RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Zhuchok, Yurii Vladimirovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 19
Scientific articles: 14

Number of views:
This page:1294
Abstract pages:3675
Full texts:1365
References:454
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/eng/person47803
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2018
1. Yurii V. Zhuchok, “Automorphisms of the endomorphism semigroup of a free abelian diband”, Algebra Discrete Math., 25:2 (2018),  322–332  mathnet
2017
2. O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, V. S. Monakhov, J. Otal, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. M. Samoilenko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Nicolai N. Semko (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 24:1 (2017),  C–F  mathnet
3. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2016
4. Yurii V. Zhuchok, “Automorphisms of the endomorphism semigroup of a free commutative $g$-dimonoid”, Algebra Discrete Math., 21:2 (2016),  309–324  mathnet  mathscinet  isi
2015
5. Yurii V. Zhuchok, “Free abelian dimonoids”, Algebra Discrete Math., 20:2 (2015),  330–342  mathnet  mathscinet  isi
6. Yu. V. Zhuchok, E. A. Toichkina, “Correspondences of the Semigroup of Endomorphisms of an Equivalence Relation”, Mat. Zametki, 97:2 (2015),  217–230  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 97:2 (2015), 201–212  isi  scopus
2014
7. Yurii V. Zhuchok, “The endomorphism semigroup of a free dimonoid of rank 1”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2014, 3,  30–37  mathnet
8. Yu. V. Zhuchok, E. A. Toichkina, “The endotopism semigroups of an equivalence relation”, Mat. Sb., 205:5 (2014),  37–54  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 205:5 (2014), 646–662  isi  scopus
2013
9. Yuriy V. Zhuchok, “The monoid of endomorphisms of disconnected hypergraphs”, Algebra Discrete Math., 16:1 (2013),  134–150  mathnet  mathscinet
10. E. A. Bondar, Yu. V. Zhuchok, “Representations of the strong endomorphism monoid of finite $n$-uniform hypergraphs”, Fundam. Prikl. Mat., 18:1 (2013),  21–34  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci., 201:4 (2014), 421–430  scopus
2012
11. Yu. V. Zhuchok, “Cross-sections of Green's relations in a symmetric inverse $0$-category”, Algebra Logika, 51:4 (2012),  458–475  mathnet  mathscinet  zmath; Algebra and Logic, 51:4 (2012), 306–318  isi  scopus
12. Yu. V. Zhuchok, “Endomorphism semigroups of some free products”, Fundam. Prikl. Mat., 17:3 (2012),  51–60  mathnet; J. Math. Sci., 187:2 (2012), 146–152  scopus
13. Yu. V. Zhuchok, L. V. Kirtadze, “On weakly prime ideals of quasi-ordered semigroups”, Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki, 154:2 (2012),  101–106  mathnet
2008
14. Yu. V. Zhuchok, “Endomorphism semigroups of 2-nilpotent binary relations”, Fundam. Prikl. Mat., 14:6 (2008),  75–83  mathnet  mathscinet  elib; J. Math. Sci., 164:1 (2010), 49–55  scopus

2017
15. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F  mathnet
2016
16. Yuriy Drozd, Volodymyr Kirichenko, Fedir Lyman, Anatoliy Petravchuk, Vasyl Petrychkovych, Igor Subbotin, Vitaliy Sushchansky, Bogdan Zabavsky, Myhailo Zarichnyi, Anatolii Zhuchok, Yurii Zhuchok, “Mykola Komarnytskyi (25.05.1948 – 21.04.2016)”, Algebra Discrete Math., 21:2 (2016),  C–D  mathnet
2014
17. V. Bondarenko, M. Chernikov, I. Chueshov, M. Dokuchaev, Yu. Drozd, S. Favorov, V. Gordevskiy, V. Kirichenko, M. Komarnitskiy, V. Korobov, I. Kozhukhov, V. Lysytsia, S. Ovsienko, A. Petravchuk, A. Rutkas, V. Sushchansky, Ya. Sysak, A. Yampolskiy, G. Zholtkevich, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Boris Novikov (01.03.1946 – 30.03.2014)”, Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  C–F  mathnet
18. T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  C–F  mathnet
2013
19. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020