RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Murashkin, Eugenii Valeryevich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 11
Scientific articles: 11

Number of views:
This page:333
Abstract pages:1399
Full texts:526
References:251
Murashkin, Eugenii Valeryevich
Candidate of physico-mathematical sciences (2007)
Speciality: 01.02.04 (Mechanics of deformable solids)
E-mail: , ,
Keywords: elasticity, plasticity, thermal stresses, residual strains, residual stresses, thermal conductivity.

Subject:

elasticity, plasticity, thermal stresses, residual strains, residual stresses, thermal conductivity.

Biography

Ph.D. EVGENII V. MURASHKIN is a scientist working in the field of mechanics of solids and applied mathematics. He is the author of more than 200 scientific publications. His main scientific activities concern solid mechanics, mechanics of irreversible processes, micropolar thermoelastic continua, viscoelasticity, creep, and plasticity.

   
Main publications:
  1. A.A. Burenin, L.V. Kovtanyuk, E.V. Murashkin, “Ob ostatochnykh napryazheniyakh v okrestnosti tsilindricheskogo defekta sploshnosti vyazkouprugoplasticheskogo materiala”, Prikladnaya mekhanika i tekhnicheskaya fizika, 47:2 (2006), 110–119
  2. L.V. Kovtanyuk, E.V. Murashkin, “Formirovanie polei ostatochnykh napryazhenii u odinochnykh sfericheskikh vklyuchenii v idealnoi uprugoplasticheskoi srede”, Izvestiya AN. Mekhanika tverdogo tela, 2009, № 1, 94–104
  3. A.A. Bazhin, A.A. Burenin, L.V. Kovtanyuk, E.V. Murashkin, “O vozmozhnom reologicheskom mekhanizme povysheniya dlitelnoi prochnosti metalloizdelii pod deistviem intensivnykh ekspluatatsionnykh nagruzok po tipu "nagruzka-razgruzka”, Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogiche-skogo universiteta im. I.Ya. Yakovleva Seriya: Mekhanika predelnogo sostoyaniya, 2007, № 3, 53–63
  4. V.M. Kornienko, N.V. Makarova, A.M. Maslov, E.V. Murashkin, “Perspektivnyi instrument vysokoskorostnoi razdelki utiliziruemykh metallicheskikh konstruktsii”, Sborka v mashinostroenii, priborostroenii, 2008, № 2, 38–42
  5. A.A. Bazhin, E.V. Murashkin, “Matematicheskoe modelirovanie uslozhnennykh reologicheskikh svoistv”, Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ya. Yakovleva Seriya: Mekhanika predelnogo sostoyaniya, 2010, № 2, 71–76

http://www.mathnet.ru/eng/person53045
https://scholar.google.com/citations?user=7yD3LuwAAAAJ&hl=en
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/1180845
https://elibrary.ru/author_items.asp?spin=4022-4305
ISTINA http://istina.msu.ru/workers/92254944
http://orcid.org/0000-0002-3267-4742
http://www.researcherid.com/rid/F-4192-2014
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=12760003400
https://www.researchgate.net/profile/Evgenii_Murashkin

Publications in Math-Net.Ru
2020
1. V. A. Kovalev, E. V. Murashkin, Yu. N. Radayev, “On the Neuber theory of micropolar elasticity. A pseudotensor formulation”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 24:4 (2020),  752–761  mathnet
2. E. V. Murashkin, Yu. N. Radayev, “On a micropolar theory of growing solids”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 24:3 (2020),  424–444  mathnet
2019
3. E. V. Murashkin, Yu. N. Radayev, “On a differential constraint in the continuum theory of growing solids”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 23:4 (2019),  646–656  mathnet  isi
2017
4. A. V. Manzhirov, M. N. Mikhin, E. V. Murashkin, “Torsion of a growing shaft”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 21:4 (2017),  684–698  mathnet  zmath  elib
2015
5. V. A. Kovalev, E. V. Murashkin, Yu. N. Radayev, “On weak discontinuities and jump equations on wave surfaces in micropolar thermoelastic continua”, Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform., 15:1 (2015),  79–89  mathnet  isi  elib
2014
6. E. V. Murashkin, “The loading parameters calculation of a hollow sphere at the large elastocreep deformations”, Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform., 14:1 (2014),  99–103  mathnet  elib
7. V. A. Kovalev, E. V. Murashkin, Yu. N. Radayev, “A mathematical theory of plane harmonic coupled thermoelastic waves in type-I micropolar continua”, Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform., 14:1 (2014),  77–87  mathnet  elib
8. E. V. Murashkin, Yu. N. Radayev, “On Strong and Weak Discontinuities of the Coupled Thermomechanical Field in Micropolar Thermoelastic Type-II Continua”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 4(37) (2014),  85–97  mathnet  zmath  elib
2010
9. D. A. Kamovskiy, E. V. Murashkin, “Остаточные напряжения в окрестности дефекта сплошности в условиях больших вязкоупругопластических деформаций”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 1 (2010),  168–171  mathnet
10. A. A. Bazhin, E. V. Murashkin, “Математическая модель процессов релаксации напряжений и ползучести материала в условиях больших деформаций”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 1 (2010),  44–47  mathnet
2008
11. A. A. Bazhin, E. V. Murashkin, “Формирование и релаксация напряжений вблизи дефекта сплошности в условиях неустановившейся ползучести”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 1 (2008),  45–47  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021