RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Andreev, Aleksandr Fedorovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 95
Scientific articles: 8
Presentations: 1

Number of views:
This page:606
Abstract pages:14051
Full texts:4307
References:111
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Birth date: 10.12.1939
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person45230
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2018
1. A. F. Andreev, L. A. Melnikovsky, “Equilibrium shape of $ ^4He$ crystal surfaces near critical orientations”, UFN, 188:11 (2018),  1199–1202  mathnet  elib; Phys. Usp., 61:11 (2018), 1090–1093  isi  scopus
2011
2. A. F. Andreev, “Low-temperature anomalies of $^4$He crystals”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 94:2 (2011),  133–137  mathnet; JETP Letters, 94:2 (2011), 129–133  isi  scopus
2007
3. A. F. Andreev, “Supersolidity of glasses”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 85:11 (2007),  714–716  mathnet; JETP Letters, 85:11 (2007), 585–587  isi  scopus
2004
4. A. F. Andreev, “Electron pairs for HTSC”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 79:2 (2004),  100–103  mathnet; JETP Letters, 79:2 (2004), 88–90  scopus
2003
5. A. F. Andreev, L. A. Melnikovsky, “Thermodynamic inequalities in a superfluid”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 78:9 (2003),  1063–1067  mathnet; JETP Letters, 78:9 (2003), 574–577  scopus
2001
6. A. F. Andreev, “Quantum coherence between states with even and odd numbers of electrons”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 74:10 (2001),  575–579  mathnet; JETP Letters, 74:10 (2001), 512–516  scopus
1998
7. A. F. Andreev, “Superfluidity, superconductivity and magnetism in mesoscopics”, UFN, 168:6 (1998),  655–664  mathnet; Phys. Usp., 41:6 (1998), 581–588  isi
1994
8. A. F. Andreev, “New quantum states in helium crystals”, UFN, 164:12 (1994),  1277–1278  mathnet; Phys. Usp., 37:12 (1994), 1187–1188  isi

2018
9. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, E. P. Velikhov, M. V. Koval'chuk, V. Ya. Panchenko, L. P. Pitaevskii, A. Yu. Rumyantsev, M. V. Sadovskii, A. M. Sergeev, V. B. Timofeev, I. A. Shcherbakov, G. M. Eliashberg, “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)”, UFN, 188:7 (2018),  799–800  mathnet  elib; Phys. Usp., 61:7 (2018), 714–716  isi
10. A. F. Andreev, P. I. Arseev, A. B. Borisov, V. V. Brazhkin, B. N. Goshchitskii, E. Z. Kuchinskii, G. A. Mesyats, A. K. Murtazaev, I. A. Nekrasov, G. N. Rykovanov, V. V. Ustinov, M. I. Yalandin, “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)”, UFN, 188:2 (2018),  231–232  mathnet  elib; Phys. Usp., 61:2 (2018), 212–213  isi
2017
11. A. F. Andreev, N. Ashcroft, V. V. Brazhkin, R. Jeanloz, Yu. M. Kagan, O. N. Krokhin, V. A. Matveev, V. I. Ritus, I. Silvera, R. A. Suris, V. B. Timofeev, R. Hemley, “Sergei Mikhailovich Stishov (on his 80th birthday)”, UFN, 187:12 (2017),  1403–1404  mathnet  elib; Phys. Usp., 60:12 (2017), 1304–1305  isi
12. A. F. Andreev, A. I. Buzdin, A. A. Varlamov, Yu. Kh. Vekilov, Yu. M. Galperin, I. E. Dzyaloshinskii, Yu. M. Kagan, D. V. Livanov, L. P. Pitaevskii, E I. Rashba, L. A. Falkovsky, D. E. Khmel'nitskii, “In memory of Aleksei Alekseevich Abrikosov”, UFN, 187:6 (2017),  687–688  mathnet  elib; Phys. Usp., 60:6 (2017), 638–639  isi
13. A. F. Andreev, G. Boebinger, G. E. Volovik, I. E. Dzyaloshinskii, S. V. Iordanskii, V. P. Mineev, D. Pines, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, G. B. Teitelbaum, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “In memory of Lev Petrovich Gor'kov”, UFN, 187:4 (2017),  463–464  mathnet  elib; Phys. Usp., 60:4 (2017), 430–431  isi
2016
14. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. L. Aseev, E. A. Vinogradov, E. M. Dianov, O. N. Krokhin, N. P. Laverov, A. G. Litvak, V. Ya. Panchenko, A. M. Sergeev, A. N. Skrinsky, I. A. Shcherbakov, “On the Seventy-Fifth Birthday of Sergei Nikolaevich Bagayev”, Kvantovaya Elektronika, 46:10 (2016),  972  mathnet  elib [Quantum Electron., 46:10 (2016), 972  isi]
15. A. F. Andreev, S. N. Bagayev, V. K. Voronkova, A. A. Kalachev, Yu. N. Molin, L. V. Mosina, I. V. Ovchinnikov, R. Z. Sagdeev, V. F. Tarasov, V. V. Ustinov, Yu. D. Tsvetkov, I. A. Shcherbakov, “Kev Minullinovich Salikhov (on his 80th birthday)”, UFN, 186:12 (2016),  1377–1378  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:12 (2016), 1266–1267  isi
16. A. F. Andreev, G. D. Bogomolov, S. S. Gershtein, I. E. Dzyaloshinskii, V. V. Kveder, N. M. Kreines, V. I. Marchenko, L. P. Pitaevskii, M. P. Ryutova, L. E. Svistov, A. I. Smirnov, S. S. Sosin, “In memory of Lyudmila Andreevna Prozorova”, UFN, 186:9 (2016),  1029–1030  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:9 (2016), 937–938  isi
17. A. F. Andreev, M. M. Bubnov, F. V. Bunkin, I. A. Bufetov, V. I. Konov, O. N. Krokhin, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, A. L. Tomashuk, V. E. Fortov, I. A. Shcherbakov, “Evgeny Mikhailovich Dianov (on his 80th birthday)”, UFN, 186:1 (2016),  111–112  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:1 (2016), 103–1104  isi
18. A. F. Andreev, A. V. Gaponov-Grekhov, S. S. Gershtein, V. E. Zakharov, L. M. Zelenyi, G. A. Mesyats, Yu. M. Mikhailov, V. A. Rubakov, O. V. Rudenko, V. A. Sadovnichii, I. M. Khalatnikov, A. E. Sheindlin, I. A. Shcherbakov, “Vladimir Evgen'evich Fortov (on his 70th birthday)”, UFN, 186:1 (2016),  109–110  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:1 (2016), 100–102  isi
19. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, A. B. Batdalov, M. M. Gadzhialiev, Yu. V. Gulyaev, G. A. Mesyats, “Ibragimkhan Kamilovich Kamilov (on his 80th birthday)”, UFN, 186:1 (2016),  107–108  mathnet  elib; Phys. Usp., 59:1 (2016), 98–99  isi
2015
20. A. F. Andreev, V. T. Dolgopolov, V. N. Zverev, S. V. Iordanskii, V. V. Kveder, I. V. Kukushkin, V. D. Kulakovskii, E. I. Rashba, V. B. Timofeev, M. R. Trunin, D. E. Khmelnitskii, V. S. Khrapai, “In memory of Vsevolod Feliksovich Gantmakher”, UFN, 185:4 (2015),  447–448  mathnet  elib; Phys. Usp., 58:4 (2015), 414–415  isi
2013
21. A. F. Andreev, I. R. Gabitov, V. E. Zakharov, S. V. Iordanskii, E. I. Kats, I. V. Kolokolov, S. E. Korshunov, M. R. Trunin, G. E. Fal'kovich, M. V. Feigel'man, D. E. Khmel'nitskii, G. M. Eliashberg, “Vladimir Valentinovich Lebedev (on his 60th birthday)”, UFN, 183:6 (2013),  669–670  mathnet  elib; Phys. Usp., 56:6 (2013), 637–638  isi
22. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, V. F. Gantmakher, L. P. Gor'kov, A. V. Gurevich, I. E. Dzyaloshinskii, V. E. Zakharov, L. V. Keldysh, L. A. Prozorova, S. Stringari, I. A. Fomin, I. M. Khalatnikov, “Lev Petrovich Pitaevskii (on his 80th birthday)”, UFN, 183:6 (2013),  665–666  mathnet  elib; Phys. Usp., 56:6 (2013), 633–634  isi
23. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. L. Aseev, S. N. Bagaev, V. I. Belyavskii, A. A. Gorbatsevich, V. F. Elesin, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, G. A. Mesyats, N. N. Sibel'din, Yu. A. Chaplygin, “In memory of Yurii Vasil'evich Kopaev”, UFN, 183:5 (2013),  557–558  mathnet  elib; Phys. Usp., 56:5 (2013), 531–532  isi
2012
24. A. F. Andreev, G. V. Domogatsky, V. G. Kadyshevsky, N. V. Krasnikov, V. A. Kuz'min, A. A. Logunov, G. A. Mesyats, Yu. Ts. Oganessian, V. A. Rubakov, O. G. Ryazhskaya, A. N. Skrinsky, D. V. Shirkov, “Viktor Anatol'evich Matveev (on his 70th birthday)”, UFN, 182:1 (2012),  119–120  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:1 (2012), 111–112  isi
25. A. F. Andreev, S. N. Bagaev, F. V. Bunkin, S. P. Vyatchanin, Yu. V. Gulyaev, V. S. Imshennik, N. S. Kardashev, V. A. Matveev, O. V. Rudenko, O. G. Ryazhskaya, A. R. Khokhlov, A. M. Cherepashchuk, “Vladimir Borisovich Braginsky (on his 80th birthday)”, UFN, 182:1 (2012),  117–118  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:1 (2012), 109–110  isi
26. A. F. Andreev, “The journal Priroda—100 years old”, UFN, 182:1 (2012),  105–110  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:1 (2012), 96–102  isi  elib  scopus
2011
27. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. L. Aseev, A. A. Boyarchuk, F. V. Bunkin, E. A. Vinogradov, A. V. Gaponov-Grekhov, E. M. Dianov, O. N. Krokhin, E. P. Kruglyakov, A. N. Skrinsky, I. A. Shcherbakov, “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his 70th birthday)”, UFN, 181:10 (2011),  1123–1124  mathnet; Phys. Usp., 54:10 (2011), 1085–1086  isi
28. A. F. Andreev, Yu. Yu. Balega, D. A. Varshalovich, V. V. Zheleznyakov, L. M. Zelenyi, N. S. Kardashev, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, Yu. N. Pariiskii, A. M. Finkel'shtein, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “Aleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)”, UFN, 181:6 (2011),  679–680  mathnet; Phys. Usp., 54:6 (2011), 655–657  isi
29. A. F. Andreev, S. N. Bagaev, A. A. Boyarchuk, D. A. Varshalovich, E. P. Velikhov, N. S. Kardashev, M. Ya. Marov, V. A. Matveev, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman”, UFN, 181:5 (2011),  561–562  mathnet; Phys. Usp., 54:5 (2011), 537–538  isi
30. A. F. Andreev, P. I. Arseev, M. A. Vasiliev, A. V. Gurevich, Yu. V. Kopaev, O. N. Krokhin, E. G. Maksimov, G. A. Mesyats, V. I. Ritus, V. A. Rubakov, O. V. Rudenko, M. V. Sadovskii, “Leonid Veniaminovich Keldysh (on his 80th birthday)”, UFN, 181:4 (2011),  455–456  mathnet; Phys. Usp., 54:4 (2011), 435–437  isi
31. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, S. A. Brazovskii, L. P. Gor'kov, E. I. Kats, P. S. Kondratenko, S. P. Obukhov, L. P. Pitaevskii, L. A. Prozorova, I. M. Khalatnikov, D. E. Khmel'nitskii, G. M. Eliashberg, “Igor Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his 80th birthday)”, UFN, 181:2 (2011),  231  mathnet; Phys. Usp., 54:2 (2011), 221
32. A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, D. A. Varshalovich, A. V. Gaponov-Grekhov, L. M. Zelenyi, V. V. Kocharovskii, A. G. Litvak, E. A. Mareev, R. A. Syunyaev, V. I. Talanov, I. E. Tryumper, A. M. Cherepashchuk, “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 80th birthday)”, UFN, 181:1 (2011),  117–118  mathnet; Phys. Usp., 54:1 (2011), 109–111  isi
2010
33. A. F. Andreev, “Opening address”, UFN, 180:8 (2010),  879–880  mathnet; Phys. Usp., 53:8 (2010), 843–844
34. A. F. Andreev, A. L. Aseev, E. P. Velikhov, A. A. Gorbatsevich, Yu. V. Gulyaev, A. E. Zhukov, L. V. Keldysh, G. Ya. Krasnikov, N. N. Ledentsov, Yu. S. Osipov, R. A. Suris, V. E. Fortov, “Zhores Ivanovich Alferov (on his 80th birthday)”, UFN, 180:3 (2010),  333–334  mathnet; Phys. Usp., 53:3 (2010), 319–320  isi
2009
35. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, L. P. Gor'kov, I. E. Dzyaloshinskii, V. E. Zakharov, V. P. Mineev, S. P. Novikov, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, A. A. Starobinskii, G. M. Eliashberg, “Isaak Markovich Khalatnikov (on his 90th birthday)”, UFN, 179:10 (2009),  1143–1144  mathnet; Phys. Usp., 52:10 (2009), 1079–1080  isi
36. S. P. Alliluev, A. F. Andreev, S. T. Belyaev, S. P. Denisov, V. G. Kadyshevskii, A. K. Likhoded, A. A. Logunov, V. A. Matveev, L. B. Okun', L. I. Ponomarev, A. N. Skrinsky, N. E. Tyurin, “Semen Solomonovich Gershtein (on his 80th birthday)”, UFN, 179:7 (2009),  807–808  mathnet; Phys. Usp., 52:7 (2009), 759–761  isi
37. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, G. E. Volovik, V. L. Ginzburg, I. E. Dzyaloshinskii, S. V. Iordanskii, N. B. Kopnin, L. P. Pitaevskii, V. L. Pokrovskii, G. B. Teitel'baum, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “Lev Petrovich Gor'kov (on his 80th birthday)”, UFN, 179:6 (2009),  695–696  mathnet; Phys. Usp., 52:6 (2009), 655–656  isi
2008
38. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, G. D. Bogomolov, V. F. Gantmakher, S. S. Gershtein, S. P. Kapitza, V. V. Kveder, N. M. Kreines, V. I. Marchenko, L. P. Pitaevskii, A. I. Smirnov, I. M. Khalatnikov, “Lyudmila Andreevna Prozorova (on her 80th birthday)”, UFN, 178:12 (2008),  1365–1366  mathnet; Phys. Usp., 51:12 (2008), 1291–1292  isi
39. A. F. Andreev, Zh. I. Alferov, S. M. Aldoshin, S. I. Bredikhin, E. P. Velikhov, V. F. Gantmakher, V. V. Kveder, M. V. Koval'chuk, V. D. Kulakovskii, V. A. Matveev, G. A. Mesyats, V. B. Timofeev, “In memory of Yurii Andreevich Osip'yan”, UFN, 178:11 (2008),  1239–1240  mathnet; Phys. Usp., 51:11 (2008), 1193–1194  isi
40. A. F. Andreev, M. A. Vasiliev, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, Yu. A. Izyumov, Yu. M. Kagan, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, G. A. Mesyats, V. I. Ritus, M. V. Sadovskii, V. Ya. Fainberg, “Evgenii Grigorievich Maksimov (on his 70th birthday)”, UFN, 178:10 (2008),  1127–1128  mathnet; Phys. Usp., 51:10 (2008), 1087–1088  isi
41. A. F. Andreev, S. T. Belyaev, E. P. Velikhov, L. P. Gor'kov, M. V. Koval'chuk, L. A. Maksimov, Yu. A. Osip'yan, L. P. Pitaevskii, A. Yu. Rumyantsev, V. B. Timofeev, N. A. Chernoplekov, G. M. Eliashberg, “Yurii Moiseevich Kagan (on his 80th birthday)”, UFN, 178:7 (2008),  781–782  mathnet; Phys. Usp., 51:7 (2008), 749–751  isi
42. A. F. Andreev, A. I. Buzdin, A. A. Varlamov, Yu. Kh. Vekilov, L. P. Gor'kov, I. E. Dzyaloshinskii, Yu. M. Kagan, S. I. Mukhin, Yu. A. Osip'yan, L. P. Pitaevskii, S. M. Stishov, L. A. Falkovsky, “Aleksei Alekseevich Abrikosov (on his 80th birthday)”, UFN, 178:6 (2008),  669–670  mathnet; Phys. Usp., 51:6 (2008), 637–638  isi
43. A. F. Andreev, “L. D. Landau: 100th anniversary (Introductory talk)”, UFN, 178:6 (2008),  631–632  mathnet; Phys. Usp., 51:6 (2008), 601–602
44. E. B. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, N. A. Borisevich, A. G. Zabrodskii, A. A. Kaplyanskii, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, Yu. K. Pozhela, R. A. Suris, E. D. Trifonov, “In memory of Karl Karlovich Rebane”, UFN, 178:4 (2008),  443–444  mathnet; Phys. Usp., 51:4 (2008), 419–420  isi
45. A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, B. N. Goshchitskii, Yu. A. Izyumov, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, E. G. Maksimov, L. A. Maksimov, G. A. Mesyats, I. M. Khalatnikov, “Mikhail Vissarionovich Sadovsky (on his 60th birthday)”, UFN, 178:2 (2008),  223–224  mathnet; Phys. Usp., 51:2 (2008), 209–210  isi
2007
46. A. F. Andreev, V. S. Beskin, V. B. Braginskii, V. L. Ginzburg, Yu. V. Gulyaev, V. V. Kozlov, N. P. Laverov, M. B. Menskii, L. B. Okun', V. A. Rubakov, V. A. Sadovnichii, V. E. Fortov, “Oleg Vladimirovich Rudenko (on his 60th birthday)”, UFN, 177:12 (2007),  1385–1386  mathnet; Phys. Usp., 50:12 (2007), 1283–1285  isi
47. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. L. Aseev, S. N. Bagaev, V. L. Ginzburg, A. A. Gorbatsevich, V. F. Elesin, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, E. G. Maksimov, G. A. Mesyats, Yu. A. Chaplygin, “Yurii Vasil'evich Kopaev (on his 70th birthday)”, UFN, 177:11 (2007),  1251–1252  mathnet; Phys. Usp., 50:11 (2007), 1189–1190  isi
2006
48. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, F. V. Bunkin, V. I. Konov, O. N. Krokhin, A. L. Mikaelyan, V. V. Osiko, Yu. A. Osip'yan, P. P. Pashinin, M. F. Churbanov, I. A. Shcherbakov, “Evgenii Mikhailovich Dianov”, Kvantovaya Elektronika, 36:1 (2006),  94  mathnet  elib [Quantum Electron., 36:1 (2006), 94  isi]
49. L. K. Aminov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, K. A. Valiev, V. K. Voronkova, A. V. Il'yasov, Yu. N. Molin, I. V. Ovchinnikov, R. Z. Sagdeev, V. F. Tarasov, I. B. Khaibullin, Yu. D. Tsvetkov, “Kev Minullinovich Salikhov (on his seventieth birthday)”, UFN, 176:11 (2006),  1243–1244  mathnet; Phys. Usp., 49:11 (2006), 1213–1214  isi
50. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, V. F. Gantmakher, V. V. Kveder, L. V. Keldysh, I. V. Kukushkin, V. D. Kulakovskii, Yu. A. Osip'yan, É. I. Rashba, N. N. Sibel'din, R. A. Suris, G. M. Eliashberg, “Vladislav Borisovich Timofeev (on his seventieth birthday)”, UFN, 176:11 (2006),  1241–1242  mathnet; Phys. Usp., 49:11 (2006), 1211–1212  isi
51. A. F. Andreev, F. V. Bunkin, V. L. Ginzburg, S. V. Golubev, V. V. Zheleznyakov, V. E. Zakharov, A. G. Litvak, A. G. Luchinin, G. A. Mesyats, A. M. Sergeev, E. V. Suvorov, V. I. Talanov, “Andrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his eightieth birthday)”, UFN, 176:11 (2006),  1239–1240  mathnet; Phys. Usp., 49:11 (2006), 1209–1210  isi
52. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagaev, V. B. Belyanin, D. A. Varshalovich, V. L. Ginzburg, A. G. Zabrodskii, V. S. Zapasskii, A. A. Kaplyanskii, V. I. Perel', N. N. Rozanov, R. A. Suris, “Evgenii Borisovich Aleksandrov (on his seventieth birthday)”, UFN, 176:11 (2006),  1237–1238  mathnet; Phys. Usp., 49:11 (2006), 1207–1208  isi
53. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, M. A. Vasiliev, A. V. Gurevich, V. V. Zheleznyakov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, E. G. Maksimov, G. A. Mesyats, L. P. Pitaevskii, V. Ya. Fainberg, “Vitalii Lazarevich Ginzburg (on his ninetieth birthday)”, UFN, 176:10 (2006),  1135–1136  mathnet; Phys. Usp., 49:10 (2006), 1107–1109  isi
54. A. F. Andreev, N. L. Dobretsov, B. M. Koval'chuk, O. N. Krokhin, A. G. Litvak, G. A. Mesyats, N. A. Ratakhin, A. N. Skrinsky, V. Yu. Khomich, V. G. Shpak, M. I. Yalandin, “In memory of Sergei Dmitrievich Korovin”, UFN, 176:8 (2006),  911–912  mathnet; Phys. Usp., 49:8 (2006), 883–884  isi
55. Yu. G. Abov, A. F. Andreev, M. I. Vysotskii, M. V. Danilov, I. M. Dremin, B. L. Ioffe, A. B. Kaidalov, O. V. Kancheli, L. B. Okun', Yu. A. Simonov, A. N. Skrinsky, B. Yu. Sharkov, “In memory of Karen Avetovich Ter-Martirosyan”, UFN, 176:8 (2006),  909–910  mathnet; Phys. Usp., 49:8 (2006), 881–882  isi
56. E. B. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, D. A. Varshalovich, A. G. Zabrodskii, Yu. M. Kagan, A. A. Kaplyanskii, L. V. Keldysh, O. N. Krokhin, B. V. Novikov, V. I. Perel', R. A. Suris, “In memory of Boris Petrovich Zakharchenya”, UFN, 176:8 (2006),  907–908  mathnet; Phys. Usp., 49:8 (2006), 879–880  isi
57. V. A. Akulichev, A. F. Andreev, S. V. Gaponov, V. Yu. Glushchenko, Yu. N. Zhuravlev, V. I. Sergienko, L. V. Keldysh, V. B. Timofeev, “In memory of Viktor Grigor'evich Lifshits”, UFN, 176:5 (2006),  567–568  mathnet; Phys. Usp., 49:5 (2006), 547–548  isi
58. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashev, L. V. Keldysh, B. M. Koval'chuk, S. D. Korovin, O. N. Krokhin, M. V. Sadovskii, E. L. Feinberg, V. E. Fortov, V. G. Shpak, “Gennadii Andreevich Mesyats (on his seventieth birthday)”, UFN, 176:2 (2006),  231–232  mathnet; Phys. Usp., 49:2 (2006), 219–221  isi
59. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. I. Anisimov, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, V. E. Zakharov, V. V. Kostyuk, G. A. Mesyats, O. N. Favorskii, L. D. Faddeev, K. V. Frolov, A. E. Sheindlin, “Vladimir Evgen'evich Fortov (on his sixtieth birthday)”, UFN, 176:1 (2006),  117–118  mathnet; Phys. Usp., 49:1 (2006), 107–109  isi
2005
60. K. S. Aleksandrov, Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, Yu. V. Gulyaev, V. A. Zayats, Yu. A. Izyumov, G. A. Mesyats, A. K. Murtazaev, Yu. A. Osip'yan, “Ibragimkhan Kamilovich Kamilov (on his seventieth birthday)”, UFN, 175:11 (2005),  1255–1256  mathnet; Phys. Usp., 48:11 (2005), 1199–1201  isi
61. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, L. P. Gor'kov, V. T. Dolgopolov, S. V. Iordanskii, V. V. Kveder, I. B. Levinson, Yu. A. Osip'yan, É. I. Rashba, V. B. Timofeev, D. E. Khmel'nitskiĭ, G. M. Eliashberg, “Vsevolod Feliksovich Gantmakher (on his seventieth birthday)”, UFN, 175:11 (2005),  1253–1254  mathnet; Phys. Usp., 48:11 (2005), 1197–1198  isi
62. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, N. A. Anfimov, A. A. Boyarchuk, A. S. Bugaev, E. P. Velikhov, V. L. Ginzburg, A. L. Mikaelyan, S. A. Nikitov, V. I. Pustovoĭt, V. A. Sadovnichii, V. E. Fortov, “Yurii Vasil'evich Gulyaev (on his seventieth birthday)”, UFN, 175:10 (2005),  1141–1142  mathnet; Phys. Usp., 48:10 (2005), 1085–1086  isi
63. M. V. Alfimov, A. F. Andreev, E. P. Velikhov, Yu. M. Kagan, N. N. Kudryavtsev, V. A. Matveev, O. V. Rudenko, A. Yu. Rumyantsev, R. Z. Sagdeev, V. E. Fortov, A. M. Fridman, V. E. Cherkovets, “In memory of Aleksandr Mikhailovich Dykhne”, UFN, 175:2 (2005),  221–222  mathnet; Phys. Usp., 48:2 (2005), 207–208  isi
2004
64. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, M. A. Vasiliev, V. L. Ginzburg, A. M. Gulyan, A. V. Gurevich, L. V. Keldysh, E. G. Maksimov, V. I. Ritus, V. P. Silin, Yu. A. Uspenskii, E. L. Feinberg, “In memory of Gelii Frolovich Zharkov”, UFN, 174:11 (2004),  1269–1270  mathnet; Phys. Usp., 47:11 (2004), 1171–1172  isi
65. A. F. Andreev, A. N. Vasil'ev, A. M. Kadomtseva, Z. A. Kazei, N. P. Kolmakova, N. M. Kreines, S. A. Nikitin, Yu. A. Osip'yan, L. A. Prozorova, V. V. Snegirev, P. N. Stetsenko, V. G. Shavrov, “In memory of Rudol'f Zinov'evich Levitin”, UFN, 174:7 (2004),  805–806  mathnet; Phys. Usp., 47:7 (2004), 743–744  isi
66. A. F. Andreev, V. G. Bar'yakhtar, Yu. V. Gulyaev, Yu. A. Izyumov, Yu. M. Kagan, M. I. Kurkin, G. A. Mesyats, M. V. Sadovskii, V. M. Schastlivtsev, V. V. Ustinov, V. E. Shcherbinin, “Evgenii Akimovich Turov (on his eightieth birthday)”, UFN, 174:4 (2004),  471–472  mathnet; Phys. Usp., 47:4 (2004), 423–424  isi
2003
67. A. F. Andreev, V. L. Ginzburg, V. V. Dmitriev, K. O. Keshishev, B. E. Meierovich, A. Ya. Parshin, L. A. Prozorova, I. A. Fomin, “Lev Petrovich Pitaevskii (on his seventieth birthday)”, UFN, 173:1 (2003),  111–112  mathnet; Phys. Usp., 46:1 (2003), 103–104  isi
2002
68. A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. B. Braginskiĭ, A. V. Gaponov-Grekhov, Yu. V. Gulyaev, V. V. Zheleznyakov, V. A. Kotel'nikov, O. N. Krokhin, A. S. Logginov, V. N. Oraevskii, V. A. Sadovnichii, V. I. Trukhin, “In memory of Vladimir Vasil'evich Migulin”, UFN, 172:12 (2002),  1473–1474  mathnet; Phys. Usp., 45:12 (2002), 1313–1314  isi
69. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, F. V. Bunkin, E. M. Dianov, N. V. Karlov, V. I. Konov, G. A. Mesyats, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, V. E. Fortov, I. A. Shcherbakov, “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov”, UFN, 172:7 (2002),  841–842  mathnet; Phys. Usp., 45:7 (2002), 781–782  isi
70. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, S. N. Bagayev, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashev, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, G. A. Mesyats, Yu. M. Popov, I. I. Sobel'man, E. L. Feinberg, “Oleg Nikolaevich Krokhin (on his seventieth birthday)”, UFN, 172:6 (2002),  723–724  mathnet; Phys. Usp., 45:6 (2002), 667–668  isi
71. A. F. Andreev, V. G. Bar'yakhtar, A. V. Vedyaev, V. L. Ginzburg, Yu. V. Gulyaev, V. E. Zil'bervarg, Yu. A. Izyumov, I. K. Kamilov, K. I. Kugel', S. G. Ovchinnikov, D. I. Khomskii, V. G. Shavrov, “In memory of Eduard Leonovich Nagaev”, UFN, 172:5 (2002),  615–616  mathnet; Phys. Usp., 45:5 (2002), 565–566  isi
2001
72. A. F. Andreev, Zh. I. Alferov, F. V. Bunkin, V. B. Braginskiĭ, A. M. Dykhne, A. V. Gaponov-Grekhov, L. V. Keldysh, A. M. Prokhorov, I. I. Sobel'man, A. K. Dmitriev, È. P. Kruglyakov, A. N. Skrinsky, “Sergei Nikolaevich Bagaev (on his sixtieth birthday)”, UFN, 171:10 (2001),  1145–1146  mathnet; Phys. Usp., 44:10 (2001), 1091–1092  isi
73. A. F. Andreev, V. Yu. Baranov, S. N. Bagayev, F. V. Bunkin, H. Walther, V. L. Ginzburg, V. A. Il'in, N. S. Kardashev, I. D. Novikov, O. V. Rudenko, Kip Thorne, A. M. Cherepashchuk, “Vladimir Borisovich Braginskii (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:8 (2001),  909–910  mathnet; Phys. Usp., 44:8 (2001), 867–868  isi
74. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. F. Gantmakher, V. E. Zakharov, I. V. Kukushkin, A. M. Prokhorov, A. Yu. Rumyantsev, V. B. Timofeev, I. M. Khalatnikov, N. A. Chernoplekov, G. M. Eliashberg, “Yurii Andreevich Ossipyan (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  229–230  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 215–216  isi
75. A. A. Abrikosov, A. F. Andreev, S. A. Brazovskii, Yu. A. Bychkov, V. L. Ginzburg, L. P. Gor'kov, V. E. Zakharov, E. I. Kats, P. S. Kondratenko, L. P. Pitaevskii, I. M. Khalatnikov, G. M. Eliashberg, “Igor' Ekhiel'evich Dzyaloshinskii (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  227–228  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 213–214  isi
76. M. V. Alfimov, A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, A. V. Gaponov-Grekhov, V. L. Ginzburg, V. V. Zaitsev, A. G. Litvak, R. A. Syunyaev, V. I. Talanov, V. Yu. Trakhtengerts, Ya. I. Khanin, A. F. Khokhlov, “Vladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his seventieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  225–226  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 211–212  isi
77. A. F. Andreev, T. L. Andreeva, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, L. V. Keldysh, S. V. Krivokhizha, O. N. Krokhin, A. M. Prokhorov, I. I. Sobel'man, E. L. Feinberg, L. L. Chaikov, “Immanuil Lazarevich Fabelinskii (on his ninetieth birthday)”, UFN, 171:2 (2001),  223–224  mathnet; Phys. Usp., 44:2 (2001), 209–210  isi
2000
78. A. F. Andreev, E. P. Velikhov, V. E. Golant, Yu. V. Gulyaev, B. P. Zakharchenya, L. V. Keldysh, P. S. Kop'ev, N. N. Ledentsov, Yu. A. Osip'yan, A. M. Prokhorov, R. A. Suris, “Zhores Ivanovich Alferov (on his seventieth birthday)”, UFN, 170:3 (2000),  349–350  mathnet; Phys. Usp., 43:3 (2000), 307–308  isi
1999
79. A. F. Andreev, Yu. A. Bychkov, G. E. Volovik, V. L. Ginzburg, S. V. Iordanskii, Yu. M. Kagan, N. B. Kopnin, V. P. Mineev, L. P. Pitaevskii, G. M. Eliashberg, “Lev Petrovich Gor'kov (on his seventieth birthday)”, UFN, 169:7 (1999),  815–816  mathnet; Phys. Usp., 42:7 (1999), 729–730  isi
80. A. F. Andreev, K. P. Belov, Yu. V. Gulyaev, A. B. Granovskii, V. A. Magnitskii, V. P. Maslov, V. V. Migulin, Yu. A. Osip'yan, V. I. Trukhin, M. V. Chetkin, V. G. Shavrov, I. A. Yakovlev, “In memory of Georgii Sergeevich Krinchik”, UFN, 169:4 (1999),  475–476  mathnet; Phys. Usp., 42:4 (1999), 407–408  isi
81. A. F. Andreev, V. N. Bol'shakov, A. A. Boyarchuk, Yu. A. Izyumov, G. A. Mesyats, Yu. S. Osipov, Yu. A. Osip'yan, A. M. Prokhorov, G. G. Taluts, E. A. Turov, V. V. Ustinov, I. M. Tsidil'kovskii, “In memory of Sergei Vasil'evich Vonsovskii”, UFN, 169:1 (1999),  109–110  mathnet; Phys. Usp., 42:1 (1999), 101–102  isi
82. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, A. D. Linde, V. I. Ritus, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, S. M. Stishov, M. M. Fiks, G. V. Shpatakovskaya, “In memory of David Abramovich Kirzhnits”, UFN, 169:1 (1999),  107–108  mathnet; Phys. Usp., 42:1 (1999), 99–100  isi
1998
83. A. F. Andreev, A. M. Afanas'ev, S. T. Belyaev, E. P. Velikhov, V. L. Ginzburg, A. M. Dykhne, B. B. Kadomtsev, L. A. Maksimov, A. Yu. Rumyantsev, N. A. Chernoplekov, “Yurii Moiseevich Kagan (on his seventieth birthday)”, UFN, 168:7 (1998),  815–816  mathnet; Phys. Usp., 41:7 (1998), 733–734  isi
1997
84. A. F. Andreev, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, V. V. Dmitriev, I. K. Kamilov, N. M. Kreines, Yu. A. Osip'yan, L. P. Pitaevskii, L. A. Prozorova, A. M. Prokhorov, I. L. Fabelinskiĭ, I. A. Yakovlev, “In memory of Andrei Stanislavovich Borovik-Romanov”, UFN, 167:12 (1997),  1365–1366  mathnet; Phys. Usp., 40:12 (1997), 1265–1266  isi
85. A. F. Andreev, A. S. Borovik-Romanov, F. V. Bunkin, A. V. Gaponov-Grekhov, Yu. V. Gulyaev, N. V. Karlov, Yu. A. Kravtsov, V. V. Migulin, M. A. Miller, V. G. Polevoi, A. M. Prokhorov, I. L. Fabelinskiĭ, E. L. Feinberg, “In memory of Sergei Mikhailovich Rytov”, UFN, 167:7 (1997),  787–788  mathnet; Phys. Usp., 40:7 (1997), 749–750  isi
86. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, V.-A. S. Borovik-Romanov, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, L. V. Keldysh, V. V. Nemoshkalenko, Yu. A. Osip'yan, B. E. Paton, A. M. Prokhorov, I. A. Tomilin, “In memory of Gerogii Vyacheslavovich Kurdyumov”, UFN, 167:4 (1997),  463–464  mathnet; Phys. Usp., 40:4 (1997), 441–442  isi
1996
87. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, V. L. Ginzburg, G. F. Zharkov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, A. D. Linde, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, E. S. Fradkin, “David Abramovich Kirzhnits (on his seventieth birthday)”, UFN, 166:10 (1996),  1143–1144  mathnet; Phys. Usp., 39:10 (1996), 1081–1082  isi
88. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, A. V. Gurevich, V. V. Zheleznyakov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, D. A. Kirzhnits, O. N. Krokhin, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, E. S. Fradkin, “Vitalii Lazarevich Ginzburg (on his eightieth birthday)”, UFN, 166:10 (1996),  1141–1142  mathnet; Phys. Usp., 39:10 (1996), 1077–1079  isi
89. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, N. G. Basov, E. P. Velikhov, B. B. Kadomtsev, L. V. Keldysh, G. A. Mesyats, V. V. Migulin, Yu. S. Osipov, “Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his eightieth birthday)”, UFN, 166:7 (1996),  805–806  mathnet; Phys. Usp., 39:7 (1996), 755–756  isi
90. A. F. Andreev, F. V. Bunkin, V. L. Ginzburg, A. A. Gonchar, V. E. Zakharov, V. V. Zheleznyakov, L. V. Keldysh, A. G. Litvak, G. A. Mesyats, M. A. Miller, V. I. Talanov, Ya. I. Khanin, “Andrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his seventieth birthday)”, UFN, 166:6 (1996),  695–696  mathnet; Phys. Usp., 39:6 (1996), 647–649  isi
91. A. F. Andreev, S. P. Bugaev, S. V. Vonsovskii, A. V. Gaponov-Grekhov, L. V. Keldysh, B. M. Koval'chuk, Yu. A. Kotov, A. M. Prokhorov, M. V. Sadovskii, V. E. Fortov, “Gennadii Andreevich Mesyats (on his sixtieth birthday)”, UFN, 166:6 (1996),  691–692  mathnet; Phys. Usp., 39:6 (1996), 643–644  isi
92. A. F. Andreev, V.-A. S. Borovik-Romanov, V. F. Gantmakher, L. P. Gor'kov, V. V. Kveder, L. V. Keldysh, Yu. A. Osip'yan, V. V. Ryazanov, V. E. Fortov, “Igor' Fomich Shchegolev (Obituary)”, UFN, 166:1 (1996),  109–110  mathnet; Phys. Usp., 39:1 (1996), 99–100  isi
1995
93. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, E. P. Velikhov, N. D. Devyatkov, S. V. Emel'yanov, L. V. Keldysh, V. A. Kotel'nikov, I. M. Makarov, Yu. A. Osip'yan, A. M. Prokhorov, “Yurii Vasil'evich Gulyaev (on his sixtieth birthday)”, UFN, 165:9 (1995),  1099–1100  mathnet; Phys. Usp., 38:9 (1995), 1055–1056
94. Yu. G. Abov, A. F. Andreev, S. T. Belyaev, V. L. Ginzburg, M. V. Danilov, B. L. Ioffe, V. S. Kaftanov, D. G. Koshkarev, L. B. Okun', A. N. Skrinsky, V. V. Sokolovskii, Yu. B. Khariton, I. V. Chuvilo, O. V. Shvedov, “Vasilii Vasil'evich Vladimirskii (on his eightieth birthday)”, UFN, 165:8 (1995),  975–976  mathnet; Phys. Usp., 38:8 (1995), 933–934  isi
95. A. F. Andreev, V. Yu. Baranov, A. M. Dykhne, B. B. Kadomtsev, V. D. Shafranov, “Evgenii Pavlovich Velikhov (on his 60th birthday)”, UFN, 165:1 (1995),  119–120  mathnet; Phys. Usp., 38:1 (1995), 115–116  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Mesoscopics and the fundamental properties of space
A. F. Andreev
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 28, 2002

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019