Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Karpov, Vladimir Vasil'evich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 5
Scientific articles: 5

Number of views:
This page:188
Abstract pages:2505
Full texts:324
References:124
Professor
Doctor of technical sciences
E-mail:
Keywords: shells, strength, stability, mathematical models, algorithms, reinforced shells
UDC: 539.3
   
Main publications:
  • Karpov V.V. Prochnost i ustoichivost podkreplennykh obolochek vrascheniya: V 2 ch. chast 1. Modeli i algoritmy issledovaniya prochnosti i ustoichivosti podkreplennykh obolochek vrascheniya. Ц M.: FIZMATLIT, 2010. Ц 288 s. Karpov V.V. Prochnost i ustoichivost podkreplennykh obolochek vrascheniya: V 2 ch. chast 2. Vychislitelnyi eksperiment pri staticheskom mekhanicheskom vozdeistvii. Ц M.: FIZMATLIT, 2011. Ц 248 s. Karpov V.V. Chislennye metody resheniya zadach stroitelnoi mekhaniki. (1-e izdanie Minsk: Vysshaya shkola, 1990. Ц 349 s; 2-e izdanie M.: izd-vo ASV; SPb.: SPbGASU, 2005. Ц 425 s). V soavtorstve V. P. Ilin, A. M. Maslennikov. Karpov V.V. Utochnenie reshenii pri ispolzovanii shagovykh metodov v teorii gibkikh plastinok i obolochek // Izv. AN SSSR, ser. MTT. 1975. # 5. Ц s 189Ц191 (v soavtorstve V. V. Petrov). Karpov V.V. Metod posledovatelnogo naraschivaniya reber i ego primenenie k raschetu obolochek stupenchato-peremennoi tolschiny // Problemy prochnosti materialov i konstruktsii na transporte. Ц M.: Transport, 1990. Ц C. 162Ц167.

http://www.mathnet.ru/eng/person52861
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://elibrary.ru/author_items.asp?spin=7406-9199

Publications in Math-Net.Ru
2017
1. V. V. Karpov, A. A. Semenov, “Mathematical models and algorithms for studying the strength and stability of shell structures”, Sib. Zh. Ind. Mat., 20:1 (2017),  53–65  mathnet  mathscinet  elib; J. Appl. Industr. Math., 11:1 (2017), 70–81  scopus
2012
2. V. V. Karpov, “Analysis of algorithms study of stability of thin-walled shells”, Izv. Saratov Univ. Math. Mech. Inform., 12:1 (2012),  63–69  mathnet  elib
2010
3. D. A. Baranova, A. L. Volynin, V. V. Karpov, “The comparative analysis of calculation of durability and stability of the supported shells on the basis of the PC OBOLOCHKA and PC ANSYS”, Izv. Saratov Univ. Math. Mech. Inform., 10:4 (2010),  23–27  mathnet
4. V. V. Karpov, T. V. Ryabikova, “ћатематическа€ модель деформировани€ оболочек вращени€ в единой системе координат”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 1 (2010),  171–175  mathnet
5. D. A. Baranova, V. V. Karpov, “јлгоритмы исследовани€ устойчивости оболочек, основанные на методе наискорейшего спуска”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 1 (2010),  47–51  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022