Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Likholobov, Vladimir Alexandrovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 4
Scientific articles: 4

Number of views:
This page:497
Abstract pages:885
Full texts:25
Corresponding member of RAS
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person74252
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2014
1. V. P. Ananikov, L. L. Khemchyan, Yu. V. Ivanova, V. I. Bukhtiyarov, A. M. Sorokin, I. P. Prosvirin, S. Z. Vatsadze, A. V. Medved'ko, V. N. Nuriev, A. D. Dilman, V. V. Levin, I. V. Koptyug, K. V. Kovtunov, V. V. Zhivonitko, V. A. Likholobov, A. V. Romanenko, P. A. Simonov, V. G. Nenajdenko, O. I. Shmatova, V. M. Muzalevskiy, M. S. Nechaev, A. F. Asachenko, O. S. Morozov, P. B. Dzhevakov, S. N. Osipov, D. V. Vorobyeva, M. A. Topchiy, M. A. Zotova, S. A. Ponomarenko, O. V. Borshchev, Yu. N. Luponosov, A. A. Rempel, A. A. Valeeva, A. Yu. Stakheev, O. V. Turova, I. S. Mashkovsky, S. V. Sysolyatin, V. V. Malykhin, G. A. Bukhtiyarova, A. O. Terent'ev, I. B. Krylov, “Development of new methods in modern selective organic synthesis: preparation of functionalized molecules with atomic precision”, Usp. Khim., 83:10 (2014),  885–985  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 83:10 (2014), 885–985  isi  scopus
1996
2. A. V. Zeigarnik, L. G. Bruk, O. N. Temkin, V. A. Likholobov, L. I. Maier, “Computer-aided studies of reaction mechanisms”, Usp. Khim., 65:2 (1996),  125–139  mathnet; Russian Chem. Reviews, 65:2 (1996), 117–130  isi
1989
3. V. D. Sokolovskii, T. M. Yurieva, Yu. Sh. Matros, K. G. Ione, V. A. Likholobov, V. N. Parmon, K. I. Zamaraev, “Catalytic chemistry and technology of C<sub>1</sub> compounds”, Usp. Khim., 58:1 (1989),  5–37  mathnet; Russian Chem. Reviews, 58:1 (1989), 2–21  isi
1981
4. N. V. Podberezskaya, V. V. Bakakin, N. I. Kuznetsova, A. F. Danilyuk, V. A. Likholobov, “Crystal structure and properties of nitrosyl acetate tetranuclear complex of palladium $(\mathrm{II})$ with methylene chloride, $[\mathrm{Pd}_2(\mathrm{NO})(\mathrm{CH}_3\mathrm{COO})_3]_2\cdot\mathrm{CH}_2\mathrm{Cl}_2$”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 256:4 (1981),  870–874  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021