RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Nenajdenko, Valentin Georgievich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 10
Scientific articles: 10

Number of views:
This page:254
Abstract pages:1388
Full texts:1
Professor
Doctor of chemical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person74546
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. L. V. Politanskaya, G. A. Selivanova, E. V. Panteleeva, E. V. Tretyakov, V. E. Platonov, P. V. Nikul'shin, A. S. Vinogradov, Ya. V. Zonov, V. M. Karpov, T. V. Mezhenkova, A. V. Vasilyev, A. B. Koldobskii, O. S. Shilova, S. M. Morozova, Ya. V. Burgart, E. V. Shchegolkov, V. I. Saloutin, V. B. Sokolov, A. Yu. Aksinenko, V. G. Nenajdenko, M. Yu. Moskalik, V. V. Astakhova, B. A. Shainyan, A. A. Tabolin, S. L. Ioffe, V. M. Muzalevskiy, E. S. Balenkova, A. V. Shastin, A. A. Tyutyunov, V. E. Boiko, S. M. Igumnov, A. D. Dilman, N. Yu. Adonin, V. V. Bardin, S. M. Masoud, D. V. Vorobyeva, S. N. Osipov, E. V. Nosova, G. N. Lipunova, V. N. Charushin, D. O. Prima, A. G. Makarov, A. V. Zibarev, B. A. Trofimov, L. N. Sobenina, K. V. Belyaeva, V. Ya. Sosnovskikh, D. L. Obydennov, S. A. Usachev, “Organofluorine chemistry: promising growth areas and challenges”, Usp. Khim., 88:5 (2019),  425–569  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 88:5 (2019), 425–569  isi  scopus
2. D. P. Zarezin, V. G. Nenajdenko, “Diazocarbonyl derivatives of amino acids: unique chiral building blocks for the synthesis of biologically active compounds”, Usp. Khim., 88:3 (2019),  248–279  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 88:3 (2019), 248–279  isi  scopus
2018
3. E. A. Zakharova, O. I. Shmatova, V. G. Nenajdenko, “Acetylene–azide click macrocyclization of peptides”, Usp. Khim., 87:7 (2018),  619–635  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 87:7 (2018), 619–635  isi  scopus
4. S. Z. Vatsadze, O. E. Eremina, I. A. Veselova, S. N. Kalmykov, V. G. Nenajdenko, “$^{18}\mathrm{F}$-Labelled catecholamine type radiopharmaceuticals in the diagnosis of neurodegenerative diseases and neuroendocrine tumours: approaches to synthesis and development prospects”, Usp. Khim., 87:4 (2018),  350–373  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 87:4 (2018), 350–373  isi  scopus
5. V. D. Dyachenko, I. V. Dyachenko, V. G. Nenajdenko, “Cyanothioacetamide: a polyfunctional reagent with broad synthetic utility”, Usp. Khim., 87:1 (2018),  1–27  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 87:1 (2018), 1–27  isi  scopus
2014
6. V. P. Ananikov, L. L. Khemchyan, Yu. V. Ivanova, V. I. Bukhtiyarov, A. M. Sorokin, I. P. Prosvirin, S. Z. Vatsadze, A. V. Medved'ko, V. N. Nuriev, A. D. Dilman, V. V. Levin, I. V. Koptyug, K. V. Kovtunov, V. V. Zhivonitko, V. A. Likholobov, A. V. Romanenko, P. A. Simonov, V. G. Nenajdenko, O. I. Shmatova, V. M. Muzalevskiy, M. S. Nechaev, A. F. Asachenko, O. S. Morozov, P. B. Dzhevakov, S. N. Osipov, D. V. Vorobyeva, M. A. Topchiy, M. A. Zotova, S. A. Ponomarenko, O. V. Borshchev, Yu. N. Luponosov, A. A. Rempel, A. A. Valeeva, A. Yu. Stakheev, O. V. Turova, I. S. Mashkovsky, S. V. Sysolyatin, V. V. Malykhin, G. A. Bukhtiyarova, A. O. Terent'ev, I. B. Krylov, “Development of new methods in modern selective organic synthesis: preparation of functionalized molecules with atomic precision”, Usp. Khim., 83:10 (2014),  885–985  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 83:10 (2014), 885–985  isi  scopus
2009
7. V. G. Nenajdenko, E. P. Zakurdaev, E. S. Balenkova, “α-Acyl lactams in the synthesis of physiologically active compounds”, Usp. Khim., 78:5 (2009),  466–493  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 78:5 (2009), 431–456  isi  elib  scopus
2006
8. A. M. Moiseev, E. S. Balenkova, V. G. Nenajdenko, “Thiophene 1,1-dioxides as unique building blocks in modern organic synthesis and materials chemistry”, Usp. Khim., 75:12 (2006),  1139–1174  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 75:12 (2006), 1015–1048  isi  elib  scopus
2004
9. V. N. Korotchenko, V. G. Nenajdenko, E. S. Balenkova, A. V. Shastin, “Olefination of carbonyl compounds: modern and classical methods”, Usp. Khim., 73:10 (2004),  1039–1074  mathnet; Russian Chem. Reviews, 73:10 (2004), 957–989  isi
1999
10. V. G. Nenajdenko, A. V. Sanin, E. S. Balenkova, “Methods for the synthesis of α,β-unsaturated trifluoromethyl ketones and their use in organic synthesis”, Usp. Khim., 68:6 (1999),  483–505  mathnet; Russian Chem. Reviews, 68:6 (1999), 437–458  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019