RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Razumova, Kseniya Aleksandrovna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 3
Scientific articles: 1

Number of views:
This page:121
Abstract pages:467
Full texts:185
References:12

http://www.mathnet.ru/eng/person52145
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2001
1. K. A. Razumova, “Transport barrier formation in a tokamak plasma”, UFN, 171:3 (2001),  329–333  mathnet; Phys. Usp., 44:3 (2001), 311–315

2010
2. È. A. Azizov, E. P. Velikhov, L. E. Zakharov, V. I. Il'gisonis, V. S. Imshennik, M. Yu. Isaev, L. M. Kovrizhnykh, V. I. Kogan, S. V. Mirnov, K. A. Razumova, V. P. Smirnov, V. S. Strelkov, “Vitalii Dmitrievich Shafranov (on his 80th birthday)”, UFN, 180:1 (2010),  107–108  mathnet; Phys. Usp., 53:1 (2010), 101–102  isi
2000
3. E. P. Velikhov, V. I. Il'gisonis, V. S. Imshennik, L. M. Kovrizhnykh, V. I. Kogan, S. V. Mirnov, K. A. Razumova, A. A. Skovoroda, V. P. Smirnov, Yu. N. Smirnov, V. S. Strelkov, B. A. Trubnikov, “Vitalii Dmitrievich Shafranov (on his seventieth birthday)”, UFN, 170:3 (2000),  343–344  mathnet; Phys. Usp., 43:3 (2000), 299–300  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019