. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, G. E. Volovik, V. L. Ginzburg, I. E. Dzyaloshinskii, S. V. Iordanskii, N. B. Kopnin, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, G. B. Teitel'baum, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “Lev Petrovich Gor'kov (on his 80th birthday)”, UFN, 179:6 (2009),  695–696  mathnet; Phys. Usp., 52:6 (2009), 655–656  isi
2008
46. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, G. D. Bogomolov, V. F. Gantmakher, S. S. Gershtein, S. P. Kapitza, V. V. Kveder, N. M. Kreines, V. I. Marchenko, L. P. Pitaevskii, A. I. Smirnov, I. M. Khalatnikov, “Lyudmila Andreevna Prozorova (on her 80th birthday)”, UFN, 178:12 (2008),  1365–1366  mathnet; Phys. Usp., 51:12 (2008), 1291–1292  isi
47. A. F. Andreev, Zh. I. Alferov, S. M. Aldoshin, S. I. Bredikhin, E. P. Velikhov, V. F. Gantmakher, V. V. Kveder, M. V. Koval'chuk, V. D. Kulakovskii, V. A. Matveev, G. A. Mesyats, V. B. Timofeev, “In memory of Yurii Andreevich Osip'yan”, UFN, 178:11 (2008),  1239–1240  mathnet; Phys. Usp., 51:11 (2008), 1193–1194  isi
48. A. F. Andreev, M. A. Vasiliev, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, Yu. A. Izyumov, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, G. A. Mesyats, V. I. Ritus, M. V. Sadovskii, V. Ya. Fainberg, “Evgenii Grigorievich Maksimov (on his 70th birthday)”, UFN, 178:10 (2008),  1127–1128  mathnet; Phys. Usp., 51:10 (2008), 1087–1088  isi
49. A. F. Andreev, S. T. Belyaev, E. P. Velikhov, L. P. Gor'kov, M. V. Koval'chuk, L. A. Maksimov, Yu. A. Osip'yan, L. P. Pitaevskii, A. Yu. Rumyantsev, V. B. Timofeev, N. A. Chernoplekov, G. M. Eliashberg, “Yurii Moiseevich Kagan (on his 80th birthday)”, UFN, 178:7 (2008),  781–782  mathnet; Phys. Usp., 51:7 (2008), 749–751  isi
50. A. F. Andreev, A. I. Buzdin, A. A. Varlamov, Yu. Kh. Vekilov, L. P. Gor'kov, I. E. Dzyaloshinskii, Yu. M. Kagan, S. I. Mukhin, Yu. A. Osip'yan, L. P. Pitaevskii, S. M. Stishov, L. A. Falkovsky, “Aleksei Alekseevich Abrikosov (on his 80th birthday)”, UFN, 178:6 (2008),  669–670  mathnet; Phys. Usp., 51:6 (2008), 637–638  isi
51. A. F. Andreev, “L. D. Landau: 100th anniversary (Introductory talk)”, UFN, 178:6 (2008),  631–632  mathnet; Phys. Usp., 51:6 (2008), 601–602
52. E. B. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, N. A. Borisevich, A. G. Zabrodskii, A. A. Kaplyanskii, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, Yu. K. Pozhela, R. A. Suris, E. D. Trifonov, “In memory of Karl Karlovich Rebane”, UFN, 178:4 (2008),  443–444  mathnet; Phys. Usp., 51:4 (2008), 419–420  isi
53. A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, B. N. Goshchitskii, Yu. A. Izyumov, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, E. G. Maksimov, L. A. Maksimov, G. A. Mesyats, I. M. Khalatnikov, “Mikhail Vissarionovich Sadovsky (on his 60th birthday)”, UFN, 178:2 (2008),  223–224  mathnet; Phys. Usp., 51:2 (2008), 209–210  isi
2007
54. A. F. Andreev, V. S. Beskin, V. B. Braginskii, V. L. Ginzburg, Yu. V. Gulyaev, V. V. Kozlov, N. P. Laverov, M. B. Menskii, L. B. Okun', V. A. Rubakov, V. A. Sadovnichii, V. E. Fortov, “Oleg Vladimirovich Rudenko (on his 60th birthday)”, UFN, 177:12 (2007),  1385–1386  mathnet; Phys. Usp., 50:12 (2007), 1283–1285  isi
55. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. L. Aseev, S. N. Bagaev, V. L. Ginzburg, A. A. Gorbatsevich, V. F. Elesin, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, E. G. Maksimov, G. A. Mesyats, Yu. A. Chaplygin, “Yurii Vasil'evich Kopaev (on his 70th birthday)”, UFN, 177:11 (2007),  1251–1252  mathnet; Phys. Usp., 50:11 (2007), 1189–1190  isi
2006
56. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, F. V. Bunkin, V. I. Konov, O. N. Krokhin, A. L. Mikaelyan, V. V. Osiko, Yu. A. Osip'yan, P. P. Pashinin, M. F. Churbanov, I. A. Shcherbakov, “Evgenii Mikhailovich Dianov”, Kvantovaya Elektronika, 36:1 (2006),  94  mathnet  elib [Quantum Electron., 36:1 (2006), 94  isi]
57. L. K. Aminov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, K. A. Valiev, V. K. Voronkova, A. V. Il'yasov, Yu. N. Molin, I. V. Ovchinnikov, R. Z. Sagdeev, V. F. Tarasov, I. B. Khaibullin, Yu. D. Tsvetkov, “Kev Minullinovich Salikhov (on his seventieth birthday)”, UFN, 176:11 (2006),  1243–1244  mathnet; Phys. Usp., 49:11 (2006), 1213–1214  isi
58. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, V. F. Gantmakher, V. V. Kveder, L. V. Keldysh, I. V. Kukushkin, V. D. Kulakovskii, Yu. A. Osip'yan, É. I. Rashba, N. N. Sibel'din, R. A. Suris, G. M. Eliashberg, “Vladislav Borisovich Timofeev (on his seventieth birthday)”, UFN, 176:11 (2006),  1241–1242  mathnet; Phys. Usp., 49:11 (2006), 1211–1212  isi
59. A. F. Andreev, F. V. Bunkin, V. L. Ginzburg, S. V. Golubev, V. V. Zheleznyakov, V. E. Zakharov, A. G. Litvak, A. G. Luchinin, G. A. Mesyats, A. M. Sergeev, E. V. Suvorov, V. I. Talanov, “Andrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his eightieth birthday)”, UFN, 176:11 (2006),  1239–1240  mathnet; Phys. Usp., 49:11 (2006), 1209–1210  isi
60. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, V. B. Belyanin, D. A. Varshalovich, V. L. Ginzburg, A. G. Zabrodskii, V. S. Zapasskii, A. A. Kaplyanskii, V. I. Perel', N. N. Rozanov, R. A. Suris, “Evgenii Borisovich Aleksandrov (on his seventieth birthday)”, UFN, 176:11 (2006),  1237–1238  mathnet; Phys. Usp., 49:11 (2006), 1207–1208  isi
61. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, M. A. Vasiliev, A. V. Gurevich, V. V. Zheleznyakov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, E. G. Maksimov, G. A. Mesyats, L. P. Pitaevskii, V. Ya. Fainberg, “Vitalii Lazarevich Ginzburg (on his ninetieth birthday)”, UFN, 176:10 (2006),  1135–1136  mathnet; Phys. Usp., 49:10 (2006), 1107–1109  isi
62. A. F. Andreev, N. L. Dobretsov, B. M. Koval'chuk, O. N. Krokhin, A. G. Litvak, G. A. Mesyats, N. A. Ratakhin, A. N. Skrinsky, V. Yu. Khomich, V. G. Shpak, M. I. Yalandin, “In memory of Sergei Dmitrievich Korovin”, UFN, 176:8 (2006),  911–912  mathnet; Phys. Usp., 49:8 (2006), 883–884  isi
63. Yu. G. Abov, A. F. Andreev, M. I. Vysotskii, M. V. Danilov, I. M. Dremin, B. L. Ioffe, A. B. Kaidalov, O. V. Kancheli, L. B. Okun', Yu. A. Simonov, A. N. Skrinsky, B. Yu. Sharkov, “In memory of Karen Avetovich Ter-Martirosyan”, UFN, 176:8 (2006),  909–910  mathnet; Phys. Usp., 49:8 (2006), 881–882  isi
64. E. B. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, D. A. Varshalovich, A. G. Zabrodskii, Yu. M. Kagan, A. A. Kaplyanskii, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, B. V. Novikov, V. I. Perel', R. A. Suris, “In memory of Boris Petrovich Zakharchenya”, UFN, 176:8 (2006),  907–908  mathnet; Phys. Usp., 49:8 (2006), 879–880  isi
65. V. A. Akulichev, A. F. Andreev, S. V. Gaponov, V. Yu. Glushchenko, Yu. N. Zhuravlev, V. I. Sergienko, L. V. Keldysh, V. B. Timofeev, “In memory of Viktor Grigor'evich Lifshits”, UFN, 176:5 (2006),  567–568  mathnet; Phys. Usp., 49:5 (2006), 547–548  isi
66. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashev, L. V. Keldysh, B. M. Koval'chuk, S. D. Korovin, O. N. Krokhin, M. V. Sadovskii, E. L. Feinberg, V. E. Fortov, V. G. Shpak, “Gennadii Andreevich Mesyats (on his seventieth birthday)”, UFN, 176:2 (2006),  231–232  mathnet; Phys. Usp., 49:2 (2006), 219–221  isi
67. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. I. Anisimov, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, V. E. Zakharov, V. V. Kostyuk, G. A. Mesyats, O. N. Favorskii, L. D. Faddeev, K. V. Frolov, A. E. Sheindlin, “Vladimir Evgen'evich Fortov (on his sixtieth birthday)”, UFN, 176:1 (2006),  117–118  mathnet; Phys. Usp., 49:1 (2006), 107–109  isi
2005
68. K. S. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, Yu. V. Gulyaev, V. A. Zayats, Yu. A. Izyumov, G. A. Mesyats, A. K. Murtazaev, Yu. A. Osip'yan, “Ibragimkhan Kamilovich Kamilov (on his seventieth birthday)”, UFN, 175:11 (2005),  1255–1256  mathnet; Phys. Usp., 48:11 (2005), 1199–1201  isi
69. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, L. P. Gor'kov, V. T. Dolgopolov, S. V. Iordanskii, V. V. Kveder, I. B. Levinson, Yu. A. Osip'yan, É. I. Rashba, V. B. Timofeev, D. E. Khmel'nitskiĭ, G. M. Eliashberg, “Vsevolod Feliksovich Gantmakher (on his seventieth birthday)”, UFN, 175:11 (2005),  1253–1254  mathnet; Phys. Usp., 48:11 (2005), 1197–1198  isi
70. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, N. A. Anfimov, A. A. Boyarchuk, A. S. Bugaev, E. P. Velikhov, V. L. Ginzburg, A. L. Mikaelyan, S. A. Nikitov, V. I. Pustovoĭt, V. A. Sadovnichii, V. E. Fortov, “Yurii Vasil'evich Gulyaev (on his seventieth birthday)”, UFN, 175:10 (2005),  1141–1142  mathnet; Phys. Usp., 48:10 (2005), 1085–1086  isi
71. M. V. Alfimov, A. F. Andreev, E. P. Velikhov, Yu. M. Kagan, N. N. Kudryavtsev, V. A. Matveev, O. V. Rudenko, A. Yu. Rumyantsev, R. Z. Sagdeev, V. E. Fortov, A. M. Fridman, V. E. Cherkovets, “In memory of Aleksandr Mikhailovich Dykhne”, UFN, 175:2 (2005),  221–222  mathnet; Phys. Usp., 48:2 (2005), 207–208  isi
2004
72. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, M. A. Vasiliev, V. L. Ginzburg, A. M. Gulyan, A. V. Gurevich, L. V. Keldysh, E. G. Maksimov, V. I. Ritus, V. P. Silin, Yu. A. Uspenskii, E. L. Feinberg, “In memory of Gelii Frolovich Zharkov”, UFN, 174:11 (2004),  1269–1270  mathnet; Phys. Usp., 47:11 (2004), 1171–1172  isi
73. A. F. Andreev, A. N. Vasil'ev, A. M. Kadomtseva, Z. A. Kazei, N. P. Kolmakova, N. M. Kreines, S. A. Nikitin, Yu. A. Osip'yan, L. A. Prozorova, V. V. Snegirev, P. N. Stetsenko, V. G. Shavrov, “In memory of Rudol'f Zinov'evich Levitin”, UFN, 174:7 (2004),  805–806  mathnet; Phys. Usp., 47:7 (2004), 743–744  isi
74. A. F. Andreev, V. G. Bar'yakhtar, Yu. V. Gulyaev, Yu. A. Izyumov, Yu. M. Kagan, M. I. Kurkin, G. A. Mesyats, M. V. Sadovskii, V. M. Schastlivtsev, V. V. Ustinov, V. E. Shcherbinin, “Evgenii Akimovich Turov (on his eightieth birthday)”, UFN, 174:4 (2004),  471–472  mathnet; Phys. Usp., 47:4 (2004), 423–424  isi
2003
75. A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, V. V. Dmitriev, K. O. Keshishev, B. E. Meierovich, A. Ya. Parshin, L. A. Prozorova, I. A. Fomin, “Lev Petrovich Pitaevskii (on his seventieth birthday)”, UFN, 173:1 (2003),  111–112  mathnet; Phys. Usp., 46:1 (2003), 103–104  isi
2002
76. A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. B. Braginskiĭ, A. V. Gaponov-Grekhov, Yu. V. Gulyaev, V. V. Zheleznyakov, V. A. Kotel'nikov, O. N. Krokhin, A. S. Logginov, V. N. Oraevskii, V. A. Sadovnichii, V. I. Trukhin, “In memory of Vladimir Vasil'evich Migulin”, UFN, 172:12 (2002),  1473–1474  mathnet; Phys. Usp., 45:12 (2002), 1313–1314  isi
77. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, F. V. Bunkin, E. M. Dianov, N. V. Karlov, V. I. Konov, G. A. Mesyats, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, V. E. Fortov, I. A. Shcherbakov, “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov”, UFN, 172:7 (2002),  841–842  mathnet; Phys. Usp., 45:7 (2002), 781–782  isi
78. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagayev, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashev, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, G. A. Mesyats, Yu. M. Popov, I. I. Sobel'man, E. L. Feinberg, “Oleg Nikolaevich Krokhin (on his seventieth birthday)”, UFN, 172:6 (2002),  723–724  mathnet; Phys. Usp., 45:6 (2002), 667–668  isi
79. A. F. Andreev, V. G. Bar'yakhtar, A. V. Vedyaev, V. L. Ginzburg, Yu. V. Gulyaev, V. E. Zil'bervarg, Yu. A. Izyumov, I. K. Kamilov, K. I. Kugel', S. G. Ovchinnikov, D. I. Khomskii, V. G. Shavrov, “In memory of Eduard Leonovich Nagaev”, UFN, 172:5 (2002),  615–616  mathnet; Phys. Usp., 45:5 (2002), 565–566  isi
2001
80. A. F. Andreev, Zh. I. Alferov, F. V. Bunkin, V. B. Braginskiĭ, A. M. Dykhne, A. V. Gaponov-Grekhov, L. V. Keldysh, A. M. Prokhorov, I. I. Sobel'man, A. K. Dmitriev, È. P. Kruglyakov, A. N. Skrinsky, “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his sixtieth birthday)”, UFN, 171:10 (2001),  1145–1146  mathnet; Phys. Usp., 44:10 (2001), 1091–1092  isi
81. A. F. Andreev, V. Yu. Baranov, S. N. Bagayev, F. V. Bunkin, H. Walther, V. L. Ginzburg, V. A. Il'in, N. S. Kardashev, I. D. Novikov, O. V. Rudenko, Kip Thorne, A. M. Cherepashchuk, “Vladimir Borisovich Braginskii (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:8 (2001),  909–910  mathnet; Phys. Usp., 44:8 (2001), 867–868  isi
82. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. F. Gantmakher, V. E. Zakharov, I. V. Kukushkin, A. M. Prokhorov, A. Yu. Rumyantsev, V. B. Timofeev, I. M. Khalatnikov, N. A. Chernoplekov, G. M. Eliashberg, “Yurii Andreevich Ossipyan (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  229–230  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 215–216  isi
83. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, S. A. Brazovskii, Yu. A. Bychkov, V. L. Ginzburg, L. P. Gor'kov, V. E. Zakharov, E. I. Kats, P. S. Kondratenko, L. P. Pitaevskii, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “Igor' Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  227–228  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 213–214  isi
84. M. V. Alfimov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, A. V. Gaponov-Grekhov, V. L. Ginzburg, V. V. Zaitsev, A. G. Litvak, R. A. Syunyaev, V. I. Talanov, V. Yu. Trakhtengerts, Ya. I. Khanin, A. F. Khokhlov, “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  225–226  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 211–212  isi
85. A. F. Andreev, T. L. Andreeva, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, L. V. Keldysh, S. V. Krivokhizha, O. N. Krokhin, A. M. Prokhorov, I. I. Sobel'man, E. L. Feinberg, L. L. Chaikov, “Immanuil Lazarevich Fabelinskii (on his ninetieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  223–224  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 209–210  isi
2000
86. A. F. Andreev, E. P. Velikhov, V. E. Golant, Yu. V. Gulyaev, B. P. Zakharchenya, L. V. Keldysh, P. S. Kop'ev, N. N. Ledentsov, Yu. A. Osip'yan, A. M. Prokhorov, R. A. Suris, “Zhores Ivanovich Alferov (on his seventieth birthday)”, UFN, 170:3 (2000),  349–350  mathnet; Phys. Usp., 43:3 (2000), 307–308  isi
1999
87. A. F. Andreev, Yu. A. Bychkov, G. E. Volovik, V. L. Ginzburg, S. V. Iordanskii, Yu. M. Kagan, N. B. Kopnin, V. P. Mineev, L. P. Pitaevskii, G. M. Eliashberg, “Lev Petrovich Gor'kov (on his seventieth birthday)”, UFN, 169:7 (1999),  815–816  mathnet; Phys. Usp., 42:7 (1999), 729–730  isi
88. A. F. Andreev, K. P. Belov, Yu. V. Gulyaev, A. B. Granovskii, V. A. Magnitskii, V. P. Maslov, V. V. Migulin, Yu. A. Osip'yan, V. I. Trukhin, M. V. Chetkin, V. G. Shavrov, I. A. Yakovlev, “In memory of Georgii Sergeevich Krinchik”, UFN, 169:4 (1999),  475–476  mathnet; Phys. Usp., 42:4 (1999), 407–408  isi
89. A. F. Andreev, V. N. Bol'shakov, A. A. Boyarchuk, Yu. A. Izyumov, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, A. M. Prokhorov, G. G. Taluts, E. A. Turov, V. V. Ustinov, I. M. Tsidil'kovskii, “In memory of Sergei Vasil'evich Vonsovskii”, UFN, 169:1 (1999),  109–110  mathnet; Phys. Usp., 42:1 (1999), 101–102  isi
90. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, A. D. Linde, V. I. Ritus, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, S. M. Stishov, M. M. Fiks, G. V. Shpatakovskaya, “In memory of David Abramovich Kirzhnits”, UFN, 169:1 (1999),  107–108  mathnet; Phys. Usp., 42:1 (1999), 99–100  isi
1998
91. A. F. Andreev, A. M. Afanas'ev, S. T. Belyaev, E. P. Velikhov, V. L. Ginzburg, A. M. Dykhne, B. B. Kadomtsev, L. A. Maksimov, A. Yu. Rumyantsev, N. A. Chernoplekov, “Yurii Moiseevich Kagan (on his seventieth birthday)”, UFN, 168:7 (1998),  815–816  mathnet; Phys. Usp., 41:7 (1998), 733–734  isi
1997
92. A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, V. V. Dmitriev, I. K. Kamilov, N. M. Kreines, Yu. A. Osip'yan, L. P. Pitaevskii, L. A. Prozorova, A. M. Prokhorov, I. L. Fabelinskiĭ, I. A. Yakovlev, “In memory of Andrei Stanislavovich Borovik-Romanov”, UFN, 167:12 (1997),  1365–1366  mathnet; Phys. Usp., 40:12 (1997), 1265–1266  isi
93. A. F. Andreev, A. S. Borovik-Romanov, F. V. Bunkin, A. V. Gaponov-Grekhov, Yu. V. Gulyaev, N. V. Karlov, Yu. A. Kravtsov, V. V. Migulin, M. A. Miller, V. G. Polevoi, A. M. Prokhorov, I. L. Fabelinskiĭ, E. L. Feinberg, “In memory of Sergei Mikhailovich Rytov”, UFN, 167:7 (1997),  787–788  mathnet; Phys. Usp., 40:7 (1997), 749–750  isi
94. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, V.-A. S. Borovik-Romanov, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, L. V. Keldysh, V. V. Nemoshkalenko, Yu. A. Osip'yan, B. E. Paton, A. M. Prokhorov, I. A. Tomilin, “In memory of Gerogii Vyacheslavovich Kurdyumov”, UFN, 167:4 (1997),  463–464  mathnet; Phys. Usp., 40:4 (1997), 441–442  isi
1996
95. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, V. L. Ginzburg, G. F. Zharkov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, A. D. Linde, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, E. S. Fradkin, “David Abramovich Kirzhnits (on his seventieth birthday)”, UFN, 166:10 (1996),  1143–1144  mathnet; Phys. Usp., 39:10 (1996), 1081–1082  isi
96. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, A. V. Gurevich, V. V. Zheleznyakov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, D. A. Kirzhnits, O. N. Krokhin, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, E. S. Fradkin, “Vitalii Lazarevich Ginzburg (on his eightieth birthday)”, UFN, 166:10 (1996),  1141–1142  mathnet; Phys. Usp., 39:10 (1996), 1077–1079  isi
97. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, N. G. Basov, E. P. Velikhov, B. B. Kadomtsev, L. V. Keldysh, G. A. Mesyats, V. V. Migulin, Yu. S. Osipov, “Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his eightieth birthday)”, UFN, 166:7 (1996),  805–806  mathnet; Phys. Usp., 39:7 (1996), 755–756  isi
98. A. F. Andreev, F. V. Bunkin, V. L. Ginzburg, A. A. Gonchar, V. E. Zakharov, V. V. Zheleznyakov, L. V. Keldysh, A. G. Litvak, G. A. Mesyats, M. A. Miller, V. I. Talanov, Ya. I. Khanin, “Andrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his seventieth birthday)”, UFN, 166:6 (1996),  695–696  mathnet; Phys. Usp., 39:6 (1996), 647–649  isi
99. A. F. Andreev, S. P. Bugaev, S. V. Vonsovskii, A. V. Gaponov-Grekhov, L. V. Keldysh, B. M. Koval'chuk, Yu. A. Kotov, A. M. Prokhorov, M. V. Sadovskii, V. E. Fortov, “Gennadii Andreevich Mesyats (on his sixtieth birthday)”, UFN, 166:6 (1996),  691–692  mathnet; Phys. Usp., 39:6 (1996), 643–644  isi
100. A. F. Andreev, V.-A. S. Borovik-Romanov, V. F. Gantmakher, L. P. Gor'kov, V. V. Kveder, L. V. Keldysh, Yu. A. Osip'yan, V. V. Ryazanov, V. E. Fortov, “Igor' Fomich Shchegolev (Obituary)”, UFN, 166:1 (1996),  109–110  mathnet; Phys. Usp., 39:1 (1996), 99–100  isi
1995
101. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, E. P. Velikhov, N. D. Devyatkov, S. V. Emel'yanov, L. V. Keldysh, V. A. Kotel'nikov, I. M. Makarov, Yu. A. Osip'yan, A. M. Prokhorov, “Yurii Vasil'evich Gulyaev (on his sixtieth birthday)”, UFN, 165:9 (1995),  1099–1100  mathnet; Phys. Usp., 38:9 (1995), 1055–1056
102. Yu. G. Abov, A. F. Andreev, S. T. Belyaev, V. L. Ginzburg, M. V. Danilov, B. L. Ioffe, V. S. Kaftanov, D. G. Koshkarev, L. B. Okun', A. N. Skrinsky, V. V. Sokolovskii, Yu. B. Khariton, I. V. Chuvilo, O. V. Shvedov, “Vasilii Vasil'evich Vladimirskii (on his eightieth birthday)”, UFN, 165:8 (1995),  975–976  mathnet; Phys. Usp., 38:8 (1995), 933–934  isi
103. A. F. Andreev, V. Yu. Baranov, A. M. Dykhne, B. B. Kadomtsev, V. D. Shafranov, “Evgenii Pavlovich Velikhov (on his 60th birthday)”, UFN, 165:1 (1995),  119–120  mathnet; Phys. Usp., 38:1 (1995), 115–116  isi
1988
104. A. A. Abrikosov, A. P. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, L. P. Gor'kov, B. P. Zakharchenya, L. V. Keldysh, Yu. A. Osip'yan, “KAGAN,YURI,MOISEEVICH (TO THE 60TH ANNIVERSARY)”, Fizika Tverdogo Tela, 30:8 (1988),  2560–2561  mathnet

Presentations in Math-Net.Ru
1. Mesoscopics and the fundamental properties of space
A. F. Andreev
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 28, 2002

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021