RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Burgart, Yanina Valer'evna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 5
Scientific articles: 5

Number of views:
This page:116
Abstract pages:711
Head Scientist Researcher
Candidate of chemical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person74387
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. L. V. Politanskaya, G. A. Selivanova, E. V. Panteleeva, E. V. Tretyakov, V. E. Platonov, P. V. Nikul'shin, A. S. Vinogradov, Ya. V. Zonov, V. M. Karpov, T. V. Mezhenkova, A. V. Vasilyev, A. B. Koldobskii, O. S. Shilova, S. M. Morozova, Ya. V. Burgart, E. V. Shchegolkov, V. I. Saloutin, V. B. Sokolov, A. Yu. Aksinenko, V. G. Nenajdenko, M. Yu. Moskalik, V. V. Astakhova, B. A. Shainyan, A. A. Tabolin, S. L. Ioffe, V. M. Muzalevskiy, E. S. Balenkova, A. V. Shastin, A. A. Tyutyunov, V. E. Boiko, S. M. Igumnov, A. D. Dilman, N. Yu. Adonin, V. V. Bardin, S. M. Masoud, D. V. Vorobyeva, S. N. Osipov, E. V. Nosova, G. N. Lipunova, V. N. Charushin, D. O. Prima, A. G. Makarov, A. V. Zibarev, B. A. Trofimov, L. N. Sobenina, K. V. Belyaeva, V. Ya. Sosnovskikh, D. L. Obydennov, S. A. Usachev, “Organofluorine chemistry: promising growth areas and challenges”, Usp. Khim., 88:5 (2019),  425–569  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 88:5 (2019), 425–569  isi  scopus
2014
2. Yu. S. Kudyakova, D. N. Bazhin, M. V. Goryaeva, Ya. V. Burgart, V. I. Saloutin, “The use of 2-(1-alkoxyalkylidene)-1,3-dicarbonyl compounds in organic synthesis”, Usp. Khim., 83:2 (2014),  120–142  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 83:2 (2014), 120–142  isi  elib  scopus
2010
3. E. V. Shchegolkov, Ya. V. Burgart, O. G. Khudina, V. I. Saloutin, O. N. Chupakhin, “2-(Het)arylhydrazono-1,3-dicarbonyl compounds in organic synthesis”, Usp. Khim., 79:1 (2010),  33–64  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 79:1 (2010), 31–61  isi  elib  scopus
2001
4. S. G. Perevalov, Ya. V. Burgart, V. I. Saloutin, O. N. Chupakhin, “(Het)aroylpyruvic acids and their derivatives as promising building blocks for organic synthesis”, Usp. Khim., 70:11 (2001),  1039–1058  mathnet; Russian Chem. Reviews, 70:11 (2001), 921–938  isi
1999
5. V. I. Saloutin, Ya. V. Burgart, O. N. Chupakhin, “Fluorine-containing 2,4-dioxo acids in the synthesis of heterocyclic compounds”, Usp. Khim., 68:3 (1999),  227–239  mathnet; Russian Chem. Reviews, 68:3 (1999), 203–214  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020