RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Zenkova, Zhanna Nikolaevna


Number of views:
This page:187
Associate professor
Candidate of physico-mathematical sciences (2005)
Speciality: 05.13.01 (System analysis, the control and processing of information (separated by fields))
Phone: +7 (3822) 529828
E-mail:
Keywords: Distribution Function, censored sample, statistical criteria, symmetry.
UDC: 519.2

Subject:

Estimation of the Distribution Function with using of apriory information on symmetry of distribution, including on censored samples. Modification of statistical criteria with use of the information on symmetry of an investigated random variable.

   
Main publications:
  1. Dmitriev Yu.G., Zenkova Zh.N., “Neravnoplechnaya simmetrizatsiya vyborki v metode Monte-Karlo”, Vestnik TGU, 17 (2006), 290–294
  2. Dmitriev Yu.G., Zenkova Zh.N., “Ob otsenivanii simmetrichnogo raspredeleniya po tsenzurirovannoi vyborke”, Trudy Kh yubileinogo simpoziuma po neparametricheskim i robastnym statisticheskim metodam v kibernetike (Tomsk, 2002), Izd-vo NTL, Tomsk, 2004, 22–30
  3. Dmitriev Yu.G., Zenkova Zh.N., “Otsenka simmetrichnoi funktsii raspredeleniya po tsenzurirovannoi vyborke”, Teoriya veroyatnostei, sluchainye protsessy, matematicheskaya statistika i ikh prilozheniya, sb. nauch. st. (Mezhdunar. konf., posvyasch. 70-letiyu professora, d-ra fiz.-mat. nauk G.A. Medvedeva. Minsk, 21–25 fevr. 2005 g.), N.N. Trush (otv. red.) [i dr.], BGU, Minsk, 2005, 78–86
  4. Zenkova Zh.N., “$S_p^c$-neravnoplechno $k$-go poryadka simmetrichnykh funktsiyakh raspredeleniya”, Teoriya veroyatnostei, sluchainye protsessy, matematicheskaya statistika i prilozheniya, Sbornik nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Minsk, 15–19 sentyabrya 2008 g.), BGU, Minsk, 2008, 108–115
  5. Dmitriev Yu.G., Zenkova Zh.N., “Otsenki simmetrichnoi funktsii raspredeleniya po usechennym i tsenzurirovannym vyborkam”, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 14 (2005), 291–296

http://www.mathnet.ru/eng/person46754
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020