RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Balega, Yurii Yur'evich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 8
Scientific articles: 2

Number of views:
This page:378
Abstract pages:1077
Full texts:407
References:25
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person56922
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2020
1. V. E. Panchuk, Yu. Yu. Balega, V. G. Klochkova, M. E Sachkov, “Study of exoplanets by spectroscopic methods”, UFN, 190:6 (2020),  605–626  mathnet; Phys. Usp., 63:6 (2020), 562–582  isi  scopus
2002
2. Yu. Yu. Balega, “Brown dwarfs: substars without nuclear reactions”, UFN, 172:8 (2002),  945–949  mathnet; Phys. Usp., 45:8 (2002), 883–886  isi

2020
3. Yu. Yu. Balega, D. V. Bisikalo, L. M. Zelenyi, M. Ya. Marov, A. A. Petrukovich, K. A. Postnov, V. A. Rubakov, N. A. Sakhibullin, A. A. Starobinskii, R. A. Sunyaev, E. M. Churazov, B. M. Shustov, “Anatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 80th birthday)”, UFN, 190:8 (2020),  895–896  mathnet; Phys. Usp., 63:8 (2020), 833–834  isi
4. Yu. Yu. Balega, L. I. Gurvits, R. D. Dagkesamanskii, L. M. Zelenyi, K. I. Kellermann, Yu. Yu. Kovalev, N. N. Kolachevsky, A. A. Konovalenko, V. G. Kurt, I. D. Novikov, Yu. N. Pariiskii, A. M. Cherepashchuk, “In memory of Nikolai Semenovich Kardashev”, UFN, 190:6 (2020),  669–670  mathnet; Phys. Usp., 63:6 (2020), 622–624  isi
2019
5. A. M. Sergeev, S. N. Bagayev, Yu. Yu. Balega, L. B. Boinovich, S. V. Garnov, Yu. V. Gulyaev, A. N. Gur'yanov, V. M. Ivlev, E. N. Kablov, N. N. Kolachevsky, O. N. Krokhin, G. A. Mesyats, S. L. Semenov, A. Yu. Tsivadze, M. F. Churbanov, I. A. Shcherbakov, “In memory of Evgeny Mikhailovich Dianov”, Kvantovaya Elektronika, 49:3 (2019),  298  mathnet [Quantum Electron., 49:3 (2019), 298  isi]
2012
6. Yu. Yu. Balega, A. B. Berlin, V. M. Bogod, I. V. Gosachinskii, R. D. Dagkesamanskii, V. K. Dubrovich, N. S. Kardashev, I. V. Kostyuk, M. G. Mingaliev, G. A. Pinchuk, A. V. Temirova, P. A. Fridman, “Yurii Nikolaevich Pariiskii (on his 80th birthday)”, UFN, 182:8 (2012),  901–902  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:8 (2012), 838–840  isi
7. Yu. Yu. Balega, A. A. Boyarchuk, V. B. Braginsky, D. A. Varshalovich, R. D. Dagkesamansky, L. V. Keldysh, G. A. Mesyats, I. D. Novikov, Yu. N. Pariisky, A. V. Stepanov, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “Nikolai Semenovich Kardashev (on his 80th birthday)”, UFN, 182:6 (2012),  677–678  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:6 (2012), 633–634  isi
2011
8. A. F. Andreev, Yu. Yu. Balega, D. A. Varshalovich, V. V. Zheleznyakov, L. M. Zelenyi, N. S. Kardashev, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, Yu. N. Pariiskii, A. M. Finkel'shtein, A. M. Cherepashchuk, B. M. Shustov, “Aleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)”, UFN, 181:6 (2011),  679–680  mathnet; Phys. Usp., 54:6 (2011), 655–657  isi
2010
9. Yu. Yu. Balega, A. A. Boyarchuk, D. A. Varshalovich, G. A. Zherebtsov, L. M. Zelenyi, N. S. Kardashev, B. V. Komberg, I. D. Novikov, Yu. N. Pariiskii, A. V. Stepanov, R. A. Syunyaev, B. M. Shustov, “Anatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 80th birthday)”, UFN, 180:8 (2010),  895–896  mathnet; Phys. Usp., 53:8 (2010), 859–860

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021